Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 2977 за запитом Аналіз результатів

Аналіз фінансових результатів засвідчив зростання валового, операційного, прибутку до оподаткування і чистого прибутку в 2009 році і його зменшення в 2010 ... Аналіз показників доходних, витратних і ресурсних показників рентабельності засвідчив те, що вони зростають в 2009 році і значно зменшуються в 2010 ...
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 6.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 6.2.1. Аналіз ліквідності підприємства 6.2.2.
...підприємства; аналіз ділової активності підприємства; аналіз фінансових результатів діяльності підприємства; комплексний аналіз фінансового стану підприємства 8. Внутрішньофірмове прогнозування та планування 9Антикризове фінансове управління підприємством Перелік табличного ... Таблиця 2 Аналітична таблиця для аналізу грошових коштів, тис.грн. Таблиця 3 Динаміка доходів і витрат підприємства Таблиця 4 Оцінка складу фінансових ...
На основі результатів дослідження теоретичних і методичних аспектів аналізу фінансових результатів підприємства, в дипломній роботі розроблено систему заходів, щодо покращення фінансового стану підприємства.
...формуванням, розподілом та використанням фінансових результатів підприємства Розділ 2. Аналіз фінансових результатів підприємства 2.1. Загальна характеристика підприємства 2.2. Аналіз формування фінансових результатів підприємства 2....
...середньої ціни продажу 3.3 Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції 4. Оцінка впливу облікової політики щодо готової продукції на прийняття рішень користувачами 4.1....виявлене під час дослідження фінансових результатів від реалізації є те, що занепадає галузь цукровиробництва, яка вже в 2002р. дала відємну рентабельність ( 29,9%), а в в ...
...з господарською діяльністю підприємства, проведено аналіз фінансового стану та основних економічних показників діяльності підприємства ЧСУ 140. В результаті проведеного аналізу можна зробити висновок:  підприємство знаходиться у ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти визначення фінансового результату та ефективності використання майна торговельного підприємства 1.1Сутність фінансових результатів діяльності торговельного підприємства 1.2 Склад та джерела утворення майна торговельного підприємства 1.3 Аналіз стану та ефективності використання майна ... Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти визначення фінансового результату та ефективності використання майна торговельного підприємства 1.1Сут...
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства РОЗДІЛ 9. Аналіз фінансового стану підприємства ДОДАТКИ
...язань Облік витрат, доходів і результатів діяльності Управлінський облік Організація управлінського обліку на підприємстві Методи обліку і калькулювання витрат Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та ...собівартості продукції Аналіз трудових ресурсів Аналіз фінансових результатів Оцінка фінансового стану підприємства Аудит Сутність аудиту, його завдання. Аудиторські послуги їх об’єкти та види Методи аудиту ...
Оцінка майнового стану та аналіз ліквідності балансу 2.3. Оцінювання показників ліквідності і платоспроможності підприємства РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВИСНОВКИ ...товарів відповідної якості у встановлені строки. Отже, в результаті проведеного аналізу впровадження проекту, слід відмітити, що ...
...автоматизувати процеси збирання, контролю, обробки, аналізу інформації та видачі відповідної документації. Бухгалтерія РАЙСТ забезпечена персональними комп’ютерами та в своїй роботі використовує комп’ютерну програму1С:...контролю та управління товарним і грошовим обігом. За результатами проведення аналізу виконання плану товарних ресурсів споживчого ...
Аналіз фінансових результатів і рентабельності виробництва Література
Аналіз фінансових результатів і рентабельності виробництва Література
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 12. Пропозиції щодо підвищення ефективності господарювання підприємства 13. Висновки та пропозиції за результатами проведеного аналізу
...Загальна характеристика лікарні 2.2 Аналіз роботи соматичного відділення дитячої лікарні 3. Пошук шляхів поліпшення допомоги дітям з захворюваннями органів дихання Висновки Список використаної літератури В результаті проведеного аналізу літературних джерел стосовно захворюваності дітей ...
...і доходів діяльності та фінансових результатів суб’єктів малого підприємництва 14 1.3. Організаційно технологічні особливості діяльності підприємства та їх вплив на побудову обліку 20 ...та надзвичайних подій 59 РОЗДІЛ ІІІ. ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 67 3....
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ "Модем" 2.3. Деталізований аналіз фінансового стану ВАТ "Модем" Розділ 3.
Факторний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 2. Задача № 12 Мета – відпрацювання методики аналізу прибутку і рентабельності заготівельної діяльності Завдання – проаналізувати прибуток і рентабельність заготівельної ...
Прибуток як результат фінансово господарської діяльності підприємства 1.2. Система показників рентабельності 1.3. Проблеми підприємств та причини їх виникнення Розділ 2 Аналіз ... Аналіз фінансових результатів та рентабельності Розділ 3 Шляхи вдосконалення фінансово майнового стану підприємства 3.1. Внутрішні резерви покращення фінансово майнового стану ...
Аналіз роботи соматичного відділення дитячої лікарні 3. Проектно рекомендаційна частина Пошук шляхів поліпшення допомоги дітям з захворюваннями органів дихання 3....при дитячій консультації Висновки Список використаної літератури В результаті проведеного аналізу літературних джерел стосовно захворюваності дітей ...
Аналіз роботи соматичного відділення дитячої лікарні 3. Проектно рекомендаційна частина Пошук шляхів поліпшення допомоги дітям з захворюваннями органів дихання 3....при дитячій консультації Висновки Список використаної літератури В результаті проведеного аналізу літературних джерел стосовно захворюваності дітей ...
Аналіз фінансових результатів Ситуаційне завдання Література
Аналіз фінансових результатів від інших видів діяльності Задача Проаналізувати показники, що характеризують використання виробничих потужностей за даними таблиці. Зробити висновки.
1. Аналіз досягнутих результатів діяльності підприємства 2. Методи прогнозування діяльності підприємства Задача 1 Підприємство виробляє один вид продукції, яку реалізує по 100 ...
Проведений аналіз процесу реалізації готової продукції підприємства показав, що в 2008 році чистий дохід від продажу продукції збільшився, що пов’язано ...діяльності ВАТ «.» протягом 2007 2009 років. В результаті проведеного факторного аналізу видно, що протягом 2009 року ...
Аналіз оподаткованого прибутку 100 3.4. Узагальнення і реалізація результатів аудиту і аналізу валових доходів 103 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 112 СПИСОК ...
Аналіз доходів, витрат та фінансових результатів банку 4. Аналіз активних операцій банку 5. Оцінка основних пасивних операцій банку 6.
Аналіз формування фінансового результату на Чорнобаївському РайСТ 3. Динамічний аналіз фінансових показників та рентабельності 4. Оцінка факторів та розробка шляхів підвищення ...
...Черкаської філії АКБ “Легбанк”, зроблений аналіз ефективності надання кредитів, оцінка кредитоспроможності позичальника та розрахунок суми кредиту та визначення суми забезпечення повернення кредиту....на результати фінансово господарської діяльності банку. В результаті проведення факторного аналізу доходів можна побачити, що самий ...
...класифікації основних засобів утруднюють проведення аналізу їх структури. У результаті об’єктивність оцінки залежить від суб’єктивних чинників  правильності віднесення основних засобів до тих чи інших ...
...Черкаське Хімволокно” з допомогою стратегічного аналізу і моделювання 3.3. Основні напрямки зниження витрат на виробництво Висновок З переходом на ринкові відносини змінюється підхід до планування ...для досягнення мети – зниження витрат аналіз повинен вестись систематично, в результаті буде постійно накопичуватись інформація про динаміку витрат, фактори їх змін,що забезпечить якість аналізу і ...
Аналіз фінансових результатів та рентабельності підприємства. Методика аналізу формування фінансових результатів підприємства. Характеристика факторної (адитивної) моделі аналізу чистого прибутку, заснованої на ...динаміки доходів, витрат та фінансових результатів підприємства. Рентабельність підприємства, методики її оцінки та аналізу. Інші показники рентабельності. 5. Аналіз майна підприємства та система показників, шо його ...
...3.2 Напрями вдосконалення фінансового аналізу з метою покращення результатів діяльності АТ "НПК Галичина» 3.3 Шляхи покращення фінансового стану АТ "НПК Галичина» Висновки Література Додатки
оцінка результатів b. формулювання і розробка проекту c. здійснення проекту d. експертиза проекту 13 В задачу технічного аналізу інвестиційного проекту входять: Виберіть ...організації за допомогою оцінки та аналізу результатів її діяльності – це: Виберіть одну правильну відповідь a. регулювання b. контроль c. мотивація d.
...ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКУ 2.3 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 2.4 ДІАГНОСТИКА ТА ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ РОЗДІЛ 3.
...підприємства за допомогою кореляційно регресивного аналізу Таблиця 3.5 Відповідність результатів прогнозу фактичним значенням, тис. грн. Таблиця 3.6 Розрахункова таблиця прогнозних значень прибутку Рис.
...для досягнення мети – зниження витрат аналіз повинен вестись систематично, в результаті буде постійно накопичуватись інформація про динаміку витрат, фактори їх змін, що забезпечить якість аналізу і ...покращання основної діяльності, збільшення її результатів і конкурентноздатності продукції. Аналітична робота по собівартості являється завершеною, якщо розроблені конкретні заходи по скороченню втрат, і таким чином є ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат на виробництво продукції 1.1 Економічна сутність витрат на виробництво продукції 1.2 Огляд нормативно – правової бази та спеціальної літератури щодо обліку витрат на виробництво 1.3 Організаційно – економічна характеристика підприємства Розділ 2 облік витрат на виробництво продукції 2.1 Організація обліку витрат на виробництво 2.2 Документальне оформлення витрат на виробництво 2.3 Синтетичний та аналітичний облік в...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади управління фінансовими результатами діяльності підприємства 1.1 Економічна сутність фінансових результатів, їх нормативно – правове регулювання 1.2 Формування фінансових результатів діяльності підприємства 1.3 Стратегії, методи і концепції управління фінансовими результатами діяльності підприємства Розділ 2 практичні засади управління фінансовими результатами діяльності ват «золотоніська парфумерно – косметична фабрик...
Вступ Розділ 1 Методологічні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3 показники фінансового стану підприємства 1.3.1 Коефіцієнти ліквідності і платоспроможності 1.3.2 Коефіцієнти фінансової стійкості 1.3.3 Коефіцієнт ділової активності 1.3.4 Коефіцієнти рентабельності 1.4 Комплексна оцінка фінансового стану підприємства ...
Аналіз прибутковості кредитування юридичних та фізичних осіб 3. Розробка пропозицій стосовно забезпечення стабільної ...роботи банку та збільшення доходності активних операцій Висновок Список використаної літератури В результаті аналізу здійснення кредитних операцій Черкась кою ...
Аналіз асортименту випуску готової продукції 90 3.4. Завдання та методика аудиту реалізації готової продукції в СПД „Велігоша ОП” 95 3....можливість при необхідності перерозподілу фінансових результатів. Враховуючи результати раніше проведеного аналізу, розрахунку показників платоспроможності, ліквідності ми можемо відмітити, що на кінець аналізованого періоду фінансовий стан підприємства ...
...3 Аналіз рівнів динаміки фінансових результатів 2.4 Аналіз ліквідності та платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності ТОВ „Вітал Агро” за 2003 – 2005 рр 2.5 Аналіз ...підприємства ТОВ „Вітал Агро” за результатами аналізу Висновки Список використаної літератури Перехід до ринкової економіки негативно позначився на господарській, а особливо виробничій діяльності багатьох національних підприємств, ...
...коефіцієнтів покриття Таблиця 2.10 Аналіз показників ділової активності Таблиця 2.11 Результат аналізу зовнішнього середовища ТОВ КФ „Палекс”. Фактори зовнішнього середовища та їх вплив на ...
...коефіцієнтів покриття Таблиця 2.10 Аналіз показників ділової активності Таблиця 2.11 Результат аналізу зовнішнього середовища ТОВ ВКФ „Палекс” Фактори зовнішнього середовища та їх вплив на ...
...підвищення ефективності капіталовкладень 1.8 Аналіз фінансових результатів та ефективності підприємства і резерви підвищення ефективності виробництва 1.9 Аналіз фінансового стану та ефективності підприємства і резерви ... 8) Аналіз фінансових результатів та ефективності підприємства і резерви підвищення ефективності виробництва Дохід від реалізованої продукції (робіт, послуг) за аналізуємий період збільшився ...
Зміст Вступ Розділ 1 Методика аналізу та оцінки фінансового стану банку 1.1 Фінансовий менеджмент та його економічна суть 1.2 Система показників для оцінки фінансового стану банку, їх вибір та обґрунтування 1.3 Методика аналізу показників що характеризують фінансовий стан банку Розділ 2 Аналіз фінансового стану Івано Франківської Філії ВАТ АКБ “Правекс Банк” 2.1 Аналіз балансу, структури і динаміки активів та пасивів банку 2.2 Аналіз та оцінка ...
Зміст Вступ Розділ 1 Методика аналізу та оцінки фінансового стану банку 1.1 Фінансовий менеджмент та його економічна суть 1.2 Система показників для оцінки фінансового стану банку, їх вибір та обґрунтування 1.3 Методика аналізу показників що характеризують фінансовий стан банку Розділ 2 Аналіз фінансового стану Івано Франківської Філії ВАТ АКБ “Правекс Банк” 2.1 Аналіз балансу, структури і динаміки активів та пасивів банку 2.2 Аналіз та оцінка ...
...на фінансовому ринку та, як результат, кількісна оцінка його конкурентоспроможності; визначення ефективності використання фінансових ресурсів. Аналіз фінансового стану поділяється на внутрішній та зовнішній.... В результаті проведення аналізу фінансового стану ВАТ „Паляниця” виявилось, що підприємство ВАТ “Паляниця” має недостатню фінансову стійкість.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.