Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
O. Norbert.

Рейтинг: 16
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 208 за запитом АТ

АТ «Хміль» виготовляє слабоалкогольні напої. На території підприємства розташована свердловина, вода з якої використовується в технологічному процесі виробництва. Свою продукцію АТ «Хміль» постачає суб'єктам оптової ...
Завдання: 1 Які права членів АТ? 2 Яким чином Статут АТ регулює права акціонерів при здійсненні ними права самоврядування? Як вирішити цю справу?
Від постачальника АТ “Оберіг” надійшли матеріали (без ПДВ) 2. Надійшло в основне виробництво: паливо матеріали 3. На поточний рахунок надійшли кошти від дебіторів ... Перераховано з поточного рахунку: а) АТ “Оберіг” б) ВАТ “Верстатуніверсалмаш” в) МП “Авто” г) ПП “Надія” 6. Списуються запасні частини використані для ремонту виробничого обладнання: а) ...
За результатами першого року господарювання АТ одержало прибуток в сумі 28,5 тис.грн., який залишився нерозподіленим. Прибуток, одержаний за результатами другого року господарювання, в сумі ...розміри акціонерного та власного капіталу ат на момент заснування та на кінець першого та другого років господарювання.
АТ «Черкаси АВТО» є структурним підрозділом Української корпорації «Укр АВТО» і завдяки цьому має найбільший спектр послуг у Черкаській області. 2.... АТ «Черкаси АВТО» зовсім не надається уваги фірмовому стилю. 14. На підприємстві ефективно використовуються деякі методи пропаганди. 15.
12 січня 2007 року АТ „Гівік” уклало з ВАТ „Білуга” договір поставки токсичних речовин для виробництва миючих сумішей. Через місяць контрольний пакет акцій ВАТ „Білуга” ... Одночасно ВАТ „Білуга” запропонувало АТ „Гівік” розірвати договір поставки у зв’язку з істотними змінами обставин (закриття виробництва сумішей). Постачальник не погодився з аргументами покупця ...
придбало пакет акцій АТ «Рубін» (60 %) за 1200000,00 грн. Протягом року АТ «Рубін» отримало 600000,00 грн чистого прибутку та виплатило 100000,00 ...
...шахтою ЗАТ "Рубікон" на адресу АТ "Вінницяоблпаливо" по залізничних накладних було відвантажено 60 т вугілля. При прийманні вагону на попутній ст.... АТ звернулося до господарського суду із позовом до шахти та перевізника. Крім того до господарського суду надійшла заява від акціонерів ЗАТ "...
скласти проводки за наступними операціями: Статутний капітал АТ 1250000 грн 30% акцій продано за номінальною вартістю 20% акцій продано за ціною з дисконтом в 20% 30% акцій продано ...
АТ “Місто” та командитне товариство “Чумаченко та компанія” 15.03.2006 р. уклали договір про розробку заходів щодо реалізації проекту створення ...
...завдання Влаштовуючись на роботу в АТ "Інжсервіс" на посаду директора по управлінню персоналом Ольга Янковська знала, що створення нової системи компенсації буде однією з головних її ...
...Тест № 9 Розмір резервного фонду АТ повинен складати: А) не менше 15% статутного фонду товариства; Б) не менше 25 % статутного фонду товариства; В) не менше 50% ...
Задача АТ "Райдуга" планувало реалізувати у липні 10 т цукру по ціні 2500 грн. за 1 т, 20 т муки по ціні ...
Теоретична частина: Сутність та механізм проведення оцінки кредитоспроможності юридичних осіб Практична частина Черкаська фiлiя АТ "Укрiнбанк" згідно балансу станом на 15 квітня має на кореспондентському рахунку 11400 тис. грн. Сума коштiв на депозитних рахунках юридичних ...
Коротка характеристика підприємства АТ «Бакалія» 2.1 Місцерозташування 2.2 Підпорядкованість, форма власності 2.3 Структура управління, кадровий склад 3. Основна частина.
...И СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ (МЦ ПТО АТ и СМ) 1.1. Актуальность и ведущие подходы к исследованию внеучебной работы в МЦ ПТО 1.2.
...передбачалося за рахунок земель сільськогосподарського АТ та полігона військової частини. Військова частина не заперечувала проти змін меж землекористування за умови, що буде збережено всі її навігаційні ...
Статутний капітал АТ у розмірі 10 млн. грн. розподілений на 900 звичайних і 100 привілейованих акцій. Фіксована ставка дивіденду за привілейованими акціями складає ...
...та Звіту про фінансові результати АТ «Нафтопродукт» станом на 1.01 звітного року, проведеного аудитором АФ «Гарант Альфа» Іщенком М.Т.
...ЧФ КБ“Приватбанк” та ЧФ АТ “Укрінбанк” 2.1.Аналіз кредитоспроможності приватних осіб 2.2.Документальне оформлення споживчого кредиту 2.3.Забезпечення споживчого кредиту 2.4.
...та л і те р ату р а Конвенция о неприменимости срока давности к воен¬ным преступлениям и преступлениям против человечества от 26.11.1968 г.
II о р м ат и в н і акти та л і те р а ту р а Основи права Європейського Союзу: Нормативні мате¬...
АТ "Домен" отримало на поточний рахунок: касову виручку від реалізації продукції в розмірі 2575грн;повернення підзвітних сум готівкою у розмірі 2 ...
Визначити мінімальну суму, яку АТ «Колос» повинно сплачувати кожного року у вигляді дивідендів за привілейованими акціями.
...України по Черкаській областi № 602 АТ вiд 01.11.1996 року шляхом перетворення державного пiдприємства "Черкаський хлiбокомбiнат" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України "Про ...
...призвели до порушення графіку робіт АТ. Слідством дії Климчука були кваліфіковані за ч.1 ст. 289 і ч. 2 ст. 194 КК України.
...Загально фінансово економічна характеристика діяльності АТ «Райффайзен Банк Аваль»....................................................................................31 2.2 Особливості здійснення активних операцій комерційного банку……...37 2.3 Управління активними операціями в комерційному ...
...організації проведення комерційних переговорів на АТ "Черкаський Будинок торгівлі" 4.2. Організація проведення комерційних переговорів на підприємстві торгівлі 4.3. Аналіз кінцевих результатів комерційних переговорів, як ...
...3 Запезпечення економічної безпеки на АТ «Укрімпекс». Висновки Використана література
ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АТ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 44 ВИСНОВКИ 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 54 ДОДАТКИ
Маляренко, акціонер АТ „Майкронард", не бажаю¬чи надалі бути акціонером, звернувся до правління товариства з вимогою викупу в нього акцій товариства за номінальною ...
– Одесса: АТ «Бахва», 1998. 3. Бажанов М.И. О функциях состава преступления (процессуальная функция) // Проблеми законності / Національна юридична академія України ім.
Маляренко, акціонер АТ „Майкронард", не бажаю¬чи надалі бути акціонером, звернувся до правління товариства з вимогою викупу в нього акцій товариства за номінальною ...
...л)ар, збірник ст(т)атей, а(н)отація, знан(н)я, багато зна(н)ь, сі(л)ю, ва(н)а, Ши(л)ер, свяще(...
...кредитом на поточні потреби клієнту АТ «Київхліб» суб’єкту господарської діяльності за таких умов: дата надання – 10.10 дата погашення – 10.12 сума кредиту – 100 тис.
Аналіз діяльності підприємства – ат тк “ват прилуки” 3.1. Місія підприємства 3.2. Цілі підприємства 3.3. Поточна ситуація 3.4.
Аналіз діяльності підприємства – ат тк “ват прилуки” 3.1. Місія підприємства 3.2. Цілі підприємства 3.3. Поточна ситуація 3.4.
Алма Ата, 1977. Павлов В. Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. СПб.: Издательство «Лань», 2000. Тарасова Ю.
...направили свій запит до Секретарі¬ату Президента України. Чи відповідають дії народних депутатів України і го¬ловуючого на засіданні вимогам законодавства?
Вступ Розділ 1 Теретичні аспекти аналізу оплати праці в сільському господарстві 1.1 Економічна сутність оплати праці на підприємстві 1.2 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Перемога» Розділ 2 Аналіз оплати праці на підприємстві 2.1 Аналіз фонду оплати праці 2.2 Динаміка показників з оплати праці 2.3 Дослідження форм і систем оплати праці Розділ 3 Пропозиції щодо покращення аналізу оплати праці на підприємстві Висновки Список використаної літератури Об’єктом досл...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування конкурен тоспроможності підприємства та стратегія її підтримки 1.1 Нормативна та інформаційна база обгрунтування конкурен тоспроможності підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з проблем дослідження конкурен тоспроможності підприємства і стратегії її підтримки 1.3 Прикладні моделі оцінки конкурентоспроможності підприємства 1.4 Управління конкурентоспроможністю підприємства Розділ 2 практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств...
Задача 3 Облігація АТ «Колос» номіналом 20 000 грн. і терміном 5 років, відсотки за якою сплачуються щорічно за ставкою 6 % річних, куплена за ...
з рахунку АТ "Крок", при цьому інкасового доручення з цієї операції підприємство не має Джерелом наведеної інформації є виписка банку Дану ситуацію можна ...
...аудитором було виявлено: – придбано від АТ "Транспостач" від 3.03.200 р. за рахунком фактурою № 367, податковою накладною № 364, товарно транспортною накладною № 336 кіоск на суму ...
Вступ Розділ 1 організаційно методичні основи аналізу оплати праці та її стимулюючої ролі на підприємстві 1.1 Економічна сутність, законодавче і нормативне регулювання праці та її оплати 1.2 Форми та системи оплати праці 1.3 Оцінка праці і заробітної плати Розділ 2 практичні аспекти аналізу оплати праці та її стимулюючої ролі на підприємстві 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз фонду оплати праці ВАТ «Темп» 2.3 Дослідження форм і систем оплати пр...
...сподарство, сільськогосподарський кооператив, сільськогоспо­дарське АТ, особисте селянське господарство тощо). 3. Громадянин К. подав заяву до райдержадміністрації з проханням виділити йому ЗО га ріллі, 15 га ...
...встановлено, що автомашина «Вольво» належала АТ «Київські авіалінії», а автомашина «Міцубісі» Серьогіну Володимирові брату Серьогіна Олексія. Останній керував машиною за дорученням. Визначите сторони в справі.
Вступ Розділ 1 організаційно методичні основи дослідження форм і систем оплати праці на підприємстві 1.1 Економічна сутність, законодавче і нормативне регулювання праці та її оплати праці та її оплати 1.2 Форми та системи оплати праці 1.3 Оцінка праці і заробітної плати Розділ 2 оцінка форм і систем оплати праці на тов «меркурій» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка фонду оплати праці ТОВ «Меркурій» 2.3 Дослідження форм і систем оплати праці на Т...
...пояснення в облдержадміністрацію, голова сільськогосподарського АТ пояснив, що Кабінет Міністрів України задовольнив клопотання про відвод земель для несільськогосподарських потреб. Облдержадміністрація зажадала відшкодування збитків, завданих незаконним вилученням ...
...встановлено, що автомашина «Вольво» належала АТ «Київські авіалінії», а автомашина «Міцубісі» Серьогіну Володимирові брату Серьогіна Олексія. Останній керував машиною за дорученням. Визначите сторони в справі.
« 1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.