Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 25294 за запитом (6

Question 6 До системи вищої освіти України належать: a. дитячі ясла, школи; b. університети; c. професійно технічні училища.... відбіркова комісія; Question 6 Галузеві стандарти вищої освіти містять: a. освітньо кваліфікаційну характеристику, освітньо професійну програму; b. робочі навчальні програми; c.
кислоту; Question 6 Балів: 1 Напишите химические формулы: а) воды; б) поваренной соли; в) двуокиси углерода; г) молекулярного кислорода....в клетку и из клетки; 6) участвует в клеточном дыхании; 7) содержит генетический материал эукариотичес кой клетки; 8) внутренняя структура клетки, заполненная пищеварительными ферментами.
6. Що необхідно зробити в рамках підприємства для підвищеного рівня нормування праці? 7. Які необхідні дії з боку керівництва підприємства для ... 6. Які Вам відомі ознаки групування трудових операцій? Задание 5 1. Що таке управління виробництвом і які його складові? 2.
виконання Question 6 У відповідності до Посібника PMBOK п’ять груп процесів (ініціації, планування, виконання, моніторингу і управління, завершення) містять: a....обом рівноцінним учасникам проекту Question 6 Організаційна структура управління за проектами: a. виноситься за рамки материнської b. дозволяє брати участь в органах управління обом рівноцінним учасникам ...
кислоту; Question 6 Балів: 1 Напишите химические формулы: а) воды; б) поваренной соли; в) двуокиси углерода; г) молекулярного кислорода....в клетку и из клетки; 6) участвует в клеточном дыхании; 7) содержит генетический материал эукариотичес кой клетки; 8) внутренняя структура клетки, заполненная пищеварительными ферментами.
...яке опосередковане іншими особами Question 6 Якщо інвестиції можуть бути конвертованими у грошову форму в строк від 1 до 6 місяців, то таки інвестиції є: a.
...чисельність робітників, осіб 100 94 – 66 3. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино днів 2200 2021 – 179 – 8,14 4. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино годин ...
...граничного та середнього продуктів праці 6. Характеристиками економічного блага виступають: а) можливість задовольняти потреби; б) рідкість; в) цінність; г) всі відповіді вірні 6.
або 17,6% в 2007 році порівняно із попереднім, і на 229,6 тис.грн. або 24,95% в 2008 році, собівартість реалізованої ...
...14 5 600 120 16 6 780 130 18 7 980 140 20 8 1140 142,5 64 9 1260 140 – 48 10 1300 130 – 4 ...12 3,5 2,5 6 5 7 7 8 15 1 1,14 2,1 3 11 7 9 16 0,64 0,82 1,45 1 ...
ТЕМА 6 1. Вкажіть по три статті КК, які передбачають злочини, що можуть бути вчинені виключно шляхом дії, або виключно шляхом бездіяльності, ...рострочкою строком до 1 року 6 місяців. Чи правильне рішення суду? 3. Морозову було засуджено за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.
Задача №1 Дано множини цілих чисел: А={1;3;5;7;9}, В={1;2;3;4;5}, С={1;4;6;8;10}. Знайти AUB, BUC, AUC, А∩В, А∩С. Задача №2 Монету підкидаємо два рази.... Задача №6 Підкидають два гральних кубики. Яка ймовірність того, що випаде принаймні одна трійка, якщо на всіх трьох кубиках випали різні грані?
6. Основні реакції людини на конфлікт. Контрольні питання до теми 2 1. Класифікація конфліктів. 2. Діагностика конфліктів. 3. Динаміка конфлікту. 4.... 6. Джерела конфліктів. Вимоги до поведінки в конфлікті. 7. Типові конфліктогени. Контрольні питання до теми 3 1.
Коефіцієнт використання потужності 0,6 0,55 3.Число днів роботи за рік, діб 180 276 4.Випуск продукції за рік, т (п.1*п.... 1280 1600 6.Випуск продукції (реалізація), тис.грн. (п.4*п.5)/1000 7.Чисельність промислово – виробничого персоналу, чол. 708 710 8.
6. В чому небезпека для сучасної людини при нехтуван ні заповідями Христовими? 7. Як ви розумієте слова Тертуліана: «Всяка душа по ... 6. Хто такий Іоанн Хреститель? Які були перші слова Його проповіді? 7. Імена людей які першими поклонилися Христу Спаситетю? 8.
6. Що необхідно для раціанального формування та розподілу трудових ресурсів? 7. Як взаємопов’язані сектори ринкової економіки? Контрольная 2 1.... 6. Що таке „регулятори ринку праці” та перерахуйте їх? 7. Які вам відомі ознаки ринку праці? Конторольная 3 1.
6. Охарактеризуйте види публічного адміністрування. 7. Дайте визначення терміну «публічна служба». 8. Вкажіть критерії «публічності» організацій. 9.... 6. Дайте перелік основних процедур управлінських відносин системи державного управління. 7. Вкажіть основні властивості державно управлінських відносин. 8.
6. Вкажіть покроковий алгоритм формування корпоративного іміджу. 7. Охарактеризуйте сутність лояльності працівника. ТЕМА 2 1. Поясніть необхідність упровадження на українських підприємствах ... 6. Охарактеризуйте норми етичної поведінки підлеглих. ТЕМА 3 1. Предметом праці в управлінні організацією завжди виступає управлінська інформація. Чому це так?
6. У чому основна відмінність різноманітних способів страхування? 7. Перерахуйте склад усіх суб’єктів страхових правовідносин і дайте їм визначення. 8.... 6. Дайте характеристику основних систем страхової відповідальності і розкрийте ступінь їхньої придатності в практиці страхування. 7.
6. Як відбувається безперервне вдосконалення трудових процесів на підприємстві? 7. У чому полягає відмінність між ефективністю та раціональністю? 8.... 6. Засоби отримання інформації про трудову діяльність. 7. Характеристика методів отримання первинної інформації. 8. Структура карти трудового процесу. 9.
...10223 5 1146 1124 1217 6 1205 1784 1955 7 1308 2966 2994 8 364 408 409 9 402 590 617 10 2120 3151 3276 11 ...39 438 3 38 22 6 23 146 Визначити середньоденну продуктивність праці робітників: а) по першому цеху; б) по другому цеху. Зробити порівняльний аналіз.
...5 2 Частка ринку 10 6 0,6 4 0,4 8 0, 3 Асортимент 10 8 0,8 7 0,7 9 0, 4 Ефективність каналів збуту 5 4 0,2 9 0,...
Річний обсяг випуску – 6 тис. шт. Технологічний процес обробки деталей складається з восьми операцій. Номери операції 12345678. Норма часу ( ): Середній міжопераційний час, хвилини ( ): – внутрішньо ...; – між ділянковий: 4,6 год.; – міжцеховий: 8,2 год. Тривалість природних процесів становить , год. Підготовчо завершальний час, необхідний для налагоджування робочих місць і обладнання ...
...Спортивні товари Господарчі товари Каса 6 9 3 7 Кредитна картка 41 9 22 3 Нехай А, В, C, D – такі події: А = {навмання вибраний рахунок, ... Задача № 6 З урни, в якій лежать m білих і n чорних куль, беруть послідовно дві кулі. Відомо, що перша куля біла.
...75 2 Частка ринку 15 6 0,9 4 0,6 8 1, 3 Асортимент 5 8 0,4 7 0,35 9 0, 4 Ефективність каналів збуту 10 4 0,4 ...
6. В чем состоят основные особенности развития психодиагностики как науки в 40 е гг.? 7. Психодиагностические исследования в 1950 е гг.... 6. Какие основные подходы различают в психодиагностическом методе? 7. Какие существуют основные психодиагностические ситуации? Чем они определяются? 8.
вимі ру ВАРІАНТИ 6 1 Товарна продукція у базисному періоді тис.грн 18300 2 Фондовіддача у базісному періоді 8.9 3 Збільшення обсягу товарної ... грн 550 з 1.08 6 Обсяг та термін виведення з експлуатації спрацьованих основних засобів тис. грн 202 з 1.05 Проаналізувати отримані результати.
6 табл. 1, розрахувати узагальнюючі показники ефективності використання основних фондів: фондовіддачу, фондомісткість та фондоозброєність Завдання №4 Розрахувати норматив оборотних коштів у ... 11 – 13 табл Завдання №6 Визначити норматив оборотних коштів у залишках готової продукції на підставі даних п. 11 та 14 табл Завдання №7 На підставі ...
6 табл. 1, розрахувати узагальнюючі показники ефективності використання основних фондів: фондовіддачу, фондомісткість та фондоозброєність Задача №4 Бригада робітників у складі 10 ...Чисельність персоналу, осіб 140 Задача №6 Обчислити обсяг валової, товарної, реалізованої та чистої продукції на основі даних, поданих в таблиці Таблиця 4 Вихідні дані Показники Одиниці ...
Поставщик Обработка Покупатель 6. Что отличает транспортные и сервисные операции от производства и поставок? 7. Назовите типы операционных процессов. Задание к теме 3 1.... 6. Чем отличается стоимостный анализ от стоимостного инжиниринга? Задание к теме 5 1. Назовите основное отличие услуги от товара. 2.
...14,8 20, 4 7,6 14,3 19 6,9 19, 5 10,3 16,7 20 12,3 15, 6 18,4 17,4 ...
так Question 6 Кабінет етнічної психології у 1920 році в Московському університеті був заснований: a. О. Лурією b. Г. Шептом c. В.... Брейлі Question 6 Перше лабораторне дослідження етнічних стереотипів було проведене: a. у 1959 р. b. у 1933 р. c.
р 2.6 Аналіз показників рентабельності ВАТ НВП СЕМЗ за 2001 2002 р.р Розділ iii шляхи поліпшення фінансового стану підприємства ват нвп ...з 2001 роком на 1024.6 тис. грн. і склав 2808.4 тис. грн. Аналізуючи структуру балансу можна зазначити, що загальна сума коштів підприємства зросла на ...
6. Банки та інгредієнти для консервування коштуватимуть 450 тис. грн. Заку¬півля здійснюється за місяць до виникнення потреби в них пропорційно ...виручки від реалізації на 15%; 6) Вплив на всі операційні показники збільшення виручки від реалізації на 10%; 7) Змінити асортимент виробів на власний розсуд.
6. Банки та інгредієнти для консервування коштуватимуть 450 тис. грн. Заку¬півля здійснюється за місяць до виникнення потреби в них пропорційно ...виручки від реалізації на 15%; 6) Вплив на всі операційні показники збільшення виручки від реалізації на 10%; 7) Змінити асортимент виробів на власний розсуд.
6. Банки та інгредієнти для консервування коштуватимуть 450 тис. грн. Заку¬півля здійснюється за місяць до виникнення потреби в них пропорційно ...виручки від реалізації на 15%; 6) Вплив на всі операційні показники збільшення виручки від реалізації на 10%; 7) Змінити асортимент виробів на власний розсуд.
6. Банки та інгредієнти для консервування коштуватимуть 450 тис. грн. Заку¬півля здійснюється за місяць до виникнення потреби в них пропорційно ...виручки від реалізації на 15%; 6) Вплив на всі операційні показники збільшення виручки від реалізації на 10%; 7) Змінити асортимент виробів на власний розсуд.
Цоп 1280 1600 6. Обсяг товарної продукції, тис.грн. (п.4*п.5/1000) Nт 7. Чисельність ППП персоналу, чол. Рппп 708 710 8....6/п.7) Пт 9.Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис.грн. Ф 51100 52800 10. Фондовіддача, грн. (п.6/п.
6. Банки та інгредієнти для консервування коштуватимуть 450 тис. грн. Закупівля здійснюється за місяць до виникнення потреби в них пропорційно до ...виручки від реалізації на 15%; 6) Вплив на всі операційні показники збільшення виручки від реалізації на 10%; 7) Змінити асортимент виробів на власний розсуд.
6. Фінансові методи управління державними фінансами: Фінансове планування і прогнозування, їх суть та призначення. Фінансовий контроль як метод управління фінансами, його ... 6. Розпорядники бюджетних коштів та їх функції. Поняття розпорядника бюджетних коштів. Головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня, одержувачі бюджетних коштів та ...
6. Охарактеризуйте факторы, влияющие на совершенствование управления персоналом? Тема 3. Концепции управления персоналом Контрольные вопросы 1.... 6. Что такое концепция управления персоналом и как она связана с концепцией управления в целом? 7.
...13 4 Темпи приросту, % х +6 –86 –87 3. Завдання №3 Розрахуйте за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання виробничої програми....а) активної частини 0,00037 0,00038 6. Продуктивність одного станка 45,62 45,49 7. Кількість годин, відпрацьованих одним станком 3,93 3,63 8.
Question 6 Координаційний комітет з питань стандартизації при ООН створено у: a. 1943 р. b. 1901 р. c. 1924 р. d.... перспективність, системність, оптимальність Question 6 Що являється основою уніфікації? a. систематизація та класифікація b. систематизація та плановість c. агрегатування і типізація d.
9 8 6 звільнено за власним бажанням 3 7 6 за прогули та інші порушення трудової дисципліни з причин скорочення штату 1 Задача ...
Цоп 1423 1488 6. Обсяг товарної продукції, тис.грн. (п.4*п.5/1000) Nт 7. Чисельність ППП персоналу, чол. Рппп 780 775 8....6/п.7) Пт 9.Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис.грн. Ф 4880 4910 10. Фондовіддача, грн. (п.6/п.
грн 6. Чисельність промислово – виробничого персоналу, осіб В т.ч. робітників Задача Визначити структуру основних виробничих засобів на початок та кінець року, ...кожен % перевиконання планового завдання % 1, 6. Відпрацьовано за місяць годин Год І робітником ІІ робітником ІІІ робітником ІV робітником V робітником VІ робітником VIІ робітником VIIІ ...
грн 6. Чисельність промислово – виробничого персоналу, осіб В т.ч. робітників Задача Визначити структуру основних виробничих засобів на початок та кінець року, ...за кожен % перевиконання планового завдання % 6. Відпрацьовано за місяць годин Год І робітником ІІ робітником ІІІ робітником ІV робітником V робітником VІ робітником VIІ робітником VIIІ ...
або 6,03%; вартість необоротних активів зростає на 24842,1 тис.грн. або 37,49% в 2008 році і зменшується на 5464,8 тис.грн. або 6%; вартість оборотних активів зростає на ...
Цоп 9430 9610 6. Обсяг товарної продукції, тис.грн. (п.4*п.5/1000) Nт 7. Чисельність ППП персоналу, чол. Рппп 350 346 8....6/п.7) Пт 9.Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис.грн. Ф 16150 16790 10. Фондовіддача, грн. (п.6/п.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.