Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 25294 за запитом (6

...1 2 3 4 5 6 1. Власний капітал, тис. грн. 100 100 100 100 100 100 2. Позичковий капітал, тис. грн....15 18 21 24 27 6. Проценти за кредит, тис. грн. 0 2,5 5 7,5 10 12,5 7, Прибуток після сплати процентів за кредит, ...
Варіант № 6 Задание 1. В Таблице приведены данные по некоторому региону за год: Население Зарегистрировано преступлений: Кражи инд. Имущ. Кражи гос. Имущ....) 11,7 18,0 17,6 23,3
6. Похідні цінні папери (деривативи) 16. Кліринг та клірингові організації. Методи взаємних заліків Задача № 6 Виробник кави планує через 3 міс.
6. Стадії процесу банківського інвестиційного кредитування Задача № 6 Земляна ділянка здається в оренду на 10 років за відсотком 10 % річних.
... Тема 6. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ План 1. Поняття за загальна характеристика порушення митних правил як одного з видів адміністративних ... 6. Кивало С.В. Средства осуществления таможенной политики Украины. – Одесса, 1995. 7. Коментар до Митного кодексу України / За ред. П.В.
Тема 6. Кредитний договір в цивільному праві України. План. Вступ. 1. Поняття кредитного договору та його види. 2.... 6. Лепех С. Кредитодавець як сторона кредитного договору//Матеріали ІХ регіональної науково практичної конференції "Проблеми державотворення і захисту прав людини в ...
... Тема № 6. Кримінальна відповідальність: поняття, підстави, форми реалізації Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття та значення кримінальної відповідальності. 2. Обґрунтування кримінальної відповідальності. 3.... Рекомендований перелік літератури до теми № 6: [11, 13, 26, 36, 55, 103, 137, 152, 199, 227, 245, 269, 273, 294].
... Тема 6. «ЛИТОВСЬКІ СТАТУТИ» ВИЗНАЧНА ПАМ’ЯТКА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА. План Вступ Загальна характеристика Статутів. Норми цивільного права у трьох редакціях Львівських Статутів.... журнал – 2003 №6. Кудін С. Німецьке право в Україні в др. пол. XVI ст.// Закон і бізнес – 1999 №25. Кудін С.
... Тема 6. Фінансовий контроль: сутність, суб`єкти, їх права та обов`язки 1. Поняття і значення фінансового контролю. 2.... 6. Стефанюк І. Державний фінансовий контроль: проблеми ідентифікації й визначеннясистеми / І. Стефанюк // Фінанси України. – 2009. № 11(168). – С. 12 19. 7.
Варіант 6 1. Визначте характер адміністративного провадження за Законом України "Про звернення громадян" та охарактеризуйте адміністративно правовий статус ...
...N в 2010 році зареєстровано 6 вбивств, 8 розбоїв, 132 грабежі, 586 крадіжок, 198 фактів хуліганства, 175 економічних злочинів, 189 інших злочинів....років – 5 осіб, 20 24 – 6, 25 29 – 3, 30 34 – 4. Визначити середній вік осіб, які приймали участь у групі, коефіцієнт варіації і вказати однорідна ...
...урні 15 куль: 5 білих, 6 чорних, 4 синіх. Яка ймовірність дістати: а) білу; б) чорну; в) синю кулю. Завдання 4 Два спортсмени незалежно один від ... Завдання 6 а) Прилад складається з 10 вузлів. Надійність (ймовірність безвідмовної роботи) кожного вузла протягом часу Т дорівнює 0,9.
...мий період ціни зросли на 6,5 % Знайти: 1) Фонд заробітної плати та його структуру за кожний період; 2) Індекси номінальної та реальної заробітної плати; 3)...одного робітника Зробити висновки Завдання №6 Є наступні відомості про товарні запаси роздрібного торгового підприємства (тис. гр. од): Таблиця 2 Початкові дані Показники Сума 1.
6 4. Представьте посредством круга Эйлера отношения между именами: «Водоплавающее животное – рыба – животное, что дышит жабрами – кит – акула» …….…….. 7 5.... 7 6. Запишите логически завершенный отрывок из литературного произведения и выделите в нем субъекты и предикаты ………………….. 8 Литература …………….……... 9
Внески в соціальне страхування 89 6. Чистий процент 78 7. Дохід від власності 65 8. Експорт 132 9. Імпорт 175 10. Дивіденди акціонерам 19 11.... Особисті заощадження 49 6. Задача № 3 Чи правильне твердження: Центральний банк може знизити величину надлишкових резервів збільшенням норм резервування. Обгрунтувати відповідь. Література
...54,3 54,4 54,6 На основі проведеного перерахунку визначити абсолютний приріст: базисний та ланцюговий. Задача №27. За даними про успішність студентів інституту середній бал ... 120 100 9,6 10,1 Б Шт. 300 310 34,0 36,0 В Т. 8,2 7,8 85,0 84,0 Задача №46.
6. Кредитування зовнішньої торгівлі включає: а) фірмові кредити; б) банківські кредити; в) брокерські кредити; г) урядові кредити; д) кредити міжнародних організацій; ... Ставка відсотків за кредитом 6 % річних. Розрахувати порядок та сплату відсотків за комерційний кредит за „прогресивним" методом. При умові, що календарний рік складає – 360 днів, ...
... Задача:6 червня Пупков С.В. о 23 год. на вул. Рекордній неподалік від магазину “Будівельник” вчинив розбійний напад на Сокольцеву І.
Визначте норму часу на партію деталей, якщо: основний час – 5 хв., допоміжний час – 2,6 хв.
Тема 6. Новий час: формування сучасного типу європейської культури в Україні ...
ТЕМА № 6 КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ План: 1.
ТЕМА № 6 (Ч Я). ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВИХ РАД План: 1.
ТЕМА 6. ОСУДНІСТЬ ТА НЕОСУДНІСТЬ План 1. Поняття та кримінально правове значення осудності. 2.
ЗМІСТ Стор. ВСТУП…………………………………………………….………………………. 2 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ, ЕЛЕМЕНТИ ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ …..……………….………………………….......... 6 РОЗДІЛ 2.
Завдання №4 Створити математичну модель. Меблева фабрика випускає крісла двох видів. Для виготовлення крісла 1 го виду витрачається ...робочого часу, год 0,1 0,1 0,6 2700 Витрати обігу, грн. 0,2 0,2 0,1 1200 Кількість угод з виробниками 1 1 1 0 500 Прибуток від одиниці реалізації, ...
Вступ 1. Поняття робочого часу 2. Нормативи робочого часу 3.... Облік робочого часу 6. Надурочні роботи 7. Ненормований робочий день 8. Чергування Висновки Література
Тема № 6 1. Поняття та класифікація принципів цивільного процесу. 2. Види позовів. 3.
6. Спілка аудиторів України, її функції 16. Програма аудиторської перевірки 33. Тестування системи внутрішнього контролю.
6. Спілка аудиторів України, її функції 16. Програма аудиторської перевірки 33. Тестування системи внутрішнього контролю.
6. Спілка аудиторів України, її функції 16. Програма аудиторської перевірки 33. Тестування системи внутрішнього контролю.
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Поняття – безпека, ризик, прийнятий ризик, небезпека. Аксіома про потенціальну небезпеку 2.... Організація безпеки на виробничому підприємстві 6. По даним реферату провести декомпозицію надзвичайної ситуації, виявити складові небезпек, скласти за класифікаційними ознаками карту небезпек та провести їх ранжування, ...
1. Облік і розподіл виробничих накладних витрат в будівельних підприємствах 2....операцією Продовження таблиці 1 2 6 Введено в експлуатацію автомобіль, безкоштовно одержаний у вигляді спонсорської допомоги; Нараховано амортизацію безкоштовно отриманого автомобіля 7 Ліквідовано вантажний автомобіль: – первинна ...
1. Позабюджетні фонди органів місцевого самоврядування 2. Функції Державної контрольно ревізійної служби України 3....5 років 2106 1506 0,2 % 0,6 євро 0,3 євро 20 % Література
Задача №6 Спеціалізоване підприємство виготовляє один вид продукції А (одно продуктове виробництво). За місяць виготовлено 1000 виробів, з ...
1. Поняття договірних зобов'язань в підприємницькій діяльності 2. Класифікація господарських договорів 3. Форма господарського договору 4.... Виконання господарських договорів 6. Договір про спільну діяльність Задача Виробничий кооператив "Граніт", ставши співзасновником товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпро", зобов'язався внести до статутного ...
Практична частина: Задача №6 Визначити переваги децентралізації в прийнятті рішень у галузі охорони громадського здоров’я ...
7. Основи організації комп’ютерної обробки економічної інформації 33. Аналіз складу і руху робочої сили Завдання № 63 ... 60 66,6 Завдання № 64 Обчислити вплив трудових факторів на виконання виробничої програми на підставі наведених нижче даних.
Завдання №1 Підприємством планується знизити собівартість продукції в четвертому кварталі на 5%. Фактично підприємство знизило собівартість продукції на ...68 132 5 70 143 6 66 126 7 89 225 8 67 114 9 68 103 10 75 168 11 90 278 12 70 128 ...
Задача № 1 На підставі даних про грошовий потік розробіть план погашення боргу, якщо борг і відсотки ...26 12 35 19 38 6 28 13 37 20 40 7 29 14 34 21 41 Задача № 5 Інвестор купує два опціони пут за ціною ...
1 Сутність та завдання внутрішнього контролю 2 Суб'єкти та об'єкти внутрішньогосподарського контролю 3 Вивчення ... 1 Сутність та завдання внутрішнього контролю 2 Суб'єкти та об'єкти внутрішньогосподарського контролю 3 Вивчення та оцінка стану внутрішньогосподарського контролю в ході аудиту 4 Методика вивчення стану внутрішнього аудиту 5 Шляхи вдосконалення аудиту стану системи внутрішнього контролю 6. Організаційно – економічна характеристика ЧМТОБ 7. Організація та мето...
Задача №1 Визначити суму збору за використання символіки міста Києва у назві підприємства "Феофанія", яке у звітному ...31 31 5 31 31 6 31 31 7 31 31 8 32 32 9 32 32 10 32 32 11 32 32 12 32 32 ...
1. Защита населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Основные принципы и способы защиты населения. Современное оповещение населения 2....волны попуска, t, ч 2,6 Т Литература
1.Основные принципы государственной политики в области охраны труда 2. Объясните со схемой устройство приточно вытяжной вентиляции ...инженерных решений по технике безопасности 6. Задача № 10 Точечный изотропный источник транспортируется в свинцовом контейнере. Определить толщину свинцового экрана контейнера. Исходные данные: 1) Активность источника – 2,...
1. Защита населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Основные принципы и способы защиты населения. Современное оповещение населения 2....волны попуска, t, ч 2,6 Т Литература
8. Концепція затрат і вигід у проектному аналізі: поняття і визначення затрат у проектних розрахунках 32....2 3 Підготовка території будівництва 6 2 2.5 1 Визначення альтернативних способів досягнення мети проекту 5 1 1.2 2 Ідентифікація початкових і досягнутих цілей ...
Задача №6 Обчислити комерційний ефект від використання на підприємстві трьох приладів контролю параметрів ламп, якщо ціна одного ...
6. Планування й формування персоналу Індивідуальне завдання Література
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.