Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 2110 за запитом «Класифікація

ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………….…4 РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика юридичної особи та її цивільно правової ...
Зміст Вступ……………………………………………………………………………….4 Розділ 1. Поняття та ознаки множинності злочинів……………………………6 Розділ 2. Характеристика повторності злочинів…………………………..…..
Зміст 1. Загальні поняття про методи управління. 2. Адміністративні методи управління. 3. Економічні методи управління. 4.
ВСТУП 1. Сутність поняття глобальних проблем 2. Характеристика основних глобальних проблем та їх динаміка 3.
Завдання даної роботи розробити комплекс програм навчально дослідної системи розпізнавання образів.
Зміст Вступ………………………………………………………………………….……4 1. Правова характеристика об’єктів цивільних прав……………………….…..6 2.
Класифікація державних доходів та джерела їх утворення. 2. Економічна суть державних видатків: Визначення державних видатків як економічної категорії....як форма використання бюджетних ресурсів: Класифікація видатків державного бюджету за функціональною ознакою. Економічна класифікація видатків державного бюджету, її суть. 16. Методологічні основи збалансованості Державного бюджету: Види ...
Класифікація методів науки криміналістики 8. Спеціальні методи криміналістики 9. Закони розвитку науки криміналістики 10. Ідентифікація у криміналістиці та інших галузях знання ... Поняття та класифікація криміналістичних версій 18. Етапи розвитку криміналістичної версії 19. Висунення та аналіз криміналістичних версій 20. Перевірка криміналістичних версій 21.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти обліку і доходів і видатків бюджетних установ 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку доходів і видатків бюджетних установ 1.2 Сутність доходів і видатків, їх класифікація 1.3 Характеристика рахунків, призначених для обліку доходів і видатків Розділ 2 Діюча практика обліку доходів і видатків в районній ...рахунку в розрізі кодів економічної класифікації. Облік фактичних видатків здійснюється на активному синтетичном...
Принципи класифікації мовленнєвих порушень. 7. Психолого педагогічна характеристика дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення. 8. Попередження вад мовлення у дітей дошкільного та шкільного ... Класифікація дислалії. 12. Зміст та методика обстеження дітей з дислалією. 13 Система логопедичного впливу при дислалії. 14 .
Види і класифікація інвестицій. 2. Визнання фінансових інвестицій. 3. П(С)БО 12 „Фінансові інвестиції”. 4. Різновиди цінних паперів. 5.... Сутність і класифікація оренди. 2. П(С)БО 14 „Оренда”. 3. Підготування та обгрунтування договору оренди. 4. Методика визначення орендодовцем суми фінансового доходу ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації обліку основних засобів 1.1 Економічна сутність та класифікація основних засобів 1.2 Характеристика нормативної бази з обліку основних засобів 1.3 Методика та організація обліку основних засобів Розділ ... Недоліки в класифікації основних засобів утруднюють проведення аналізу їх структури. У результаті об’єктивність оцінки залежить від суб’єктивних чинників  правильності віднесення основних ...
...підприємства 1.2 Характеристика, оцінка, класифікація та визнання доходів підприємства 1.3 Характеристика, класифікація та методи обліку витрат підприємства Розділ 2.
Види (класифікація) спеціальних суб’єктів злочину, їх загальна характеристика………………………………………………………..9 3. Спеціальний суб’єкт в системі елементів складу злочину………...17 4....також їх ознаки та порівняння; • класифікація спеціальних суб’єктів; • з’ясування їхнього місця серед елементів складу злочина; • кваліфікація злочинів зі спеціальним суб’єктом.
Об’єкти фінансового менеджменту, їх класифікація за окремими ознаками. 4. Особливості фінансового менеджменту, обумовлені з формою власності і сферою здійснення бізнесу. 5.... Класифікація інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. 24. Вимоги до інформаційного забезпечення. 25. Значення фінансової звітності та вимоги до її змісту.
...Облікова політика, завдання, оцінка та класифікація основних засобів 1.3 Бухгалтерський і податковий облік оренди та ремонту і поліпшення орендованих основних засобів Розділ 2.... Недоліки в класифікації основних засобів утруднюють проведення аналізу їх структури. У результаті об’єктивність оцінки залежить від суб’єктивних чинників  правильності віднесення основних ...
Поняття та класифікація судових експертиз. 12. Структура криміналістичної техніки як розділу криміналістики. 13. Поняття та загальна характеристика техніко криміналістичних засобів. 14.... Поняття та класифікація слідів злочину у криміналістиці. 16. Загальні правила виявлення, фіксації і вилучення слідів злочину та їх процесуальне оформлення. 17.
ієрархічний метод класифікації b. товарознавчий метод класифікації c. фасетний метод класифікації Question 10 Система автоматичної ідентифікації об’єктів кодування – це : a.
Поняття та класифікація об'єктів цивільних прав.....122 2. Речі як об'єкти цивільних прав. Речі приватного права. Види речей приватного права........ Класифікація особистих немайнових прав у цивільному праві.....148 5. Зміст особистого немайнового права.....151 6. Здійснення особистих немайнових прав.....152 7.
Класифікація страхування за економічними ознаками — це кла¬сифікація за такими характеристиками: а) об'єктами страхування; б) формами проведення страхування; в) статусом ... Практичне значення класифікації страхування полягає в тому, що на її підставі: а) здійснюється спеціалізація страховиків; б) складається звітність; в) контролюються та аналізуються показники ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти аналізу основних засобів підприємства 1.1 Сутність основних засобів підприємства, їх класифікація та оцінка 1.2 Інформаційна і нормативна база аналізу основних засобів підприємства 1.3 Методологія оцінки стану, руху та ефективності ...сутність основних засобів, їх видові класифікації, співвідношення і структуру; сутність відтворення основних засобів на підприємстві, надано перелік та характеристику нормативно – довідкової ін...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи сутності та відтворення основних фондів підприємства 1.1 Сутність основних фондів підприємства та їх класифікація 1.2 Відтворення основних фондів та джерела їх фінансування 1.3 Вибір і обґрунтування інвестиційних проектів для відтворення основних фондів ...сутність основних засобів, їх видові класифікації, співвідношення і структуру; сутність відтворення основних засобів на підприємстві, надано перелік та характеристику нормативно – довідко...
З метою диференційованого підходу до виконання покарання в теорії кримінального та кримінально виконавчого права досить чітко розроблена й закріплена в нормах законодавства класифікація засуджених до позбавлення волі. Вона створює не тільки необхідні умови для диференціації виконання покарання, а й значною мірою впливає на ...поводження з в'язнями, метою класифікації є: відокремлення ув'язнених від тих, хто в силу свого злочинного минулого чи негативних рис характеру загрожує н...
Класифікація витрат виробництва та методи калькулювання собівартості продукції 1.3.Методологія оцінки витрат виробництва та їх впливу на ефективність господарської діяльності ...діяльності і досягнення поставленої мети Класифікація витрат – це поділ їх на класи на основі певних загальних ознак об’єктів і закономірних зв’язків між ними.
...щодо визначення економічної сутності та класифікації витрат 1.3. Методика обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції 1.4. Організаційно – інформаційна модель аналізу витрат 1.... В обліку надзвичайно важливою є класифікація витрат – це поділ їх на класи на основі певних загальних ознак об’єктів і закономірних зв’язків між ними.
29 br />br /> РОЗДІЛ 2 КЛАСИФІКАЦІЯ ПРЕДМЕТІВ ЗЛОЧИНІВ ТА ЇЇ КРИМІНАЛЬНО ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ…………………………………………………………….39 2.1. Загальна класифікація предметів злочинів та її значення ………………………39 2.2.
Класифікація інвестицій. Класифікація методів мотивації. Організаційно правові форми підприємств в Україні. Організаційна структура як об’єкт стратегічного управління.
...Формула товару та його загальна класифікація 5.2 Класифікація та характеристика товарів широко вжитку 5.4 Характеристика поняття про три рівні то¬варів 12 6.1 ...
Систематичні документні класифікації. 8. Сучасні систематичні класифікації, що використовуються в Україні: загальна характеристика, зміст, структура, система ділення. 9.
Класифікація ГКП. 3. Назвіть тактичні цілі грошово кредитної політики. 4. Назвіть основні інструменти ГКП. 5. Надайте визначення поняттю процентної політики. 6.... Класифікація банківських установ. 2. Охарактеризуйте порядок реєстрації банку. 3. Що таке «банківська ліцензія»? 4. Охарактеризуйте структуру управління банком. 5.
...визнання операційних витрат та їх класифікація визначається П(С)БО 16 «Витрати». Загальна методика обліку операційних витрат передбачає на першому етапі їх формування, а на другому ... Класифікація витрат відповідно за видами діяльності підприємства Рис. 1.2. Класифікація витрат операційної діяльності [50] Рис.1.3.
1.5 Поняття та характеристика концепції маркетингу 1.9 Класифікація та характеристика видів маркетингу з точки зору ринкового спрямування та стану попиту на ринку 1.10 Класифікація та характеристика основних функцій маркетингу ...
Класифікація та характеристика факторів, що маркетинг не контролює 1.3. Класифікація та характеристика основних функцій маркетингу 1.4.
Сутність інвестицій, їх значення та класифікація 1.2. Методологія управління інвестиційною діяльністю підприємства 1.3. Оцінка ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємства РОЗДІЛ 2....інвестиційної діяльності, їх значення та класифікація. Інвестиції – це складне поняття, що інтегрує в собі різні економічні процеси, які впливають на виробництво, розподіл, обмін та споживання національного ...
Класифікація зобов'язань.....17 4. Виконання зобов'язання.....22 5. Припинення цивільно правового зобов'язання.....35 6.... Класифікація страхових правовідносин.....412 5. Суб'єкти страхових правовідносин.....424 6. Поняття договору страхування та загальна характеристика.....430 7.
Класифікація документів 2.1. Загальні поняття та ознаки класифікації документів 2.2. Ознаки класифікації • За способом фіксації інформації • За змістом • За ...
...до самоконтролю Тест 6 Міжнародна класифікація хвороб і проблем, зв'язаних зі здоров'ям це: 1. Перелік діагнозів у певному порядку 2....число тризначних рубрик Тест 8 Класифікація хвороб це: 1. Система рубрик, у яких конкретні нозологические одиниці включені відповідно до прийнятих критеріїв 2.
Чим на Вашу думку зумовлена класифікація підприємств, поділ на види економічної діяльності? 11. Управлінський облік і контролінг переважно орієнтований на облік та контроль: а) підсумкових показників ... Чим зумовлена необхідність класифікації витрат підприємства? 2. Які найбільш суттєві ознаки можуть бути покладені в основу класифікації витрат? 3.
Фінансовий результат діяльності підприємства в класифікації за видами діяльності складається з: фінансових результатів від основної діяльності; фінансових результатів від фінансових операцій; фінансових результатів від іншої звичайної ...3 "Звіт про фінансові результати" класифікація доходів за групами не збігається, саме тому пропонується уточнена класифікація доходів. Запропонована класифікація доходу за джерелами отримання збігається з підходами ...
...питання сутності основних засобів, їх класифікація (з точки зору бухгалтерського та податкового обліку), документообіг, організація аналітичного обліку, а також облік ремонту та амортизації основних засобів, переоцінки, ...за належністю) Рисунок 1.5 Класифікація основних засобів Рисунок 1.6 Структура виробничих основних фондів Таблиця 1.1 Характеристика груп основних засобів Рисунок 1.7 Формування ...
Класифікація методів психологічного дослідження. Загальна характеристика. 27. Методи теоретичного дослідження. 28. Емпіричні методи дослідження. Загальна характеристика. 29. Методи обробки даних. 30. Класифікація методів соціально педагогічного дослідження (за ...
Класифікація характеристика споживних властивостей та асортимент лакофарбових матеріалів. Вимоги до якості 2.Характеристика асортименту електропобутових машин класифікація асортимент, вимоги до якості маркування ...
Поняття, визначення, класифікація витрат операційної діяльності Характеристика фінансово – господарської діяльності підприємства та постановка фінансового обліку на Смілянському РайСТ Синтетичний та аналітичний облік собівартості ...вимагає від бухгалтерів творчого підходу – класифікації витрат, розробки номенклатури статей витрат, розробки регістрів аналітичного обліку, елементів собівартості, вибору методів розподілу, розробки первинних та зведених документів.
Класифікація договорів у цивільному праві……………………………...6 РОЗДІЛ ІІ. Поняття та загальна характеристика договору дарування………….…12 РОЗДІЛ ІІІ.... Проблеми, що пов’язанні із класифікацією договорів відносяться до числа давніх проблем цивілістики. Класифікація договорів дозволяє вирішити ряд важливих завдань. Виявлення загальних типових рис договорів та ...
Визнання, класифікація та оцінка витрат 1.2. Методи обліку витрат на виробництво 1.3. Бухгалтерський облік витрат за калькуляційними статтями 1.4.... Схема класифікації затрат за видами, галузями тощо. Рис.1.5. Схема повної собівартості продажу продукції Рис.1.6.
1 Сутність, класифікація і призначення банківських кредитів в Україні 1.1 Класифікація і характеристика кредитних операцій 1.2 Організація кредитного процесу 1.3Джерела погашення кредитів 1.4 Банківський кредит та джерела його ... У дипломній роботі розкриті сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків України, зокрема аналізованим по ОПЕРВ Черкаського обласного управління ВАТ Державний ощадний банк України.
Аудиторські докази та їх класифікація. 3. Системи калькулювання собівартості продукції. 4. Документальне оформлення операцій з готівкою, характеристика рахунків 30 «Каса» і 33 «Інші кошти». 5.... Напрями класифікації витрат, назвати принципи поділу витрат на ті, що включаються до собівартості продукції, та ті, що належать до витрат періоду. 22.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади інвестиційної діяльності 1.1 Економічна сутність інвестицій 1.2 Класифікація інвестицій підприємства 1.3 Методика оцінки і аналізу проекту вкладення інвестицій 1.4 Використання власних фінансових ресурсів у забезпеченні інвестиційної ...та проаналізовано досить велику кількість класифікацій інвестицій. Але очевидним є те, що на практиці кожне підприємство буде використовувати ту класифікацію, яка найбільше відповідає діяльності в д...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.