Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 3670 за запитом (Варіант

...лізинг є конкуруючими між собою варіантами вирішення фінансових проблем суб'єктами господарської діяльності Мета виконання завдання – освоєння економічних механізмів здійснення кредитних і лізингових операцій на рівні ...їх аналізу та обгрунтування доцільних варіантів Сутність господарської ситуації Для забезпечення виробничої діяльності на підприємстві виникла потреба у придбанні додаткового обладнання вартістю – 320 тис.
...лізинг є конкуруючими між собою варіантами вирішення фінансових проблем суб'єктами господарської діяльності Мета виконання завдання – освоєння економічних механізмів здійснення кредитних і лізингових операцій на рівні ...їх аналізу та обгрунтування доцільних варіантів Сутність господарської ситуації Для забезпечення виробничої діяльності на підприємстві виникла потреба у придбанні додаткового обладнання вартістю – 320 тис.
...лізинг є конкуруючими між собою варіантами вирішення фінансових проблем суб'єктами господарської діяльності Мета виконання завдання – освоєння економічних механізмів здійснення кредитних і лізингових операцій на рівні ...їх аналізу та обгрунтування доцільних варіантів Сутність господарської ситуації Для забезпечення виробничої діяльності на підприємстві виникла потреба у придбанні додаткового обладнання вартістю – 330 тис.
...лізинг є конкуруючими між собою варіантами вирішення фінансових проблем суб'єктами господарської діяльності Мета виконання завдання – освоєння економічних механізмів здійснення кредитних і лізингових операцій на рівні ...їх аналізу та обгрунтування доцільних варіантів Сутність господарської ситуації Для забезпечення виробничої діяльності на підприємстві виникла потреба у придбанні додаткового обладнання вартістю – 270 тис.
...лізинг є конкуруючими між собою варіантами вирішення фінансових проблем суб'єктами господарської діяльності Мета виконання завдання – освоєння економічних механізмів здійснення кредитних і лізингових операцій на рівні ...їх аналізу та обгрунтування доцільних варіантів Сутність господарської ситуації Для забезпечення виробничої діяльності на підприємстві виникла потреба у придбанні додаткового обладнання вартістю – 250 тис.
...лізинг є конкуруючими між собою варіантами вирішення фінансових проблем суб'єктами господарської діяльності Мета виконання завдання – освоєння економічних механізмів здійснення кредитних і лізингових операцій на рівні ...їх аналізу та обгрунтування доцільних варіантів Сутність господарської ситуації Для забезпечення виробничої діяльності на підприємстві виникла потреба у придбанні додаткового обладнання вартістю – 270 тис.
...лізинг є конкуруючими між собою варіантами вирішення фінансових проблем суб'єктами господарської діяльності Мета виконання завдання – освоєння економічних механізмів здійснення кредитних і лізингових операцій на рівні ...їх аналізу та обгрунтування доцільних варіантів Сутність господарської ситуації Для забезпечення виробничої діяльності на підприємстві виникла потреба у придбанні додаткового обладнання вартістю – 330 тис.
Задача № 1 (варіант № 22) На основі статистичних даних побудувати економетричну модель залежності фактору Y від фактору X: 1) специфікувати модель різними функціями, 2) ... Задача № 2 (варіант № 49) На витрати обігу (Y) впливають: Хі – обсяг вантажообігу, грн., Х2 – запаси з вантажообігу, грн.
Лабораторна робота №2 Варіант №1 1. Ознайомитись з різними українськими системами бронювання 2. В письмовому вигляді описати основні можливості 4 українських систем бронювання 3....всі необхідні документи для туриста Варіант №4 1. Запустити інформаційну систему «Тур Інформ» – www.travel tour.com.ua/ 2. Ознайомитись з інформаційно пошуковою системою «Тур Інформ» ...
Варіант № 1 Задача № 1 Материнська компанія придбала пакет акцій (100 000 шт.), випущених дочірньою компанією (номінальною вартістю 5 дол.... Варіант № 2 Задача № 1 Заборгованість покупця корпорації "Р" становить 50 000 дол. У кінці звітного періоду корпорація "Р" оцінила свого клієнта ...
За даними вибраного варіанту побудувати графік бюджетної лінії (В1) за екстремальними точками (графік 1). 1.2. Обчислити параметри точки рівноваги, виходячи з принципу її ... Використовуючи дані вибраного варіанту, зобразіть графічно зміну стану рівноваги споживача під впливом зміни в його доході. Для цього потрібно побудувати нову бюджетну лінію (В2) ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ВИБОРУ ВАРІАНТУ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 1.1. Економічна сутність інвестиційної привабливості підприємства та фактори, що на неї впливають 1.2.... Обгрунтування варіанту залучення інвестицій в діяльність підприємства РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТОВ «ЛІКЕРО – ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД «ЗЛАТОГОР» 2.1.
Задача № 39 (варіант 2) На підставі нижчеподаних даних побудуйте формулу взаємозв'язку і визначите ступінь впливу виділених факторів на динаміку товарообігу, використовуючи для ...Задача № 45 (варіант 3) На підставі нижчеподаних даних розрахуйте ступінь впливу факторів, зв'язаних з наявністю і використанням основних виробничих фондів на зміну ...
Варіант завдання студент вибирає по першій літері свого прізвища (табл. 1). Таблиця 1 Варіанти завдання Перша літера прізвища студента Розмір оброблюваної ...
...доцільними інвестиції в створення нового варіанту технології виробництва цієї продукції, якщо обраховані такі характеристики старого і нового варіантів: Таблиця 2 Вид затрат Варіант технології Старий Новий ...
...доцільними інвестиції в створення нового варіанту технології виробництва цієї продукції, якщо обраховані такі характеристики старого і нового варіантів: Таблиця 2 Вид затрат Варіант технології Старий Новий ...
...технічного переозброєння підприємства є два варіанти витрат і майбутніх доходів: Варіант І 1) Витрати – 1 200 тис. грн; 2) Доходи по роках: 1 й – 400 тис.
...доцільними інвестиції в створення нового варіанту технології виробництва цієї продукції, якщо обраховані такі характеристики старого і нового варіантів: Таблиця 2 Вид затрат Варіант технології Старий Новий ...
...д) усе вищезазначене; є) інший варіант. 44. Рентабельність – це: а) якісний показник; б) відносний показник; в) абсолютний показник; г) показник, який відображає рівень прибутковості певної бази....г) усе вищезазначене; д) інший варіант. Задача №1 Турфірма надає одну послугу. Середні змінні витрати на її виробництво та реалізацію складають 50 грн.
...п'яти працівникам залежно від варіанта. 2. Сформувати загальну розрахункову відомість на п'ять осіб з виплати заробітної плати. 3. Провести нарахування на загальний фонд оплати ...Таблиця 4 Вихідні дані за варіантами Варіант Працівники Галузь Місяць року 6 6,16,15,26,25 Пиво безалкогольна Червень Таблиця 5 Працівники, які працюють на ...
вірні варіанти а) і б); 5 .вірні варіанти а) і в); 6 .вірні варіанти б) і в) 6.
1 й варіант 2 й варіант 3 й варіант 1 Приміщення клубу, введено в експлуатацію з липня 2000 року 35000 40000 45000 2 ...
Варіант 0 Вихідні дані. 1.Типи обладнання за варіантом завдання взяти з додатку 1 – 3,6. 2.
(Варіант №5: 1,8; 2,1; 3,12; 4,14; 5,16; 6,18; 7,20; 8,22; 9,24, текст ...мовою, поставивши наголоси в обох варіантах. Підкреслене слово поясніть . капотировать – кассационный – иллюминировать – денонсирование – оперировать – распылитель – по семейным обстоятельствам – отдавать должное – работать на общественных началах – стечение обстоятельств – ...
Що називається частотою варіанти? Як обчислити середнє арифметичне варіаційного ряду та дисперсію по наявних частотах варіант? 14. Описати загальний метод побудови емпірічної виробничої функції ...
Що називається частотою варіанти? Як обчислити середнє арифметичне варіаційного ряду та дисперсію по наявних частотах варіант? 2. Як визначається коефіцієнт кореляції?
...Потрібно виконати: 1) встановити свій варіант виконання контрольної роботи за сумою трьох останніх цифр номера залікової книжки; 2) підставити у вхідні дані контрольної роботи, які характеризують ...імпортні операції відповідні дані згідно варіанту; 3) встановити кореспонденцію рахунків операцій зовнішньоекономічної діяльності; 4) відкрити рахунки синтетичного обліку (всі початкові сальдо – нульові, крім рахунків 311 "Поточні ...
...підприємства ресурсами праці Задача № 5 (варіант 1) На основі даних табл. 1 розрахувати вплив на відхилення обсягу валової продукції: а) середньозалишкової чисельності працюючих; б) виробітку на ... • 838,5 832 Задача № 4 (варіант 2) У табл. 2 наведено дані, що характеризують обсяг виробництва продукції, її собівартість і ціну.
...та кредитоспроможності підприємства Задача № 4 (варіант 1) На основі даних табл. 1 розрахувати вплив на відхилення обсягу валової продукції: а) середньозалишкової чисельності працюючих; б) виробітку на ... 1082 1078 Задача № 5 (варіант 4) У табл. 5 наведено дані, що характеризують обсяг виробництва продукції, її собівартість і ціну.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБГРУНТУВАННЯ ВАРІАНТУ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Економічна сутність інвестицій та їх класифікація 1.2.... Обґрунтування варіанта вибору інвестиційного проекту підприємства 3.3. Оцінка ефективності інвестиційного проекту та його вплив на фінансові результати ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...
...одиниці продукції по роках за варіантами проекту 3. Визначення фінансових потоків по роках по варіантах проекту 4. Розрахунок показників комерційної (фінансової) ефективності інвестиційного проекту Список літератури
...Потрібно виконати: 1) встановитй свій варіант виконання контрольної роботи за сумою двох останніх цифр номера залікової книжки; 2) підставити у вхідні дані контрольної роботи , які характеризують ...експортні та імпортні операції відповідно варіанту; 3) встановити кореспонденцію рахунків господарських операцій у таблиці 1; 4) відкрити рахунки синтетичного обліку, вказати на них суми початкових сальдо, ...
...систематизованому (табличному) вигляді відповідно до варіанта завдання 2. Визначення варіантів маршрутів доставки вантажів і аеропортів перевалки (включаючи пропозиції розроблювача проекту) 3.
...та графік функціонального ряду за варіантом. Кількість ітерацій визначити за допомогою умови Abs(F(x, i))0,01 і змінюється від 1 до п з кроком 1.... За варіантом розв'язати систему рівнянь матричним методом, використовуючи обернену матрицю. Література
Маючи інформацію про можливі варіанти придбання наборів і розмір доходу, який споживач готовий витратити на покупки (табл. 1), необхідно, використовуючи ординалістський підхід пояснення поведінки споживача, ...5 2,0 4,0 Індивідуальні умови Варіант Крива байдужості Ринковий кошик Бюджет, дол. 1 2 3 4 5 в А В А В А В А В ...
...використаних джерел 23 Задача 1 (№ варіанту 13) У сировинній зоні маємо 5 переробних пунктів молочних заводів. Крім того, маємо 3 великі фермерські господарства, які постачають молоко ...Завод № 5 5 Задача 2 (№ варіанту 13) Потреби хлібозаводу у борошні протягом періоду виробництва складають Z тон (350000). Вартість 1 тони борошна складає Ce гривень (550).
Задача № 24 Оцінити альтернативні варіанти інвестування 50000 грн. терміном на 2 роки за умови середньої ставки за банківськими депозитами 16%: Варіанти інвестування Прогнозований рівень прибутковості по ...
Неокласичний варіант кількісної теорії грошей 2.1. Ревізія основної теорії грошей 2.2. "Кон'юнктурний" варіант М. І. Туган Барановського Розділ 3.
...використаної літератури 19 Задача 1 (№ варіанту 4) У сировинній зоні маємо 5 переробних пунктів молочних заводів. Крім того, маємо 3 великі фермерські господарства, які постачають молоко ... Задача 2 (№ варіанту 4) Потреби хлібозаводу у борошні протягом періоду виробництва складають Z тон. Вартість 1 тони борошна складає Ce гривень.
...господарської ситуації необхідно розглянути можливі варіанти амортизації об’єкта основних засобів, аналіз їх доцільності для умов ситуації та вибір найбільш раціонального варіанту.
...в умовних сумах) (гривні) № рахунку Варіант № Активи 1001 1002 1200 2062 2067 2202 2400 3102 3190 3400 3800 3801 4400 4409 Активи всього Пасиви Зобов’язання ... Х1 р Варіант № Доходи 6026 627 6028 6042 6052 6110 6111 6204 6490 Всього доходів Витрати 7016 7020 7040 7041 7100 7400 7423 ...
...сертифікат, апарату, абзац, пункт, формуляр, варіант. 2. Подані словосполучення поставте у давальному відмінку однини, поясніть закінчення. Ректор Петренко Василь Олегович, директор Шульга Іван Іванович, керівник Ільїн ... Запишіть правильні варіанти. Особовий приклад, любе питання, згідно наказу, прийняти участь, відповідно з постановою. РОЗДІЛ 2. УКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ Укладіть названі нижче види документів ...
Задача № 2 Який із варіантів вкладення коштів корпорації на 2 роки є більш вигіднішим: – процентна ставка 23% при нарахуванні відсотків 2 рази в рік; – процентна ... Задача № 5 Вибрати найменш ризиковий варіант капіталовкладень для корпорації. Проект А. Прибуток при середній величині 15 тис. грн. коливається у межах від 10 до 20 тис.
Задача № 2 Який із варіантів вкладення коштів корпорації на 2 роки є більш вигіднішим: – процентна ставка 22% при нарахуванні відсотків 2 рази в рік; – процентна ... Задача № 5 Вибрати найменш ризиковий варіант капіталовкладень для корпорації. Проект А. Прибуток при середній величині 15 тис. грн. коливається у межах від 10 до 20 тис.
Задача № 2 Який із варіантів вкладення коштів корпорації на 2 роки є більш вигіднішим: – процентна ставка 29% при нарахуванні відсотків 2 рази в рік; – процентна ... Задача № 5 Вибрати найменш ризиковий варіант капіталовкладень для корпорації. Проект А. Прибуток при середній величині 15 тис. грн. коливається у межах від 10 до 20 тис.
Задача № 2 Який із варіантів вкладення коштів корпорації на 2 роки є більш вигіднішим: – процентна ставка 21% при нарахуванні відсотків 2 рази в рік; – процентна ... Задача № 5 Вибрати найменш ризиковий варіант капіталовкладень для корпорації. Проект А. Прибуток при середній величині 15 тис. грн. коливається у межах від 10 до 20 тис.
...вибрати рішення з двох можливих варіантів: знизити ціну на 11 %; або провести удосконалення асортименту, що потребує додаткових витрат в розмірі 65 тис. грн....виробництва у базовому та розрахунковому варіантах, проаналізувати фактори, що призвели до його зміни. 4.Намітити шляхи досягнення базового розміру прибутку. 5.
...вибрати рішення з двох можливих варіантів: знизити ціну на 11 %; або провести удосконалення асортименту, що потребує додаткових витрат в розмірі 65 тис. грн....виробництва у базовому та розрахунковому варіантах, проаналізувати фактори, що призвели до його зміни. 4.Намітити шляхи досягнення базового розміру прибутку. 5.
Задача № 2 Який із варіантів вкладення коштів корпорації на 2 роки є більш вигіднішим: – процентна ставка 22% при нарахуванні відсотків 2 рази в рік; – процентна ... Задача № 5 Вибрати найменш ризиковий варіант капіталовкладень для корпорації. Проект А. Прибуток при середній величині 15 тис. грн. коливається у межах від 10 до 20 тис.
...об’єктів потоків для обраного варіанту логістичної системи. Найменування систем: Підприємство з надання послуг харчування Завдання № 3 За наведеними нижче вихідними цифровими даними запропонуйте та подайте ... При побудові варіантів розподілу товаропотоків між: постачальниками та покупцями у вигляді транспортної матриці необхідно дотримуватись таких вимог: – у кожному рядку та кожному стовпчику "...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.