Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 178 за запитом Актуальні

Співвідношення організованої злочинності і тероризму // Актуальні проблеми держави і права / Одеська національна юридична академія. – 2000. – Вип. 8. – С. 33 34. 4. Бурчак Ф.Г.
...людини і громадянина 3.2 Актуальні проблеми верховенства права судової системи України Висновок Список використаної літератури Характерною особливістю нашого часу є те, що оцінка діяльності судової ...
...на перший план виноситься досить актуальне питання, що полягає в найкращому стимулюванні практично всіх контрагентів, з якими співпрацює підприємство: споживачі, посередники та власний торговий персонал.
Актуальні проблеми сьогодення стосовно питання професійного раку 2.1. Виробничі канцерогени та здоров‘я населення 2.2.
Лекашев // Актуальні питання науки фінансового права: моногр. / за ред. М.П. Кучерявенка. – Х.: Право, 2010. – С. 4 46. 5. Нечай А.А.
Сучасний стан та актуальні проблеми фінансового ринку..........................71 3.2. Шляхи підвищення активності СФГ „Діброва” на фінансовому ринку......85 3.3.
...global problems of today (Найбільш актуальні глобальні проблеми сьогодення) 9.Globalization: pros and cons (Глобалізація: за і проти) 10.Ecology of soul: moral values and the ...
Актуальні проблеми району ........................... 27 Висновки ....................................................... 31 Використана література ................................... 33 Додаток 1 ................................................... 34 Додаток 2 ......................................... 35 Додаток 3 ..................................... 36 Додаток 4 .........................................
...боротьби із легалізацією тіньових капіталів/Актуальні проблеми економіки. 2009. 4. Мазур І. Корупція як інститут тіньової економіки: [Тіньова економіка; корупція; економічні злочини]/ Економіка України. 2005. 5.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ…………………………………………………….........75 ВИСНОВКИ………………………………………………………………...........81 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………..........86
...років тому воно іі сьогодні актуальне насамперед сильною ґрунтовною переконливою критикою (С.Крижанівеький). 2. Перекладіть українською мовою і поясніть правопис. Участник, счастливый, областной, каждый, радостный, страстный, ...
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ……………………………………………………………………….….79 ВИСНОВКИ ………………………………………………………….…...…….85 СПИСОК ВИКОРИТАНИХ ДЖЕРЕЛ.………………………………...........92 ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ………………………………..
...дійовим каяттям у вчиненому злочині // Актуальні проблеми формування правової держави в Україні (До 50 ї річниці Конвенції про захист прав та основних свобод): Тези доп.
Співвідношення організованої злочинності і тероризму // Актуальні проблеми держави і права / Одеська національна юридична академія. – 2000. – Вип. 8. – С. 33 34. 4. Бурчак Ф.Г.
...задержания преступника с крайней необходимостью // Актуальні проблеми держави і права / Одеська національна юридична академія. – О. – 1998. – Вип. 5. – С. 179 186. 5. Баулин Ю.В.
...приватної сфери життя людини має актуальне як теоретичне, так і практичне значення. Реформування законодавства України, прийняття Конституції України 1996 року та Цивільного кодексу України 2003 року ...
Актуальні проблеми дидактики в умовах відродження національної школи України. 13. Загальна характеристика навчання як виду пізнавальної діяльності учнів.
...прокуратури України “Застосування міжнародних договорів: актуальні питання надання /отримання правової допомоги. – Черкаси, 22 23 вересня 2003 р. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму ...
...злочину як інститут кримінального права // Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2002. 10. Шевчук А.В. Поняття та види стадій вчинення злочину // Науковий вісник ...
Засадничі актуальні можливості створення дієвої ефективної інвестиційно інноваційної стратегії (моделі) розвитку української економіки, застосування в Україні китайського досвіду регулювання інноваційних процесів в ...
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ ТА ПРЕФЕРЕНЦІЙ………. 84 3.1. Особливості функціонування податкової системи в розвинутих країнах світу ….…………………………………................
Актуальні проблеми співвідношення поняття «кримінальний закон» та інших джерел кримінального права (відповідно до проекту КК Україним) // Законодавство України: проблеми та перспективи.
...товарної біржи, бо існують деякі актуальні проблеми, пов’язані з регулюванням ринка. Їх корені у відсутності сильної, розвиненої нормативної бази, та інших проблемах, які посилюються на ...
...проблеми охорони здоров'я особи // Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. – О. – 1996. – Вип. 3. – С. 151 154. 10. Загородников Н.И.
Актуальні питання підтримання державного обвину¬вачення в суді // Право України. 2001. № 8. С. 71 75. Кримінальний процес України: Підручник / Коваленко Є.
Актуальні дослідження проблем вчення про злочин / М. І. Панов, В. П. Тихий // Кримінальне право України. – 2006. – № 3. – С. 5 12. 9.
...проблеми охорони здоров'я особи // Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. – О. – 1996. – Вип. 3. – С. 151 154. 10. Загородников Н.И.
...політичні партії в Україні»: деякі актуальні проблеми // Часопис Київського університету права. – 2005. №2. – С. 67 73. 8. Галай Ю. Парламентсько президентська республіка та політичні партії. – Персонал.
...не хоче вчитися і його актуальні інтереси, запити, прагнення не зв'язані безпосередньо з навчанням, то виховний вплив учителя, його зусилля не дають бажаних результатів.
...проблеми охорони здоров'я особи // Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. – О. – 1996. – Вип. 3. – С. 151 154. 11. Загородников Н.И.
...уголовного и уголовно процессуального права // Актуальні проблеми криміналістики Матеріали науково практичної конференції (Харків, 25 26 вересня 2003 року). – Х., 2003. – С. 57 60.
Актуальні проблеми кодифікації морського права України / В. Мусієнко // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №11. – С. 72 75. Настюк В.Я.
...на тривалий період часу надзвичайно актуальні для підприємств, що прагнуть бути конкурентоспроможними. Для отримання найкращих результатів діяльності та оптимізації співвідношення системи «витрати–збут» необхідно систематично проводити ...
Вирішити актуальні проблеми в галузі економіки не можливо без удосконалення бухгалтерського обліку. Чітко налагоджений облік своєчасно забезпечує управлінські потреби, які є необхідною ...
Актуальні питання щодо системи покарань у КК Україні у світлі Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини // Держава і ...
...визнання договору недійсним або неукладеним //Актуальні проблеми політики. № 27. Одеса, 2005. С. 162 168. 14. Черленяк М. Нікчемні та оспорювані правочини за новим Цивільним кодексом України//...
...злочину як інститут кримінального права // Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2002. 14. Тишкевич И.С. Приготовление и покушение по уголовному праву. – Москва, 1958.
До питання про «спеціальну осудність» // Актуальні проблеми держави і права / Одеська національна юридична академія. – О.: Юрид. літ ра. – 2001. – Вип. 11. – С. 465 472. 13.
Актуальні питання захисту суспільства від шкідливої інформації / О. О. Лисенко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – № 4 (47). – 2009. – С.
Актуальні проблеми митного оформлення продукції морського промислу / С.А. Трофімов // Митна політика України в умовах інтеграції до світової спільноти: Матер. міжнар.
Вирішити актуальні проблеми в галузі економіки не можна без удосконалення бухгалтерського обліку. Чітко налагоджений бухгалтерський облік своєчасно забезпечує управлінські потреби необхідною та ...
...убийства и тяжкого телесного повреждения // Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. – О. – 1996. – Вип. 3. – С. 165 168. 14. Коржанський М.Й.
Предметом дослідження є актуальні теоретичні та практичні аспекти адаптації законодавства України у сфері економічних і соціальних прав до положень Європейської соціальної хартії (переглянутої).
Актуальні ці питання насамперед для виробників, які працюють на ринку, що характеризується насиченістю однорідними товарами, гострою конкурентною боротьбою та вибірковістю споживачів.
...про вибори народних депутатів України: актуальні проблеми теорії і практики. К.: Факт, 2001. 156 с. Законодавство про вибори народних депутатів України: Наук. практ. посіб. / Панов М.
...об’єкт кримінально правової охорони // Актуальні проблеми державного управління. – 2001. № 2. – С. 214 220. 11. Гуторова Н.А. Преступления в сфере хозяйственной деятельности: раздел VIIОсобенной части ...
...в нашому Основному Законі мають актуальне значення. Їх розв'язання допоможе забезпечити відповідну практику, наповнити її демократичним змістом. Перспективи розвитку такої політики в суспільстві і державі ...
Про спосіб злочинної діяльності // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених. – Вип. 2. – Х.: Вид во Університету внутрішніх справ. – 1997. – С. 12 15. 17.
...убийства и тяжкого телесного повреждения // Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. – О. – 1996. – Вип. 3. – С. 165 168. 15. Кобзаренко П.В.
« 1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.