Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 400 за запитом 66

Завдання №66 Між виробничим об'єднанням «Мрія» і торговою фірмою «Наталі» розрахунки за угодою сторін ...
Вступ 66. Банківська система країн, що розвиваються Задача № 1 В даному котируванні визначити, яка із валют ...
Задача № 66 Використовуючи нижче наведені дані зробити розрахунок грошового потоку підприємства і заповнити строки ...
Задача №49 Необхідно визначити річну виробничу потужність забійного цеху м'ясопереробного підприємства, а також ступінь її використання ...рогатої худоби – 0,1; – свиней – 0, Задача №66 Потужність підприємства з виробництва масла тваринного та твердих сирів на початок року у вартісному вираженні становила 37850 тис. грн.
61. Дати характеристику документів, що відображають соціальний розвиток колективу. Розробити проект плану соціального розвитку трудового колективу 66.
Завдання 51 Визначити для кожного фінансового інструменту рівень дохідності, який не пов'язаний з урахуванням ... Завдання 66 Облігації акціонерного товариства випущені на 4 роки, при купонній ставці 10 %. Номінал облігації 250 грн., облігація продана з дисконтом 20 %.
Завдання № 51 У ході перевірки клієнта юридичної особи державної фор¬ми власності у вас, як працівника ... Ситуаційне завдання № 66 Розробити проект рекомендацій щодо роботи підрозділів банку по поверненню простроченої кредитної заборгованості.
1 (5). Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці .................. 4 2(11).... 10 7(66). Експлуатація балонів .......................................................................................... 13 8(71). Манометри судин, працюючих під тиском ...................................................... 15
... 5. Участь трудового колективу у системі управління охороною праці ……… 3 11....пара та гарячої води ……………… 14 66. Основні вимоги при призначенні пільгової пенсії ………………………... 16 71. Показники напруженості трудового процесу, за якими визначаються класи умов праці.. 17 104.
11. Загальний аналіз товарообороту: валового, роздрібного, оптового та внутрішнього 15. Аналіз загальної рентабельності підприємств торгівлі Задача № ...
2. Організаційні форми торгівлі 28. Виявлення фінансового результату торговельних підприємств Задача №10 Оптове підприємство здійснило передоплату ...
Вступ 1. Економічне середовище міжнародних економічних відносин 1.1 Сучасний світ і середовище міжнародної економіки 1.2 ...
6. Методи встановлення ціни та їх зміст 9. Ціноутворення у сфері обігу споживчих товарів Задача № 5 Визначити роздрібну ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи фінансової діяльності малого підприємства для забезпечення ефективного розвитку 1.1 Сутність і значення фінансового забезпечення ...
ЗМІСТ: Стор. Вступ ……………………………………………………………………….. 3 1. Формування агропромислового виробництва …………................ 5 2. Чинники, що призводять до виникнення екологічних проблем в агропромисловому виробництві …….....................................................
...46 63 156 21 56 66 162 22 62 80 191 23 59 63 196 24 68 72 178 25 52 68 164 26 48 66 156 72 44 72 145 ...
або 19,66% в 2007 році. Середньорічна чисельність працюючих при цьому постійно знижується – на 13 осіб або 9,15% в 2006 році і ... або 40,66% в 2006 році і на 7,72 тис.грн. або 28,04% в 2007 році.
або 19,66% в 2007 році. Середньорічна чисельність працюючих при цьому постійно знижується – на 13 осіб або 9,15% в 2006 році і ... або 40,66% в 2006 роцы і на 7,72 тис.грн. або 28,04% в 2007 році.
або 19,66% в 2007 році. Середньорічна чисельність працюючих при цьому постійно знижується – на 13 осіб або 9,15% в 2006 році і ... або 40,66% в 2006 році і на 7,72 тис.грн. або 28,04% в 2007 році.
або 19,66% в 2007 році. Середньорічна чисельність працюючих при цьому постійно знижується – на 13 осіб або 9,15% в 2006 році і ... або 40,66% в 2006 році і на 7,72 тис.грн. або 28,04% в 2007 році.
...замовників продукції займають: Росія (65,66% – в 2004 році, 45,77% в 2005 році, 41,91% в 2006 році), Білорусь (2,24% в 2004 році, 7,66% в 2005 році і 16,...
...10 11 12 Р 56 66 61 71 76 81 86 81 71 86 91 86 Q 156 121 146 126 106 101 86 126 106 ...I 60,60 63,35 66,00 68,15 68,30 Y 171,85 174,10 171,35 176,25 184,30 C 127,55 128,...
...63 Питання для поглибленої самоперевірки 66 Практичні завдання 66 Ситуаційна вправа 66 Розділ 3. Визначення місії та цілей організації 70 3.1.
або 19,66% в 2008 році. Середньорічна чисельність працюючих при цьому постійно знижується – на 13 осіб або 9,15% в 2007 році і ... або 40,66% в 2007 році і на 7,72 тис.грн. або 28,04% в 2008 році.
(66%). • Відповідно до збільшення середньооблікової чисельності на 98 осіб (29%), збільшується середньомісячна заробітна плата на 179,5 грн.... (66,74%). амортизація в 2004 році порівняно з 2003 зменшилась 5,7 (3,1%), але в 2005 порівняно з 2004 відбулося ...
49 66. Єршов Р.В. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил на морському транспорті / Р.В.Єршов // Митна справа. – 2007. – №4....63 66. Трофімов С.А. Нагляд прокуратури за діяльністю митних органів як засіб забезпечення законності при здійсненні митних процедур на морському транспорті / ...
– № 66. – С. 2 7. 13. Басараб В.Я. Основи бухгалтерського обліку: теорія і практика: Навчальний посібник / Басараб В.Я. – Івано Франківськ.... 66. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 «Дохід» [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/component/option,com jbook/task,view/Itemid,...
...2009 році знижується на 62,66 або 37,71%; тривалість обороту оборотних коштів знижується в 2008 році на 23,23 дні або 10,92% і зростає ...2009 році на 0,02 або 66,67%, коефіцієнт вибуття зменшується на 0,03 або 27,27% в 2008 році і збільшується на 0,07 або 87,5% в ...
...600 400 100 200 300 66,67 Дебіторська заборгованість 4000 5200 5800 1200 600 130 111, Запаси 8000 9600 12000 1600 2400 120 Основний капітал 16000 ...6000 4000 2000 2000 2000 66,67 Завдання Проаналізувати фактори, що вплинули на зміну середньорічної оплати праці одного робітника за даними табл.
...4 18 71 6 16 66 8 14 61 10 12 56 12 10 51 14 8 46 16 6 41 18 4 36 20 2 ...1550 5 40 8575 27,66 27,5 0,16 50 7025 Побудувати графік кривих попиту, граничної виручки, граничних витрат, середніх валових витрат.
...12 10 71 14 8 66 16 6 61 18 4 56 20 2 1. Побудувати криві попиту (а – bх) та пропозиції (с + dx). 2....25 7650 25 0 5405 17,66 17,5 0,16 30 2245 357 7140 50 20 7140 20 10 7190 20,146 20 0,14 35 50 408 ...
66 3.1. Конфлікт прав на торговельну марку та комерційне найменування……….66 3.2. Конфлікт прав на торговельну марку та промисловий ...
66 3.1. Напрями маркетингових досліджень для виявлення споживчих вподобань. 66 3.2. Розробка програми маркетингових комунікацій 80 Висновки до розділу ...
...ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ……………………………………………………………………66 3.1.Шляхи використання інноваційних технологій в навчально виховному процесі початкової школи………………………………………….66 3.2 Результати експериментального дослідження……………………….
66 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….68 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………66 ДОДАТКИ…………………………………………………………………………77
...служби …54 Висновки ………65 ВИСНОВКИ 66 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 68 ВСТУП Суспільне життя розвивається швидкими темпами, під впливом світових економічних процесів, глобальних катаклізмів, розвитку рівня світової ...сторінки, список використаних джерел містить 66 джерел.
66 3.1. Вдосконалення механізму управління державним боргом ……………....66 3.2. Формування джерел погашення державного боргу України……………..79 3.3.
...ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ КБ “НАДРА” 66 3.1. Аналіз видів та структури діяльності комерційного банку 66 3.2. Аналіз пасивних операцій ВАТ КБ “Надра” 80 3....
66 3.1. ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМКІВ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 66 3.2. ВДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ................................................... 75 3.3. РОЗРОБКА ПЛАНУ РЕКЛАМНОЇ КОМПАНІЇ ...............................................
66 Вступ Наочність – важливий принцип навчання грамоти в початкових класах, який давно отримав загальне визнання в педагогічній теорії і практиці.... Загальний обсяг роботи 66 сторінок.
...ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВАТ «ПІВДГЗК» 66 3.1. Обґрунтування заходів з підвищення ефективності організації виробничо господарської діяльності ВАТ «Південний ГЗК» 66 3.2.
66 1. Законодавче регулювання порядку виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини в Україні ………….…………66 2.
66 3.1. Стратегія залучення іноземних інвестицій……………………………... 66 3.2. Пропозиції щодо удосконалення методів державного регулювання залучення іноземних інвестицій в економіку ...
...1,05 2 11 1,66 3 44 1,05 4 25 1,61 5 37 1,47 6 52 1,47 7 11 1,24 ...21 12 1,14 22 66 1,33 23 20 1,55 24 39 1,41 Використовуючи показну кореляційно регресійну модель синтезувати одно факторну кореляційну модель, ...
...1,05 2 11 1,66 3 44 1,05 4 25 1,61 5 37 1,47 6 52 1,47 7 11 1,24 ...21 12 1,14 22 66 1,33 23 20 1,55 24 39 1,41 Використовуючи показну кореляційно регресійну модель синтезувати одно факторну кореляційну модель, ...
66 3.1. Аналіз тенденцій американської політики у сфері маніпуляції свідомістю електорату та запобіганні цьому явищу......................................................................................................................66 3.2.
АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ІМПОРТУ ТОВАРІВ 66 3.1 Сутність аудиту операцій з імпорту товарів 66 3.2 Організація і методика аудиту операцій з імпорту товарів на ...
66 3.1 Застосування методу диверсифікації, як способу управління цінними паперами в банку………………….…………….……...….66 3.2 Вдосконалення сучасних технологій в банках ...
1 2 3 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 1
Користувачів: 1

zhyton_1002

Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.