Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 12715 за запитом (НА

...році порівняно з 2006 роком на 1422 тис.грн. або 16,68% і в 2008 році на 8169 тис.грн. або 3,49%; собівартість реалізованої продукції ...
...ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Економічна сутність трудових ресурсів підприємства, їх структура та класифікація 1.2. Обґрунтування потреби в трудових ресурсах та оцінка факторів, що впливають на їх формування і розвиток 1....
...засади дослідження систем стимулювання праці на підприємстві 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВ “Київський м’ясокомбінат” 2.2 Організація стимулювання персоналу на підприємстві 2.3 Оцінка ефективності ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи дослідження продуктивності праці персоналу підприємства 1.1 Інформаційно правова база та огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1.2 Сутність продуктивності праці персоналу та основні показники її оцінки 1.3 Методологія дослідження продуктивності праці Розділ 2 практичні аспекти продуктивності праці на зат “графія україна” 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз продуктивності праці персоналу підприємст...
...обліку і аналізу основних засобів на підприємстві 2.1. Оцінка документального забезпечення наявності та руху основних засобів 2.2. Оцінка методики та організації обліку і звітності ... Методика нарахування зносу на підприємстві 2.4. Практика відображення в обліку ремонту, поліпшення, переоцінки, інвентаризація на підприємстві 2.5.
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти аналізу основних засобів підприємства 1.1 Сутність основних засобів підприємства, їх класифікація та оцінка 1.2 Інформаційна і нормативна база аналізу основних засобів підприємства 1.3 Методологія оцінки стану, руху та ефективності використання основних засобів на підприємстві Розділ 2 практичні засади оцінки основних засобів в тов «макарівська птахофабрика» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 ... В...
Аналіз наявних систем мотивації праці на ЗАТ „Золотоніський маслоробний комбінат” 2.1. Загальна характеристика виробничо господарської діяльності ЗАТ „Золотоніський маслоробний комбінат” 2.2.... Оцінювання рівня мотивації праці на підприємстві на ЗАТ „Золотоніський маслоробний комбінат” 2.5. Факторний аналіз взаємозв'язку рівня мотивації праці та результатів фінансово господарської діяльності ...
...ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Економічна сутність та підходи щодо визначення ресурсів і ресурсного потенціалу підприємства 1.2.... Основними видами ресурсів, на яких доцільно зосередити увагу, є основний і оборотний капітал (матеріальні ресурси), нематеріальні ресурси, трудові ресурси та фінансові ресурси, аналіз яких ...
Управління формуванням прибутку на прикладі ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика» 2.1 Характеристика фінансової діяльності ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика» 2.2 Оцінка формування прибутку на підприємстві 2.3 Управління формуванням ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи формування політики збуту продукції на підприємстві 1.1 Інформаційна база дослідження політики збуту продукції на підприємстві 1.2 Формування товарної політики 1.3 Цінова політика ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат на виробництво продукції 1.1 Економічна сутність витрат на виробництво продукції 1.2 Огляд нормативно – правової бази та спеціальної літератури щодо ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи управління реалізацією та формування політики збуту продукції на підприємстві 1.1 Інформаційна та нормативна база дослідження реалізації та формування політики збуту продукції на підприємстві 1.2 Методологія дослідження ...
...обліку та аналізу заробітної плати на промислових підприємствах 1.1. Інформаційна база обліку заробітної плати 1.2. Теорія та методологія обліку заробітної плати 1.3....методика аналізу фонду оплати праці на промислових підприємствах Розділ ІІ. Облік і аналіз заробітної плати в ТОВ «Черкаська продовольча компанія» 2.1.
...грошово кредитної політики комерційних банків на території Черкаської області з врахуванням аграрної спрямованості регіону Розділ ііі. Шляхи вдосконалення забезпечення оборотними конштами підприємств агропромислового комплексу 3.1....банківського сектора є заходи, спрямовані на відкриття кордонів і спрощення процедури доступу філій іноземних банків на вітчизняний фінансовий ринок, а також сприяння створенню банків з участю ...
Бухгалтерський облік власного капіталу на Корсунь Шевченківському держлісгоспі Черкаського державного лісогосподарського об’єднання “Черкасиліс” 2.1. Техніко економічна характеристика Корсунь Шевченківського держлісгоспу 2.2....капіталу та розрахунків з учасниками на Корсунь Шевченківському держлісгоспі 2.3. Формування звітних даних про власний капітал 3. Аналіз власного капіталу на Корсунь Шевченківському держлісгоспі 3....
...вiрності оформлення організацiйно розпорядчої документації на ДП “ІОЦ” Висновки до роздiлу РОЗДIЛ 3. Автоматизація документообігу на базі ДП “ІОЦ” 3.1 Методи і засоби автоматизації документообігу ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти стратегії подолання кризового стану на підприємстві 1.1 Сутність та причини кризового стану підприємств, зміст антикризового управління 1.2 Методика діагностики кризового стану підприємства 1....в економіці України і впливають на ефективність виробництва, змушує підприємства змінювати застарілі форми виробничої життєдіяльності, шукати своє місце на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Правове регулювання оплати праці на сучасному етапі Розділ іі. Аналіз ефективності існуючої системи мотивації праці на підприємстві „галторг” 2.1.
Дослідження було проведене на матеріалах ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика». Предметом діяльності ВАТ є виробництво в першу чергу парфумерно косметичних виробів, екологічно чистої продукції ... Податок на додану вартість в структурі доходів займає від 11,2 до 14,16%, інші вирахування з доходу в 2008 році відсутні, ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи дослідження формування політики збуту на підприємстві 1.1. Огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1.2. Методологія дослідження організації політики збуту продукції на підприємстві 1.3.
Ціна соняшникової олії на внутрішньому і світовому ринках становила, дол. США за 1 т: Місяць Внутрішній ринок Світовий ринок Лютий Серпень 724 759 695 ...690 Проведіть порівняльний аналіз цін на олію, зазначте види використаних відносних величин. 32. На торгах фондової біржі зафіксовані ціни акцій: Емітент Ціна акцій, гр. од.
...від реалізації продукції продукції збільшився на 570,2 тис.грн. або 9,56% в 2008 році порівняно із попереднім, і на 1863,5 тис.грн.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи дослідження формування політики збуту на підприємстві 1.1. Огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1.2. Методологія дослідження організації політики збуту продукції на підприємстві 1.3.
73. Донецька залізниця звернулась в господарський суд з позовом до ВАТ “Вантажтранс” про стягнення плати за користування вагонами, оскільки на протязі місяця Залізниця на під’...
Введение 1 Общая часть 1.1 Основные направления разработки стратегии маркетинга в предприятии 1.2 Характеристика ОАО «Роганский мясоперерабатывающий завод» 2 Аналитическая часть 2.1 Задачи и источники анализа издержек обращения 3 Проектная часть 3.1 Разработка стратегии маркетинга в ОАО «Роганском мясоперерабатывающем заводе» Заключение Список литературы Управление маркетингом на предприятии рассматривают как практическое осуществление тщательно продуманной интегриров...
...планування: суть, принципи та особливості на підприємстві 1.2. Поточне фінансове планування як складова фінансового планування та його елементи 1.3.... Аналіз поточного фінансового планування на підприємстві. Види поточних фінансових планів(планувань) 2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2. Особливості поточного фінансового планування на підприємстві, ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ І РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 6 1.1. Загальна характеристика ремонту та витрат на поліпшення і ремонт основних засобів 6 ...
...справу за позовом АТ «Автотехніка» на Східну регіо нальну митницю про визнання недійсним відмови в митному оформлен¬ні автомобілів, що імпортуються позивачем, та стягнення митних зборів ... Яке рішення на Вашу думку повинен прийняти суд? 2. Який вид експертизи потрібно призначити в цьому випадку? 3.
...справу за позовом АТ "Автотехніка" на Східну регіо¬нальну митницю про визнання недійсним відмови в митному оформлен¬ні автомобілів, що імпортуються позивачем, та стягнення митних зборів ... Яке рішення на Вашу думку повинен прийняти суд? 2. Який вид експертизи потрібно призначити в цьому випадку? 3.
Побудова обліку основних засобів на ЗАТ„Агроекопродукт” 2.1 Організаційно економічна характеристика та аналіз фінансової звітності підприємства 2.2 Документальне оформлення надходження, переміщення та вибуття ...4 Організація інвентаризації основних засобів на підприємстві 2.5 Порядок нарахування і обліку зносу (амортизації) основних засобів 2.6 Організація обліку витрат на ремонт та інші ...
...до рук споживачів; збереження товарів на своїх складах; освоєння ринку; регулювання виробництва; консультування та інформація. Цілями роздрібного магазину ТОВ “Добробут” є: отримання прибутку на визначену заплановану величину; зростання; створення ...
Водієм Захаровим на автомобілі, що належить АТП 21003, була заподіяна шкода здоров’ю Старкова. За порадою адвоката потерпілий звернувся до суду з позовом на водія Захарова про відшкодування збитків.
...Практичні аспекти обліку витрат виробництва на ЗАТ “Ліггетт Дукат Україна” 2.1 Організаційно економічна характеристика ЗАТ “Ліггетт Дукат Україна” 2.2 Організація обліку на ЗАТ “Ліггетт Дукат Україна”.
Концептуальні основи формування вартості активів на підприємствах 20 Оцінка активів підприємства у зв'язку з вимогами П(С)БО [79] 32 1.3.... АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ АКТИВІВ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ТЕРЕМКИ М» 50 2.1. Фінансово економічна характеристика ТОВ «Теремки М» 50 2.2.
Вступ 1 Аналітичний огляд літератури 1.1 Забруднення атмосфери та його джерела 1.2 Екологічний стан атмосферного повітря України 1.3 Перетворення забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 1.3.1 Розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері 1.3.2 Трансформація забруднень в атмосфері 1.3.2.1 Трансформація сполук вуглецю в атмосфері 1.3.2.2 Трансформація сполук сірки в тропосфері 1.3.2.3 Трансформація сполук азоту в тропосфері 1.4 Вплив забруднення атмосферного повітря 1.4.1...
Інтернет технології на службі у сучасного бізнесу 1.1 Електронна комерція, її переваги та перспективи розвитку 1.1.1 Поняття про електронну комерцію ...продукту 4.2 Річні витрати на функціонування сайту 4.3 Окупність витрат Висновок Список використаної літератури Додаток1 Схема бази даних Додаток2 Лістинг програми На сучасному етапі ...
ОБЛІК ВАЛОВИХ ДОХОДІВ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «САВВА» 44 2.1. Організація обліку валових доходів на підприємстві 44 2.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління персоналом в ринкових умовах 1.1 Суть, завдання і основні принципи управління персоналом 1.2 Інформаційна база та огляд літературних джерел з проблем ефективного управління персоналом 1.3 Методи і системи управління персоналом 1.4 Оцінка ефективності управління персоналом Розділ 2 прикладні аспекти ефективного управління персоналом ват «мітра» 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства ВАТ «Мітра» 2.2 Дослідження форму...
...кількість транспортних засобів, що позначається на зменшенні пропускної здатності доріг, а дорожнє покриття та інженерно технічні комунікації не відповідають сучасним параметрам....пішохідних потоків, оптимізацію вуличного руху на вулицях міста. Таким чином, виникає потреба реконструкції вулично дорожної мережі м. Ужгорода з врахуванням перспектив розвитку транспортної системи міста на ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти аудиту на підприємствах малого бізнесу 1.1. Економічна сутність аудиту на підприємствах малого бізнесу 1.2. Огляд нормативно – правової інформації та літературних ...
Робота складається з креслення у форматі DWG(автокад), та пояснюючої записки: br />br /> Зміст br />br /> Дані на проектування 1. Розрахунок балочної клітки 4 1.1. Розрахунок плоского настилу 4 1.2. Розрахунок балки настилу 5 1.3 ... Перевірка прийнятого перерізу на міцність 11 1.3.4. Розрахунок з'єднань поясів із стінкою 12 1.3.5.
Графіка А1 DWG, пояснююча: Зміст Організація будівельно – монтажних робіт 1.1 Завдання проекта організації робіт 2 1.2 Визначення складу проекту організації будівництва 2 1.3 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 3 1.4 Розрахунок нормативної тривалості будівництва 3 1.5 Будівельний генеральний план 4 1.6 Вибір типу ...будівельний генеральний план, підготовчі роботи на будівельному майданчику, технічне забезпечення будівництва та ін. Основним завданням розр...
Облік і аудит руху основних засобів на вагонній дільниці, 100 стор., додатки, доповідь, рецензія, роздатковий матеріал НАПИСАНИЕ РАБОТЫ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ 1200 ГРН....основи бухгалтерського обліку і аудиту на ВЧ 1 20 РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧ 1 27 2.1.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи управління структурою випуску продукції на підприємстві 1.1 Інформаційна та нормативна база дослідження управління структурою випуску продукції на підприємстві 1.2 Методологія дослідження організації випуску ...
...обліку праці та заробітної плати на під приємстві 2.1 Організаційно економічна характеристика та облікова політика ЗАТ НВФ “ПРІНТ” 2.2 Облік особистого складу, використання робочого ... Аналіз праці і заробітної плати на підприємстві зат нфв “прінт” 3.1 Завдання, матеріали та методика аналізу заробітної плати 3.2 Аналіз динаміки та структури фонду ...
...за обсягом була його праця на терені художнього перекладу, головним чином поетичного. Як учений і критик він багато зробив для осмислення історії дітератури та її сучасного ...судженнях критиків про першу книжку «На білих островах» (1910) здебільшого наголошується, що вона напівдитяча. Але слід зауважити, що для свого часу і для поетового віку вона ...
Теоретичні аспекти бізнес планування на вітчизняних підприємствах 1.1. Сутність бізнес проекту у вітчизняній практиці функціонування підприємств 1.2. Концепція проекту у проектному аналізі 1....діяльності підприємства ват “черкаський автобус” на українському ринку автомобільної продукції 2.1. Аналіз ринку автомобільної продукції в Україні 2.2. Фінансова діагностика діяльності підприємства ВАТ “Черкаський ...
ВАРІАНТ 4 ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗАМАХУ НА ЗЛОЧИН 1. Поняття та види стадій вчинення злочину. 2. Поняття замаху на злочин, його об'єктивні та суб'єк¬тивні ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади управлінням товарними запасами на підприємствах громадського харчування 1.1. Види товарних запасів, завдання та інформаційна база їх оцінювання 1.2....практичні аспекти управління товарними запасами на підприємстві громадського харчування “ласунчик” 2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства громадського харчування “Ласунчик” 2.2.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.