Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 25294 за запитом (6

6. Конституційно правові відносини. 7. Конституційна відповідальність. 8. Джерела конституційного права. 9. Наукова і практична цінність вивчення курсу державного права зарубіжних ... 6. Класифікація конституції. 7. Структура конституції. 8. Підготовка, прийняття, зміна і скасування конституції. Контрольні питання до теми 3 1.
Регламент кредитних взаємовідносин 1.6. Порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків 1.7....користування та видам забезпечення 2.6. Аналіз структури кредитів за галузями економіки і видами заборгованості 2.7. Аналіз впливу структури кредитного портфеля на розмір страхового фонду ...
6. Що таке бюджетне обмеження? 7. Які чинники впливають на бюджетну пряму? 8. У чому полягає оптимальний вибір споживача? 9.... 6. У чому різниця між одно та двофакторною виробничою функцією? 7. Поясніть поняття ТР, АР та МР. 8.
...25 C 22 27 13 6 D 25 16 13 22 E 16 25 6 22 Завдання 1 2. Знайти найкоротший шлях з початкової вершини у ...
відвантажено товарів на 6,3 тис. грн.; на 01.07.04 р. надійшло товарів на 2,2 тис. грн.; на 01.10.04 р....8 20,2 4 7,6 14,3 19 6,9 19,6 5 10,3 16,7 20 12,3 15,8 6 18,4 ...
6. Выпишите «ключевые» слова из определений, приведённых в таблице 1.1 (пункт 3) и дайте своё определение понятия «труд» и «организация ... 6. В чём проявляется влияние искусственных требований (культуры) в сфере деятельности? 7. Как происходит формирование нормы (цели) деятельности? 8.
6. Перерахуйте ознаки федерації. Наведіть приклади федеративних держав. 7. Перерахуйте основні принципи організації і діяльності державного апарату. 8....чи скасовує правові норми; Question 6 Балів: 1 Які з перелічених елементів є структурними елементами системи права: Виберіть одну або кілька відповідей a. галузь права; b.
6 табл. 1, розрахувати узагальнюючі показники ефективності використання основних фондів: фондовіддачу, фондомісткість та фондоозброєність. Завдання № 4 Розрахувати норматив оборотних коштів у ... Завдання № 6 Визначити норматив оборотних коштів у залишках готової продукції на підставі даних п. 11 та 14 табл.
По всем вышеназванным Question 6 Сегментация промышленного рынка осуществляется по критериям: a. Защита от конкурентов b. Прибыльность c. По всем вышеназванным d.... Параметры модели спроса Question 6 Основной показатель эффективности маркетинговой стратегии – a. Рентабельность издержек b. Реальная чистая прибыль c. Рентабельность оборота по реализации товара d.
6 табл. 1, розрахувати узагальнюючі показники ефективності використання основних фондів: фондовіддачу, фондомісткість та фондоозброєність. Задача № 4 Бригада робітників у складі 10 ... Процент доплат за виконання плану % 6 5. Премія за кожен % перевиконання планового завдання % 1,8 6. Відпрацьовано за місяць годин год.
6 табл. 1, розрахувати узагальнюючі показники ефективності використання основних фондів: фондовіддачу, фондомісткість та фондоозброєність. br />br /> Задача № 4 Бригада робітників у ...перевиконання планового завдання % 1,1 6. Відпрацьовано за місяць годин год. І робітником 152 ІІ робітником 160 ІІІ робітником 152 ІV робітником 160 V робітником 168 ...
Відсутність оберненої ієрархії Question 6 Сім’я як система має наступні особливості: a. Наявність взаємостосунків між членами сім’ї b.... Усі відповіді вірні Question 6 Функцією передшлюбного періоду є: a. Накопичення спільних вражень та переживань b. Пізнання один одного c.
Коефіцієнт використання потужності Км 0,6 0,55 3.Річна кількість днів роботи підприємства Др 250 249 4.Річний випуск продукції, т (п.1*п.2*п.... Цоп 1600 1700 6. Обсяг товарної продукції, тис.грн. (п.4*п.5/1000) Nт 7. Чисельність ППП персоналу, чол. Рппп 600 598 8.
аскет; Question 6 Концепцію “втечі від свободи” у ХХ ст. запропонував: a. А. Швейцер; b. Е. Фромм; c. П. Флоренський; d. З. Фрейд.... влада розуму; Question 6 Провідною ідеєю етики А. Швейцера є: a. антропоцентризм; b. благоговіння перед життям; c. персоналізм. d. раціоналізм; e.
...5 Норма часу, година 4 6 9 12 8 Кількість верстатів 1 2 1 2 1 Задача № 2 Фірма “ABC” спеціалізується на збірці, монтажі і випробуваннях ...5 Підвузол 1 10 3.6 Підвузол 2 2 3.7 Підвузол 3 10 3.8 Підвузол 4 6 3.9 Підвузол 5 – Задача № 3 На ...
кримінальна психологія; Question 6 Зазначте послідовність виникнення галузей психолого юридичних знань: a. психологія потерпілого пенітенціарна психологія психологія злочинця. b.... Question 6 Що спонукає людину до діяльності? a. талант, здібності. b. бажання заробити гроші; c. мотиви, потреби, інтереси; Question 7 Знайти вірну ...
...витрати на виробництво товару Question 6 Для взаємозамінних товарів коефіцієнт перехресної еластичності має значення: a. 0Еаб 1 b. Еаб > 1 c. Еаб = 0 d.... нафта нафтороводом Question 6 Від чого залежать умови «франко»? a. від ринкової стратегії продавця b. від особливостей транспортування товару c. від типу товару d.
політична філософія Question 6 Політологія це наука про: a. державу b. суспільство c. політику d. владу Question 7 Який метод політології базується на аналізі ... за об'єктами Question 6 Центральним питанням політики є: a. досягнення та здійснення влади b. суспільна самореалізація особистості c. визначення засобів реалізації суспільних інтересів d.
Методи особистого продажу 6. Маркетинговий контроль та економікс маркетингу на санаторій “Світанок” 6.1. Аналiз маркетингового контролю на пiдприємствi 6.1.1.
Методи особистого продажу 6. Маркетинговий контроль та економікс маркетингу на фірмі «Тіп Топ 99» 6.1. Аналiз маркетингового контролю на пiдприємствi 6.1.1.
...81,56%, чистий прибуток – на 6 тис.грн., в 2009 році підприємство має чистий збиток 206 тис.грн. Вартість власного капіталу зросла в 2008 році на ... або 6,26% в 2008 році і на 52 тис.грн. або 5,03% в 2009 році, вартість оборотних активів зростає в ...
...5 Компютер (адміністрація) 4200 972 6 Легковий автомобіль (адміністрація) 45840 10744 7 Токарний станок 3300 867 8 Верстат для виготовлення стільців 2230 739 9 Інструмент різальний ...3,5*798 56793 11358,6 Надійшли та оприбутковані на склад шурупи від ТОВ «Постачальник» по 1,5 грн./кг, в т.ч.
...довгострокових зобовязань зменшується на 1653,6 тис.грн. в 2008 році і знову зростає на 1309,3 тис.грн в 2009 році; сума поточних зобовязань зменшується ...2008 році зросла на 676,6 тис.грн. або 28,75% і в 2009 році – ще на 1342 тис.грн. або 44,29%; сума чистого прибутку ...
...введення будинку в експлуатацію 2.6 Інвестиції Інвестора включають також: – відшкодування Інвестору підряднику плати за оренду земельної ділянки за період з дати укладання даного Договору і ...цільовим призначенням визначеним Інвестором 4.6 Інвестор Підрядник зобов'язується подавати на затвердження Замовнику будівництва завдання на проектування, вартість будівництва (зведений кошторис), календарні графіки виконання робіт, ...
, або 8,6 % їх річної величини. Водночас зменшилась сума оборотних активів ЗАТ на 0,6 % (в абсолютному виразі — на 177 тис. грн.).
, або 8,6 % їх річної величини. Водночас зменшилась сума оборотних активів БУ 1 на 0,6 % (в абсолютному виразі — на 177 тис. грн.).
...складати іспити (екзамени) – зазначені документи 6. Чи помічаєте ви мовні помилки навколо себе (у рекламі, в оголошеннях тощо)? Якщо так, то наведіть їх.... 6. Не звертаючись до словника, складіть речення із словами, значення яких ви знаєте. Безпечність, блокбастер, бурштин, відтак, ґречний, дозоляти, достеменно, зашкарублість, ...
6. Фінансовий план. 6.1. Прогнозування об’єму продажів; 6.2. Оцінка прямих матеріальних витрат; 6.3.
Валюта зобов'язання 6. Строк (термін) виконання зобов'язання. Дострокове виконання зобов'язання 7. Солідарне зобов'язання 8. Забезпечення виконання зобов'язання 9. Пеня.... Договір довічного утримання (догляду) 6. Договір найму та його види. 7. Договір прокату 8. Договір лізингу. 9. Договір позички 10. Договір підряду та його види.
6. Які ви знаєте джерела правотворення? 7. Яка відмінність приватного права від права народів? 8. Розкрийте зміст закону про цитування. 9.... 6. У чому полягає відмінність позовної давності від законних строків? 7. Визначте сторони в цивільному процесі. 8.
6. Відмінності між фінансовим та управлінським обліком? 7. Основні етапи становлення та розвитку управлінського обліку? 8.... 6. Як розраховується коефіцієнт реагування витрат? 7. Визначення пропорційних, дегресивних та регресивних витрат. 8. Які витрати вважаються накладними? Який їх склад?
...площі становить (га): 4,5 6,4 6,0 4,0 7,0 4,5 7,0 7, 6,5 4,4 11,4 6,8 8,0 12,0 8,5 ...
6. Существует ли универсальный метод психологического познания? 7. Какие условия нужно соблюдать исследователю, чтобы получить надежные результаты психологических исследований? 8.... 6. В чем качественная специфика сознательного способа жизни человека? Тема 4. 1. Раскройте сходство и различие понятий “индивид”, “личность”, “индивидуальность” . 2.
7,12 6, Завдання Проаналізувати виробництво продукції підприємства (табл. 2); Визначити резерви зростання обсягу виробництва товарної продукції; Розробити шляхи реалізації виявлення резервів; Зробити ...однієї зміни год 7,3 6, Кількість змін роботи 1 обладнання ? ? Вихід продукції з 1кг. переробленої сировини 1 обладнанням кг 0,745 0, Кількість сировини, що перероблюється на ...
...Середнє число оборотів всіх позик 6 8 Сума сплачених кредитів або обсяг виконаних кредитних послуг за рік 150 170 Завдання 2 За даними таблиці розрахувати для ... 6. Дати економічну інтерпретацію одержаних результатів. Установи банку Обсяг власних коштів Обсяг прибутку за період Базовий період Звітний період Базовий період ...
6. Понятие и основные характеристики невроза. ЛЕКЦИЯ 2. Психоаналитическое направление Контрольные вопросы к лекции 2 1.... 6. Основные техники классического психоанализа. ЛЕКЦИЯ 3. Аналитическая психология К. Юнга Контрольные вопросы к лекции 3 1.
...надійність планів та управлінських рішень 6. Проблеми прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності 7. Основні методи вивчення ризику Завдання № 1 Певний суб'єкт має функцію ...вибором в ризиковій ситуації RS(0,6; 0,4:50,0). Визначте: 1) очікуваний результат; 2) очікувану корисність; 3) резервну ціну ризику; 4) категорію суб'єкта по відношенню до ...
Скласти баланс за формою1 «Баланс» 6. Назвати первинні документи, якими оформляються названі господарські операції Дані про підприємство: Мале підприємство «Світанок»займається реалізацією продовольчих товарів в роздріб ...в національній валюті – 20 грн 6. Поточний рахунок в національній валюті – 12000 грн 7. Розрахунки з покупцями та замовниками – 6500 грн 8.
...офісу та складського приміщення триває 6 місяців Користування послугами зв’язку 6 місяців Зарплата співробітників 6 місяців Загальна кількість учасників, що зареєструвались – 1.
6. Существует ли универсальный метод психологического познания? 7. Какие условия нужно соблюдать исследователю, чтобы получить надежные результаты психологических исследований? 8.... 6. В чем качественная специфика сознательного способа жизни человека? Тема 4. 1. Раскройте сходство и различие понятий “индивид”, “личность”, “индивидуальность” . 2.
6. Яким чином можна трактувати предмет експериментальної психології на сучасному етапі його розвитку? 7. Які основні завдання вирішує експериментальна психологія? 8.... 6. Які проблеми виникають у процесі експериментального дослідження психіки? 7. Які комунікативні артефакти можуть виникнути в процесі взаємодії експериментатора з досліджуваним?
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.