Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 144 за запитом 90-х

... 1. Економічна політика нацистів .............................................................. 3 2. Фінанси в українських землях XVII – XVIII столітті ......................... 9 3.
...державного телебачення у першій половині 90 х років ………………………………………………………………….. 2.2. Центральне та регіональне телемовлення …………………… 2.3. Державне та недержавне ТБ ………………………………….. РОЗДІЛ 3.
Вступ Розділ 1. Концепція стратегічного партнерства в політиці Республіки Польща щодо України 1.1.
Вступ Розділ І. Передумови політизації українського народу Розділ ІІ. Русько українська радикальна партія – перша українська партія ...
1. Особливості діяльності бібліотек провідних країн Європи на сучасному етапі : Франції, Німеччини, Великобританії. 2.
60 х роках ХХ століття e. 90 роках ХХ століття Question 14 Причиною етнічних конфліктів, як правило, бувають етнічні, соціальні політичні та ... у 90 х роках ХХ століття Question 16 У основі національного характеру лежить національна самосвідомість a. ні b.
...менеджменту існувала на початку 30 х років минулого століття a. 4 b. 3 c. 2 d. 1 Question 3 Менеджмент зосереджений на внутрішньому середовищі організації – ...науці і практиці втратили свою достовірність a. в кінці 90 х років минулого століття b.
...платіжним документам (в розмірі 70 90%), а це саме: 21345 х 90% = 19215грн. Перерахування залишкової частини платежу за отриману продукцію здійснюється банком після отримання коштів від ...
В 60 х роках ХХ сторіччя c. В ХІХ сторіччі d. В 90 х роках ХХ сторіччя Question 2 Скільки інформаційних революцій спостерігалось ...
...вітчизняної етнопсихології почалось у: А) 90 роках ХХ століття; Б) 60 х роках ХХ століття; В) 50 х роках ХХ століття; Г) на початку ХХІ століття; ...початку ХХІ століття; Б) у 90 х роках ХХ століття; В) у 60 х роках ХХ століття; Г) у 50 х роках ХХ століття; Д) у ...
...економічної теорії в 40—50 х роках XIX ст. 177 2. Теоретичні проблеми «Капіталу» К. Маркса 183 3. Праці К. Маркса та Ф. Енгельса 70—90 х рр. 199 4. Розвиток В.
...98 96 80 70 84 90 З 1 вересня очікується: 1) випуск учнів з 9 х класів – 90 учнів з 11 класів – 25 учнів 2) прийом ...
Україна на початку 20 х років: індустріалізація, колективізація, формування в СРСР тоталітарного режиму, його наслідки Питання до теми 12 1....незалежної держави? 2. Суспільно політичні перетворення в Україні в 90 х роках ХХ ст 3.
У другій половині 80 х і першій половині 90 х років на її частку доводилося близько 5% ВВП, 6% промислового виробництва розвинених капіталістичних країн і ...
У другій половині 80 х і першій половині 90 х років на її частку доводилося близько 5% ВВП, 6% промислового виробництва розвинених капіталістичних країн і ...
У другій половині 80 х і першій половині 90 х років на її частку доводилося близько 5% ВВП, 6% промислового виробництва розвинених капіталістичних країн і ...
...влади та управління у 80 х роках, до вибуху злочинності у 90 х роках. Не можна погодитися з думкою, що проблема принципів кримінального права є “чистою ...
...державах СНД, що проявилася в 90 х роках Question 7 Причинами виникнення комплексу кризових явищ у СРСР було: a. Порушення законів управління й економіки b....державного планування виробництва в 20 х роках Question 8 Основною причиною прояву комплексу кризових явищ в Україні в 90 х роках є: a.
...у європейських країнах у 70 х роках ХХ століття Розділ 3. Дослідження дипломатичних відносин у європейських державах 3.1. Дипломатія Югославії ...Албанії після другої світової війни 3.2. Особливості дипломатії в європейських країнах у 80 90 х роках Висновки Список літератури Додатки
Так, на початку 90 х років в Україні в усіх категоріях господарств вироблялось 24,5 млн. тонн молока, 75 80% якого перероблялося на вітчизняних ... Якщо тоді, у 90 х роках, надій від корови складав біля 3 тис., то за минулий рік він склав біля 2,5 2,8 ...
...програм став процес формування у 90 х рр. ХІХ ст. перших громадсько політичних організацій у Наддніпрянщині, зокрема «Братерства Тарасівців та групи Українська соціал демократія.
в 90 х роках XX століття b. в 20 х роках XX століття c. на початку 60 х років XX століття Question ...
...У Х У Х У Х У А МС 20 2 50 3 90 8 120 16 5 АVC 20 4 50 3 90 5 120 ...10 30 8 70 10 90 13 Завдання 9 Фірма – монополіст, застосовуючи цінову дискримінацію ІІІ ступеня, постачає продукцію на 3 сегментовані ринки (А,В,С).
...економічної теорії в 40 50 х рр. XIX ст. 3. Праці К. Маркса та Ф. Енгельса 70—90 х рр. 4. Марксизм і сучасність Висновки Література
...адміністративно політичного управління 60 70 х років ХІХ ст. в Російській імперії 3. Економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії в 60 – 90 х роках ХІХ ст 4.
25 Введение В 70 90 х годах XIXв. Появилось новое направление в экономической науке – маржинализм, который получил широкое распространение. Его родоначаль¬ники – К.
У другій половині 80 х — на початку 90 х рр. різними авторами була запропонована нова мережа з дев'ятьох економічних районів (ЕР).
ГОСПОДАРСТВО СВІТУ У 70 90 Х РОКАХ ХХ СТ. 1. Технологічна революція середини 70 х років: причини та наслідки 2. Індустріалізація сільського господарства 3.
...БРИТАНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ВПРОДОВЖ 70 – 80 Х РОКІВ 34 2.1 Спроби перегляду умов участі Великобританії у ЄЕС 34 2.2 Позиція уряду ...Тетчер стосовно політики Європейського економічного співтовариства 43 РОЗДІЛ 3. ЗМІНА ПОЛІТИЧНОГО КУРСУ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ЩОДО ЄС У 90 Х РОКАХ ХХ СТ.
...БРИТАНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ВПРОДОВЖ 70 – 80 Х РОКІВ 34 2.1 Спроби перегляду умов участі Великобританії у ЄЕС 34 2.2 Позиція уряду ...Тетчер стосовно політики Європейського економічного співтовариства 43 РОЗДІЛ 3. ЗМІНА ПОЛІТИЧНОГО КУРСУ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ЩОДО ЄС У 90 Х РОКАХ ХХ СТ.
До кінця 30 х років корпорація вже продавала більше 350000 автомобілів на ринках за межами Північної Америки. З тих пір продаж зростав, досягнувши ...ринку. Продовжується політика розвитку і розширення GМ. Починаючи з 90 х років, європейське відділення відкрило поточне ...
...з початком реформ кінця 80 х початку 90 х років. Розвиток ринкових відносин був неможливим без адекватної правової бази. Внаслідок цього значно підвищилась роль зобов’язального ...
...90 180 100 140 120 90 140 60 180 40 100 180 140 110 180 70 220 50 260 40 Завдання № 2 За даними табл....МР Δ ТР/ Δ Х 1 80 80 — 2 180 90 10 3 300 100 12 ...
...економічної кризи в Україні в 90 х рр. XX ст……………………………………………………………...10 Розділ III. Аналіз сучасних економічних проблем…………………………………17 Розділ IV. Форми, методи державного регулювання економічного зростання….
...економіки в Китаї на початку 90 х років Висновки Підсумовуючи, ще раз зазначимо, що у розглянутих нами моделях (2.6) (2.7), частка прямих іноземних інвестицій ...
Динаміка економічного розвитку України в 90 х роках ХХ ст. – на поч. ХХІ ст Висновки Список використаної літератури
...процеси в європейському Союзі в 90 х роках Хх ст Розділ 3. Розширення північноатлантичного альянсу Висновки Список використаної літератури
...страховими компаніями лише з початку 90 х років ХХ століття. За умов державної монополії у сфері страхування, перестрахування всередині країни для забезпечення фінансової стійкості страхових компаній ...
З 90 х років XX ст. відбуваються помітні зміни у політичному, економічному та в цілому у соціальному житті України.
Причини та наслідки японської кризи 90 х рр. ХХ ст. 4.3. Японська модель в умовах глобалізації світового господарства Список використаної літератури
...історію Англії на протязі 80 90 х років XV і першої половини XVII ст., я дійшов такого висновку, що період пізнього середньовіччя був дійсно переломним моментом ...
Cтановлення національних моделей у 90 х роках XX ст 3.4. Національні мотиви у графічному дизайні другої половини ХХ ст Висновки Список використаної літератури
...Україні в умовах економічної кризи 90 х років 3.2. Зміна сутності та форм інвестиційних процесів і їх взаємозв’язок з процесами макроекономічної стабілізації в 2000 ...
У першій половині 90 х років недостатню ефективність мала і така складова фіскальної політики в Україні, як державні видатки, значна частина яких використовувалася на ...
...структурні зрушення в зайнятості у 90 х роках зі структурними зрушеннями на початку 2007року? 5. Дайте характеристику основних конвенцій і Рекомендацій МОП стосовно питань зайнятості. 6.
...перших в Україні на початку 90 х років спробував методологічно обґрунтувати соціальну роботу донецький дослідник В. Сидоров. Він визначив соціальну роботу як "професійну роботу з подання ...
...концептуальне іс нування на початку 90 х років ХХ ст. з погляду ретроспективи, історії його зародження, становлення і розвитку, належить до надзвичайно акту альних завдань сучасності.
90 х рр., після здобуття незалежності. 2 Існує біля 20 різних визначень поняття маркетингу, найбільш загальним і всеохоплюючим є визнання маркетингу ...
...1930 року і до початку 90 х років минулого сторіччя, в науці практично відсутні сучасні теоретичні розробки цієї проблем. Перехід до ринку відновив цей соціальний ризик, ...
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.