Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 647 за запитом (Звіт

За даними звіту про прибутки і збитки за 200 рік сума прибутку після сплати податків Campbell Corporation становить 2100 доларів США та складається з наступних статей Стаття звіту Включено до статті Сума, долари США Дохід від реалізації продукції Готова продукція, відвантажена покупцю за ціною реалізації 18040 // Сума попередньої оплати, одержанної від покупців за продукцію 1960 ПДВ (за ставкою 10%) Сума ПДВ, визначена від доходу від реалізації продукції 2000 Собівартість реалізова...
; – скласти звіт про прибутки і збитки та баланс. Задача № 28 АКБ „Славутич” починає свою діяльність 1.01.Х1 р.
01.10 – видано під звіт кошти на господарські потреби в сумі 320,00 грн 3. 02.10 – здано в банк готівку – 4000,00 грн 4.
...та бухгалтером було складено авансовий звіт підтверджуючий витрати на відрядження на суму – 50 грн. (без ПДВ). Надійшла до виробничого цеху сировина на суму – 5000 грн.
...не перевищує 18 років; – отримайте звіт, до якого включіть дані з обох таблиць і відсортуйте інформацію за прізвищами зниклих у алфавітному порядку; – файл бази даних збережіть ...
...каси підприємства видано кошти під звіт на відрядження на суму 2000 грн. Фактично витрачена сума, підтверджена документально, становить 1800 грн. Невикористану суму авансу утримано з заробітної ...
01.10 – видано під звіт кошти на господарські потреби в сумі 320,00 грн. 3. 02.10 – здано в банк готівку – 4000,00 грн. 4.
...каси підприємства видано кошти під звіт на відрядження на суму 2000 грн. Фактично витрачена сума, підтверджена документально, становить 1800 грн. Невикористану суму авансу утримано з заробітної ...
Авансовий звіт підзвітної особи 24. Що являють собою грошові кошти в дорозі? 25. Формування чистої реалізаційної вартості в балансі? 26.
...2 Видано з каси під звіт на господарські витрати 3 Видана з каси заробітна плата робітникам 4 Поступили на склад від постачальників матеріали 5 Зарахована на ...
...2 Видано з каси під звіт на господарські витрати 3 Видана з каси заробітна плата робітникам 4 Поступили на склад від постачальників матеріали 5 Зарахована на ...
...2 Видано з каси під звіт на господарські витрати 3 Видана з каси заробітна плата робітникам 4 Поступили на склад від постачальників матеріали 5 Зарахована на ...
...2 Видано з каси під звіт на господарські витрати 11 3 Видана з каси заробітна плата робітникам 515 4 Поступили на склад від постачальників матеріали 210 ...
...прибуток за нормою 30 %; – скласти звіт про прибутки і збитки та баланс. Задача № 21 Банком “Славутич” передано іногородньому клієнту основні засоби, які числилися на балансі, у ...
...2 Видано з каси під звіт на господарські витрати 3 Видана з каси заробітна плата робітникам 4 Поступили на склад від постачальників матеріали 5 Зарахована на ...
скласти управлінський звіт про фінансові результати від основної діяльності Зробити розрахунки, вказати проводки та первинні документи з обліку Практичне завдання У акціонера викуплені ...
...5300 5000 300 Задача № 48 Звіт про фінансові результати діяльності на фірмі по кварталах був заповнений не повністю (табл.). Визначте показники його першого розділу. (див. табл.
Одержати звіт, в якому передбачити додаткові стовпчики «Сума» і «Торгова скидка» Література
Складені бухгалтерський баланс та звіт про фінансові результати містили завідомо неправдиві відомості, що приховували збитковість підприємства. На підставі сфальсифікованих документів підприємство отримало кредит у сумі ...
Скласти звіт касира за 20.02. п.р. Залишок каси на початок дня 25 грн Умова завдання: – 20.02. п.р.
...фонду заробітної плати, скласти плановий звіт про фінансові результати з помісячним розбиттям. Відкриття бізнес – лінії планується у квітні поточного року. З врахуванням кон’юнктури ринку й ...
...показ¬ники балансу, що відображають звіт про одер¬жані прибутки та збитки після перерахунків сум інвестицій у національну грошову одини¬цю.
...показ¬ники балансу, що відображають звіт про одер¬жані прибутки та збитки після перерахунків сум інвестицій у національну грошову одини¬цю.
...на показники балансу, що відображають звіт про одержані прибутки та збитки після перерахунків сум інвестицій у національну грошову одиницю. Врахувати трансляційний ризик можна під час складання ...
...підприємства протягом звітного періоду складають „Звіт про власний капітал”. Облік власного капіталу ведеться на рахунках класу 4 „ Власний капітал і забезпечення зобов'язань ”.
В цілому розглянувши "Плановий баланс", "Звіт про прибутки та збитки" можна зробити такі висновки: Сума активів у 2003 році становила 11813 тис.грн.
Таблиця 2 Звіт про прибутки й збитки 1. Виручка від реалізації, грн. 500000 2. Витрати, грн. 400000 3. Утому числі, амортизація, грн.
115 Звіт з переддипломної практики. Робота була захищена з оцінкою "відмінно". До роботи входять також: 1 креслення Autocad апаратурна схема виробництва метилурацилу ...
склала звіт по касі станом на 5 те липня ц.р., в якому виявила залишок коштів на момент інвентаризації в сумі 15 ...
...за звітними даними За планом Звіт Відхилення І квартал – 200 +200 ІІ квартал 1000 900 100 9 місяців 2800 3000 +200 За рік 3850 3596 254
В цілому розглянувши "Плановий баланс", "Звіт про прибутки та збитки" можна зробити такі висновки: Сума активів у 2000 році становила 11813 тис.грн.
Після повернення складено фінансовий звіт, до якого подано оправдовуючі документи на суму 840 дол. США. Дані операції відобразити на рахунках бухгалтерського та податкового обліку.
...дані Вид продукції За планом Звіт Відхилення А 400 500 125 Б 300 240 80 В 1100 1122 102 Г 600 400 66,67 Д 800 ...
...З каси видано гроші під звіт Разом 3. Задача №75 Нарахувати відпускні за наказом № 28 від 05.05.00 товарознавцю торговельного підприємства Мащенку В. П.
...незавершеного виробництва Аудиторський висновок Аудиторський звіт
...депутатів селищною радою був заслуханий звіт селищного голови про діяльність виконавчого комітету ради. За результатами обговорення звіту рада прийняла рішення про визнання роботи селищного голови незадовільною, ...
...на сесії розглянула питання «Про звіт голови обласної державної адміністрації щодо виконання програм соціально економічного та культурного розвитку області, обласного бюджету і здійснення обласною державною адміністрацією ...
...на сесії розглянула питання «Про звіт голови обласної державної адміністрації щодо виконання програм соціально економічного та культурного розвитку області, обласного бюджету і здійснення обласною державною адміністрацією ...
...зазначивши, що спочатку слід заслухати звіт заступника Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим про його діяльність, однак таку пропозицію можуть вносити не менш ніж п'ять ...
Видано під звіт начальнику цеху Осіпову О.А. на витрати по відрядженню 24. Списано витрати по відрядженню Осіпову О.А. ( в т.ч.
...регламентується П(с)БО 5 “Звіт про власний капітал” і Закон “Про бухгалтерський облік та фі нансову звітність в Україні”, а також установчими документами підприємства.
...суть П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”. 3. Яка структура та зміст форми Звіту про рух грошових коштів? 4.
Одержати звіт, в якому передбачити розрахунковий стовпчик «Всього до видачі». Література
...фінансового левериджу Таблиця 25 Прогнозний звіт про фінансові результати ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика» (тис.грн.) Таблиця 26 Показники рентабельності і прибутковості підприємства Таблиця 27 Плановий ...
...12 В бухгалтерію переданий авансовий звіт Бабченко В.П., який до наказу перебував у відрядженні в Одесі 15 днів. До авансового звіту додані документи: квиток на ...
...12 В бухгалтерію переданий авансовий звіт Бабченко В.П., який до наказу перебував у відрядженні в Одесі 15 днів. До авансового звіту додані документи: квиток на ...
...зазначивши, що спочатку слід заслухати звіт заступника Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим про його діяльність, однак таку пропозицію можуть вносити не менш ніж п'ять ...
...заробітна плата — 37000 грн, під звіт на господарські потреби — 500 грн, кредиторам для погашення заборгованості — 800грн, внесено на поточний ахунок — 200 грн, разом — 38500 грн
...бюджет, повний баланс і фінансовий звіт на рівні підрозділів та в цілому. 5. Координування та затвердження планів: загальний огляд, переговори, координація окремих планів, затвердження плану. 6.
Касовий звіт за 14.05.2002 р. касиром не підписаний. Касова книга з 1 липня 2001 р. по 1 січня 2003 р.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.