Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 6326 за запитом Інші

Інші витрати займають в питомій вазі 7,06% в 2008 році, 19,86% в 2009 році і 12,61% в 2010 ...на оплату праці – 19,38%, інші прямі витрати – 17,11%, відрахування на соціальні заходи – 5,75%, решта прямих витрат – 11,36%.
...1256 Дебіторська заборгованість 612 765 Інші джерела 170 Поточні фінансові інвестиції 756 945 Позичковий капітал 1655 Грошові кошти та їх еквіваленти 79 81 Довгострокові зобовязання 40 ...послуг) 7650 Валовий прибуток 1350 Інші операційні доходи 135 Адміністративні витрати 315 Витрати на збут 100 Інші операційні витрати 35 Прибуток від операційної діяльності 1035 Дохід ...
...устаткування для хімічної промисловості та інші вироби міжгалузевого призначення за такими даними: Таблиця 5 Вихідні дані Найменування видів продукції (послуг) Ціна за одиницю, грн.... 290 1150 333500 333500 Інші товари культурно побутового й господарського призначення, тис. грн. 1970 1970 1970 Капітальний ремонт устаткування й транспортних засобів, тис. грн.
...устаткування для хімічної промисловості та інші вироби міжгалузевого призначення за такими даними: Таблиця 5 Вихідні дані Найменування видів продукції(послуг) Ціна за одиницю, грн.... 290 Інші товари культурно побутового й господарського призначення, тис. грн. Х Капітальний ремонт устаткування й транспортних засобів, тис. грн.
або 7,13%; інші операційні доходи знизились в 2006 році на 1995 тис.грн. або 9,35%, а в 2007 році – на 11471 тис.... або 10,8%; інші операційні витрати знизились в 2006 році на 2308,4 тис.грн. і знизились в 2007 році на 10899,4 тис.
...устаткування для хімічної промисловості та інші вироби міжгалузевого призначення за такими даними: Таблиця 5 Вихідні дані Найменування видів продукції(послуг) Ціна за одиницю, грн.... 290 850 Інші товари культурно побутового й господарського призначення, тис. грн. Х 1450 Капітальний ремонт устаткування й транспортних засобів, тис. грн.
, адміністративні та інші витрати знизили його на 428 тис.грн., інші доходи і інші операційні доходи знизили його на 19 тис.грн.
Інші оборотні активи в сумі 282 тис.грн. були лише в 2005 році. Таким чином, в цілому сума оборотних активів підприємства ...та іноземній (0,49%) валютах та інші оборотні активи (1,73%). В структурі оборотних активів в 206 році виробничі запаси мають 23,8%, незавершене виробництво 4,33%, ...
...в 2007 році підприємство отримало інші надходження в сумі 150,4 тис.грн. В цілому чистий рух грошових коштів в 2005 році становить 145 тис.грн....коригування на амортизаційні відрахування, 0,31% інші надходження. 7,84% всіх надходжень – це надходження від фінансової діяльності, інші від операційної діяльності – 92,16%.
або 7,64%; інші операційні доходи мали місце лише в 2007 році і становили 38,7 тис.грн.; адміністративні витрати зросли в 2006 році ... або 27%; інші операційні витрати відсутні в 2005 і 2006 рр., а в 2007 році становлять 82,7 тис.грн.
або 7,64%; інші операційні доходи мали місце лише в 2008 році і становили 38,7 тис.грн.; адміністративні витрати зросли в 2007 році ... або 27%; інші операційні витрати відсутні в 2006 і 2007 рр., а в 2008 році становлять 82,7 тис.грн.
...кредитами резерви під знецінення кредитів інші активи кошти юридичних осіб боргові цінні папери, емітовані банком кошти фізичних осіб інші зобов’язання основні засоби статутний капітал Визначити ...
Інші види вогнепальної зброї 2.6. Різновидність запалювальних пристроїв у вогнепальної зброї ІІІ. Артилерія 1) Загальна характеристика артилерії 2) Людвисарство і ...козак, багатий козак, селянин та інші. Практичне спрямування роботи в тому, що вона допоможе сучасній молоді, а особливо юнакам більше дізнатися про героїчне минуле своєї країни ...
Інші вихідні дані Підприємство використовує рахунки класу 8 та 9. Ставка податку на прибуток підприємств 30 %.... інші операційні витрати 550,00 грн. витрати, згруповані за економічними елементами (закриття рахунків класу 8) матеріальні витрати 185,00грн.
Дамаська, чорна та інші види шабель 3.5. Спис 3.6. Піка, рогатина, алебарда 3.7. Булава і пірнач 3.8. Інші види холодної зброї ІІІ.
Кредиторська заборгованість та інші пасиви 350 Задача Проаналізувати структуру та розміщення активів підприємства на підставі таких даних, тис. у.о....о інші витрати щоденно 1 тис.у.о Сировина, допоміжні матеріали та матеріали виробничого призначення зберігаються 20 днів, готові вироби 10 днів ...
...6 І Основні засоби та інші позаоборотні активі І Джерела власних та прирівняних до них коштів Основні засобі (залиш. варт.) 641,3 663,5 Статутний фонд ...Ш Грошові кошти, розрахунки та інші активи III Розрахунки та інші пасиви Розрахунки з дебіторами: Розрахунки з кредиторами: за товари, роботи, послуги, строк сплати яких не ...
...6 І Основні засоби та інші позаоборотні активі І Джерела власних та прирівняних до них коштів Основні засобі (залиш. варт.) 641,3 663,5 Статутний фонд ... Грошові кошти, розрахунки та інші активи III Розрахунки та інші пасиви Розрахунки з дебіторами: Розрахунки з кредиторами: – за товари, роботи, послуги, строк сплати яких не ...
Інші доходи 125 14 5. Інші витрати 189 8 3. Задача № 28 Мета – відпрацювання методики аналізу витрат торгівельного підприємства Завдання – проаналізувати ...
...як на соціологію чинять тиск інші науки… вона сама з часів О. Конта все більше впливає на інші соціальні, гуманітарні, філософські та навіть біологічні науки.
...6 І Основні засоби та інші позаоборотні активі І Джерела власних та прирівняних до них коштів Основні засобі (залиш. варт.) 641,3 663,5 Статутний фонд ...Ш Грошові кошти, розрахунки та інші активи III Розрахунки та інші пасиви Розрахунки з дебіторами: Розрахунки з кредиторами: за товари, роботи, послуги, строк сплати яких не ...
...Пенсії, грошові допомоги, стипендії та інші трансфертні платежі 13605 5 Виручка від продажу продуктів сільського господарства 2480 6 Грошові доходи від колективних сільськогосподарських підприємств 125 7 ...придбання цінних паперів 1200 8 Інші грошові доходи населення 9 Інші грошові витрати населення 10 Оплата праці робітників та службовців, включаючи робітників кооперативів та суб’єктів ...
...7 6 за прогули та інші порушення трудової дисципліни з причин скорочення штату 1 Задача 3 Розробіть положення про відділ маркетингу заводу з виробництва автомобілів....233 особи; за прогули та інші порушення трудової дисципліни – 19 осіб; з них звільнилось 37 осіб, які не перебували у списках організації на початок календарного року; ...
...пріоритетне значення набувають ті чи інші завдання та цілі держави, а відповідно, й різні її функції. На одних етапах центр уваги переноситься на сферу економіки, тому ... Зникають одні функції, виникають інші. Тому, класифікація функцій, яка наведена в моїй курсовій роботі не є кінцевою для Української держави.
...111,4 116,4 2 Інші необоротні активи 070 13,6 13,4 3 Виробничі запаси 100 53,8 2,5 4 Готова продукція 130 – 6,...580 0,8 6,4 11 Інші поточні зобов'язання 610 1,8 7,0 Таблиця 2 Витяг з форми №2 „Звіт про фінансові результати" ВАТ „Тореадор", тис.
...усіма дозволеними видами діяльності: є) інші реквізити статуту обрати самостійно Завдання №2 Скласти договір на одноразове проведення аудиту відкритого акціонерного товариства аудиторською фірмою за такими даними: ...виконання договору – 30 днів; д) інші реквізити договору обрати самостійно Завдання №3 Розробити програму аудиторської перевірки коштів у касі та касових операцій приватного підприємства "Кристал" за ...
грн Інші операційні витрати – 9 тис.грн Прибуток від участі в капіталі – 5 тис.грн Інші фінансові доходи – 4 тис.
...усіма дозволеними видами діяльності: є) інші реквізити статуту обрати самостійно Завдання №2 Скласти договір на одноразове проведення аудиту відкритого акціонерного товариства аудиторською фірмою за такими даними: ...виконання договору – 30 днів; д) інші реквізити договору обрати самостійно Завдання №3 Розробити програму аудиторської перевірки коштів у касі та касових операцій приватного підприємства "Кристал" за ...
Переведено на інші підприємства – – 6. Вибуло у зв'язку з навчанням, призовом до армії, на пенсію 20 21 7.... Звільнено за прогули та інші порушення трудової дисциплі¬ни – 6 9. Переведено з робітників в інші категорії – 2 Визначите абсолютні величини та коефіцієнти: – обороту щодо ...
...пріоритетне значення набувають ті чи інші завдання та цілі держави, а відповідно, й різні її функції. На одних етапах центр уваги переноситься на сферу економіки, тому ... Зникають одні функції, виникають інші. Тому, класифікація функцій, яка наведена в моїй курсовій роботі не є кінцевою для Української держави.
грн Інші операційні витрати – 19 тис.грн Прибуток від участі в капіталі 22 тис.грн Інші фінансові доходи 14 тис.
Переведено на інші підприємства 6. Вибуло у зв’язку з навчанням, призовом до армії, на пенсію 20 21 7.... Звільнено за прогули та інші порушення трудової дисципліни 6 9. Переведено з робітників в інші категорії 2 Визначити абсолютні величини та коефіцієнти: – обороту щодо прийому; – ...
Будівництво Інші види економічної діяльності 2000 55607 186771 13923 117570 2001 66306 224075 18339 151800 2002 66430 243914 19176 174488 2003 66119 ... Будівництво Інші види економічної діяльності 2001 108,9 1,058 119,1 1,145 2002 99,0 1,015 107,8 1,077 ...
...в НБУ 56, Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ 5, Кошти в інших банках 45, в т. ч – до запитання 32, – до 1 місяця ...засоби та нематеріальні активи 41, Інші активи 20, Усього активів: 600, Структура зобов’язань: Кошти банків 46, – до запитання 27, – до 1 місяця 18, – більше 1 ...
...вільної конкуренції, встановлення цін та інші права і можливості. Дослідження ринку харчових продуктів на принципах маркетингу забезпечує інформацію для прийняття керівних рішень....чи управлінську ланки, не змінюючи інші. Важливо досягти гармонії на виробництві, максимального рівня його збалансованості. Гнучкість у керівництві, уміння швидко перегрупуватися, не втратити нові можливості, що ...
Будівництво Інші види економічної діяльності 2000 55607 186771 13923 117570 2001 66306 224075 18339 151800 2002 66430 243914 19176 174488 2003 66119 ... Будівництво Інші види економічної діяльності 2001 108,9 1,058 119,1 1,145 2002 99,0 1,015 107,8 1,077 ...
міністерства, відомства, інші уповноваженні особи b. державні органи виконавчої влади, союзи роботодавців, робітники c. робітники, роботодавці, профспілки d.... інші заохочувальні та компенсаційні виплати d. основна заробітна плата Question 4 Закінчіть думку: „ Соціальна функція заробітної плати відображає міру живої праці ...
...потенціалом розуміють тільки обсяг ресурсів, інші – основні виробничі фонди. Узагальнюючи думки та погляди різних науковців, сформулюємо поняття ресурсного потенціалу підприємства як сукупність ресурсів (трудових; матеріальних, технічних, ..., а інші витрати – на 136,12 тис.грн. Якщо це буде реалізовано, підприємство зможе отримувати прибуток в розмірі 121,25 тис.грн.
...матеріальні, інтелектуальні, технічні, інноваційні та інші види ресурсів обумовлює їх вагомість у фінансово господарській роботі підприємства. Значний внесок у розробку теоретико методологічних основ визначення сутності фінансових ... та інші. В Росії дослідженню фінансових ресурсів присвятили свої праці Бєлоліпецький В.Г., Вахрін П.І., Ковальова А., Колчіна Н.В.
...підприємства, установи, організації, колгоспи та інші кооперативні орагнізації; • окремі громадяни, які захищають права та інтереси інших осіб; • заявники та інші заінтересовані особи у справах, що виникають ...
...діяльності підприємство між отримувати й інші доходи: від реалізації необоротних активів і цілісних майнових комплексів, фінансових інвестицій; від підвищення курсу валюти, яку має підприємство на банківських ...від участі в капіталі та інші фінансові доходи. До доходів від участі в капіталі належить прибуток, отриманих підприємством від здійснених ним інвестицій в асоційовані, дочірні або ...
...рахунки в банках, печатку та інші реквізити і знаходиться в м.Кагарлик, пров.Серпневий, 6. Метою діяльності ТОВ „Золоте курча” є: одержання прибутку; ефективне використання власних ... Інші поточні зобов’язання підприємства спочатку показують значне зниження, потім підвищуються; Підприємство не має доходів майбутніх періодів Аналізуючи рух фінансових ресурсів ...
...і радіопрограми, кінодокументалістику, інформаційні агенції, інші періодичні форми публічного розповсюдження масової інформації. Засоби масової інформації залишаються не лише лідером в отриманні щоденної оперативної інформації про події ... Кузнецова та інші. Вплив засобів масової інформації на суспільство та особистість досліджували Г. Лассуел, М. Маклуен, К. Райт; функції мас медіа виокремлюють Б.
Інші витрати займають в питомій вазі 7,06% в 2008 році, 19,86% в 2009 році і 12,61% в 2010 ...на оплату праці – 19,38%, інші прямі витрати – 17,11%, відрахування на соціальні заходи – 5,75%, решта прямих витрат – 11,36%.
...керівники, начальники цехів, майстри та інші керівники. Засоби та способи гасіння пожежі Пожежу, яка виникла можна ліквідувати, якщо забрати один з трьох факторів необхідних для горіння: ...України «Про пожежну безпеку» та інші закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України; рішення органів ...
...перший рік і квартальних за інші два роки; в) у недопущенні розбіжностей з іншими розділами бізнес плану; г) у доцільності опрацювання кількох сценаріїв розвитку подій з ...страхові платежі, послуги зовнішніх консультантів, інші операційні витрати. Д. Операційний прибуток (рядок В – рядок Г). Е. Сплата процентів за кредит. Є.
...виручки, витрат, чисельності працівників та інші збільшення. • Обсяг реалізації продукції за 3 роки має тенденцію до збільшення, 2005 рік в порівнянні з 2004 роком збільшення становило ...з фонду додаткової заробітної плати; інші заохочувальні та компенсаційні виплати. При розрахунку заробітної плати на підприємстві враховують велику кількість доплат. Так існує доплата за умови праці ...
...перший рік і квартальних за інші два роки; в) у недопущенні розбіжностей з іншими розділами бізнес плану; г) у доцільності опрацювання кількох сценаріїв розвитку подій з ...страхові платежі, послуги зовнішніх консультантів, інші операційні витрати. Д. Операційний прибуток (рядок В – рядок Г). Е. Сплата процентів за кредит. Є.
...перший рік і квартальних за інші два роки; в) у недопущенні розбіжностей з іншими розділами бізнес плану; г) у доцільності опрацювання кількох сценаріїв розвитку подій з ...страхові платежі, послуги зовнішніх консультантів, інші операційні витрати. Д. Операційний прибуток (рядок В – рядок Г). Е. Сплата процентів за кредит. Є.
...перший рік і квартальних за інші два роки; в) у недопущенні розбіжностей з іншими розділами бізнес плану; г) у доцільності опрацювання кількох сценаріїв розвитку подій з ...страхові платежі, послуги зовнішніх консультантів, інші операційні витрати. Д. Операційний прибуток (рядок В – рядок Г). Е. Сплата процентів за кредит. Є.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.