Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 2977 за запитом Аналіз результатів

Аналіз фінансового стану ТОВ «Краєвид» РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОВ «КРАЄВИД» 3.1. Суть, мета та завдання аудиту ...комп’ютерних систем і технологій 4.2. Застосування методів фінансового аналізу для покращення фінансового стану підприємства ...
Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства 2.3. Діагностика показників кризового стану на підприємстві РОЗДІЛ 3.... Таблиця 2.4 Аналіз ліквідності балансу за 2008 2010 р.р., тис.грн. Таблиця 2.5 Показники ліквідності та платоспроможності ВАТ «Черкаське обласне підприємство «...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи формування маркетингової політики на підприємстві 1.1 Інформаційна та нормативна база дослідження маркетингової політики на підприємстві 1.2 Методологія дослідження організації політики збуту продукції на підприємстві 1.3 Методика аналізу реалізації продукції та формування політики збуту Розділ 2 аналіз реалізації продукції та формування політики збуту на ват «смілянський машзавод» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Сміл...
...є важливою передумовою досягнення позитивних результатів діяльності підприємства. При цьому необхідно використовувати систему методів стратегічного управління, метою яких буде підвищення ефективності діяльності підприємства....2.3 Оцінка складу фінансових результатів Таблиця 2.4 Динаміка чистого прибутку за видами діяльності Рис. 2.2 Доходи і витрати підприємства (тис.грн.
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТОВ «АМД МЕТЕКС»...37 2.1. Організаційно економічна та виробнича характеристика підприємства......37 2.2.
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 35 2.3. Охорона праці на підприємстві ДП ПАТ «Київхліб» «Булочно кондитерський комбінат» 38 РОЗДІЛ 3.
...Моя книга» та оцінка основних результатів його діяльності 38 2.2. Аналіз стану трудових ресурсів ТОВ «Моя книга» та ефективності їх використання 45 2.3.... Факторний аналіз фінансових результатів діяльності ТОВ «Моя книга» 66 РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГОВОГО ПІДХОДУ 70 ...
...нозоологічним формам 2.3 Порівняльний аналіз захворюваності ліквідаторів та осіб, які проживають на території обслуговування поліклініки Першої Черкаської міської лікарні 2.3.1 Встановлення достовірності результатів порівняльного аналізу 2.4 Соціально психологічні проблеми ...
На основі аналізу отриманих результатів були зроблені наступні: 1) соціологічне дослідження підтвердило гіпотезу про те, що просування носить статусний характер, оскільки 70% опитаних ...єри необхідна об’єктивна оцінка результатів роботи та особистих якостей працівника. Це неможливо без проведення атестації. Перш за все необхідно провести загальну атестацію всього персоналу ЧТКЕ.
Аналіз показав, що в результаті здійснення проекту дохід від реалізації продукції зросте на 1747,06 тис.грн.
підготовка; процес переговорів; аналіз підготовки, процесу і результатів переговорів c. вибір цілей, вибір і підготовку основної і альтернативних стратегій; підготовку плану проведення переговорів Question ...
Аналіз розвитку складових системи мотивації праці в Україні та ринковорозвинутих країнах 1.2. Взаємозв'...основних мотивів і стимулів системи мотивації праці та результатів діяльності персоналу підприємств Розділ 2. Аналіз наявних систем мотивації праці на ...
...характеристика ВАТ «Темп» 2.2 Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства 2.3 Оцінка показників кризового стану на підприємстві РОЗДІЛ 3....2 Заходи щодо збільшення фінансових результатів та запобігання банкрутству 3.3 Економічне обґрунтування заходів запобігання банкрутству підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ В першому розділі магістерської ...
...допомогою обробки даних засобами кореляційного аналізу, отримано функцію попиту та відповідну функцію валових доходів ПП „Екватор”. В результаті обробки даних засобами кореляційного аналізу отримано функцію витрат та відповідну ...
Порівняльний і факторний аналіз економічних показників за табл Показник Минулий рік Звітний рік Відхи лення Динаміка, % 1. Добова потужність підприємства, т 80 2....активів), % (п.18/ (п.19+п.9)*100) 4. Провести аналіз якості на основі сортності коефіцієнта ...
При аналізі кредитоспроможності банк має розв’язати такі питання: чи здатний позичальник виконати свої зобов’язання вчасно, чи готовий він його ...діяльністю організації визначається кінцевими результатами роботи підприємства в цілому. 5. Аналіз кредитоспроможності позичальника комплексна оцінка, яку ...
...мети головна увага зосереджена на аналізі й узагальненні основних результатів проведеного дослідження банківських злиттів та поглинань в Україні. Предметом роботи є безпосередня ефективність процесів злиття та ...метод, системно структурного й багатофакторного аналізу, групувань (дослідження сучасного стану банківської системи); статистичні (для обґрунтування результатів дослідження); методи систематизації та логічного узагальнення (при розробці рекомендацій щодо...
Обґрунтування історико філософської необхідності аналізу школи "Анналів"…………………………………………………………………………..7 1.2. Перше наближення до граничних підстав школи "Анналів"………………………………………………...……………………….11 1.3. ...наближення до граничних підстав школи "Анналів"…………………………………………………………………………15 Розділ 2. Концепція історичного пізнання в школі "Анналів" як результат філософського синтезу: історико філософська реконструкція ...
Факторний аналіз додаткового капіталу підприємства.......................78 РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ ДОДАТКОВОГО КАПІТАЛУ........................................................................84 4.1. Організація ...аудиту..............................................................84 4.2. Методика проведення аудиту додаткового капіталу...........................92 4.3. Заключні процедури та рекомендації за результатами проведення аудиту..................
Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства 3. Діагностика показників кризового стану на підприємстві 4....утворення майна підприємства Таблиця 4 Аналіз ліквідності балансу за 2008 2010 р.р. (тис.грн) Таблиця 5 Показники ліквідності та платоспроможності ВАТ «Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади дослідження ефективності виробничо – господарської діяльності підприємства 1.1 Поняття ефективності виробничо – господарської діяльності та її складові 1.2 Класифікація та форми прояву ефективності виробничо – господарської діяльності 1.3 Система показників оцінки ефективності виробничо – господарської діяльності підприємства Розділ 2 практичні засади ефективності виробничо – господарської діяльності дп «оризон універсал» 2.1 Організаційно – економ...
Аналіз руху грошових коштів на підприємстві дає можливість зробити висновки про те: в якому об’ємі і з яких джерел ...задач з метою отримання необхідної інформації про наявні відхилення, здійснення аналізу та прогнозування господарсько фінансовоої діяльності ...
...процесі виробництва хімічної продукції, кінцевим результатом якої є її реалізація, на ВАТ “Азот” формуються витрати на її збут, які обліковуються на рахунку 93.... аналіз цехових витрат показав, що на підприємстві допущено перевитрати на утримання апарату управління цеху – 2340,2 грн.
Зміст 1. Особливості відображення в обліку експортної та імпортної частин бартерних операцій у зовнішній ...2. Облік курсових різниць та їх відображення в обліку та звітності 3. Задача № 10 Визначити фінансовий результат у підприємства виробника продукції при ...
Етапи та методи аналізу фінансових результатів діляьності підприємства 3. Методи планування доходу підприємства 4. Аналіз фінансових результатів ТОВ "Укршпон" 5.
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 6. Оцінка показників рентабельності підприємства 7. Аналіз управління персоналом в діяльності підприємства 8.
Аналіз фінансових результатів 5. Аналіз руху грошових коштів 6. Шляхи поліпшення фінансового стану підприємства Висновки і пропозиції Список використаної літератури Додатки
Аналіз фінансових результатів діяльності 2.3. Вплив чинників зовнішнього середовища на діяльність готелю „Дніпро” Розділ 3.
...характеристика ПП «Званський» 2.2 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 2.3 Аналіз формування доходів, витрат і прибутків підприємства 2.4 Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів ...
Аналіз основних результатів діяльності ТОВ «Акротрейд» та його конкурентних позицій 46 2.2. Аналіз методичних підходів до управління ціноутворенням в межах ...
Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції 35 2.4. Аналіз розподілу та використання прибутку підприємства. 39 Розділ 3.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи кадрового планування і планування чисельності 1.1 Умови розробки кадрового планування 1.2 Планування кадрової політики і принципи управління персоналом на підприємстві 1.3 Визначення чисельності працівників Розділ 2 кадрове планування на підприємстві заводі «радар» 2.1 Коротка характеристика підприємства заводу „Радар” 2.2 Планування чисельності і складу кадрів на заводі „Радар” 2.3 Аналіз процесу планування персоналу на заводі «Радар» Р...
Аналіз результатів другого етапу дослідження Висновки Література Додатки
Аналіз результатів дослідження 2.3. Програма корекції емоційно вольової сфери молодших школярів Висновки Список літератури
...стану ВАТ «Колос» 2.3 Аналіз результатів діяльності підприємства Розділ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ на ВАТ „КОЛОС” ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
Кількісний і якісний аналіз результатів констатуючого експерименту 2.4. Система занять з розвитку мислення молодших школярів 2.5. Результати контрольного експерименту 2.6.
...Методика експериментального дослідження 2.3 Аналіз результатів експериментальної роботи Висновки Список використаних джерел Додатки
Психологічний та статистичний аналіз результатів констатуючого експерименту 2.4. Практичні рекомендації щодо формування адекватного образу «Я» та самовідношення Висновки до розділу 2 ВИСНОВКИ СПИСОК ...
Психологічний та статистичний аналіз результатів констатуючого експерименту 2.4. Практичні рекомендації щодо формування адекватного рівня домагань у осіб зрілого віку Висновки до розділу 2 ...
...структури пасивів підприємства 2.4 Аналіз фінансової стійкості та фінансових результатів підприємства 2.5 Аналіз рентабельності підприємства 2.6 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 3.
аналіз b. синтез c. порівняння d. вимірювання Question 3 Результатом діяльності науки є: a. теорія b. закони c. факти d....містить виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, це: a. наукова стаття b. тези конференції c. план проспект дослідження d. анотація Question 8 Текст, який містить ...
При аналізі кредитоспроможності банк має розв’язати такі питання: чи здатний позичальник виконати свої зобов’язання вчасно, чи готовий він його ...діяльністю організації визначається кінцевими результатами роботи підприємства в цілому. 5. Аналіз кредитоспроможності позичальника комплексна оцінка, яку ...
При аналізі кредитоспроможності банк має розв'язати такі питання: чи здатний позичальник виконати свої зобов'язання вчасно, чи готовий він його ...діяльністю організації визначається кінцевими результатами роботи підприємства в цілому. 5. Аналіз кредитоспроможності позичальника комплексна оцінка, яку ...
...досягнення цього був використаний метод аналізу існуючої системи на основі потоків даних різного рівня деталізації. У першому розділі проекту проаналізовано роботу ПП “Біомед” та систему ...процесу обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками, надасть можливості для аналізу проведених розрахунків для прийняття оптимальних ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи заробітної плати та її роль в мотивації діяльності працівників 1.1 Соціально економічна сутність заробітної плати 1.2 Державне регулювання заробітної плати 1.3 Форми і системи оплати праці та їх використання в конкретних умовах виробництва 1.4 Показники продуктивності праці Розділ 2 аналіз та оцінка заробітної плати та продуктивності праці на зат “укршампіньйон” 2.1 Організаційно економічна характеристика ЗАТ “Укршампіньйон” 2.2 Аналіз<...
3.2 Блок схема XYZ аналізу Рис.3.3 Поєднання АВС і XYZ – результатів Таблиця 3.2 Результати АВС і XYZ аналізів на ПП «Кредо» Рис.
...досвіду для удосконалення обліку та аналізу заробітної плати на промислових підприємствах в Україні Висновки Список використаних джерел Сьогодні, в умовах становлення ринкових відносин на Україні, ...I розділі дипломної роботи “Теоретичні і методологічні аспекти обліку та аналізу заробітної плати на промислових підприємствах” ...
Аналіз руху грошових коштів ТОВ "Дюна"................................................82 РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ...............................................................................................................88 4.1. Організація аудиту ...потоків підприємства.................................88 4.2 Методика проведення аудиту грошових потоків підприємства................91 4.3. Заключні процедури та рекомендації за результатами...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.