Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-185 з 185 за запитом Інтелектуальна власність

...само собою, у міру розвитку інтелектуальних навиків. Проте це далеко не так. Спеціальні до слідження показують, що діти, добре інтелектуально підготовлені до школи, часто погано ...наявність різних дошкільних ліцеїв і гімназій, що працюють по своїх власних програмах і мають різні пріоритети, ...
Характеристика інтелектуального та вольового моменту умислу співучасників. Висновки. Методичні вказівки: Починаючи роботу над темою, слід ретельно проаналізувати законодавче визначення поняття співучасті, ...особі умисел співучасника може бути лише прямим. Слід дати аналіз інтелектуального та вольового моментів умислу співучасників, ...
мотиваційний, операційний, емоційно інтелектуальний Question 2 Визначте, за якими з наведених тверджень можна найточніше визначити психологічну компетентність особистості: 1....своєї діяльності з оволодіння психологічною культурою, а також усвідомлення тих власних внутрішніх змін, які відбуваються. 4.
мотиваційний, операційний, емоційно інтелектуальний Question 2 of 4 Визначте, за якими з наведених тверджень можна найточніше визначити психологічну компетентність особистості: 1....своєї діяльності з оволодіння психологічною культурою, а також усвідомлення тих власних внутрішніх змін, які відбуваються. 4.
...бути спрямована на розвиток творчої, інтелектуальної, сприйнятливої до всьо¬го нового та раціонального, самостійної, рішучої, всебічно розвиненої особистості. Новація народжується як резуль¬тат творчого пошуку, ...право на самобутність, унікальність, індивідуальність творчого розвитку. Нам вдалося створити власну модель розвитку твор¬чого потенціалу ...
...необхідність “завоювати” споживача, створити коло власних споживачів. Основними засобами впливу підприємця на споживача виступають такі фактори: новизна товару, та його відповідність інтересам споживачів; якість; низька ...чого приймає матеріалізовану форму. Підприємницька діяльність – це перш за все інтелектуальна діяльність енергійної і ініціативної людини ...
...необхідність “завоювати” споживача, створити коло власних споживачів. Основними засобами впливу підприємця на споживача виступають такі фактори: новизна товару, та його відповідність інтересам споживачів; якість; низька ...чого приймає матеріалізовану форму. Підприємницька діяльність – це перш за все інтелектуальна діяльність енергійної і ініціативної людини ...
...необхідність “завоювати” споживача, створити коло власних споживачів. Основними засобами впливу підприємця на споживача виступають такі фактори: новизна товару, та його відповідність інтересам споживачів; якість; низька ...чого приймає матеріалізовану форму. Підприємницька діяльність – це перш за все інтелектуальна діяльність енергійної і ініціативної людини ...
Вони повідомляють читачеві змістовно інтелектуальну інформацію. Біблійні алюзії використовують для передачі позитивної характеристики героя. Сюжет про Адама і Єву, спокушених Сатаною був досить поширений ...на пізнання; Сатана – за свободу вибору, пізнання і відстоювання відчуття власної гідності – гордість); трансформація образів Адама ...
...є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається ...Відповідно до чинного законодавства джерелами фінансування інвестиційної діяльності можуть бути: власні фінансові ресурси; позичені фінансові ресурси; ...
...крізь призму традицій і норм власної групи, які вважають за загальний еталон, називається: А) егоцентризм; Б) традиціоналізм; В) консерватизм; Г) етноценризм; Д) шовінізм....даної групи і включення їх у свій внутрішній світ як власних називається: А) наслідування; Б) сублімація; ...
...забезпечувати необхідну соціальну стабільність, відтворення інтелектуального капіталу, зменшення соціальної нерівності, що є факторами зниження підприємницьких ризиків і запорукою розвитку в цілому....з боку держави ефективних інституційних перетворень у напрямку реформування інститутів власності, створення ринкової інфраструктури, розвитку корпоративного ...
Співвідношення інтелектуального віку (кількості позитивно вирішених завдань для певного віку) та паспортного, помноженого на 100 Question 26 Недиференційованість реальних та ідеальних ...до знань та їх спрямованість Question 30 Розлад впізнавання частин власного тіла називається : a. дисморфоманієй b.
Необхідно, щоб кожен громадянин усвідомив власну відповідальність за своє здоров'я. Здоровий спосіб життя, позбавлення від шкідливих звичок ці загальновідомі істини, від яких залежить здоров'...а також вважається базисом економічного, соціального, політичного, культурного, духовного та інтелектуального розвитку держави, власне, що і ...
...рід занять, точніше, тип праці (інтелектуальний, фізичний) Визначите число сегментів, на яких може працювати фірма Завдання № 4. У фотомагазині відбулася виставка продаж....канал нульового рівня витрати, пов'язані із змістом і експлуатацією власної роздрібної торгової мережі, 150; витрати ...
...розширеного відтворення його фізичної та інтелектуальної здатності до праці. Дуже повільно зменшуються обсяги заборгованості з заробітної плати. Наслідком цього є різке зниження купівельної спроможності населення, ...на окремих підприємствах (в організаціях, фірмах) виникає необхідність у виробленні власної політики заробітної плати.
...з найскладніших, найвідповідальніших сфер практичної інтелектуальної діяльності людей. Це сфера, від стану якої в основному залежать добробут суспільства, доля кожної людини....управління є ціле спрямовуючим, організуючим і регулюючим впливом людей на власну суспільну, колективну і групову життєдіяльність, ...
...штатів, просування по службі, організації власної підприємницької справи тощо. Ще однією проблемною сферою життєдіяльності жінки, яка вимагає правового втручання з боку держави, є насильство над ...та жінок, підвищення їх ролі у суспільстві, найповнішого розкриття їх інтелектуальних, духовних і творчих можливостей, 5 ...
Співвідношення інтелектуального віку (кількості позитивно вирішених завдань для певного віку) та паспортного, помноженого на 100 Question 26 Балів: 1 Недиференційованість реальних ...відповідні психічні процеси Question 30 Балів: 1 Розлад впізнавання частин власного тіла називається : Виберіть одну правильну ...
...політики підприємства щодо можливості збільшення власних фінансових ресурсів. 59 4.3. Оптимізація структури капіталу за критеріями максимізації рівня фінансової рентабельності. 60 4.4....ринку. 103 8.2. Стратегія і тактика вкладення майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти підприємницької ...
Якщо у вас ще немає власного досвіду проведення психологічного консультування, то виконайте, будь ласка, наступні умови: А) визначте, яким із видів психологічного консультування вам найбільше ...Університет ім. Ю. Федьковича, «сертифікований психолог», одружений, двоє дітей, має власну практику, ініціативний, кмітливий, підприємливий.
...наявності оборотних коштів характеризує величину власних оборотних коштів на певний період. На даному підприємстві спостерігаємо додатнє значення показника, що є позитивним, при чому в 2007 ...основі інформаційних технологій та стандартів світового рівня. 9. Забезпечення нарощування інтелектуального потенціалу підприємства на основі біореінжинірінгу.
...розширеного відтворення його фізичної та інтелектуальної здатності до праці. Неефективність існуючого механізму організації заробітної плати вимагає детального перегляду базових теоретичних основ і практичних втілень....на 3 тис.грн. або 15,79% в 2009 році; власний капітал зростає на 9965,6 ...
максимально використовувати власні можливості; b. вміти долати зовнішні обставини. c. свідомо керувати перебігом свого життя; Question 6 Однією з основних умов збереження ...засобів діяльності студентів відносять: a. інтенсивність функціонування психіки. b. висока інтелектуальна напруженість; c.
...це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається ...або державою. За умови такого інвестування має місце переміщення титулів власності, котрі дають право на одержання ...
...психофізіологічні особливості, освітній, фаховий та інтелектуальний рівні, соціально етнічний менталітет) здатні та мають намір провадити трудову діяльність. Основними складовими, що формують трудовий потенціал підприємства, є: ...що спостерігаються позитивні тенденції збільшення доходів, валового і чистого прибутку, власного капіталу, зростають необоротні і оборотні ...
...для України, де поряд із власною вільно функціонує мова сусідньої держави, під гнітом якої вона перебувала впродовж багатьох несприятливих століть, постають нагальні питання міжмовної конкуренції, ...відіграють інтернет ЗМІ, що являють собою унікальне середовище, яке, поширюючи інтелектуальний продукт, засвідчує низку переваг, порівняно ...
...для зняття психологічної напруги, розкриття інтелектуальних можливостей особистості, розкріпачення ініціативи, включення в реальне життя. Соціальні функції анімаційної діяльності визначаються вченими по різному....продукту полягає не тільки в тому, що він має свою власну складну інфраструктуру, призначену для розваг, ...
коефіцієнт інтелектуальності вченого c. якість опублікованих матеріалів d. кількість опублікованих матеріалів Question 3 У якій формі може бути зафіксований науковий результат?...дослідника Question 4 Буквально відтворені фрагменти чужого висловлювання для підтвердження власного погляду або полеміки з даним ...
повага до права власності b. виправлення етичних помилок і безконфліктність c. колегіальність і професійний консиліум d. добродійність Question 10 Оволодіння людиною визначених ділових ...Question 9 У роках ХХ ст. у США зросла роль інтелектуальної частки робочої сили, і відповідно, ...
...свідоме прагнення до максимального розкриття власного потенціалу та реалізації його шляхом самоактуалізації є необхідним фактором повноцінного розвитку людини. Згідно з аналізом, проведеним А....М.: МГУ, 1982 17. Матіюк І.О. Формування творчих здібностей інтелектуального характеру// Директор школи. – 1999. №19.
...дати оцінку відповідності теоретичних міркувань власному досвідові Тип темпераменту можна визначити за допомогою тесту Айзенка, який проводиться з використанням комп’ютерної програми та спеціальної літератури....гострі суперечки, нервозність. Погіршання хворобливого стану. Уповільнена реакція 3. І (інтелектуальний ритм) тривалість періоду 33 дні, ...
...володіючи необхідною сукупністю фізичних і інтелектуальних здібностей, може приймати участь в процесі праці. Нематеріальні активи — це складова частина потенціалу підприємства, здатна забезпечувати економічну користь протягом ...107,13 тис.грн., необоротного – на 350 тис.грн. і власного капіталу – на 457,13 тис.
...результату при найбільш ефективному використанні: інтелектуального капіталу підприємства для пошуку передових форм організації виробництва; наявної техніки в цілях отримання найбільш високого рівня технологій; матеріальних ресурсів ...Структура асортименту продукції ТОВ „Мітра” Таблиця 2.2 Динаміка структури власного капіталу ТОВ «Мітра» за період ...
« 1 2 3 4

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.