Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 342 за запитом 83

Задача № 68 Використовуючи дані задачі №67, на основі розрахунку часткових показників фінансової сталості підприємства необхідно зробити висновки ... Задача № 83 Акція номіналом 10,0 грн зі ставкою дивіденду 20% була придбана за подвійним номіналом і продана через рік, забезпечивши власнику 0,35 ...
Завдання 81 Розробити стратегію хеджування опціонними контрактами для учасника ринку, що має намір через 3 міс.... Завдання 83 Компанія має намір через три місяці продати на ринку 400 т. цукру. Бажаючи уникнути цінового ризику, пов'язаного зі зміною ...
Задача № 81 Статутний капітал ВАТ "ЗІРКА" в розмірі 1899,95 тис. грн.... Задача № 83 Згідно з дивідендною стратегією фірми щорічний приріст доходів (дивідендів) по акціях планується 15%. У попередньому році сума дивіденду на акцію ...
Задача № 66 Використовуючи нижче наведені дані зробити розрахунок грошового потоку підприємства і заповнити строки балансового звіту ... Задача № 83 Необхідно оцінити поточну вартість простої акції підприємства, виходячи з наступних даних: – розмір виплачених дивідендів на одну акцію склав 5 грн.
Задача № 69 Власні кошти AT «Колорит» за звітний рік збільшились на 540 тис. грн.... Задача № 83 Визначити обсяг товарообороту торгового підприємства, при якому досягається беззбиткова діяльність. Сума умовно постійних витрат складає 15 тис. грн.
Варіант №1 1. (9) Система держаного управління охороною праці…………………… 3 2. (39) Природна вентиляція.... (83) Способи пожежогасіння………………… 10 Задача 1. У цеху хімічного підприємства виявлені наступні концентрації парів шкідливих речовин: ацетону 210 мг/м; бензолу ...
1. Класифікація господарських засобів і джерел їх формування 2. Операційні, фінансово результатні та забалансові рахунки Їх структура ...
1. Характеристика внутрішніх цін як інструменту організації внутрішньовиробничих економічних відносин 2. Ситуація 1 Механізм оплати праці за кінцевим ...
Вступ 1. Державне регулювання цін 1.1. Основні засади державного регулювання цін 1.2.
1. Види норм і нормативів 2. Система преміювання та її основні елементи Задача № 8 Розрахувати заробітну плату ...
Вступ 1. Форми прямих інвестицій та їх характеристика 1.1 Сутність прямих іноземних інвестицій 1.2 Форми ...
Вступ 1. Форми прямих інвестицій та їх характеристика 1.1 Сутність прямих іноземних інвестицій 1.2 Форми ...
1. Теоретичне завдання 2. Практичне завдання Для індивідуального варіанту вихідних даних: 1.
1.Фінансові відносини суб’єктів господарювання 2.Діяльність міжнародних фінансових організацій в Україні 3.
1.Фінансові відносини суб’єктів господарювання 2.Діяльність міжнародних фінансових організацій в Україні 3.
1. Теоретичні основи ринкового ціноутворення 5. Цінова тактика підприємства Задача № 3 Визначити гуртову ціну машини, якщо відомо, що ...
3. Сучасний монетаризм 20. Центральні банки, їх походження, призначення та функції 30. Європейський банк реконструкції та розвитку Задача № Література
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи удосконалення організаційної культури підприємства 1.1 Сутність і структура організаційної культури та її місце в ...
...коефіцієнт маневреності власного капіталу на 83% в динаміці2003 2004р. На прогнозуемий 2004р. планується збільшити готову продукцію, виробничі запаси, що призведе до підвищення платоспроможності підприємства....коефіцієнт сортності по плану склав 83,35 %, тобто план по сортності не виконано на 16,65 %. Бачимо, що збільшення фактичного випуску продукції за рахунок продукції низької ...
...коефіцієнт маневреності власного капіталу на 83% в динаміці 2004 2005р. На прогнозуємий 2005р. планується збільшити готову продукцію, виробничі запаси, що призведе до підвищення платоспроможності підприємства....коефіцієнт сортності по плану склав 83,35 %, тобто план по сортності не виконано на 16,65%. Бачимо, що збільшення фактичного випуску продукції за рахунок продукції низької ...
...30 3 7 1 91 83 20. За даними табл. 9 складіть аналітичні групування, які б описали залежність вартості квартир від кожної з наведених ознак....12 79 82 87 75 83 80 82 85 90 78 85 81 77 84 83 76 Складіть ряд розподілу слухачів за кількістю набраних балів ,виділивши ...
або 6,83% і знизились в 2008 році на 24007,2 тис.грн. або 62%, оборотні активи зменшились на 1694,8 тис.грн....зросли в 2008 році на 83 тис.грн. або 230,56%. Адміністративні витрати зросли в 2007 році на 1068,6 тис.грн.
(65,83%) в 2007 році; валовий прибуток підприємства зростає в 2006 році на 1436 тис.грн. або 45,16%, в 2007 році – ... або 76,83%, дрів технологічних – на 336,3 тис.грн. або 91,59% в 2006 році та на 361,9 тис.грн.
8А) 978,3 818,1 83,62 б) Коефіцієнти ділової активності активів 1 Коефіцієнт рівня дохідних активів (ряд. 2 : ряд. 1) Кда 0,553 0,702 126,94 ...Дп 63 348,0 53 049,0 83,74 4. Непроцентні доходи Дн 23 440,0 43 541,0 185,76 5. Інші операційні доходи Ді 1357,0 3347,0 246,65 ...
...12 79 82 87 75 83 80 82 85 90 78 85 81 77 84 83 76 Складіть ряд розподілу слухачів за кількістю набраних балів ,виділивши ...
Задача 3 На основе данных, заданных таблицей 1 (временной ряд за 12 месяцев года): Таблица 1 вар i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Yi 4,01 4,37 5,07 5,16 5,91 6,32 6,07 5,96 7,75 7,83 8,52 9,26 2 18,2 17,6 16,7 16,8 15,7 13,3 13,5 12,...87 8 79,86 + № 13,83 + №/4 11,61 9 85,55 + № 14,44 + №/4 12,65 10 87,45 + № 15,61 + №/4 12,53
...інші необоротні активи) А1 31562 83,75 40832 82,34 + 9270 – 1,41 + 29,37 1.2 Основні засоби – А11 31562 83,75 40832 82,34 + 9270 – ...
...інші необоротні активи) А1 31562 83,75 40832 82,34 + 9270 – 1,41 + 29,37 1.2 Основні засоби – А11 31562 83,75 40832 82,34 + 9270 – ...
...Дебіторська заборгованість за виданими авансами 83,8 76, 12 Грошові кошти у національній валюті 63,0 16, 13 Незавершене виробництво 27,6 43, 14 Статутний капітал 470,0 ...на прибуток від звичайної діяльності 83,6 25 Амортизація 15,9
ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 3 ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1 УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК СКЛАДОВА МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 8 1.1 Управління персоналом як система 8 1.2 Кадрова політика в умовах нововведень 22 1.3 Методи керування персоналом 28 Висновки до розділу 1 42 РОЗДІЛ 2 ДИНАМІКА СТАНУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ ВФ „СТАН ЛТД” 44 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 44 2.2 Аналіз використання трудових ресурсів 52 2.3 Оцінка фінансових результатів підприємства...
...АНАЛІЗ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ТОВ «САВВА» 83 3.1. Організація та планування аудиту розрахунків з бюджетом за податком на прибуток 83 3.2.
83 3.1. Пpавoве забезпечення oхopoни pекpеаційних зoн .....................................83 3.2. Відпoвідальніcть за пopушення pежиму викopиcтання та oхopoни pекpеаційних зoн ..................................................................................................
……83 3.1. Еколого правове регулювання мисливства та рибальства………83 3.2.Еколого правове регулювання інших різновидів спеціального використання об’єктів ...
...66, 85, 63, 75, 71, 83, 79, 68, 58, 65, 62, 54}. Построить гистограмму распределения работоспособного населения с группированием на 3 равных интервала. 5....80,2; 68,0; 72,2; 83,4; 79,1; 76,7; 85,8; 81,2; 75,5; 65,1} Определить показатели вариации R, CKO, СЛО, коэффициенты ...
...постачальниками 598 Розрахунки зі страхування 83 Розрахунки з оплати праці 163 Поточний рахунок в національній валюті 26 каса Статутний капітал 1302 Резервний капітал 649 Довгострокові кредити ...поточного рахунку зобовязання за страхуванням 83 Надійшла на поточний рахунок передоплата від покупця 340 Відображається збільшення статутного капіталу за рахунок реінвестування прибутку Перераховано попередню оплату постачальнику ...
...Албанія 3 5,5 1,83 0,02 34 23 15 5 0,03 36 Аргентина 37 140,1 3,79 0,41 20 17 420 11,35 0,82 ...2,6 0,03 33 Німеччина 83 2085,5 25,13 6,03 2 10 2279 27,46 4,43 3 Греція 11 146 13,27 0,42 ...
...РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 83 4.1. Загальна характеристика основних складових торгового права в Україні 83 4.2. Особливості регулювання окремих видів правовідносин у торгівельній ...
або 54,83% в 2008 році. При чому оборотні активи збільшуються на 280,1 тис.грн. або 13,66% в 2007 році, а ...обертання власних коштів скорочується на 83,27 днів в 2007 році і зростає на 27,16 днів в 2008 році. Отже, фінансовий стан підприємства може характеризуватись ...
...становлення комунікативної поведінки носіїв мови 83 4.1. Поняття мовної субкультури та становлення комунікативної поведінки особистості 83 4.2.Аналіз особливостей американської і британської субкультур як ...
...на прибуток від звичайної діяльності 83,6 25 Амортизація 13,9 Додаткові дані: – сплачено податок на прибуток у сумі 83,6 тис. грн.
...шляхи їх залучення в Україну 83 3.1. Заходи спрямовані на ефективність управління іноземними інвестиціями 83 3.2. Прогнозна модель залучення іноземних інвестицій в Україну 87 ...
...Дебіторська заборгованість за виданими авансами 83,8 76, 12 Грошові кошти у національній валюті 63,6 16, 13 Незавершене виробництво 23,6 43, 14 Статутний капітал ...на прибуток від звичайної діяльності 83,6 25 Амортизація 15,9 Згідно з наведеними даними необхідно заповнити Звіт про фінансові результати за формою №2 м: Показник ...
або 76,83%, дрів технологічних – на 336,3 тис.грн. або 91,59% в 2007 році та на 361,9 тис.грн.... ( 83,12%). Можна побачити значне збільшення в динаміці реалізації продукції на експорт в 2008 році порівняно з 2007 в круглому виді ...
...159 82 70 71 148 83 66 70 132 84 80 64 144 85 71 70 182 86 53 62 139 87 52 61 132 Завдання ...8732 9605 8,93 9,83 41 Д1 7382 8120 7,58 8,34 4.2. Варіант відповідає номеру теми теоретичного розділу та наступного за ним.
або 54,83% в 2008 році. При чому оборотні активи збільшуються на 280,1 тис.грн. або 13,66% в 2007 році, а ...обертання власних коштів скорочується на 83,27 днів в 2007 році і зростає на 27,16 днів в 2008 році. Отже, фінансовий стан підприємства може характеризуватись ...
...зростає в 2006 році на 83,4 тис.грн. або 2,46% і зростає в 2007 році на 4319,3 тис.грн.... або 99,83% і зростають в 2007 році на 56,93 тис.грн. Таким чином, фінансовим результатом від операційної діяльності є прибуток, який ...
...та в 2009 році на 83,95, що є позитивним. Показник наявності оборотних коштів характеризує величину власних оборотних коштів на певний період....раз, в 2008 році 4,83 раз, тобто коефіцієнт зріс на 1,36 або 39,19%, а в 2009 році показник становить 13,87, тобто збільшився ...
...2007 2009 роках – відповідно 63,83%,108,98%,97,55%, його знизили – збитки від фінансових операцій – на 21,5% в 2007 році, на 4,72% в ... (83,33%) і 2009 році – на 0,02 грн. (18,18%). В цілому можна говорити про стабільну ситуацію на підприємстві.
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.