Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 773 за запитом Інвестиційний

Загльна характеристика інвестиційного ринку країн Південної Америки...............................................................................................................4 2. Аналіз впливу прямих іноземних інвестицій на економіку країн Південної Америки............................................................................................6 3.
Індивідуальна робота з предмеу "Інвестиційна діяльність" Вступ 1. Фонди операцій з нерухомістю на ринку фінансових послуг 2. Організаційні засади функціонування фонду операцій з нерухомістю 3.
Визначити рентабельність інвестиційного проекту Ставка дисконту – 19% Рік доходи витрати Чистий дохід Фактор дисконтування Приведені доходи Приведені витрати Чисті приведені доходи 1 500 ...
Поняття інвестиційної діяльністі. 3. Методи прийняття рішень в компаніях з іноземними інвестиціями. Висновок Використана література
Інвестиційна політика регіону. 5. Рівень освіти та науковий потенціал Донбасу. 6. Конкурентоспроможність Донбасу. 7. Перспективи розвитку Донбасу. Додатки Додаток А.
Основні етапи формування інвестиційної стратегії закладів ресторанного господарства 3. Форми державної підтримки інноваційної діяльності у закладах ресторанного господарства Список використаних джерел та літератури
Х3 року купив у інвестиційної компанії цінні папери на суму 500000 грн. з умовою зворотного продажу. Процентна ставка, яку банк отримає від продавця власника цінних ...
Х3 року купив у інвестиційної компанії цінні папери на суму 500000 грн. з умовою зворотного продажу. Процентна ставка, яку банк отримає від продавця власника цінних ...
Особливості інноваційно інвестиційного розвитку України 3. Розвиток банківської системи 4. Аналіз рівня соціального забезпечення населення України 5. Шляхи удосконалення стратегії соціально економічного розвитку ...
Оцінка впливу зовнішніх факторів на інвестиційний проект Задача № 36 Проект, що розглядається, коштує 500 тис. грн., його життєвий цикл – 5 років, він не має ліквідаційної вартості.
...в оцінці майбутніх доходів від інвестиційних проектів 3. Задача 1 Проаналізувати ринкові позиції стратегічних господарських підрозділів підприємства (по напрямках діяльності) та розробити стратегії на основі матриці ...
...в оцінці майбутніх доходів від інвестиційних проектів Задачі Проаналізувати ринкові позиції стратегічних господарських підрозділів підприємства (по напрямках діяльності) та розробити стратегії на основі матриці Бостонської консалтингової ...
Особливості функціонування інвестиційних фондів і компаній. 43. Короткострокові і довгострокові процентні ф’ючерси. Література …………………………………………………………………….. 12
...коді МФО Акціонерний банк «Національний інвестиційний» м. Київ 30049К та у номері рахунку його клієнта 2620К37623555. 2. Записати формули для визначення суми конкретного податку та всіх ...
Розробка графіка фінансування інвестиційного проекту 4. Розрахунок норми прибутку на вкладений капітал 5. Визначення дисконтованих витрат проекту 6. Розрахунок платоспроможності банку щодо фінансування проекту ...
Інвестиційна позиція 5. Національна валюта та питання зовнішнього боргу 6. Участь у інтеграційних обєднаннях 7. Вплив світової економічної кризи на економічні ...
Розробка графіка фінансування інвестиційного проекту 4. Розрахунок норми прибутку на вкладений капітал 5. Визначення дисконтованих витрат проекту 6. Розрахунок платоспроможності банку щодо фінансування проекту ...
Техніко – економічне обгрунтування інвестиційних проектів Висновки Література
ЗМІСТ ВСТУП РЕЗЮМЕ 1 ГАЛУЗЬ, ПІДПРИЄМСТВО ТА ЙОГО ПРОДУКЦІЯ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ 3 ОПИС ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 3.1 Товари і послуги 3.2 Приміщення й устаткування 4 ПЛАН МАРКЕТИНГУ 5 ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН 5.1 Місцезнаходження ...
...коштів в результаті фінансової та інвестиційної діяльності 56. Порядок коригування показників балансу 63. Розміри страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 80.
...діяльності: комерційних банках, страхових компаніях, інвестиційних компаніях 3. Задача Знайти суму оподаткування прибутку і суму податку на прибуток, що буде перерахований до бюджету.
Інвестиційні проекти підприємств та оцінка їх ефективності Список використаної літератури
3) Розвиток інвестиційних процесів процесів в Азіатсько Тихоокеанському економічному співробітництву. Список використаної літератури
Управління інвестиційними процесами Висновки Практичне завдання №1 Економіка України в 2006 р. характеризувалась такими показниками (млрд. грн.
...оцінку узагальнюючої стадії процесу контролінгу інвестиційних проектів Література
Інвестиційне кредитування 7. Стратегічне управління 8. Менеджмент персоналу 9. Міжнародні розрахунки і валютні операції 10. Ситуаційне моделювання діяльності комерційних банків Ю ...
Тили впливу інвестиційного проекту на навколишнє середовище Задача № 4 Підрахувати альтернативну вартість використання верстату, що стоїть в одному з цехів підприємства.
Вона впливає на інвестиційну привабливість компанії, курс акцій, а отже, вартість бізнесу в цілому. Разом з цим, дивідендна політика стає складовою корпоративної стратегії розвитку ...
...міжнародні кредитно фінансові інститути Європейський інвестиційний банк та Чорноморський банк торгівлі та розвитку Задача № Література
Методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів………………..14 РОЗДІЛ II . СУЧАСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РЕАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА (ЗАТ «КОМПЛЕКС АГРОМАРС») 2.1.
Інвестиційний капітал……………………………………………………....23 РОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА…….28 2.1. Теорії структури капіталу…………………………………………………..28 2.2. Концепція вартості капіталу.
Формування доходу від фінансово інвестиційної та іншої діяльності 1.3. Формування валового і чистого доходу Розділ 2. Практичні аспекти формування доходу (виручки) від реалізації продукції, ...
Значення банків в інвестиційній активності суспільства 9.2. Лізингові операції Практичні завдання: Завдання №1 Підприємством покладено на депозит у певний банк внески в сумі ...
Поясніть принципи і стадії аналізу інвестиційних проектів Література
Вплив іноземного капіталу на інвестиційний клімат в Україні та їх правове регулювання 4. Роль прямих іноземних інвестицій для країни реципієнта 5.
Напрями вдосконалення інвестиційної діяльності підприємств в Україні......21 Висновки....................................................................................................................29 Список використаних джерел..................................................................................31 Додатки.......................................................................................................................33 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту –...
Методи фінансування інвестиційних програм і проектів 4.Сутність та види ризиків Література
ЗАДАЧА 1 Визначіть об”єкт, одиницю та мету спостереження і складіть перелік запитань, що входять до програми спостережень (за вибором один варіант): за цінами на міських ринках; інвестиційної привабливості об”єктів спортивно оздоровчого комплексу міста; слухачів заочного відділення післядипломної освіти; споживачів продукції компанії “Проктєр енд Гембл” (“Філіпс”, “Еппл”, “...
Чому інвестиційна складова сукупних витрат є найбільш мінливою? 47. У чому різниця між дискреційною та не дискреційною фіскальною політикою? 67.
...структурі торгівлі з Литвою 3) Інвестиційна позиція 4)Національна валюта та питання зовнішнього боргу 5) Участь у інтеграційних обєднаннях 6)Вплив світової економічно кризи на економічні ...
Інвестиційні центри. Навести приклади, охарактеризувати значення та обґрунтувати необхідність їх створення 5. Концептуальна основа: а) включається до МСФЗ; б) включається до ...
Задача № Лондонський банк встановив котировку 1 GBP = 1,6123 –34 USD Визначити: 1) Скільки GBP буде отримано при обміні 1000 USD 2) Скільки отримаємо USD при обміні 1000 GBP Задача № Дані за міжнародним інвестиційним проектом наступні: тис. грн Періоди (роки) Затрати за проектом Доходи від проекту 1 5000 2 1000 3 5000 Всього: 5000 ...
...дотацій, субсидій, планування бюджетного фінансування інвестиційних проектів 63. Звітність розпорядників бюджетних коштів про використання коштів, одержаних з Державного та місцевих бюджетів.
Розрахунок показників комерційної (фінансової) ефективності інвестиційного проекту Список літератури
Інвестиційні операції банків 7. Валютні операції банку… 8. Забезпечення фінансової стійкості банку Висновки Список використаних джерел Додатки Щоденник В звіті присутні ...
Нормативно законодавче регулювання інвестиційної діяльності промислових підприємств 1.4. .Організаційні форми підтримки інноваційної діяльності: досвід України та інших країн світу РОЗДІЛ ІІ.
Методологічні аспекти управління інвестиційними активами....................24 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АКБ „УКРСОЦБАНК”...........32 2.1. Фінансово економічна характеристика АКБ „Укрсоцбанк”.........................32 2.2.
На тлі кризових явищ (які сколихнули провідні країни світу та зумовили необхідність перегляду структури видатків бюджету, що спрямовувався більшою мірою на погашення боргових зобов’язань держави і меншою – на реалізацію інвестиційно інноваційних цілей), рецесії та стагнації виробництва актуалізується питання вдосконалення стратегії бюджетної політики, котра має бути спрямована насамперед на відновлення стійкого ...
...розрахунку амортизаційних відрахувань Ваш клієнт — інвестиційна фірма у сфері нерухомості, що володіє великим парком основних засобів і, крім того, багато основних засобів орендує.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.