Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 773 за запитом Інвестиційний

Теоретичне питання: Технічний аналіз інвестиційних проектів. 2. Задача. 3. Література. Задача Компанія отримала для розгляду два інвестиційних проекти, прогнозовані надходження і витрати коштів яких наведено ...
Теоретичні основи привабливості інвестиційного проекту 2. Методичні підходи до визначення інвестиційної привабливості проекту (NРV IRR) 3. Аналіз інвестицийної привабливості проекту (бизнес план) 4.
Економічна сутність інвестиційної діяльності підприємства Глава 2. Особливості управління реальними та фінансовими інвестиціями підприємства Глава 3. Аналіз управління інвестиційною політикою ВАТ «Черкасихліб» Глава 4.
Теоретичні аспекти моніторингу при банківському інвестиційному кредитуванні 1.1. Кредитна політика банків як інструмент регулювання кредитних ризиків 1.2. Підходи до управління кредитними ризиками 1.3.... Аналіз стану управління банківським інвестиційним кредитуванням у ВАТ «Фінанси та кредит» 2.1. Організаційно економічна характеристика банку 2.2. Аналіз фінансового стану та результатів діяльності ...
Теоретично правові основи інвестиційного клімату...................................................6 2. Оцінка сучасного стану інвестиційного клімату України.........................................14 3. Проблеми та шляхи покращення інвестиційного клімату України..........................23 ВИСНОВКИ.......................................................................................................................
Організаційне і фінансове забезпечення покращення інвестиційної привабливості ВАТ «Ватутінське АТП 2362» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Оцінка інвестиційної привабливості була проведена на основі фінансової та оперативної ...
...його користувачі 1.3 Показники інвестиційної привабливості підприємства Висновки до розділу 2. Організація та проведення фінансового аналізу діяльності підприємства на прикладі пп «ранок пошта» 2.1 ... Напрямки покращення інвестиційного іміджу підприємства 3.1 Розширення зони фінансової стійкості 3.2 Реструктуризація капіталу підприємства 3.3 Напрямки підвищення показників інвестиційної привабливості ...
Задача № 86 Необхідно оцінити доцільність інвестиційного проекту, метою якого є модернізація цукрового заводу, розрахувавши показники ЧПД та періоду окупності проекту на основі даних, наведених у таблиці....дисконту, % 40 40 40 40 Інвестиційні витрати тис. грн. 86 – – – – Література
...практикою прийняття рішень в області інвестиційної політики керівництво підприємства не вважає за доцільне брати участь у проектах із терміном окупності більше 4 х років.... Завдання №3 Фірма планує сформувати інвестиційний портфель. Бюджет портфеля дорівнює 130 тис. у.г.о. підприємству подані на розгляд 9 інвестиційних проектів, кожен з яких потребує ...
...практикою прийняття рішень в області інвестиційної політики керівництво підприємства не вважає за доцільне брати участь у проектах із терміном окупності більше 4 х років....Завдання №3 Фірма планує сформувати інвестиційний портфель. Бюджет портфеля дорівнює 130 тис. у.г.о. підприємству подані на розгляд 9 інвестиційних проектів, кожен з яких потребує ...
Аналіз інвестиційної діяльності підприємства 5 2. Інвестиційний контроль 10 Висновок 16 Література 17
Аналіз ефективності інвестиційних проектів. 2. Проектний цикл, порядок складання інвестиційного проекту. 3. Практична частина. Список використаної літератури.
Інвестиційна діяльність України 2. Моніторинг інвестиційного середовища в Україні Висновки Список використаної літератури
Інвестиційний комплекс країни 2. Визначення та структура інвестиційного проекту Висновки Література
Інвестиційна політика та її вплив на економічне зростання країни 3. Передумови інвестиційної привабливості економіки України Висновки Література
Золото як інвестиційний інструмент 2. Міжнародні ринки золота 2.1 Форми інвестицій в золото 2.2 Причини інвестування грошових коштів у золото 3. Особливості міжнародної інвестиційної діяльності на ринках золота Висновки ...
Інвестиційна та структурна політика держави ……………………….. 3 1.1. Сучасний стан структури економіки України та заходи щодо її реформування ………… 3 1.2. Державне регулювання інвестиційних процесів ……………… 5 2.
...оцінці заставного майна при банківському інвестиційному кредиті 41. Аналіз проектних ризиків при інвестиційному кредитуванні Задача №5 Інвестований капітал проекту становить 250 тис. грн.
...оцінки впливу на економічний розвиток інвестиційної політики 2. Регіональні галузеві пріоритети 3. Роль іноземних інвестицій у розвитку економіки в Китаї на початку 90 х років Висновки ...міжсекторні зв’язки без врахування інвестиційних процесів. Проте, функціональні залежності динаміки обох секторів можуть бути достатньо складними і різноманітними, а тому їх використання передбачає доволі складні ...
Сутність інвестиційного кредитування та його роль у розширеному суспільному відтворенні 3. Сучасний стан та напрямки удосконалення ринку інвестиційного кредитування в Україні Висновки Список ...
Інвестиційний проект потребує вкладення 250 тис. грн. При дисконтній ставці 10% грошевий потік, який прогнозується, складає: у перший рік 50 тис ... Визначити чистий приведений потік з інвестиційного проекту, індекс доходності і період окупності інвестицій.
Структура кредитно інвестиційного портфелю за станом на 01.11.2010 р. 2. Динаміка обсягу і структури кредитно інвестиційного портфелю ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» ...
ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ…………….13 3. ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ………………………………………………………………….24 ВСНОВКИ………………………………………………………………..
Обгрунтувати доцільність прийняття інвестиційного рішення. Таблиця 1 Вихідні дані Період часу (t), років Грошовий потік, тис. грн. Фактор поточної вартості, коеф. Поточна вартість, тис....3 Визначити внутрішню норму прибутковості інвестиційного проекту, якщо відомі: обсяг інвестицій, тривалість життєвого циклу проекту і грошові надходження (річний прибуток). Вихідні дані наведені в таблиці: Таблиця ...
...2060 0, Завдання № Пропонуються дві альтернативні інвестиційні проекти А і В. Оцінити ефективність запропонованих проектів за наступних вихідних даних (ЧПД, індекс доходності, період окупності, ВНД) Таблиця 3 Вихідні дані Показники Інвестиційні проекти А в 1.
План. 1. Загальна характеристика галузі. 2. Інвестиційна політика в галузі. 3. Виноградарство та виноробство як пріоритетні галузі ...
1. Теоретичне питання: Управління реальними інвестиціями. 2. Задачі. 3. Література. Задача №1: Компанія розглядає можливість інвестування в проект, який ... Провести оцінку доцільності інвестиційних вкладень у ці облігації, застосувавши при цьому всі можливі динамічні методи оцінки. Варіант n c Періодичність виплати доходів по облігації ...
1. Сутність інвестиційного менеджменту 2. Структура та об’єкти фінансового ринку Список літератури
Задача Інвестор планує одержати 17 % доходу на свої інвестиції в земельну ділянку Для фінансування угоди є можливість отримати кредит ...Задача Комерційний банк надав державний інвестиційний кредит приватному підприємству на суму 900 тис. грн. строком на 4 роки Відповідно до Положення про фінансування та державне кредитування ...
Мета роботи: відпрацювати вміння та навички здійснення діагностики ефективності фінансових інвестиційних проектів на підставі розрахованих показників.
ВСТУП Практика більшості країн Східної Європи, а також інших пост соціалістичних країн, які досягли економічного піднесення, засвідчує вирішальне ...лише за умови створення сприятливого інвестиційного клімату та механізму взаємодії іноземного інвестора й органів державної влади.[7] Розвиток світового ринку, розширення масштабів міжнародної торгівлі, глобалізація виробництва ...
1. Процеси дисконтування та нарощування 2. Середовище проекту 3. Тести 3.1. Формула Фішера встановлює залежність: а) номінальної ...до: а) передінвестиційної фази; б) інвестиційної фази; в) фази експлуатації Задачі: 4.1. Сума внеску, зробленого ВАТ "Обрій" на 2 роки під 18% за складною ставкою, ...
1. Державне регулювання інноваційної діяльності: мета, завдання, засоби та методи регулювання Розрахунково аналітична робота «Аналіз ефективності інноваційного проекту» ...теоретичних основ методології аналізу ефективності інвестиційних проектів для індивідуального варіанту вихідних даних потрібно проаналізувати фінансову ефективність визначеного проекту. Розрахунки виконуються в припущенні, що всі платежі мають ...
6. Вплив інфляції на результати інвестування 29. Облік операцій по вексельному обігу Задача № 67 На основі аналітичного бухгалтерського ...даних бухгалтерської звітності необхідно проаналізувати інвестиційну привабливість підприємства. З цією метою потрібно розрахувати загальні показники фінансової стійкості. Таблиця 1. Вихідні дані Актив На поча ток року ...
8. Ліквідність інвестицій 31. Фінансові ф’ючерси. Зміст та механізм використання Задача № 69 Оцініть інвестиційну привабливість підприємства з точки зору ...
6. Стадії процесу банківського інвестиційного кредитування Задача № 6 Земляна ділянка здається в оренду на 10 років за відсотком ...
Завдання № 1 A) Інвестор прийняв рішення фінансувати придбання об'єкта майбутньої діяльності (меблеву фабрику) вартістю 70 тис....практикою прийняття рішень в області інвестиційної політики керівництво підприємства не вважає за доцільне брати участь у проектах із терміном окупності більше 4 х років.
ЗМІСТ br />br /> Управління міжнародною конкурентоспроможністю фірми 3 Інвестиційні проекти в міжнародному бізнесі, сутність і критерії оцінки ...
24. Оперативне управління інноваційною діяльністю, його роль у реалізації обраної стратегії розвитку підприємства 49....в) політика структурних змін; г) інвестиційна політика; д) виробнича політика. 8. Вкладення в об'єкти, пов'язані територіально і функціонально з інноваційним об'єктом, які необхідні ...
Задача №1 ПП «Парус» має потребу в інвестиціях на 3000 тис. грн. з метою розширення виробництва.... Інвестиційний проект строком на 1 рік приносить дохід (виручка від реалізації) у розмірі 10000 тис. грн.
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МЕТОДИКА ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ 5 1....
... Задача Визначити чисту приведену вартість виробничого проекту, якщо передбачаються інвестиційні витрати у нове виробництво у ...
... Задача Розрахувати чисту теперішню вартість і скласти аналітичний висновок відносно інвестиційної привабливості альтернативних варіантів капіталовкладень, якщо проектна ...
Завдання 1 До Антимонопольного комітету надійшла заява про надання згоди на створення товариства "Агропромислова фінансово інвестиційна цукрова компанія", метою якого має ...
Вступ 1. Сутність міжнародного руху капіталів 2. Причини міжнародного руху капіталів 3.
Зміст 1. Концепція обліку фактора ліквідності…………………………………………..3 2. Фінансове середовище…………………………………………………………..11 3. Чи доцільно вкласти 500 тис.
Вступ 1. Загальна характеристика законодавства про спеціальні (вільні) економічні зони 2.
1. Прогресивні виробничі технології як об’єкт управління Розрахунково аналітична робота «Аналіз ефективності інноваційного проекту» Постановка завдання і ...
4. Стратегічне планування інноваційної діяльності та характеристика інноваційної стратегії підприємства Розрахунково аналітична робота «Аналіз ефективності інноваційного проекту» Постановка ...
Задача №6 Обчислити комерційний ефект від використання на підприємстві трьох приладів контролю параметрів ламп, якщо ціна одного приладу ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.