Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 773 за запитом Інвестиційний

...збільшення податків на підприємницьку діяльність інвестиційні витрати змінилися на І', а в результаті НТП на Іii 6.1.5. Перелічити і охарактеризувати чинники, які впливають на ... Чому інвестиційні витрати є більш нестабільними, чим споживачі? 6.1.6.5. Чому при рішенні даного завдання на графіку попиту на інвестиції ...
...збільшення податків на підприємницьку діяльність інвестиційні витрати змінилися на І', а в результаті НТП на Іii 6.1.5. Перелічити і охарактеризувати чинники, які впливають на ... Чому інвестиційні витрати є більш нестабільними, чим споживачі? 6.1.6.5. Чому при рішенні даного завдання на графіку попиту на інвестиції ...
...збільшення податків на підприємницьку діяльність інвестиційні витрати змінилися на І', а в результаті НТП на Іii 6.1.5. Перелічити і охарактеризувати чинники, які впливають на ... Чому інвестиційні витрати є більш нестабільними, чим споживачі? 6.1.6.5. Чому при рішенні даного завдання на графіку попиту на інвестиції ...
...використанням загальновизнаних методів оцінки реальних інвестиційних проектів і даний аналіз отриманих результатів; запропонована стратегія керування капіталом нового підприємства. У випадку реалізації пропонованого проекту (програми санації) будуть ... Структура інвестиційного портфеля
інструментом зниження інвестиційного ризику c. аналізом рівня добробуту працівників d. одним з використовуваних у ситуаційному підході методом виявлення симптомів настання проблемних ситуацій, які ... інструментом зниження інвестиційного ризику d. аналізом рівня добробуту працівників Question 12 Які з перерахованих показників є найбільш небезпечними для фірми? a.
...Question 4 Субвенції на виконання інвестиційних проектів можуть надаватися: a. з Державного бюджету b. з місцевих бюджетів c. з Державного бюджету і з місцевих бюджетів d.... перелік інвестиційних програм d. кошториси бюджетних установ Question 4 До прав органів місцевого самоврядування України в сфері місцевих фінансів належить: a.
Вихідні значення показників інвестиційної привабливості групи підприємств характеризуються такими даними таблиці. Номер підприємства Рентабельність активів, % Оборотність активів Ліквідність балансу 1 11,6 2,0 0,8 ...середньою багатовимірною, визначить інтегральну оцінку інвестиційної привабливості підприємств, враховуючи, що нормативне значення рентабельності активів дорівнює 25%, оборотності активів – 1,5, ліквідності балансу 0,6. 57.
інвестиційна політика країн реципієнтів b. недосконалості ринку Question 6 В міжнародній інвестиційній діяльності ТНК: a. надають перевагу прямим іноземним інвестиціям b.
...28% > 25%; 4)Період окупності інвестиційного проекту склав 4 роки і 5 місяців. З огляду на проведені розрахунки, можна зробити висновок, що закупівля підприємством ЗАТ « Черкаси ... Оскільки за всіма запропонованими інвестиційними проектами модифікована внутрішня норма доходності (МВНД) перевищує вартість відповідного капіталу, тобто МВНД >d (ставку дисконту).
інвестиційна діяльність c. виробничо комерційна діяльність Question 2 Особливість контролю у формі перевірок (ревізій) полягає в тому, що він проводиться на ... інвестиційна діяльність b. виробничо комерційна діяльність c. реалізаційна d. Правильної відповіді тут не вказано e. галузева діяльність Question 38 Перед початком ...
інвестиційна діяльність Question 2 Особливість контролю у формі перевірок (ревізій) полягає в тому, що він проводиться на підставі: a.... інвестиційна діяльність Question 38 Перед початком автоматизованого контролю слід уточнити a. ступінь розвитку технологічних продуктів b.
...такі суб'єкти, що здійснюють інвестиційну діяльність на території України: А) юридичні особи, утворені за законодавством іншим, ніж законодавство України; Б) іноземці та особи без громадянства, ...Ж) інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, визначені законом. 4. Іноземні інвестиції можуть здійснюватись у наступних виглядах: А) Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції на території ...
інвестиційної діяльності b. операційної діяльності c. фінансової діяльності Question 10 Згідно положення (стандарту) бухгалтерського обліку під витратами розуміють: a....Question 3 До доходів від інвестиційної діяльності відносять: a. дохід від реалізації майнових комплексів b. дохід від реалізації оборотних активів c.
Задача № Вартість інвестиційного проекту становить 100 млрд.грн., норма прибутку 50%, податок на прибуток 30%. Номінальна відсоткова ставка дорівнює 15%, темп інфляції 8%.
Вартість інвестиційного проекту становить 100 млрд.грн., норма прибутку 50%, податок на прибуток 30%. Номінальна відсоткова ставка дорівнює 15%, темп інфляції 8%.
Розрахувати доцільність інвестиційних вкладень в умовах вказаних рівня доходу та інфляції. Інвестується 30 000 грн. під 10% річних з очікуваними доходами по рокам ...
Порівняти ефективність інвестиційних проектів за умов. Роки Проект А Проект Б 200 тис. грн. 300 тис. грн Доходи по рокам, тис. грн. 1.
1. Структура міжнародного інвестиційного ринку 2. Як впливає валютне законодавство на розвиток інвестицій в Україну? 3. Міжнародний ринок цінних паперів і розвиток його структури ...
1. Структура міжнародного інвестиційного ринку 2. Як впливає валютне законодавство на розвиток інвестицій в Україну Список використаної літератури
Інвестиційний проект 2. Завдання № 1 Промислова компанія сплачує за акцію річний дивіденд в 6 у.о.
Для умов певної країни інвестиційна функція задана рівнянням (млрд.Євро) I = 1000 – 50r, де r – реальна відсоткова ставка Визначте обсяг інвестицій, якщо номінальна відсоткова ставка ...
Інвестиційні операції комерційних банків 52. Послуги комерційних банків, їх класифікація та загальна характеристика Задача №62 Вексель номіналом 100000 грн.
Сучасна інвестиційна ситуація на Україні 31. Фінансові ф'ючерси. Зміст та механізм використання Задача № 69 3агальний обсяг інвестицій у фірму «Волошка» склав ...
Сутність інвестиційної діяльності підприємства 2. Особливості управління реальними інвестиціями підприємства 3. Методика управління фінансовими інвестиціями підприємства Висновки Література
Дайте визначення інвестиційного товару 2. Яку роль відіграють інвестиції в економічному процесі? Задача №1 Інвестпроектом планується: а) сума інвестиції – 300 тис. грн.
...формування і оцінки портфеля реальних інвестиційних проектів 2. Купівля продаж цінних паперів Задача Державні облігацій номінальної вартістю 100грн. терміном обігу 90 днів розміщуються по курсу 91,...
Класифікація інвестиційних ризиків Список використаної літератури
Інвестиційні послуги банку з цінними паперами Задача №2 Депозит на суму 15 тис. грн. розміщений у банку терміном до 9 місяців ...
Сутність, завдання, функції інвестиційного процесу 2. Завдання № 1 Промислова компанія сплачує за акцію річний дивіденд в 6 у.о.
Сутність інвестиційних проектов 2. Сутність управління якісними параметрами проекту 3. Оцінка вартісних параметрів проекту Висновки Література
Джерела інвестиційних ресурсів малого підприємництва та методи їх залучення Задача № 60 Методом прямого рахунку визначити суму виручки за оптовими цінами по виробничому ...
Використовувалась фінансова звітність за 3 роки інвестиційної компанії І. Теоретичні основи управління структурою капіталу підприємства. 1. Сутність та моделі структури капіталу. 2. Теорія формування структури капіталу підприємства.
Комерційні та інвестиційні банки Франції 2. Комерційні банки Італії 3. Комерційні банки та інші установи Японії Література
Аналіз інвестиційної діяльності підприємства Практична частина: Задача № 19 Проаналізувати вплив зміни обсягу виробництва і матеріалоємності товарної продукції на відхилення практичних витрат матеріальних ...
Вступ Теоретичні питання: 1) Іноземні інвестиції та інвестиційні інституції. 2) Спільне підприємство (зміст і форми) його роль в зовнішньоекономічній діяльності. 3) Організація діяльності митних брокерів та ліцензійних митних ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.......................................6 2. СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ...........................14 3. ОСНОВІ ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ................................................................................................................
... Інвестиційний проект має наступні показники прибутку і ставок дисконту: Розрахуйте сумарний за 5 річний період обсяг прибутку, приведений до умов поточного ...
Міжнародна інвестиційна діяльність. Стан, тенденції та закономірності 3. Ринок Євровалют: походження, значення, взаємозв’язок з іншими ринками 4.
Дохід пов'язаний з інвестиційною діяльністю Задача Яка ринкова вартість об’єкту нерухомості, що характеризується такими величинами чистого операційного прибутку і нормами капіталізації.
Інвестиційна політика комерційного банку Задача №7 Звіт комерційного банку та дані за окремими рахунками активу і пасиву містять таку інформацію, млн.
Державне регулювання інвестиційної діяльності 3. Регулювання міжнародної торгівлі Література
Методи оцінки інвестиційних проектів Розрахункова частина На фірмі «Електрон», із застосуванням нових відкриттів, розроблений новий товар, що може використовуватися в галузях машинобудування, медицини, ...
Правове положення інвестиційних компаній Висновки Список використаної літератури
Основні підходи економічного обґрунтування інвестиційних проектів різних суб’єктів господарювання Тести 4, 26, 48, 70, 92, 114, 136, 158, 180 Задача № 19 Обсяг випуску валової ...
Євро для здійснення свого інвестиційного проекту Визначити кредитоспроможність підприємства та прийняти управлінське рішення щодо доцільності надання кредиту, якщо поданий баланс потенційного позичальника має наступний вигляд ...
Моніторинг міжнародних інвестиційних проектів. Блок 2. «Ключові терміни». 3. Валютна операція «спот» 17. Факторинг 31. Офсет Задача № 3 Розрахувати дату валютування: 1) якщо ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи управління фінансовими інвестиціями підприємства 1.1 Сутність інвестиційної діяльності підприємства 1.2 Основні складові фінансових інвестицій підприємства 1.3 Місце операцій з цінними паперами у фінансовій діяльності суб’...
...на підприємстві 1.1 Сутність інвестиційної діяльності підприємства 1.2 Особливості управління реальними інвестиціями підприємства 1.3 Методика визначення ефективності реальних інвестицій підприємства 2.
Аналіз інвестиційних операцій та операцій з цінними паперами 4. Аналіз залучених та запозичених коштів 5. Аналіз капіталу 6. Аналіз фінансової стійкості 7.
Загльна характеристика інвестиційного ринку країн Південної Америки...............................................................................................................4 2. Аналіз впливу прямих іноземних інвестицій на економіку країн Південної Америки............................................................................................6 3.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.