Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів






Результати 1-50 з 122 за запитом Адміністративно-правові

...кількістю законодавчих актів, які містять адміністративно правові норми, що їх регулюють; б) суворістю санкцій, що застосовуються до їх порушників; в) особливим статусом їх суб’єкта — держави ... За видами проваджень адміністративно правові норми класифікуються на: 1) адміністративно юрисдикційні та адміністративно процедурні; 2) процесуальні та матеріальні; 3) судові та управлінські.
ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВОЇ ФОРМИ ВИРІШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ: ТЕОРЕТИКО ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ …………………………………………...59 3.1. Правова регламентація застосування адміністративно правової форми вирішення ...питання про взаємозв’язок між адміністративно процесуальним правом України та матеріальними і процесуальними інститутами земельного права; подано визначення поняття та ознак адміністративно правової форми вирішення земельних ...
Сутність та основні риси адміністративно правових відносин………………………………………………………………………...…9 1.3. Реалізація прав громадян в адміністративних правовідносинах…………………………………………………………….…..13 Розділ 2. Особливості адміністративно – правових відносин…….... Адміністративно правові та суспільні відносини………………..37 3.2. Адміністративно правові відносини та адміністративно правові норми……………………………………………………………………………..40 3.3.
Поняття і структура норм адміністративного права 1.2. Роль адміністративно правових норм у регулюванні управлінських відносин 1.3. Характеристика видів та дія адміністративно правових норм РОЗДІЛ ... Види джерел адміністративного права 2.3. Адміністративне законодавство і форми його систематизації РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВИХ НОРМ 3.1.
Вступ 1. Поняття, ознаки та структура адміністративно правових норм 1.1.
Вступ Розділ 1. Адміністративно правові методи 1.1. Поняття адміністративно правових методів 1.2.
Цивільно правові способи захисту патентних прав 10. Адміністративно правові способи захисту патентних прав 11. Кримінально правові способи захисту патентних прав 1. Характеристика науки патентного права 2.
СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА, ЯКІ ЗДІСНЮЮТЬ АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО 1.1. Суддя адміністративного суду, який розглядає адміністративний спір 1.2.... СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА, ЯКІ СПРИЯЮТЬ ЗДІЙСНЕННЮ ПРАВОСУДДЯ 3.1. Секретар судового засідання 3.2. Судовий розпорядник 3.3.
Взаємодія адміністративного права з іншими галузями…..25 РОЗДІЛ 3. АДМІНІСТРАТИВНОПРАВОВІ НОРМИ І ВІДНОСИНИ……………………………………………………………….29 3.1. Поняття адміністративно правової норми та відносини……...
...місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також: в процесі державного і самоврядного управління в сферах соціально економічного ...12 За ступенем можливості реалізації адміністративно правові обов’язки поділяються на: a. повні і неповні b. прямі та непрямі c. абсолютні і відносні d.
ТЕОРЕТИКО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ В УКРАЇНІ…………………………………………………………………………...7 1.1. Механізм адміністративно правового забезпечення захисту від недобросовісної конкуренції…………………………………………………..……7 1.2.... Адміністративно правові заходи, що застосовуються у сфері неправомірного збирання, розголошення та використання комерційної таємниці……………………………………………………………………………..26 РОЗДІЛ 3.
АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ 1.1. Поняття та основні риси адміністративно правових відносин 1.2. Види адміністративно правових відносин РОЗДІЛ 2.
Вертикальні адміністративно правові відносини можуть виникати тільки між підпорядкованими суб’єктами владно управлінської діяльності. Це так звані субординаційні відносини, що утворюються в ...
Охарактеризувати адміністративно правові режими, встановлені на державному кордоні. Задача 1: Громадянин П., перебуваючи у нетверезому стані, чіплявся до громадян, нецензурно лаявся.
Основні адміністративно правові засоби державного впливу у сфері підприємництва 5. Державний контроль у сфері підприємництва Висновки Список використаної літератури
Поняття адміністративно правового забезпечення прав і свобод неповнолітніх та його ознаки 1.3. Систем суб’єктів адміністративно правового забезпечення охорони дітей РОЗДІЛ ... Нормативно – правове регулювання адміністративно – правової охорони дітей 2.2. Класифікація прав і свобод дітей як об’єкти адміністративно правового забезпечення дітей 2.3.
ВИДИ ДЖЕРЕЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 4. МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВИХ НОРМ СЕРЕД ДЖЕРЕЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 5. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ – ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...Громадяни як суб'єкти адміністративного права 2.1. Адміністративно правовий статус громадян України. 2.2. Права і обов`язки громадян України в сфері виконавчої влади 2....
«Структура норми адміністративного права» 2. «Основні напрями удосконалення системи адміністративного законодавства України» 3. «Адміністративно правова норма її зміст та особливості» 4.... «Виконання, використання, дотримання, застосування адміністративно правової норми» 5. «Нормативно правові акти як джерела адміністративного права» 6. «Порядок реєстрації нормативних актів міністерств і відомств» 7.
Адміністративно правовий статус громадянина як суб’єкта адміністративного права 1.2. Особливості набуття адміністративно правового статусу громадянина України 1.3.
Деякі аспекти законодавчого забезпечення прав безпритульних дітей 2.2. Адміністративно правовий механізм протидії безпритульності дітей в Україні Висновок СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Право законодавчої ініціативи за Конституцією України 4. Розкрийте поняття та перелічіть особливості адміністративно правових відносин
Українська адміністративно правова наука і практика на початку XX ст…………………………………………………………………………………..25 РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ...ЯК НАУКИ……………………………………………………………28 3.1. Українська наука адміністративного права радянського періоду…………………………………………………………………………....28 3.2. Формування адміністративно правової науки у незалежній Україні……………………………………………………….…………………...
Поняття адміністративно – правового статусу іноземців та осіб без громадянства ……………………………………………………….……..11 1.3. Правові режими іноземців………………………………………….…….15 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВОГО СТАТУСУ ІНОЗЕМЦІВ …………………………………………………..…..
...предмета регулювання суспільних відносин адміністративним правом, а з іншого — відсутністю належного впорядкування наявних адміністративно правових норм. Тому зараз однією з актуальних є проблема прискорення роботи з ...із важливих напрямків систематизації адміністративного права. Вона має на меті впорядкування і вдосконалення чинного нормативно правового матеріалу через його обробку й викладення за певною системою у ...
...якій державі існує своє національне право, але й воно має власні особливості. Наприклад, Великобританія на¬лежить до унітарних ...хоча адміністративно включає чотири окремі країни – Англію, Шотландію, Уельс і Північну Ірландію, правові системи яких неоднакові.
Види адміністративно правових відносин 3. Фізична особа як суб'єкт адміністративного права 4. Особливості участі громадян в управлінні державними та громадськими справами ...
1. Поняття державної служби і державного службовця 2. Особливості адміністративно правового статусу державних службовців 3.
ВАРІАНТ IV Завдання 1 Визначте види центральних органів виконавчої влади України, їх загальні функції та права. Завдання 2 Визначте поняття та особливості управлінського процесу, поняття та види адміністративних проваджень, а також стадії адміністративно процедурної діяльності.
3.2 Кортеси 3.3 Адміністративно територіальний устрій 3.4 Судова система 3.5 Податкова система 3.6 Військова організація Розділ IV.Джерела та характерні риси права Висновок Список використаних джерел
Основи конституційного права Японії П л а н 1. Конституція Японії 1947 р. 2. Основи правового статусу особи і громадських об’єднань....і т е р а т у р и Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посіб.
...а) поняття та види джерел адміністративно процесуального права України; б) загально соціальні принципи адміністративного процесу; в) загальні (конституційні) принципи адміністративного процесу; г) спеціальні принципи адміністративного процесу....Класифікація заходів адмініст¬ративного примусу: адміністративно попереджувальні, адміністра¬тивного припинення, адміністративної відповідальності, адміністра¬тивно процесуального забезпечення. Тема 3 а) поняття та види ...
Адміністративно правові засади розвитку державного управління……..…..6 1.2. Концептуально методологічні аспекти реформування системи державного управління в Україні………………………………………………………….……10 Розділ 2.... Адміністративно правові засади забезпечення законності в процесі розвитку державного управління………………………………………………….19 Розділ 3. Позитивні та негативні чинники адміністративної реформи в Україні……………………………………………………………………………....
Адміністративно правові заходи боротьби з корупцією 3.1. Поняття корупції за законодавством України 3.2. Адміністративно правовий механізм боротьби з корупцією ...
...кредитної діяльності держави; 4) галузь права, що регулює адміністративно розпорядчу діяльність держави у сфері видатків з державного бюджету; 5) галузь права, що регулює адміністративно розпорядчу діяльність ...
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Запитання для самоконтролю РОЗДІЛ 11. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 1. Загальна характеристика конституційно правового статусу президента 2....2. Система та функції місцевого самоврядування в Україні 3. Організаційно правові форми місцевого самоврядування в Україні ...
...особисто або через представника мають право особи, які займають у процесі визначене процесуальне становище, а саме: сторони (позивач і відповідач), треті особи як ті, щозаявляють ...окремого провадження. Згідно з чинним законодавством юридичні особи набувають цивільні права і приймають обов’язки через ...
...склад правопорушення, вкажіть хто має право складати адміністративно процесуальні документи? Визначте можливий вид відповідальності, керуючись нормами права. Складіть відповідні адміністративно процесуальні документи.
...2.2 Кримінально правовий захист права інтелектуальної власності 2.3 Адміністративно правовий захист права інтелектуальної власності 3. Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди TRIPS Висновки ...
Процесуальні адміністративно правові відносини РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 3.1. Загальні питання структури адміністративного процесу 3.2.
Адміністративно правові повноваження МВС України. 3. Загальна характеристика міліції України. Взаємодія міліції з населенням. 4. Актуальні проблеми законодавчого регулювання діяльності Міністерства ...
Реалізація права на звернення з адміністративним позовом: передумови та зміст………………………………………………………8 1.3. Адміністративноправові засади діяльності адміністративних судів………………………………………………….16 РОЗДІЛ 2.
Вступ Розділ 1 Трудові ресурси підприємства і продуктивність праці 1.1 Кадровий потенціал підприємства 1.2 Структура кадрового потенціалу 1.3 Нормування праці на підприємстві 1.4 Продуктивність праці Розділ 2 Стилі, методи управління та їх застосування в умовах України 2.1 Нормативний стиль, авторитарний, командно адміністративний, ліберальний, демократичний, змішаний адміністративно правовий стиль та його становлення і розвиток в умовах України 2.2 Економічні методи уп...
...управління та здатна за допомогою права свої веління робити загальнообов’язковими для населення всієї країни, вирішувати загально соціальні справи b. спеціальний апарат примусу, що забезпечує ...та її поділ на відповідні гілки c. національно територіальна та адміністративно територіальна організація державної влади Question ...
...склад правопорушення, вкажіть хто має право складати адміністративно процесуальні документи? Визначте можливий вид відповідальності, керуючись нормами права. Складіть відповідні адміністративно процесуальні документи.
...склад правопорушення, вкажіть хто має право складати адміністративно процесуальні документи? Визначте можливий вид відповідальності, керуючись нормами права. Складіть відповідні адміністративно процесуальні документи.
Адміністративно територіальний поділ західних українських земель з кінця ХУІІІ до розпаду Австро Угорської імперії. Апарат управління Галичиною, Буковиною, Закарпаттям.... // Право України. 2000. № 6. Петрів Р. Адміністративно територіальний поділ та місцеві органи управління Східної Галичини (70 ті роки ХVІІІ ст.
...на страйк випливає з конституційного права на асоціацію: в Австрії в Португалії в Іспанії Question 4 Не санкціонований профспілковим керівництвом страйк є незаконним: в Швейцарії у ...страйку в державах заходу підлягають: адміністративно правовій відповідальності цивільно правовій відповідальності господарсько правовій відповідальност ТЕСТ ДО ТЕМИ 8 Question 1 Індивідуальний трудовий спір зазвичай є: соціальним ...
Адміністративно правові механізми охорони праці в США 2.3. Страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань 3.
Охарактеризуйте адміністративно правові режими, встановлені на державному кордоні. Задача 1 Громадянин П., перебуваючи у нетверезому стані, чіплявся до громадян, нецензурно лаявся.
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
Статистика



Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0



Всі партнери




Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.