Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 390 за запитом Індекси

4) Сума Індекс ціни Торгова надбавка Сума Індекс ціни Торгова надбавка Сума Індекс ціни Торгова надбавка Сума Індекс ціни Торгова надбавка 3500 1,...
4) Сума Індекс ціни Торгова надбавка Сума Індекс ціни Торгова надбавка Сума Індекс ціни Торгова надбавка Сума Індекс ціни Торгова надбавка 3500 1,...
...4 34, Обчислити: а) загальний індекс товарообороту в діючих цінах б) загальний індекс і суму економії від зниження цін, отриману населенням у звітному періоді в) використовуючи ...
системою демографічних наук Question 9 Індекс „розвитку людського потенціалу” включає такі показники: Виберіть одну або кілька відповідей a. рівень освіти дорослого населення b....живуть одночасно Question 13 Демографічні індекси – це: Виберіть одну правильну відповідь a. темп зміни чисельності населення протягом певного часу b. метод дослідження демографічних процесів c.
...за планом і фактично) періодах; «) індекси собівартості 1 т вершкового масла планового завдання, виконання плану, динаміки. Зробити висновки. Задача 5. Обчислення чисельності категорій населення При проведенні ...на товари та послуги; 2) індекс реальної заробітної плати; 3) індекс кінцевих доходів населення; 4) індекс реальних доходів населення. Зробити висновки
індекс споживчих цін обчислюється для незмінного набору товарів та послуг, c. до споживчого кошику не входять імпортні товари, d.... Question 6 Індекс споживчих цін дорівнював 108%. Ціна споживчого кошика у 2001 році дорівнювала 6400 грн. Визначити вартість споживчого кошика у 2000 базовому ...
...265 250 24 Визначте зведені індекси цін, товарообороту і фізичного обсягу реалізації. Зробіть відповідні висновки Задача В таблиці наведено дані щодо загальних витрат на виробництво у ... за період Індивідуальні індекси фізичного обсягу виробництва базисний поточний Столові 800 920 1, чайні 340 300 0, Визначте: а) зведений індекс фізичного обсягу виробництва та ...
...проекту, внутрішня норма доходності проекту, індекс доходності проекту, термін окупності проекту. В роботі розглянуті ці показники. Нерідко для відбору варіантів проекту використовують неформальні процедурами для врахування ... Розрахунок одиничних і групових параметричних індексів конкурентоспроможності Рис. 2.1. Графік конкурентоспроможності продукції (масла), що виробляється на ВАТ „СОММАС”, ВАТ „Галактон” та ВАТ „Кагма” Таблиця 2....
Індекс споживчих цін може бути використаний для того, щоб оцінити: a) різницю між структурою виробництва у звітному і попередньому році; b) ... Розрахуйте індекс Ласпейреса, індекс Пааше та індекс Фішера (1982р. – базовий період) Роки 1982 1982 1992 Ціна Кількість Ціна Кількість Книжки 10 10 ...
...ціни продукції Тепер можна визначити індекс IQ обсягу збуту продукції підприємства: ІQ = 1 + (ΔQ% : 100%) де ΔP%П – приріст (+/–) ціни одиниці продукції в %; Щоби визначити зміну ...на реалізовану продукцію змінюються пропорційно індексу IQ обсягу збуту: VПК = VБ  ІQ Також передбачається, що в довгостроковому періоді, який починається зі зміною у постійних витратах, змінні ...
По двофакторній моделі ймовірність банкрутства (індекс Z), як у попередньому, так і в звітному періоді отримані негативні значення Z, що свідчить про зменшення ймовірності банкрутства аналізованого ... Індекс Альтмана (Z83) розрахований за 1999 рік не перевищує граничне значення (1,23), а за 2000 рік його значення перевищує майже ...
Індекс прибутковості враховує вартість грошей у часі, але не дає можливості порівнювати різні проекти b. Індекс прибутковості не враховує вартість грошей ...
...основи побудови індивідуальних і загальних індексів. Агрегатні індекси. Середньозважені індекси Задача № 4 На основі даних про місячний рівень заробітної плати одного працівника підприємства: 320 348 349 ...
Статистичні індекси, їх загальна характеристика та сфера застосування 2.1. Статистичні індекси як метод визначення якості освіти 2.2.
Розрахунок індексу Альтмана 1.3.3. Масштаби кризового стану підприємства 1.3.4. Вивчення основних факторів, що спричиняють кризовий розвиток підприємства Розділ ...Аналіз кредитоспроможності ПП “КІПП” за індексом Альтмана Розділ 3. Шляхи поліпшення діяльності Приватного Підприємства “КІПП” Висновки та пропозиції Список використаної літератури Проаналізувавши у другому розділі роботу ...
...споживчий кошик», і як розраховується індекс споживчих цін? Практичні завдання: Завдання № 1 Вихідні дані: Таблиця 1. Компоненти національного доходу за 1996 рік Значення, млрд. дол. 1.... Розрахувати індекс ВНП (дефлятор ВНП) в кожному році за період з 1994 по 1998 рік. 1.1.4.
Індекс ВВП (дефлятор ВВП) у кожному році за період з 2004 по 2008 рік 4. Реальний ВВП в кожному році аналізованого ... Розрахувати індекс споживчих цін по кожному року аналізованого періоду 2. Розрахувати темпи інфляції по кожному року аналізованого періоду 3.
...2430 Х Х Визначити загальні індекси середнього по торговій фірмі рівня витрат обігу змінного складу і структурних зрушень та показати їх взаємозв’язок....та тривалість одного обороту); 2) індекс дефлятор ВВП; 3) індекси в поточних цінах обсягу грошової маси та її оборотності. Завдання № 4 Вексель виданий на суму 85 ...
...торговельного балансу; сальдо балансу послуг; індекси стану балансу; індекс «умови торгівлі»; індекс чистої торгівлі) 5.3. Аналіз структурних показників (товарна та регіональна структура експорту/імпорту товарів ...
Індекси обсягу реальних доходів і середньодушових доходів населення 3. Абсолютну зміну обсягу доходів загальну та в тому числі а) середньої чисельності ...Визначити по двох підприємствах загальний індекс середньої продуктивності праці за методом С.Г. Струміліна. Пояснити його економічний зміст Задача Є такі дані про використання нової техніки ...
Індекс прибутковості. 5. Визначити терміни окупності початкових інвестицій. Вихідні дані щодо інвестиційного проекту представлено в таблиці 1 Представити розрахунки у табличному ...кредиту) Строк окупності початкових інвестицій Індекс прибутковості (доходності) за розрахунковий період Таким чином, проект є невигідним, про що свідчить його низька чиста теперішня вартість, та індекс ...
Індекс виконання плану затрат на 1 грн. товарної продукції. 2. Індекс фактичної зміни затрат на 1 грн. товарної продукції. 3.
Індекс виконання плану затрат на 1 грн. товарної продукції. 2. Індекс фактичної зміни затрат на 1 грн. товарної продукції. 3.
Визначити індекс динаміки собівартості продукції підприємства на основі наведених даних: Вид продукції Випуск у звітному періоді, шт. Собівартість одиниці, грн....по кожному регіону; 2) індивідуальні індекси збитковості по кожному регіону; 3) по двох регіонах індекси середньої збитковості (змінного, фіксованого складу та структурних зрушень); 4) абсолютний приріст (...
...31 8600 20 Обчислити: 1) індекси собівартості одиниці продукції по кожному підприємству. 2) індекси середньої собівартості двох підприємств разом, індекс собівартості постійного складу, та структурних зрушень.
...31 8600 20 Обчислити: 1) індекси собівартості одиниці продукції по кожному підприємству. 2) індекси середньої собівартості двох підприємств разом, індекс собівартості постійного складу, та структурних зрушень.
...704239 92788 616817 Додаток 2 Індекси дефлятори випуску України за видами економічної діяльності в 2001 – 2007 рр. (відсотків до попереднього року) ВЕД Періоди Сільське гос во, ...Випуск товарів і послуг та індекси дефлятори випуску в Україні за видами економічної діяльності в 2000 2007 рр. (випуск у фактичних цінах; млн. грн.
...704239 92788 616817 Додаток 2 Індекси дефлятори випуску України за видами економічної діяльності в 2001 – 2007 рр. (відсотків до попереднього року) ВЕД Періоди Сільське гос во, ...Випуск товарів і послуг та індекси дефлятори випуску в Україні за видами економічної діяльності в 2000 2007 рр. (випуск у фактичних цінах; млн. грн.
...підвищення продуктивності праці працівників (ІД індекс доходу; ІФОП індекс фонду оплати праці; ІЧ індекс чисельності працівників)? 1. ІЧ>ІД>ІФОП 2. ІФОП>ІД>ІЧ 3.
Задача № 4 Визначити індекс продуктивності праці, якщо відомо, що обсяг продукції в поточних цінах (цінах кожного року) збільшився на 10% при підвищенні оптових цін ...Задача № 6 Визначити індекс динаміки собівартості продукції підприємства на основі наведених даних: Таблиця 3 Вихідні дані Вид продукції Випуск у звітному періоді, шт.
Задача № 4 Визначити індекс продуктивності праці, якщо відомо, що обсяг випуску продукції в поточних цінах (цінах кожного року) збільшився на 10% при підвищенні оптових ... Задача № 6 Визначити індекс динаміки собівартості продукції підприємства на основі наведених даних. Таблиця 3 Вихідні дані Види продукції Випуск у звітному періоді, шт..
...два роки визначити індивідуальні загальні індекси: а) фізичного обсягу продукції; б) оптових цін; в) вартості виготовленої продукції. Як змінилася вартість виготовленої продукції ( в абсолютному та відносному ... таблицю ) розрахувати загальний індекс цін. Товар Товарооборот у звітному періоді р1q1, млн. грн. Процент зниження цін. Індивідуальний індекс цін ір Радіоприймачі. Телевізори.
Розрахувати індекс ВНП (дефлятор ВНП) в кожному році за період з 1994 по 1998 рік. 1.1.4.... Розрахувати індекс споживчих цін по кожному року аналізуємого періоду. 4.1.2. Розрахувати темпи інфляції по кожному року аналізуємого періоду.
Індекс виконання плану затрат на 1 грн. товарної продукції. 2. Індекс фактичної зміни затрат на 1 грн. товарної продукції. 3.
Індивідуальні індекси цін, кількості товарів та товарообороту; 2. Загальні індекси цін, фізичного обсягу та товарообороту; 3. Загальну суму економії або перевитрати за ...
Індекс виконання плану затрат на 1 грн. товарної продукції. 2. Індекс фактичної зміни затрат на 1 грн. товарної продукції. 3.
PI індекс рентабельності 2.3. IRR внутрішню норму рентабельності 2.4. PP термін окупності 2.5. ARR коефіцієнт ефективності проекту Задача 3....років наведені в табл Визначити індекс рентабельності, установити рейтинг проектів і відібрати кращі з них, не перевищивши бюджету Таблиця Проект Необхідні інвестиції Іс, тис. у. г.
Індекс трудомісткості товарообороту становив 1,08, індекс цін на товари — 1,4. Як зміниться продуктивність праці працівників з урахуванням зазначених чинників?
на визначення індексу Альтмана Question 2 З боку пасиву балансу тривожними симптомами неплатоспроможності фірми можуть бути : a. нові кредитні рахунки b.... індекс НПК (найменш привабливого колеги) Question 6 При визначенні рівня НПС „найменш привабливого співробітника” респонденту пропонують : a.
...Квартали Реалізація У % к плану Індекс цін (%) Реалізація в зіставних цінах У % до плану План Факт І 33000 ІІ 37000 Ііі 41000 ІV 47000 Рік 158000 ...кварталів в річному обороті) і індекс квартальної сезонності обороту (у % до середнього за квартал). Заповнити таблицю 5. Побудувати за отриманими даними графіки
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ АТ «ІНДЕКС БАНК» 19 2.1. Фінансово економічна характеристика банку 19 2.2. Аналіз депозитних операцій банку 28 2.3....залучення депозитів населення в АТ «Індекс банк» 43 3.2. Шляхи реформування системи вкладів 47 ВИСНОВКИ 55 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 57 ДОДАТКИ
...448 500 12 Обчисліть загальні індекси собівартості продукції змінного, фіксованого складу та впливу структурних зрушень. Поясність економічний зміст кожного індексу Задача Маємо наступні дані (тис.
Визначити індекси собівартості електроенергії змінного, фіксованого складу й структурних зрушень з урахуванням таких даних: Електростанція Вироблено електроенергії, тис.кВт. рік Собівартість 1тис....1) по двом підприємствам разом індекси продуктивності праці змінного складу, фіксованого складу і вплив структурних зрушень; 2) зміну виробництва продукції за рахунок продуктивності праці і чисельності ...
Обчислити загальний та індивідуальний індекси собівартості № заводу Січень Лютий ' Випуск шт. Собівартість млн. грн. Випуск шт. Собівартість млн. грн 1 60 24 80 2 60 ...3, Обчислити індивідуальні та загальні індекси ціни та кількості реалізованого товару, показати зв'язок між ними. Визначити приріст товарообігу в цілому і за рахунок окремих факторів ...
...структуру за кожний період; 2) Індекси номінальної та реальної заробітної плати; 3)Індекси номінального та реального доходу в розрахунку на одного робітника Зробити висновки Завдання №6 ...
...знайдіть найліпший проект за критерієм індексу прибутковості (рентабельності інвестицій). Таблиця 1 Вихідні дані Час Проект А Проект В Проект С 0 30000 $18000 1 2800 6000 ...показники чистої теперішньої вартості і індекса рентабельності інвестиційних проектів А, В і С; 2) скласти аналітичний висновок відносно інвестиційної привабливості альтернативних варіантів капітальних вкладень.
Індекс відносної податкоспроможності: економічна сутність, методи розрахунку. 10Економічна сутність фінансової незалежності органів самоврядування. 11. Критерії розмежування видатків між місцевими бюджетами та ... Визначення індексу відносної податкоспроможності при розрахунку обсягу доходів місцевих бюджетів. 36.Порядок формування та напрями використання резервного фонду бюджету. 37.
250 815 2250 3405 Індекс цін, % 22 36 72 104 Укажіть, коли Ви використали дефлятор, а коли інфлятор ВНП. Задача 50.... Визначте рівноважні загальний індекс цін та обсяг реального ВНП, якщо функція сукупного попиту має вигляд: Іц = 725 – 0,25ВНПр, функція сукупної пропозиції: Іц = 40+ВНПр
Розрахувати індекс концентрації 2. Оцінити рівень концентрації у галузі. 3. Розрахувати індекс Герфіндаля Гіршмана. 4. Оцінити рівень ринкової влади у галузі.
Розрахувати індекс концентрації 2. Оцінити рівень концентрації у галузі. 3. Розрахувати індекс Герфіндаля Гіршмана. 4. Оцінити рівень ринкової влади у галузі.
« 1 2 3 4 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.