Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


Роман

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 25294 за запитом (6

1. Задача № 1 У деякій країні за умови цілковитого використання всіх ресурсів виробляються тільки два товари – велосипеди і ...1 2 3 4 5 6 Сукупний випуск продукції (ТР), одиниць/день 0 40 90 126 150 165 170 Обчисліть величини граничного та середнього продуктів змінного фактора ...
26. Аналіз забезпечення підприємства ресурсами праці Задача № 5 (варіант 1) На основі даних табл.... 2459,6 2525,9 Чисельність працюючих, чол. • 838,5 832 Задача № 4 (варіант 2) У табл. 2 наведено дані, що характеризують обсяг ...
6. Суди як органи, що здійснюють кримінальне судочинство 16. Висновок експерта в кримінальному процесі 26.
1. Зовнішньоторгова фірма її характеристика та особливості 2.Основи організації бухгалтерської служби 3.... 6,97 4.Постійні витрати на весь період, грн. 298,8 Побудувати графік прибутку і визначити його величину, якщо: а) ціна ...
Вступ 1. Розробка, аналіз та реорганізація організаційної структури управління підприємством 2. Схема організаційної структури управління ВАТ «Черкасихліб» ... Положення про бухгалтерський відділ 6. Посадова інструкція економіста з організації праці та заробітної плати Висновки Перелік посилань
6. КЗпП України з охорони праці 16. Навчання, інструктажі та перевірка знань працівників з питань охорони праці.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 Тема: Робота з масивами Мета роботи: Придати практичні навички розробки програм ...
6. Вартість грошей 16. Кількісна характеристика грошової маси 33. Державне регулювання грошової сфери: завдання, методи та механізм Ситуаційні завдання: ...
Завдання № 6. Завдання 1. Утворіть форму родового відмінка однини іменників. Обґрунтуйте вибір закінчення. Коледж, Харків, університет, завод, диплом, ступінь, ...
Задача № 4 До кінця року (станом на 31.12.20ХХ року) працівники банку прогнозують ... Умовно постійні витрати 2605 Задача № 6 Протягом періоду обмінний курс долара зріс з 5,05 UAH/USD до 5,45 UAH/USD. Кредитна ставка для дол.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6 І. 1. Визначте поняття, склад та види правопорушень 2. Дайте визначення наступних термінів: Форма державного устрою Правові ...
Варіант 6 1. Вздовж значної частини тротуару по одній з вулиць міста на протязі кількох років ...
... Павлова взяла на 6 місяців у борг 25000 грн. у Лиськовского, який погодився позичити гроші за умовою, що Павлова “перепише” на цей час на ...
Теоретична частина 1. Основні завдання сучасної системи обліку 2. Характеристика затрат і витрат, їх використання в різних системах обліку 3....16000 5 Пряма зарплата 21000 6 Виробничі накладні витрати 19000 7 Кінцевий запас незавершеного виробництва 9000 8 Собівартість виробленої продукції ? 9 Кінцевий запас готової продукції ?
Ва р і а н т 6 1. Ліцензування та патентування господарської діяльності. 2.
Введение ………………………………………………………………………… 3 1. Уполномоченные государственные органы в сфере регулирования ВЭД……………………………………………………….. 4 2. Система государственных органов, которые осуществляют защиту прав ... 26 6. Основания для возбуждения производства в деле о банкротстве ………… 29 Выводы ………………………………………………………………………….. 31 Литература ………………………………………………………………………. 33
Question 1 of 15 Важливим чинником психічного і фізичного старіння людини є: 1) негативна модальність суб'єктивного відношення до себе; ... Question 6 of 15 Вітаукт – це: 1) біологічно – активная добавка; 2) адаптаційно регуляторна теорія старіння; 3) процеси, спрямовані на подтримку высокої життєздатності ...
Question 1 of 20 Типовий портрет британського бізнесмена виглядає так: Question 2 of 20 Японський національний характер має ...дітей Answer Yes No Question 6 of 20 У Китаї подарунки краще дарувати не окремій особі, а усій організації Answer Yes No Question 7 of 20 ...
(Варіант №6) br />br /> 1. Господарська діяльність у первісній історії України. Трипільська культура ………………………… 3 2.
Завдання № 1 Дайте повну логічну характеристику поняттям: крадіжка, співробітник прокуратури Завдання № 2 Визначте тип відношення між поняттями за ... Завдання № 1 Дайте повну логічну характеристику поняттям: крадіжка, співробітник прокуратури Завдання № 2 Визначте тип відношення між поняттями за допомогою колових схем: високосний рік, рік, частина століття, століття Завдання № 3 Узагальніть та обмежте поняття: культура спілкування, нотаріус Завдання № 4 Наведіть приклад реа...
Задача №6 Визначити суму внесків до ПФУ, яку повинно сплатити підприємство у зв’язку із здійсненням даної ...
1. Основні завдання сучасної системи обліку 2. Характеристика затрат і витрат, їх використання в різних системах обліку ...5 Пряма зарплата 58 000 6 Виробничі накладні витрати 36 000 7 Кінцевий запас незавершеного виробництва ? 8 Собівартість виробленої продукції 134 000 9 Кінцевий запас готової ...
Задача № 2 Комерційний банк 13.03.06 р. купив у асоційованої компанії "Укррічфлот" 10 000 ... Задача № 6. Дивіденд на акцію компанії „Надія" за рік склав 4,5 грн. Банківська ставка за вкладами дорівнює 10 % річних.
Т е м а 6. Митні процедури на морському транспорті План 1.
1. Власний капітал, його функції і складові. 2. Митні платежі. 3.... 6. Зовнішні і внутрішні чинники, які впливають на процес фінансової діяльності підприємства. 7. Зміст, значення і основи задачі дивідендної політики. 8.
Задача 3.9. За наведеними даними оцінити ефективність санації підприємства, якщо розмір вкладень ...25 25 25 Завдання 4.6. Планом санації запропоновано п'ять варіантів ведення бізнесу на підприємстві. Вихідні дані наведені нижче. При цьому загальні постійні витрати для ...
Варіант 6 (Т Ф) 1. Член СГК "Мир" Д. працювала дояркою протягом се¬ми років, за ...
Варіант № 6. Завдання 1. Поняття і класифікація засад кримінального провадження. Завдання 2. Громадянин Грузії, який навчався у вищому навчальному ...
Варіант 6 (ХЮА Мудрого) 1. Кандидат на пост Президента України Шевченко, висунутий однією з політичних партій, звернувся до ...
ЗАДАЧА 1 1.Скласти бухгалтерські проводки з обліку придбання підприємством обладнання за даними таблиці 1. 2....звичайної діяльності; 5)чистий прибуток 6)нерозподілений прибуток, якщо відомо: Підприємство у звітному періоді здійснювало два види господарської діяльності (операційну та іншу (інвестиційну)): 1) продаж готової ...
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 1.Організаційне забезпечення системи управління фінансами 2.Визначення ризику портфелю інвестицій 3.Методи аналізу фінансової звітності ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ... 6. Проаналізувати грошові потоки підприємства, сформулювати висновки. Завдання 2 1. Визначити загальний розмір депозитного вкладу на кінець встановленого періоду й доход ...
Розрахунково графічне завдання № 20 1....N в 2010 році зареєстровано 6 вбивств, 8 розбоїв, 156 грабежів, 733 крадіжки, 235 фактів хуліганства, 262 економічних злочини, 114 інших злочинів.
Розрахунково графічне завдання № 26 1....N в 2010 році зареєстровано 6 вбивств, 9 розбоїв, 289 грабежів, 543 крадіжки, 253 факти хуліганства, 112 економічних злочинів, 89 інших злочинів.
Розрахунково графічне завдання № 3 1....N в 2010 році зареєстровано 6 вбивств, 16 розбоїв, 84 грабежі, 512 крадіжок, 254 факти хуліганства, 167 економічних злочинів, 176 інших злочинів.
До 6 літнього Бориса Орлову перейшли по спадщині від дідуся дача і автомашина маркі "Жигулі".
1. Мышление ………………………………………………………… 3 2. Формы мышления ……………………………………………….. 5 3. Законы мышления ……………………………………………….. 7 4. Значение логики …………………………………………………. 7 Задачи 1....11 6. Приведите пример умозаключения который относится к фигуре простого категорического силлогизма, определить его модус и указать большой, средний и меньший термины ……………………….
Розрахунково графічне завдання № 24 1....2010 році зареєстровано 5 вбивств, 6 розбоїв, 265 грабежів, 688 крадіжок, 248 фактів хуліганства, 217 економічних злочинів, 178 інших злочинів. Населення району складає 90845 чоловік.
Розрахунково графічне завдання № 17 1....2010 році зареєстровано 4 вбивства, 6 розбоїв, 154 грабежі, 622 крадіжки, 124 факти хуліганства, 198 економічних злочинів, 236 інших злочинів. Населення району складає 79544 чоловік.
Розрахунково графічне завдання № 13 1....2010 році зареєстровано 3 вбивства, 6 розбоїв, 133 грабежі, 564 крадіжки, 185 фактів хуліганства, 166 економічних злочинів, 246 інших злочинів. Населення району складає 96765 чоловік.
Варіант 12. (М) 1. Визначте основні засоби виправлення та ре соціалізації засудже¬них, згідно ст. 6 КВК. 2.
1. Анатомія і фізіологія органів черевної порожнини, їх вікові особливості 2. Опортуністичні захворювання органів шлунково кишкового тракту у ВІЛ інфікованих ... Діагностика отруєнь 6. Невідкладна допомога при отруєннях 7. Харчові отруєння 8. Ознаки деяких специфічних отруєнь та допомога при них Література
Варіант № 1 Теоретичні питання: 1. 1.Конституційні обов’язки громадян України: поняття, ознаки, види.... Наведіть по 6 прикладів норм Конституції України, які регулюють кожну з цих сфер. Задача № 2. Громадянин Н. вчинив дію, яка по закону, прийнятому ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.