Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Який курс найскладніший?


Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 390 за запитом Індекси

Розрахувати індекс концентрації 2. Оцінити рівень концентрації у галузі. 3. Розрахувати індекс Герфіндаля Гіршмана. 4. Оцінити рівень ринкової влади у галузі.
...За даними таблиці розрахувати: – індивідуальні індекси фізичного обсягу продукції, цін продукції; – абсолютний приріст валової продукції за рахунок динаміки обсягу продукції у натуральному вираженні та за рахунок ...модель, визначити рівняння регресії, розрахувати індекс кореляції, суттєвість зв’язку з рівнем значимості г = 0,03. Побудувати з вірогідністю 0,95 довірчі інтервали коефіцієнта регресії.
...За даними таблиці розрахувати: – індивідуальні індекси фізичного обсягу продукції, цін продукції; – абсолютний приріст валової продукції за рахунок динаміки обсягу продукції у натуральному вираженні та за рахунок ...модель, визначити рівняння регресії, розрахувати індекс кореляції, суттєвість зв’язку з рівнем значимості г = 0,03. Побудувати з вірогідністю 0,95 довірчі інтервали коефіцієнта регресії.
Індивідуальні індекси собівартості і фізичного обсягу продукції. 2. Загальний індекс собівартості 3. Абсолютну економію від зниження собівартості 4.
...За даними таблиці розрахувати: – індивідуальні індекси фізичного обсягу продукції, цін продукції; – абсолютний приріст валової продукції за рахунок динаміки обсягу продукції у натуральному вираженні та за рахунок ...модель, визначити рівняння регресії, розрахувати індекс кореляції, суттєвість зв’язку з рівнем значимості г = 0,03. Побудувати з вірогідністю 0,95 довірчі інтервали коефіцієнта регресії.
...За даними таблиці розрахувати: – індивідуальні індекси фізичного обсягу продукції, цін продукції; – абсолютний приріст валової продукції за рахунок динаміки обсягу продукції у натуральному вираженні та за рахунок ...модель, визначити рівняння регресії, розрахувати індекс кореляції, суттєвість зв’язку з рівнем значимості г = 0,03. Побудувати з вірогідністю 0,95 довірчі інтервали коефіцієнта регресії
Індивідуальні індекси собівартості і фізичного обсягу продукції. 2. Загальний індекс собівартості 3. Абсолютну економію від зниження собівартості 4.
Розрахувати індекс концентрації 2. Оцінити рівень концентрації у галузі. 3. Розрахувати індекс Герфіндаля Гіршмана. 4. Оцінити рівень ринкової влади у галузі.
Індивідуальні індекси собівартості і фізичного обсягу продукції. 2. Загальний індекс собівартості 3. Абсолютну економію від зниження собівартості 4.
Розрахувати індекс концентрації 2. Оцінити рівень концентрації у галузі. 3. Розрахувати індекс Герфіндаля Гіршмана. 4. Оцінити рівень ринкової влади у галузі.
Розрахувати індекс концентрації 2. Оцінити рівень концентрації у галузі. 3. Розрахувати індекс Герфіндаля Гіршмана. 4. Оцінити рівень ринкової влади у галузі.
Розрахувати індекс концентрації 2. Оцінити рівень концентрації у галузі. 3. Розрахувати індекс Герфіндаля Гіршмана. 4. Оцінити рівень ринкової влади у галузі.
...підприємстві, коефіцієнт стабільності кадрів та індекс чисельності робочої сили за 1 півріччя 2006 року Задача Середньостатистична чисельність працівників на підприємстві за 2005 рік становила 1800 осіб, ...підприємстві, коефіцієнт стабільності кадрів та індекс чисельності робочої сили за 1 півріччя 2006 року Задача Визначити вартість вантажного автомобіля вантажопідйомністю 10 тон, який експлуатується на міжміських ...
...За даними таблиці розрахувати: – індивідуальні індекси фізичного обсягу продукції, цін продукції; – абсолютний приріст валової продукції за рахунок динаміки обсягу продукції у натуральному вираженні та за рахунок ...модель, визначити рівняння регресії, – розрахувати індекс кореляції, суттєвість зв'язку з рівнем значимості  = 0,03, – побудувати з вірогідністю 0,95 довірчі інтервали коефіцієнта регресії.
Індекс прибутковості. 5. Визначити терміни окупності початкових інвестицій. Вихідні дані щодо інвестиційного проекту представлено в таблиці 1 (N = номер варіанту 10) ...кредиту) Строк окупності початкових інвестицій Індекс прибутковості (доходності) за розрахунковий період ЗАВДАННЯ 2 1.Розрахувати показники, що характеризують фінансові результати діяльності підприємства, зокрема: 1.
Індекс ВВП (дефлятор ВВП) у кожному році за період з 2004 по 2008 рік 4. Реальний ВВП у кожному році аналізованого ... Розрахувати індекс споживчих цін по кожному року аналізованого періоду 2. Розрахувати темпи інфляції по кожному року аналізованого періоду 3.
Вступ 1 Аналітичний огляд літератури 1.1 Забруднення атмосфери та його джерела 1.2 Екологічний стан атмосферного повітря України 1.3 Перетворення забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 1.3.1 Розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері 1.3.2 Трансформація забруднень в атмосфері 1.3.2.1 Трансформація сполук вуглецю в атмосфері 1.3.2.2 Трансформація сполук сірки в тропосфері 1.3.2.3 Трансформація сполук азоту в тропосфері 1.4 Вплив забруднення атмосферного повітря 1.4.1...
...За даними у регіоні визначити індекси середнього розміру вкладу змінного, фіксованого складу та стрктурних зрушень. Показати взаємозвязок індексів, дати їх економічну інтерпритацію Населення Середній розмір вкладу, ...
...цілому по АТЗТ 1) загальні індекси а) вартості продукції б) вартості основних фондів в) фондовіддачі 2) індекси середньої фондовіддачі а) змінного складу б) постійного складу в) ...
Розрахувати індекс ВНП (дефлятор ВНП) в кожному році за період з 2004 по 2008 рік. 1.1.4.... Розрахувати індекс споживчих цін по кожному року аналізуємого періоду. 4.1.2. Розрахувати темпи інфляції по кожному року аналізуємого періоду.
Розрахувати індекс ВНП (дефлятор ВНП) в кожному році за період з 2004 по 2008 рік. 1.1.4....визначити: 4.1.1 Розрахувати індекс споживчих цін по кожному року аналізує мого періоду. 4.1.2 Розрахувати темпи інфляції по кожному року аналізуємого періоду.
Розрахувати індекс ВНП (дефлятор ВНП) в кожному році за період з 2004 по 2008 рік. 1.1.4.... Розрахувати індекс споживчих цін по кожному року аналізуємого періоду. 4.1.2. Розрахувати темпи інфляції по кожному року аналізуємого періоду.
Метод визначення індексу рентабельності інвестицій (РІ). 3. Метод визначення внутрішньої норми доходності інвестицій (IRR). 4. Метод визначення строку окупності інвестицій (РР). 7.... Задача №5 Припустимо, що індекс споживчих цін враховує тільки два види товарів та послуг: продукти харчування та житлові послуги. Частка продуктів у споживчому кошику становить ...
...9 7 Разом показник конкурентоспроможності Індекс ціни Індекс ціни споживання Загальний показник конкурентоспроможності Задача 3 Проаналізувати ефективність експортної діяльності підприємства, виходячи із наведених нижче даних про ...
...8 9 90 Визначте: індивідуальні індекси собівартості і фізичного обсягу продукції, загальний індекс собівартості, суму економії від зміни собівартості За фінансовими показниками трьох комерційних банків визначте ...
...Задача За наведеними даними визначити індекси середньої ставки за депозитами фізичних та юридичних осіб змінного, фіксованого складу та структурних зрушень. Показати взаємозвязок індексів, дати їх економічну інтерпритацію Вкладники ...
євро, індекс цін – 120 % Розрахуйте очікувані темпи зростання реального ВВП і темпи інфляції у 2007 р., якщо відомо, що у базовому році ... євро, а індекс цін – 110 % 8. Темп приросту національного продукту становит 2 %, а частка капіталу в національному продукті – 0,2.
таблицю) розрахувати загаль¬ний індекс цін. Таблиця 7 Вихідні дані Товар Товарооборот у звітному періоді p1q1, млн. грн. Процент зниження цін Індивідуальний індекс цін ір Радіоприймачі 500 13 0,...
Розрахувати індекс ВНП (дефлятор ВНП) в кожному році за період з 1994 по 1998 рік. 1.1.4.... Розрахувати індекс споживчих цін по кожному року аналізуємого періоду. 4.1.2. Розрахувати темпи інфляції по кожному року аналізуємого періоду.
...чистий теперішній ефект, внутрішня доходність, індекс рентабельності. Інноваційні процеси тієї чи іншої спрямованості здійснюються у всіх сферах соціальної й економічної діяльності держави в рамках підприємств і ..., індекс доходності – 3,4, строк окупності – 3,5 років, внутрішня норма доходності – 57%. Таким чином, проект є ефективним та може бути ...
...5 4,5 Визначити індивідуальні індекси фізичного обсягу та агрегатний індекс фізичного обсягу, зробити висновки. Література
2.2 РІ – індекс рентабельності. 2.3 IRR – внутрішню норму рентабельності. 2.4 РР – термін окупності. 2.5 ARR – коефіцієнт ефективності проекту.... Потрібно визначити індекс рентабельності, установити рейтинг проектів і відібрати кращі з них, не перевищивши бюджету. Завдання №4 Провести аналіз взаємовиключних проектів А і ...
2.2 РІ – індекс рентабельності. 2.3 IRR – внутрішню норму рентабельності. 2.4 РР – термін окупності. 2.5 ARR – коефіцієнт ефективності проекту.... Потрібно визначити індекс рентабельності, установити рейтинг проектів і відібрати кращі з них, не перевищивши бюджету. 2.4 Завдання №4 Провести аналіз взаємовиключних проектів ...
2.2 РІ – індекс рентабельності. 2.3 IRR – внутрішню норму рентабельності. 2.4 РР – термін окупності. 2.5 ARR – коефіцієнт ефективності проекту.... Потрібно визначити індекс рентабельності, установити рейтинг проектів і відібрати кращі з них, не перевищивши бюджету. 2.4 Завдання №4 Провести аналіз взаємовиключних проектів ...
...необхідно визначити: чистий приведений дохід; індекс (ко¬ефіцієнт) дохідності; індекс (коефіцієнт) бухгалтерської рентабельності; недисконтований період окупності; внутрішня норма прибутковості (ставка доходності).
...необхідно визначити: чистий приведений дохід; індекс (ко¬ефіцієнт) дохідності; індекс (коефіцієнт) бухгалтерської рентабельності; недисконтований період окупності; внутрішня норма прибутковості (ставка доходності).
...необхідно визначити: чистий приведений дохід; індекс (ко¬ефіцієнт) дохідності; індекс (коефіцієнт) бухгалтерської рентабельності; недисконтований період окупності; внутрішня норма прибутковості (ставка доходності).
визначте: 1) індивідуальні (часткові) індекси фізичного обсягу продукції, цін і вартості продукції; 2) загальні індекси фізичного обсягу продукції, цін і вартості продукції; 3) вплив фізичного ...
індекс пере оцінки Після переоцінки (на 01.01.2006р.) Первісна вартість, тис. грн. Залишкова вартість, тис. грн. Первісна вартість, тис. грн....10,597 8,054 Визначити індекс переоцінки основних засобів за етапом на 01.01.2006 року. Розрахувати відновну вартість основних засобів за станом на 01.01....
Які Вам відомі основні індекси витрат робочого часу? 3. Як класифікуються норми витрат праці? 4. Як розрізняються норми на операцію за рівнем диференціації виробничого процесу?... Які Вам відомі основні індекси витрат робочого часу? 3. Як класифікуються норми витрат праці? 4. Як розрізняються норми на операцію за рівнем диференціації виробничого процесу?
...рік; г) на основі співвідношення індексів цін експорту та імпорту дайте оцінку динаміки умов торгівлі. Зробіть висновки. Рік Валовий національний продукт, млрд гр. од.... експорт та імпорт Індекси цін, % товарів послуг експорту імпорту Минулий 560 140 91 49 102,0 107,1 Поточний 726 220 132 88 106,6 ...
...бути здійснений за допомогою наступних індексів кредитоспроможності: двофакторна модель Е. Альтмана, п’ятифакторна модель Е. Альтмана, модель Спрінгейта, модель Ліса, модель Тафлера....окупності капіталовкладень – 1,12 роки, індекс доходності більший за 1, можна говорити про те, що захід є ефективним. Перелік графічного матеріалу Рис.
Загальні індекси а) товарообороту б) цін на товари в) фізичного обсягу товарообігу 2. Абсолютну зміну товарообігу – загальну і в тому числі у ...13,23 6, Обчислити: 1) індекси рівня середньодушового попиту змінного складу та структурних зрушень 2) абсолютний розмір приросту загального попиту за рахунок рівня попиту населення і ...
...дати оцінки застосовуються: а) зведений індекс цін виробників промислової продукції; б) індекс загальної інфляції; в) валютні курси; г) усе перераховане. 8.
Цінові індекчи: індекс споживчих цін та індекс дефлятор ВВП. 6. Базова модель "AD AS": поняття, структура сукупного попиту та його фактори. 7.
Індекс рівня внутрішніх цін 1,8; Індекс рівня зовнішніх цін 1,2. Література
Задача 17 Визначити рівень та індекси годинного, денного, річного виробітку на одного робітника цеху на основі даних табл. Показник Базисний період Звітний період Нормативно чиста продукція, ...2500000 495 3540000 620 Розрахувати індекси продуктивності праці кожного підприємства та загальний процент зростання продуктивності праці двох підприємств. Задача 20 Розрахувати зростання продуктивності праці в умовно ...
420 496] Таблиця 1.4 Індекси ВВП на душу населення у 1998 2004 роках, у порівняних цінах (% від попереднього року) [60, с. 552] Таблиця 1.5 Коефіцієнти випередження індексу споживчих цін темпів зростання номінальної ...
...використати показники чистої теперішньої вартості, індексу прибутковості і терміну окупності. Таким чином, значення чистої вартості є більшим за 0 і становить 448153,53 грн., індекс прибутковості є більшим 1 і ...
...первісної вартості та зносу та індексу переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об’єкту, який переоцінюється, на його залишкову вартість.
« 1 2 3 4 5 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.