Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2977 за запитом Аналіз результатів

Облік формування фінансового результату 3. Аналіз господарської діяльності 3.1. Аналіз ефективності використання основних засобів 3.2. Аналіз матеріальних ресурсів 3.3.... Аналіз фінансових результатів 4. Основи охорони праці. Безпека життєдіяльності 4.1. Організаційна структура органів управління безпекою та захистом у надзвичайних ситуаціях ...
...реалізації продукції Таблиця 2.4 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства Таблиця 2.5 Вихідні дані для оцінки рентабельності власного капіталу Таблиця 2.6 Зведена таблиця впливу ...
У даному проекті міститься опис, аналіз і планування діяльності по виробництву і реалізації хлібобулочних виробів. Для здійснення даного проекту пропонується взяти банківський кредит у розмірі ...товарів відповідної якості у встановлені строки. Отже, в результаті проведеного аналізу впровадження проекту, слід відмітити, що ...
...в бюджет на маркетинг; проведений аналіз роботи посередників; внесені пропозиції по вдосконаленню оптимального асортименту товару. В результаті проведеного аналізу маркетингової діяльності ТОВ “Кон такт сервіс” дані ...
...та впровадження засобів комунікації; маркетинговий аналіз діяльності ТОВ; моніторинг результатів діяльності підприємства; аналіз відхилень; коригування. Отже, в умовах невизначеності та нестабільності зовнішнього середовища для підвищення успішної ...
Структурний аналіз фразеологічних одиниць: Класифікації О. Куніна, Є. Арсентієвої і І. Корунця 1.2. Етимологічні та стилістичні характеристики фразеологічних одиниць Розділ ...фразеологія завжди була предметом пильної уваги у вітчизняній лексикології. Проблемою аналізу фразеологізмів займалось багато науковців.
Структурний аналіз фразеологічних одиниць: Класифікації О. Куніна, Є. Арсентієвої і І. Корунця 1.2. Етимологічні та стилістичні характеристики фразеологічних одиниць Розділ ...фразеологія завжди була предметом пильної уваги у вітчизняній лексикології. Проблемою аналізу фразеологізмів займалось багато науковців.
Завдання і джерела аналізу прибутку і рентабельності Задача № 2 Згрупуйте статті пасиву балансу підприємства за ступенем їх ліквідності, проаналізуйте їх динаміку, темпи зростання та структуру. На основі отриманих результатів зробіть висновки Таблиця 2 Пасив ...
Поняття, види та аналіз фінансової стійкості підприємства Задача № 2 Згрупуйте статті пасиву балансу підприємства за ступенем їх ліквідності, проаналізуйте їх динаміку, темпи зростання та структуру. На основі отриманих результатів зробіть висновки Таблиця 2 Пасив ...
Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 3.5. Порядок проведення прогнозування фінансового стану Висновок до розділу Розділ 4.... За результатами перевірки керівник ТОВ “УКРАЇНА” одержало позитивний аудиторський висновок. Застосування автоматизованих інтегрованих систем обліку, контролю і аудиту і розподілення систем обробки ...
Відображення результатів обліку товарних операцій в звітності 57 2.5. Генезис автоматизованої форми бухгалтерського обліку товарних операцій 61 2.6....використовуються для комплексної оцінки кінцевих результатів господарської діяльності підприємства. За останній час здійснено дослідження й опубліковано ряд робіт, присвячених різноманітним питанням організації, економіки, управління, методології обліку ...
Подальшому аналізу підлягали дві стратегії активне стимулювання вже існуючих видів сухих сніданків та збільшення ...їх продажу, або випуск нових типів сухих сніданків та розширення існуючого ринку. За результатами проведеного дослідження виявилось, що на ...
Аналіз показав, що виручка від реалізації продукції за результатами проекту в 2011 році становитиме 1405,96 тис.грн.
АНАЛІЗ АКТИВІВ ПАТ «ВОРОНІН»……………………………………………………34 4. ОБГРУНТУВАННЯ ПЛАНУ АКТИВІВ ПАТ «ВОРОНІН» НА 2015 РІК……………..50 5....роботи є вивчення теоретичних питань процесу управління активами підприємства, здійснення аналізу ступеня оптимізації їх складу та ...
Розглянули аналіз діяльності підприємсва і визначино, що він важливий для діяльності любого підприємства, тому що за допомогою нього маємо змогу аналізувати виробничі ...витрат на виробництво продукції являється результатом збільшення цін на основні матеріали і сировину, топливо, енергію. Собівартість одиниці продукції виросла. Доля різних статей в собівартості продукції за ...
Поняття, види та аналіз фінансової стійкості підприємства 3. Задача № 1 Згрупуйте статті активу балансу підприємства за ...їх ліквідності, проаналізуйте їх динаміку, темпи зростання та структуру. На основі отриманих результатів зробити висновки Таблиця 1 Актив ...
Автоматизація аналізу та удиту фінансової звітності 3.3. Формування основних напрямків стратегії підприємства у наступному періоді Висновки і пропозиції Список використаних джерел ..., а також результатів його діяльності і руху грошових потоків за 2010 рік у відповідності до законодавчих і нормативних актів в Україні з підприємництва, ...
2.5 Аналіз фінансових результатів операційної діяльності підприємства. 2.6 Фінансовий аналіз господарської діяльності підприємства. Висновки Список використаної літератури Додатки
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти фінансової стійкості агропідприємства 1.1 Значення фінансової стійкості 1.2 Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості 1.3 Аналіз відносних показників фінансової стійкості 1.4 Оцінка запасу фінансової стійкості (зони безпечності) підприємства Розділ 2 Аналіз фінансової стійкості ТОВ «Агро Старт» 2.1 Техніко – економічна характеристика ТОВ «Агро Старт» 2.2 Аналіз майна ТОВ «Агро Старт» та ефективність його викор...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 1.1 Прибуток як економічна категорія: види та функції прибутку 1.2 Механізм формування фінансових результатів діяльності підприємства та формування чистого прибутку 1.3 Методичні підходи до аналізу та управління прибутком та прибутковістю РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ... ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ...
Аналіз фінансових результатів за звітний період від реалізації послуг. 64 ст VI. Проекто – рекомендаційна частина. 77 ст 1) Структура служби безпеки....на таких засадах: професіографічний аналіз; аналіз особистісних якостей та професіоналізму; випробовування кандидатур на посаду; психологічна оцінка особистості кандидата. 4. Виконані дослідження свідчать, що важливим етапом у ...
Таблиця 2.8 Аналіз фінансових результатів ПП «КІПП» Таблиця 2.9 Показники ліквідності та платоспроможності ПП «КІПП» Таблиця 2.10 Показники фінансової стійкості ПП «...
Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 3.5. Порядок проведення прогнозування фінансового стану Висновок до розділу Розділ 4.... За результатами перевірки керівник ТОВ “ПАКАРТ” одержав безумовно позитивний аудиторський висновок. Застосування автоматизованих інтегрованих систем обліку, контролю і аудиту і розподілення систем ...
Оцінка майнового стану і фінансових результатів діяльності підприємства 2.3. Аналіз показників фінансового стану та інвестиційної діяльності підприємства РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТОВ «ЛГЗ «...привабливості на мезоекономічному рівні, впливу результатів фінансово господарської діяльності та ризиків діяльності підприємства. Оцінка варіанту залучення інвестицій здійснюється за критеріями їх ефективності.
...контракту Задача № 10 Визначити фінансовий результат підприємства виробника продукції при прямому виході на міжнародний ринок. Відвантажено продукцію за контрактом за курсом НБУ, на день оформлення ...Вказати кореспонденції рахунків з обліку даних операцій. Задача № 31 Провести аналіз даних на основі завдання 10 ...
...джерел їх утворення 2.4 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 3 аудит фінансового стану підприємства 3.1 Стадії, етапи і процедури аудиторської перевірки балансу 3.2 ... За результатами перевірки керівник ТОВ “ПАКАРТ” одержав безумовно позитивний аудиторський висновок. Застосування автоматизованих інтегрованих систем обліку, контролю і аудиту і розподілення систем ...
...виконання ФОП Таблиця 3.11 Аналіз витрат на оплату праці Таблиця 3.12 Дані про собівартість робіт, послуг за статтями ...тис.грн. Рис. 3.1 Об'єкти аудиту і ревізії операцій з обліку доходів і результатів діяльності Таблиця 3.13 Документування ...
Дискримінантний аналіз: може бути однофакторний і багатофакторний; є методом прогнозування фінансових результатів; використовується при розрахунку точки беззбитковості; є складовою АВС аналізу 103.
Автоматизація аналізу основного капіталу, як шлях покращення аналітичної роботи на підприємстві 3. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів за результатами аналізу Список використаної літератури Перелік графічного ...
...потоками КП «Черкасиводоканал» 2.1 Аналіз звіту про рух грошових коштів підприємства 2.2 Використання результатів аналізу в управлінні грошовими активами 2.3 Управління грошовими потоками ...
Аналіз результатів діяльності та загальна характеристика ВАТ „Канівське АТП 17151” 2.2 Аналіз середовища функціонування підприємства 3.
Аналіз результатів експериментального дослідження пізнавальної сфери у групах підлітків середніх класів 2.3. Рекомендації щодо подальшої роботи з учнями Висновок до ...
ОРГАНІЗАЦІЯ, МЕТОДИКА ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 3.1. Організація досліджень 3.2. Методи досліджень психосоматичних розладів 3.3. Методи дослідження психофізіологічних властивостей 3.4.
Кількісний та якісний аналіз результатів дослідження Висновки Додатки Література
...спілки “Кредит Союз” 2.2 Аналіз результатів діяльності кредитної спілки “Кредит Союз” Розділ 3. Перспективи розвитку кредитної спілки “Кредит Союз” 3.1 Основні напрямки вдосконалення діяльності ...
Аналіз результатів дослідження 2.3. Рекомендації тифлопедагогам щодо використання дидактичної гри в сенсорному вихованні дітей Висновок до ІІ розділу Висновки Список ...
Вступ РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи організації кредитних спілок в Україні 1.1 Кредитні спілки як складова фінансового ринку України 1.2 Історія утворення, функціонування і розвитку кредитних спілок 1.3 Функціонально правові аспекти організації кредитних спілок в Україні 1.4 Аналіз формування кредитних ресурсів, кредитної та іншої діяльності кредитних спілок РОЗДІЛ 2 Аналіз діяльності черкаської кредитної спілки “Кредит Союз” 2.1 Загальна характеристика кредитної спілки...
Аналіз результатів контрольно перевірочної роботи податкового органу 33 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТИДІЇ ЗДІЙСНЕННЮ ПОДАТКОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 42 3.1.
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 62 3.1 Аналіз стану та основ соціологічного механізму розлучення в українському ...
Аналіз фінансових коефіцієнтів медичного закладу за 2002 – 2004 роки 2.4. Формулювання виявлених проблем за результатами аналізу робо ти ТОВ „Вітадент” Розділ ...
Вступ РОЗДІЛ 1 Основи теорії утворення і функціонування кредитних спілок 1.1 Кредитні спілки як складова фінансового ринку України 1.2 Історія утворення, функціонування і розвитку кредитних спілок 1.3 Національна асоціація кредитних спілок України, її структура 1.4 Порядок створення і реєстрації кредитних спілок 1.5 Органи управління кредитними спілками та їх функції 1.6 Організація планування, звітності та обліку кредитних спілок 1.7 Система оподаткування кредитних спілок 1.8...
Аналіз результатів соціологічного дослідження проблеми безробіття в українському соціумі 36 3.2. Аналіз результатів анкетного опитування 52 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 ...
...інструментом такого моніторингу є SWOT аналіз, який дозволяє виявити сильні та слабкі сторони підприємства по відношенню до конкурентів й оцінити вплив зовнішніх факторів на його діяльність. Результатом аналізу повинно стати формування обґрунтованих рекомендацій ...
Задача № 15 За результатами аналізу плавки легованої сталі вміст нікелю становить, %: Таблиця 5 Вихідні дані Вміст нікелю, % до 4,0 4,0 4,2 4,2 ...
...після цього можна перейти до аналізу особливостей звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності. Слід зауважити, що законом про кримінальну відповідальність передбачається лише два види звільнення від ...проаналізувати відповідні кримінально правові норми з цього питання. В результаті аналізу можна виявити певні особливості звільнення ...
В другій частині наведений аналіз процесу надання послуг харчування. В третій частині дипломної роботи за результатами аналізу розроблені пропозиції по покращенню організації надання послуг харчування ...
...рахунках, бухгалтерського обліку, визначити фінансовий результат від реалізації, курсову різницю, витрати від реалізації. Сума коштів від реалізації зарахована на ...рахунок. Операції відобразити в регістрах бухгалтерського обліку. Задача № 30 За вихідними даними провести аналіз та визначити ефективність проведеної операції.
...підприємства оборотними коштами 2.3 Аналіз ефективності використання оборотних коштів підприємства Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів споп «агропрогрес» 3.1 Визначення резервів підвищення ...тобто набувають грошової форми в результаті отримання виручки від реалізації продукції. Оборотні кошти перебувають в постійному русі, забезпечуючи здійснення всіх стадій виробничого процесу і тому важливого ...
Аналіз і узагальнення результатів досліджень 35 4. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 38 5. ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ ОБСЛУГОВУВАНІ КОРІВ 41 6.... Метою досліджень було вивчення та аналіз впливу кормової добавки мікробіологічного походження «BIOSAF DF 20» на молочну продуктивність та відтворні якості корів української чорно рябої молочної породи ...
...діяльності ТОВ «Вимпел» 2.2 Аналіз ліквідності та фінансової стійкості підприємства 2.3 Оцінка інвестиційного потенціалу ТОВ«Вимпел» РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ...та ймовірні наслідки його здійснення відповідають очікуваного результату. Практика інвестиційного аналізу свідчить про наявність численних підходів ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.