Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 12661 за запитом ІІ

…12 РОЗДІЛ ІІ. Президент України в конституційній системі органів державної влади. Його місце та роль……………………………………………………….…19 РОЗДІЛ ІІІ.... Розділ ІІ присвячено Президенту України. У розділі ІІІ ми характеризуємо моделі організації державної влади України. Завершують курсову роботу висновки.
10 РОЗДІЛ ІІ. Українська культура у 20 30 ті роки……………………………………15 РОЗДІЛ ІІІ. Репресовані мовознавці за часів тоталітарного режиму……………24 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..……….... Розділ ІІ присвячено становищу української культури в 20 30 ті роки ХХ століття, політику українізації, а також «Розстріляне відродження».
…………………………………………6 РОЗДІЛ ІІ. Ставлення до краси у романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»………………………………………………………………………………...17 2.1. Ставлення до краси лорда Генрі……………………………………….…..... Розділ ІІ присвячено проблемі ставлення до краси у романі на прикладі Безіла та лорда Генрі. Завершують курсову роботу висновки.
...системи конституційного права України Розділ ІІ. Характеристика конституційно правових норм як основи системи конституційного права України 2.1. Поняття та характерні риси норми конституційного права 2.... Класифікація конституційно правових норм Розділ ІІ. Характеристика конституційно правових інститутів 3.1. Поняття інституту конституційного права та його властивості 3.2.
ІІ. Практична частина 1. Аналіз проблеми самовиховання учнів з досвіду роботи вчителів загальноосвітніх навчальних закладів І ІІ ступенів. 2.
11 РОЗДІЛ ІІ. Предмет злочину та потерпілий від злочину…………….……….15 2.1. Предмет злочину…….………………………………………………..……15 2.2. Потерпілий………………………………………………………….……….20 РОЗДІЛ ІІІ.... Розділ ІІ присвячено часу як одній з характеристик об’єктивної сторони злочину. Розділ ІІІ розкриває важливість обраної теми.
13 РОЗДІЛ ІІ. Французький артикль в наші дні…….……………………………….16 2.1. Класифікація артиклів…………………………………………………………….16 2.1.1. Означений……………………………………………………………………...20 2.1.2.Неозначений………….…………………………………………………….…..... Розділ ІІ присвячено проблемі артикля в наші дні. Тут подається класифікація артиклів їх детальний огляд, та розглянуто загальнотеоретичні проблеми артикля.
10 РОЗДІЛ ІІ. Функції, компетенція та акти Президента України………………15 2.1.Функції і компетенція……………………………………………………….15 2.2. Акти президента України………………………………………………..... Розділ ІІ присвячено функціям ,компитенціям та актам президента України. Роділ ІІІ визначає місце та роль Президента України в системі конституційних органів державної ...
Значення права для суспільства Розділ ІІ. Аналіз забезпечення права в українському і польському Законі Розділ ІІ. Аналіз забезпечення права в українському і польському Законі 2.1.
12 РОЗДІЛ ІІ. Час як одна з характеристик об’єктивної сторони…………….…17 2.1. Час в юридичному складі злочину…………………………………………17 2.2.... Розділ ІІ присвячено часу як одній з характеристик об’єктивної сторони злочину. Розділ ІІІ розкриває важливість обраної теми.
…11 РОЗДІЛ ІІ. Неологізми у творчості Сергія Жадана…………………….………..17 1.1. Своєрідність стилю та мотивів поетичних творів автора……….…….….17 1.2.... У розділі ІІ нами досліджується творчість Сергія Жадана, своєрідність стилю та мотивів його поетичних творів та наведено приклади індивідуально авторських неологізмів.
Висновки до розділу І Розділ ІІ. Особливості мотивації учіння молодших школярів. 2.1. Основні засади формування мотиваційної сфери молодших школярів. 2.2.... Висновки до розділу ІІ Список використаної літератури Вступ З суспільної точки зору учіння — це особлива форма соціальної активності особистості.
10 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ.........................................................................................16 2.1. Оцінка показників діяльності банківського сектору України........................16 2.2.... Вплив угоди Базель ІІ на реформування банківської діяльності в Україні у контексті глобалізації................................................................................................24 3.2. Перспективи ав...
…11 РОЗДІЛ ІІ. Українська мова в колі слов’янських мов……………………….....14 РОЗДІЛ ІІІ. Місце української мови серед інших слов’янських мов……............ Розділ ІІ присвячено українській мові в колі інших слов’янських мов, тобто що в неї спільного чи відмінного з іншими мовами, які ...
...до розділу І 13 РОЗДІЛ ІІ. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ, ЯК СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ 14 2.1 Завдання і зміст екологічного виховання та освіти 14 2.1.1....функціонування 37 Висновок до розділу ІІ 48 РОЗДІЛ III. ПРИКЛАДИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ У М. ЧЕРНІВЦІ 49 3.1. Реалізація виховного потенціалу позашкільної освіти засобами масових ...
...Довгострокові фінансові інвестиції 71,3 ІІ. Оборотні активи, у т.ч. 1512,4 Запаси 858,5 Векселі одержані 305,4 Дебіторська заборгованість 245,3 Розрахунки з ...Вилучений капітал (по номіналу) 35,0 ІІ. Забезпечення 63,3 ІІІ. Довгострокові зобов’язання 783,8 у т.ч. по облігаціям 450,0 IV.
...ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І РОЗДІЛ ІІ.Аналіз міграції населення та її вплив на формування ринку праці в Україні 2.1. Стан міграційних процесів в Україні....в Україні ВИСНОКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ РОЗДІЛ ІІІ.Основні шляхи регулювання міграційних процесів та заходи зменшення відтоку населення 3.1. Формування регіональних ринків праці 3.2.
...Довгострокові фінансові інвестиції 71,3 ІІ. Оборотні активи, у т.ч. 1512,4 Запаси 858,5 Векселі одержані 305,4 Дебіторська заборгованість 245,3 Розрахунки з ...Вилучений капітал (по номіналу) 35,0 ІІ. Забезпечення 63,3 ІІІ. Довгострокові зобов’язання 783,8 у т.ч. по облігаціям 450,0 IV.
...3 Оподаткування діяльності приватного підприємця ІІ Розділ. Практичні аспекти діяльності приватного підприємця Ковальчука В.Й 2.1 Реєстрація та відповідальність приватного підприємця Ковальчука В.... ІІ розділ. Практичні аспекти діяльності приватного підприємця Ковальчука В.Й. Завданням цього розділу для мене було показати на прикладі діяльність підприємця, ...
...Довгострокові фінансові інвестиції 71,3 ІІ. Оборотні активи, у т.ч. 1512,4 Запаси 858,5 Векселі одержані 305,4 Дебіторська заборгованість 245,3 Розрахунки з ...Вилучений капітал (по номіналу) 35,0 ІІ. Забезпечення 63,3 ІІІ. Довгострокові зобов’язання 783,8 у т.ч. по облігаціям 450,0 IV.
...Висновки до І розділу Розділ ІІ. Організаційно педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій молодших школярів на уроках музики 2.1. Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій молодших школярів ... Аналіз результатів дослідження Висновки до ІІ розділу Загальні висновки Список використаних джерел Додатки Проведене дослідження з формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі сприйняття музики підтвердило ...
...Висновки до І розділу Розділ ІІ. Проблеми і перспективи розвитку ринку фінансових послуг України 2.1. Постановка та аналіз проблем розвитку ринку фінансових послуг України 2....фінансових послуг України Висновки до ІІ розділу Розділ ІІІ. Державне регулювання ринків фінансових послуг України Загальні висновки Джерела літератури
...до Розділу І 26 РОЗДІЛ ІІ. Форми права власності на землю 28 2.1. Право приватної власності на землю 28 2.2....народу 47 Висновок до Розділу ІІ 55 РОЗДІЛ ІІІ. Право спільної власності на землю 56 3.1 Право спільної часткової власності на земельну ділянку 56 3....
...Висновок до І розділу Розділ іі. Експериментальне дослідження з виявлення дітей, які піддавалися насильству в сім'ї 2.1. Опис методик дослідження 2.2....насильства над дитиною Висновок до ІІ розділу Висновки Список використаних джерел Додатки Додаток А. Класифікація насильства за В.П. Степяном Додаток Б.
...Довгострокові фінансові інвестиції 71,3 ІІ. Оборотні активи, у т.ч. 1512,4 Запаси 858,5 Векселі одержані 305,4 Дебіторська заборгованість 245,3 Розрахунки з ...Вилучений капітал (по номіналу) 35,0 ІІ. Забезпечення 63,3 ІІІ. Довгострокові зобов’язання 783,8 у т.ч. по облігаціям 450,0 IV.
...Довгострокові фінансові інвестиції 71,3 ІІ. Оборотні активи, у т.ч. 1512,4 Запаси 858,5 Векселі одержані 305,4 Дебіторська заборгованість 245,3 Розрахунки з ...Вилучений капітал (по номіналу) 35,0 ІІ. Забезпечення 63,3 ІІІ. Довгострокові зобов’язання 783,8 у т.ч. по облігаціям 450,0 IV.
...Висновки до розділу І Розділ іі характеристика взаємозв’язку моралі та права 2.1 Поняття, функції та структура моралі 2.2 Місце моральних принципів у правовій науці Висновки до розділу ІІ Висновки Список використаних джерел
10 РОЗДІЛ ІІ. Зміни в законодавстві…..………………………..………….…… С.14 ВИСНОВКИ……………………………………………………………….….… С.27 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………….…..…. С.29 br />br /> ВСТУП br />br /> Повоєнна Україна ... Розділ ІІ присвячено законодавству даного періоду. Завершують курсову роботу висновки. Список використаної літератури містить 20 джерел.
...Довгострокові фінансові інвестиції 71,3 ІІ. Оборотні активи, у т.ч. 1512,4 Запаси 858,5 Векселі одержані 305,4 Дебіторська заборгованість 245,3 Розрахунки з ...Вилучений капітал (по номіналу) 35,0 ІІ. Забезпечення 63,3 ІІІ. Довгострокові зобов’язання 783,8 у т.ч. по облігаціям 450,0 IV.
...Висновок до розділу І Розділ ІІ. Емпіричне дослідження гіперактивності дітей та психокорекційна робота з ними 2.1. Організація та проведення емпіричного дослідження 2.2....надання рекомендацій Висновок до розділу ІІ Висновки Список використаної літератури Додатки Додаток А. Бланк методики «Так і ні» Додаток Б. Бланк методики «Ввічливість» Додаток В.
Висновок до Розділу І ІІ. Система конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина в Україні. 2.1. Загальні гарантії конституційних прав і свобод людини ... Висновок до розділу ІІ ІІІ. Міжнародні стандарти у галузі прав і свобод особи – основна гарантія їх забезпечення. Висновок до Розділу ІІІ Висновок Список використаної ...
...Довгострокові фінансові інвестиції 71,3 ІІ. Оборотні активи, у т.ч. 1512,4 Запаси 858,5 Векселі одержані 305,4 Дебіторська заборгованість 245,3 Розрахунки з ...Вилучений капітал (по номіналу) 35,0 ІІ. Забезпечення 63,3 ІІІ. Довгострокові зобов’язання 783,8 у т.ч. по облігаціям 450,0 IV.
...Висновок до розділу І Розділ ІІ. Аналіз діяльності ясла садка № 4 “Марите” компенсуючого (санаторного) типу міста Славутича 2. 1 Сфера та організація діяльності 2....Планування діяльності Висновок до розділу ІІ Розділ ІІІ. Обгрунтування моделі стратегічного планування діяльності санаторного ДНЗ № 4 “Марите” 3. 1 Визначення місії та цілей дошкільного навчального закладу № ...
...Висновок до розділу І Розділ ІІ. Аналіз діяльності ясла садка № 4 “Марите” компенсуючого (санаторного) типу міста Славутича 2. 1 Сфера та організація діяльності 2....Планування діяльності Висновок до розділу ІІ Розділ ІІІ. Обгрунтування моделі стратегічного планування діяльності санаторного ДНЗ № 4 “Марите” 3. 1 Визначення місії та цілей дошкільного навчального закладу № ...
...дo Рoзділу І 34 РOЗДІЛ ІІ ПРАВOВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ЖИТЛOВOЇ ТА ГРOМАДСЬКOЇ ЗАБУДOВИ 35 2.1. Землі житлoвoї та грoмадськoї забудoви як oб’єкт правoвoгo регулювання ...забудoви 53 Виснoвки дo Рoзділу ІІ 69 РOЗДІЛ ІІІ ПOВНOВАЖЕННЯ OРГАНІВ МІСЦЕВOГO САМOВРЯДУВАННЯ І ПРАВА ЮРИДИЧНИХ OСІБ НА ЗЕМЛІ ЖИТЛOВOЇ ТА ГРOМАДСЬКOЇ ЗАБУДOВИ 71 3.1.
...Розрахунок плити по граничним станам ІІ групи 1.6 Визначення втрат попереднього напруження арматури при електротермічному натягу 1.7 Розрахунок по утворенню тріщин нормальних до поздовжньої ... 1.9 Розрахунок прогину плити ІІ. Розрахунок нерозрізного трьохпрольотного ригеля 2.1 Конструюваня і визначення зусиль. 2.2 Розрахунок міцності ригеля по нормальному перерізі.
...3 Резервний капітал 110,2 ІІ. Оборотні активи 1741,8 Нерозподілений прибуток (104,0) Запаси 890,3 Неоплачений капітал ( ) Векселі одержані 123,5 Вилучений капітал (75,0) Дебіторська заборгованість 534,8 ІІ.
...Висновки до розділу І Розділ ІІ. Дослідження інновацій в управлінні персоналом у ТОВ «Інвест Україна» 2.1 Аналіз системи управління персоналом у ТОВ «Інвест Україна» 2....управління персоналом Висновки до розділу ІІ Розділ ІІІ. Напрями вдосконалення управління Кадровими інноваціями у ТОВ «Інвест Україна» 3.1 Організаційні заходи щодо розробки кадрових нововведень 3....
...до І розділу 45 Розділ ІІ. Аналіз і оцінка роботи з кадрами в Головному управлінні статистики в Тернопільській області 46 2.1....кар‘єри 82 Висновки до ІІ розділу 90 Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення організації кадрової роботи в Головному управлінні статистики в Тернопільській області 91 3.1.
...Висновок до І розділу Розділ ІІ. Експериментальна перевірка впливу розвивальних ігор на процес формування пізнавальних здібностей старших дошкільників 2.1 Вимірювання первинних показників сформованності пізнавальних здібностей ...Методи результатів дослідження Висновок до ІІ розділу Висновки Список використаної літератури Додаток
Розділ ІІ.Тенденції розвитку системи оплати праці в Україні…………………… 2.1.Аналіз сучасного стану оплати праці в Україні…………………………. 2.2....сучасному конкуренному середовищі…… Висновок до ІІ розділу……………………………………………………….. Розділ ІІІ.Напрями удосконалення оплати праці робітників у конкурентном середовищі…………………………………………………………….. 3.1.Шляхи покращення сучасної ситуації оплати праці робітників……….
31 РОЗДІЛ ІІ. Процесуальний порядок відведення земель 2.1. Поняття відведення земель у власність або користування……........34 2.2....46 Висновки до розділу ІІ………………………………………………………59 РОЗДІЛ ІІІ. Процесуальний порядок здійснення державного контролю за використанням та охороною земель 3.1.
...Висновок до І розділу Розділ іі. Емпіричне дослідження впливу дидактичної гри на сенсорний розвиток дітей з порушеннями зору 2.1. Обґрунтування методик дослідження 2.2....сенсорному вихованні дітей Висновок до ІІ розділу Висновки Список використаних джерел Додатки Додаток А. Результати констатуючого експерименту в групі дітей з порушенням зору за методикою С.
……………………………………………………………40 РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРІШНЬОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ РЕГУЛЮЄ ПРИВАТНОПРАВОВІ ВІДНОСИНИ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ …………………………………………………………………………43 2.1. Нормативно правові акти України, які повністю присвячені ...65 Висновки до розділу ІІ.…………………………………………………………...78 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………..………………………80 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………...84
...Висновок до Розділу І РОЗДІЛ ІІ Облік витрат виробництва на базі ВАТ“Цегельний завод ” 2.1. Первинний облік витрат виробництва 2.2....витрати виробництва Висновок до Розділу ІІ РОЗДІЛ ІІІ Аналіз динаміки та структури витрат виробництва ВАТ“Цегельний завод " 3.1. Аналіз загальної величини витрат на виробництво 3....
49 Розділ ІІ. Емпіричне дослідженя схильності молоді старшого шкільного віку до девіантної поведінки.........................................................50 2.1 Методика та організація дослідження..................................................57 Висновки до розділу ІІ................................................................................65 Розділ IIІ. Технології та методи роботи психолога з психокорекції девіантної поведінки......................................
...Висновки до І розділу Розділ ІІ. Пошук результативних практичних шляхів стимулювання творчої активності учнів на уроках активності учнів на уроках математики 2.1 Наявний рівень сформованості, ...Результати експериментальної частини Висновки до ІІ розділу Висновки(загальні) Список використаної літератури Додатки Робота захищена на відмінно
27 РОЗДІЛ ІІ. Характеристика державної опіки дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 2.1.Особливості діяльності закладів різного типу для дітей сиріт ... 41 Висновки до розділу ІІ ……………………………….……………...………. 52 РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи оптимізації соціального захисту дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 3.1.
Висновки до Розділу І РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ. 2.1. Основні підходи до дослідження потягу до самоактуалізації 2.2.... Висновки до Розділу ІІ РОЗДІЛ ІІІ. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ПОТЯГОМ ДО САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ТА ТВОРЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 3.1.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.