Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 2977 за запитом Аналіз результатів

За результатами аналізу основних показників фінансово господарської діяльності ТОВ «Корпорація Молторг» за 2006 2008 роки спостерігаємо зростання доходу від реалізації товарів на ... в результаті господарської діяльності Товариства зросла на 5771,5 тис. грн. порівняно з 2006 роком. Дослідивши порядок документування товарних операцій на ТОВ «...
...шляхом використання таких інструментів, як аналіз, планування, регулювання і контроль, які є його основними функціями; все це управління здійснюється структурними підрозділами комерційного банку: аналітичною службою, ...робочих активів до загальною суми активів. br />br /> За результатами аналізу фінансово господарської діяльності „ПриватБанк".
...користувачі фінансової звітності використовують результати аналізу для оптимізації своїх рішень. Аналізуючи постановку фінансового обліку споживчого товариства, робимо висновок про її обґрунтованість, раціональність та відповідність діючому законодавству.... Використання результатів аналізу в цілях управління Рис. 1.2 Вимоги до звітності Таблиця 1.3 Склад річної і квартальної фінансової звітності (крім ...
Методи аналізу браку на підприємстві та оцінка якості продукції 1.3. Методи запобігання браку за результатами аналізу Розділ 2 Практичні засади оцінки ...
Методика аналізу НМА із застосуванням комп'ютерних програм…...…41 9. Узагальнення результатів аналізу НМА……………………………….….45 Висновки та пропозиції…………………………………………………..…..47 Список використаних джерел………………………………….…………….
...вибуття сировини, використавши балансовий метод аналізу. Пояснити, в чому полягає сутність цього методу. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Таблиця 1 Вихідні дані, (...
Аналіз наявності та ефективності використання виробничих запасів 3.1.3. Оцінка фінансового стану підприємства 3.2. Господарський контроль діяльності підприємства 3.2.1. Аудиторська ...операцій з запасами 3.2.2. Методика проведення інвентаризації запасів 3.3. Пропозиції з удосконалення організації контролю наявності та руху запасів та використання результатів аналізу для покращення господарської діяльності підприємства ...
Аналіз результатів інвентаризації дебіторської заборгованості 6. Узагальнення результатів аналізу та шляхи прискорення погашення заборгованості Висновки Список використаної літератури Додатки
Назвати методи аналізу, за допомогою яких також можна вирішити дану задачу. Зробити висновок за результатами аналізу, виходячи з даних: Таблиця 2 Вихідні дані ...
Функціонально вартісний аналіз 3. Задача № 1 За допомогою методу ланцюгових підставок та інтегрального методу визначити ступінь впливу на рівень ...на 1 гривню товарної продукції зміни собівартості та обсягу випуску товарної продукції. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Таблиця ...
Класифікація видів економічного аналізу Задачі Задача На основі даних підприємства визначити вплив на обсяг виробництва продукції зміни чисельності працівників та продуктивності праці, використовуючи метод різниць ...інтегральний метод. Порівняти отримані результати. Пояснити, чим відрізняються застосовані методи, в чому полягають переваги та недоліки кожного методу. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Показник ...
Матричні методи аналізу 3. Задача № 6 На основі даних підприємства визначити вплив на обсяг виробництва продукції зміни чисельності працівників та продуктивності праці, використовуючи метод різниць ...інтегральний метод. Порівняти отримані результати. Пояснити, чим відрізняються застосовані методи, в чому полягають переваги та недоліки кожного методу. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Таблиця ...
Класифікація видів економічного аналізу Задача № 6 На основі даних підприємства визначити вплив на обсяг виробництва продукції зміни чисельності працівників та продуктивності праці, використовуючи метод різниць ...інтегральний метод. Порівняти отримані результати. Пояснити, чим відрізняються застосовані методи, в чому полягають переваги та недоліки кожного методу. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Таблиця ...
Сукупність джерел інформації економічного аналізу. Методика перевірки їхньої достовірності 4. Узагальнення та оформлення результатів аналізу Список використаної літератури
Охарактеризувати методи аналізу, що були застосовані для вирішення задачі. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Показник Од.фіз.вел.
Перспективний економічний аналіз 3. Задача № 11 За допомогою методу ланцюгових підстановок визначити ступінь впливу на оборотність оборотних ...зміни обсягу реалізації промислової продукції та серкдньорічної вартості оборотних активів. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Таблиця ...
Факторний аналіз використання фінансових ресурсів підприємства 5. Використання результатів аналізу в управлінні підприємством Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки
Назвати методи аналізу, за допомогою яких можна вирішити дану задачу. Зробити висновок за результатами аналізу, виходячи з даних: Таблиця 1 Вихідні дані Показник ...
...послуг, використавши метод кореляційно регресивного аналізу за умови, що форма зв'язку є лінією. Оцінити рівняння регресії. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Таблиця ...
Якісний і кількісний аналіз результатів Висновки Список використаної літератури
Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Таблиця 1 Вихідні дані № підприє мства Темп росту товарної продукції, % Темп росту прибутку, % Темп росту ... Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Таблиця 1 Вихідні дані Показник Базисний період Звітний період Обсяг виробництва продукції (тис. грн.
Організація економічного аналізу Задача 1 Здійснити комплексну оцінку господарської діяльності підприємства за допомогою методу відстані від еталону. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: підприємства ...
Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Таблиці 1 Вихідні дані Показник За планом Фактично Відхилення Собівартість товарної продукції (тис. грн.... Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Таблиця 2 Вихідні дані, (тис. грн.) Період Обсяг реалізації За планом Фактично Січень 348,0 341,...
Аналіз результатів експериментального дослідження причин навчальної неуспішності школярів 2.3. Тренінгова програма подолання навчальної неуспішності школярів ВИСНОВКИ ДОДАТКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...
Аналіз результатів дослідження Висновки Список використаної літератури Додатки
Матричні методи аналізу Задачі Задача На основі даних підприємства визначити вплив на обсяг виробництва продукції зміни чисельності працівників та продуктивності праці, використовуючи метод різниць ...інтегральний метод. Порівняти отримані результати. Пояснити, чим відрізняються застосовані методи, в чому полягають переваги та недоліки кожного методу. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Показник ...
Аналіз результатів експериментального вивчення логічної та механічної пам’яті у підлітків та старших школярів. 38 2.1.... Аналіз результатів експериментального дослідження вікових особливостей логічної та механічної пам’яті старших школярів. 40 2.3.
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 20 3.1. Вибірка і аналіз результатів проведення маркетингових досліджень життєвого циклу товару 20 3.2.
Стохастичне моделювання та аналіз факторних систем господарської діяльності Задача № 3 Зробіть комплексну оцінку роботи виробничих підприємств по групі показників за допомогою методів сум, ...середньорічної заробітної плати та продуктивності праці. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних.
Аналіз результатів дослідження Висновки Список використаної літератури Додатки
Аналіз результатів дослідження Висновки Список використаної літератури
...якістю продукції • зробити підсумки за результатами аналізу та зазначити суттєві недоліки в роботі і можливі резерви. Вихідні дані Таблиця 1. Сорт продукції Ціна 1 т, грн..
Аналіз фінансових результатів та рентабельності Контрольні запитання до теми 4 1. Що таке фінансові результати діяльності підприємства? 2.... В чому полягає непрямий метод аналізу грошових потоків? 8. Рух коштів у результаті операційної діяльності. 9. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності. 10.
...є головною складовою інформаційної бази аналізу фінансових результатів банку і аналізу кредитної діяльності. Дані про фінансові результати ми отримуємо з річної звітності комерційного банку і даних ... Аналіз чистої процентної маржі по результатам діяльності АКБ “Легбанку” Таблиця 3.6 Динаміка коефіцієнтів прибутковості і рентабельності кредитних операцій Легбанку Таблиця ...
...активності підприємства 2.3 Економічний аналіз фінансового результату підприємства та показників рентабельності 2.4 Планування витрат і прибутку. Фінансове планування і планування витрат Розділ 3.... У ході такого аналізу всі сторони діяльності підприємства оцінюються з позицій осягнення максимально можливого економічного результату (а саме — прибутку, рентабельності) за рахунок оптимально ефективного (...
...активності підприємства 2.3 Економічний аналіз фінансового результату підприємства та показників рентабельності 2.4 Планування витрат і прибутку. Фінансове планування і планування витрат Розділ 3.... У ході такого аналізу всі сторони діяльності підприємства оцінюються з позицій осягнення максимально можливого економічного результату (а саме — прибутку, рентабельності) за рахунок оптимально ефективного (...
Теоретичні основи аналізу фінансових результатів діяльності промислового підприємства 1.1. Значення, задачі, мета, і джерела аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 1.2.... Практичні аспекти аналізу фінансових результатів діяльності АТЗТ “ЧШК” 2.1. Організаційно економічна характеристика АТЗТ “ЧШК” 2.2. Аналіз фінансових результатів діяльності АТЗТ “ЧШК” 3.
...дня (94 117,4), в результаті підприємство вивільнило з обороту 215,5 тис.грн. (3316:360*23,4), крім того за рахунок прискорення оборотності капіталу відбу ...рівнем прибутковості Таблиця 3.17 Аналіз фінансових результатів по Корсунь Шевченківському держлісгоспу за 2001 рік
За результатами дослідження теоретичних аспектів організації обліку товарних операцій та аналізу оптового товарообігу можна зробити наступні висновки: 1.... Отже, за результатами проведеного аналізу фінансово господарської діяльності ТОВ «ТД» протягом 2007 2009 років можна відмітити, що воно є прибутковим, платоспроможним та фінансово ...
Аналіз нормативної бази з обліку, аналізу та контролю фінансових результатів і використання прибутку 1.3. Особливості обліку фінансових результатів і використання прибутку у зарубіжних країнах 1.... Загальний та факторний аналіз фінансових результатів і використання прибутку 3.3. Методика аудиту формування фінансових результатів і використання прибутку 3.4.
Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку фінансових результатів 1.3. Особливості обліку фінансових результатів в зарубіжних країнах 1.4.... Організаційно інформаційна модель аналізу фінансових результатів 3.2. Загальний та факторний аналіз фінансових результатів 3.3. Методика аудиту фінансових результатів 3.4.
...Горлівська кондитерська фабрика» 3.3 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 3.3.1 Оцінка та аналіз показників ділової активності 3.3.2 Аналіз показників прибутковості підприємства ...
За результатами проведеного аналізу фінансово господарської діяльності підприємства протягом 2005 2007 рр. необхідно відмітити, що воно є неприбутковим, неплатоспроможним та фінансово залежним.... За результатами проведеного аналізу грошових потоків ЗАТ «Еко» за 2005 2007 роки можна стверджувати, що величина грошових коштів в національній валюті має ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства в умовах ринку 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність, значення та основні етапи проведення 1.2 Інформаційна база оцінки фінансового стану підприємства 1.3 Методика оцінки фінансового стану підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки фінансового стану підприємства на приватному підприємстві «барух» 2.1 Техніко – економічна характеристика ПП «Барух» 2.2 Оцінка майнового стану, ліквідності ...
Багатофакторний економічний аналіз обсягів і динаміки власного капіталу 70 3.3. Використання результатів економічного аналізу власного капіталу в управлінні ефективністю підприємства 70 РОЗДІЛ ...
...це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення ... У результаті фінансового аналізу менеджер одержує певну кількість основних, найбільш інформативних параметрів, які дають об'єктивну та точну картину фінансового стану підприємства.
Аналіз фінансових результатів банку 1.7. Аналіз фінансового стану Приватбанку та шляхи його поліпшення Розділ 2 індивідуальне завдання 2.1 Особливості ... Аналіз показує, що відділення не проводить активну роботу в галузі кредитних операцій, що призводить до втрати позицій банку та витискання 58 ...
Проведений аналіз оплати праці працівників АТ "Черкаситара" показав: 1. Використання коштів на оплату праці АТ "Черкаситара" в цілому по підприємству в 2001 ... У результаті проведеного аналізу можна зробити загальний висновок, що на АТ "Черкаситара" є резерви, які по підвищенню оплати праці за рахунок встановлення: ...
...2.5 Організація аудиту фінансових результатів Розділ 3 Аналіз фінансових результатів та рекомендації щодо їх обліку та аудиту на ТОВ «Снек Експорт» 3.1 Аналіз динаміки ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.