Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 185 за запитом Інтелектуальна власність

активніше рекламувати власні винаходи за кордоном d. удосконалити законодавчу базу запитань: страхування ризиків, пільгового оподаткування, трансферів технологій, інтелектуальної власності тощо Question 3 Триступенева система ...
активніше рекламувати власні винаходи за кордоном d. удосконалити законодавчу базу запитань: страхування ризиків, пільгового оподаткування, трансферів технологій, інтелектуальної власності тощо Question 3 Триступенева система ...
...фрагменти чужої промови для підтвердження власного погляду або полеміки з даним автором, це: a. цитата b. плагіат c. компіляція d. конкретизація Question 6 Вивчаючи певну ...ю людини, її життю та довкіллю; поважати право на інтелектуальну власність b. отримувати наукову інформацію c.
Право на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності 2.Поняття цивільного правочину та цивільного договору Література
...ВІДКPИТТЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 1.1.Пpавoва cутніcть й oзнаки наукoвoгo відкpиття …………..……..…………….10 1.2.Cуб’єкти та oб’єкти пpава на наукoві ...
Проаналізуйте способи захисту права інтелектуальної власності на винахід. Які недоліки в цій системі захисту ви бачите? ………. 20 8. Проаналізуйте умови охоронноздатності топографії інтегральних мікросхем …..
Які способи здійснення захисту права власності ви знаєте? 4. Охарактеризуйте форми та способи забезпечення виконання зобов`язань. 5. У чому полягає цивільно правова відповідальність? 6....до вищезазначених у тексті лекції. 10 Які об ’ єкти інтелектуальної власності Вам відомі.
Останній виставив твір у власній колекції для публічного огляду. При цьому Горохов вказав на табличці під картиною, що це автопортрет. Питання: ...потрібно давати з посиланням на відповідні частини та статті ЦК. 1. Що є підставою виникнення права інтелектуальної власності? 2.
...авторського права від договорів промислової власності 4.2 Відмінне в авторському договорі від договорів на створення і використання результатів науково технічної діяльності Висновок Список використаної ...в ході вивчення законодавства з авторського права та й інтелектуальної власності, взагалі, я дійшла до таких ...
...інформаційної продукції, захисту прав на інтелектуальну власність, посилення відповідальності за порушення встановленого порядку доступу до електронних інформаційних ресурсів всіх форм власності, за навмисне поширення комп’ютерних ...
...торгівельною маркою фірми ^ее продавалась власна продукція ТОВ, що не було передбачено договором. Зазначеною торгівельною маркою користувалось і ТОВ "Дельта Світ", що виокремилося із ТОВ "...роботи, тому твір є службовим і виключне майнове право інтелектуальної власності на нього належить роботодавцю Харківському ...
...торгівельною маркою фірми ^ее продавалась власна продукція ТОВ, що не було передбачено договором. Зазначеною торгівельною маркою користувалось і ТОВ "Дельта Світ", що виокремилося із ТОВ "...роботи, тому твір є службовим і виключне майнове право інтелектуальної власності на нього належить роботодавцю Харківському ...
ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ.....174 Глава 5. ДОГОВІР КУПІВЛІ ПРОДАЖУ.....174 1. Загальні положення про купівлю продаж.....175 2. Роздрібна купівля продаж........ЦИВІЛЬНО ПРАВОВІ ДОГОВОРИ.....589 Глава 31. РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....589 Глава 32.
Які способи здійснення захисту права власності ви знаєте? 4. Охарактеризуйте форми та способи забезпечення виконання зобов`язань. 5. У чому полягає цивільно правова відповідальність? 6....до вищезазначених у тексті лекції. 10 Які об ’ єкти інтелектуальної власності Вам відомі. Тема 8.
Правовий захист інтелектуальної власності 2. Інноваційний проект: поняття, основні етапи розробки і реалізації Задача Первинна сума інвестицій в інноваційний проект А, дорівнює 230 ...
Правовий захист інтелектуальної власності 2. Інноваційний проект: поняття, основні етапи розробки і реалізації Задача Розроблені три варіанти інноваційних розробок щодо вдосконалення технології виробництва ...
освіта бакалавр, магістр з правознавства магістр з інтелектуальної власності за домовленістю
...України товарами, послугами та правами інтелектуальної власності 4. Задача Ставка українського інмпортного тарифу на холодильники становить 35%, на морозильну камеру до холодильника – 65%.
...України товарами, послугами та правами інтелектуальної власності 4. Задача Ставка українського інмпортного тарифу на холодильники становить 35%, на морозильну камеру до холодильника – 65%.
...особистих немайнових прав і права інтелектуальної власності. Практичні завдання Завдання 1. Студент із Великобританії Б. уклав шлюб із громадянкою України пані А.
15 1.3 Інтелектуальна власність та її захист..........................................................22 РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПАТЕНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.............................................................................................................36 2.1 Поняття патентування та правові засади ...
Правові аспекти охорони інтелектуальної власності Висновки Список використаної літератури
Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності 2.2. Цінні папери в господарській діяльності 2.3. Корпоративні права Висновки Список використаної літератури
...найменування як об’єкта права інтелектуальної власності………………………………......32 РОЗДІЛ 2. Правова охорона комерційних найменувань у зарубіжних країнах 2.1. Міжнародно правове регулювання права на комерційне найменування..................................................................................................
...України товарами, послугами та правами інтелектуальної власності 3.1 Динаміка та структура зовнішньої торгівлі України товарами на сучасному етапі її розвитку 3.2 Особливості зовнішньої торгівлі ...
...України товарами, послугами та правами інтелектуальної власності 3.1 Динаміка та структура зовнішньої торгівлі України товарами на сучасному етапі її розвитку 3.2 Особливості зовнішньої торгівлі ...
Права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок та їх дотримання в підприємстві Висновок Список використаної літератури
...спорах, що виникають з правовідносин інтелектуальної власності 2.5. Підвідомчість спорів, що виникають з кооперативних та інших правовідносин Висновки Список використаної літератури
...України товарами, послугами та правами інтелектуальної власності 3.1 Динаміка та структура зовнішньої торгівлі України товарами на сучасному етапі її розвитку 3.2 Особливості зовнішньої торгівлі ...
...ТА ІНШИМИ ОБ’ЄКТАМИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ…………………………………...……...…………………………....66 3.1. Конфлікт прав на торговельну марку та комерційне найменування……….66 3.2.
...результати творчої діяльності як вираз інтелектуальної власності………………………………………………………….33 РОЗДІЛ 3. ЦИВІЛЬНО ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ…...….38 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..….43 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….....46 Шрифт – Times New Roman.
Порушення прав інтелектуальної власності в Інтернет та судовий захист особистих немайнових прав............................................. 64 3.1. Реалізація авторського права в Інтернеті за допомогою ліцензій ...
...результати творчої діяльності як вираз інтелектуальної власності…………………………………………………………….36 Розділ 3. Цивільно правовий захист немайнових прав………………………..……43 3.1. Поняття та зміст суб’єктивного права на захист…………………………….
...відомства (наприклад, у Всесвітню організацію інтелектуальної власності), яке б видавало патенти, чинні у різних країнах? Завдання 2.Наведіть перелік найбільш важливих багатосторонніх міжнародних договорів в сфері ...
...товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності 2.6 Умови ввезення гуманітарної допомоги на митну територію України Висновок Список використаної літератури Додаток 1 Додаток 2 Додаток ...
...що містять об'єкти права інтелектуальної власності 37. Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем. 38. Державний експортний контроль. 39. Митне оформлення.
...що містять об’єкти права інтелектуальної власності . 37. Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем. 38. Державний експортний контроль. 39. Митне оформлення.
...первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів». 15. Наказ 356 – Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2000 № 356 «Про затвердження Методичних ...
Експертиза об'єктів інтелектуальної власності 43. Судово балістична експертиза 44. Експертиза холодної зброї 45. Вибухотехнічна експертиза 46. Ототожнення особи за ознаками зовнішності (портретна експертиза) ...
“Право інтелектуальної власності”. – К., 2002 р. – С. 17 37. Програма та матеріали круглого столу “Інформаційне право: стан та перспективи розвитку в Україні” – ...
приймають рішення про вкладання власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування c. приймають рішення про вкладання коштів на підставі доручення ...
...виховання школярів залежить від їх власної активності: якщо учень не виявляє інтелектуальної активності, то результативність його навчальної діяльності, як правило, не досить висока, і, навпаки, високі ...
...формуванні позиції клієнта на основі власної “Я концепції” c. у наданні нових можливостей клієнту, які виявляє психолог у взаємодії з ним d.... у надбанні адекватних знань про власні індивідуальні якості та визначення меж своїх професійних можливостей Question 39 Балів: 1 Зазначте, яке із завдань вирішує психолог: Виберіть одну ...
...використанням товарно грошової форми (відносини власності та відносини товарообігу); 2) відносини, що виникають у сфері інтелектуальної діяль¬ності (авторське право й суміжні права, право промислової влас¬...
Методи самопізнання власних особистісних якостей за допомогою самоспостереження. 4. Методи активізації та реалізації творчого досвіду. 5. Методи активізації інтелектуальних процесів. 6.
спроби розвинених країн розв’язати власні економічні проблеми за рахунок менш розвинених країн c. глобальне порушення природної рівноваги і деградація природного середовища d....зайнятих в ньому людей Question 5 Балів: 1 Основою відносин власності є: Виберіть одну правильну відповідь ...
...консалтингу та консультування» «Дай консультанту власний годинник і він скаже тобі котра зараз година» Управлінське консультування – професійна діяльність, яка полягає у наданні незалежних і об'...консалтинг» є тотожними поняттями? Наведіть спільні та відмінні риси. Обгрунтуйте власну думку.
Question 1 of 15 «Щаслива старість» характеризується: 1) способом життя, перенесеними захворюваннями, стресовими ситуаціями, фізичною, психічною і інтелектуальною активністю; 2) підвищенням рівня особистісної тривоги, тривожної уявності з приводу свого фізичного здоров'я; 3) утихомиреною, мудрою просвітленістю світосприймання ...емоційних сплесків, підозрілих, які мають тенденцію до перекладання на оточуючих власних претензій і приписуванню їм вини ...
...стресовими ситуаціями, фізичною, психічною і інтелектуальною активністю c. утихомиреною, мудрою просвітленістю світосприймання і світогляду, споглядальністю, стриманістю і самовладанням Question 2 Стратегія "Ворожий" пристосування в старому ...емоційних сплесків, підозрілих, які мають тенденцію до перекладання на оточуючих власних претензій і приписуванню їм вини ...
...ідеї не тільки на основі власного відношення до них, але і з урахуванням обстановки у групі метод номінальної групи  ґрунтується на можливості знайти рішення, змінивши ...ґрунтується на створенні людино машинної системи розробки рішень, використовує більший інтелектуальний потенціал у виді програмного і ...
« 1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.