Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 172 за запитом Балка»

Розробити всебічно обгрунтовану шкалу кваліфікаційних балів (паїв), порядок визначення коефіцієнтів особистого трудового внеску, процедуру розподілу колективного заробітку між членами колективу. Провести широку роз'яснювальну роботу серед ...) Таблиця 3.2 Шкала кваліфікаційних балів для працівників дільниці
За експертними оцінками (у балах) фінансового стану комерційних банків за табл. 3 визначте для кожного бан¬ку середній бал (рейтинг банку).
...чи нейтральні, потім порахуйте кількість балів по кожній з цих категорій. Запишіть результати в вимагаючу графу А. 5. Розподіліть учасників на чотири групи, дотримуючись наступні вказівки; – ...кількість для виділення квартала щодо балів, проставлених учасниками у формі А. Наприклад, якщо кількість учасників складає 16 осіб, у кожному кварталі буде чотири людини; – позначте квартал ...
Question 1 Балів: 1 Найбільш точним визначенням кризи є: a. Криза – це переломний етап у функціонування будь якої системи, на якому вона піддається ...
Завдання Результати тестування професійної психодіагностики представлені у таблиці: Таблиця Результати тестування професійної психодіагностики Первинні тестові оцінки, бали Кількість обстежених, ос 15 16 17 18 19 20 Разом Визначити моду і медіану Завдання Перевірка інспекцією якості твердих сирів ...
... Індивідуально творчі завдання (25 балів) 1. Підготуйте інформаційне повідомлення обсягом до 10 сторінок про педагогічну технологію, яку ви обрали. Для характеристики скористайтеся планом: сутність, визначення ...
РОБОТУ ЗАХИЩЕНО З ОЦІНКОЮ 94 БАЛИ "А". НАЯВНІ ТОЧНИЙ ТА ГРАМОТНИЙ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ДЕТАЛЬНІ ДОДАТКИ І ВИСНОВКИ. br />br /> ЗМІСТ br />br /> Вступ………………………………………………………………………….
МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА Рік написання 2010 2011 Рік захисту 2011 Робота захищена на 5 балів із 5 в КНЕУ ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ………………………………………6 1.1 ...
На скільки балів (за 10 бальною шкалою) ви оцінюєте свої знання з української мови. 2. Напишіть, які вимоги культури мови порушено в наведених ...
...років,за них отримала найвищі бали.Якщо зацікавили роботи Звертайтесь ! договірна
РОБОТУ ЗАХИЩЕНО З ОЦІНКОЮ 96 БАЛІВ "А". ОРИГІНАЛЬНІСТЬ І ГРАМОТНІСТЬ РОБОТИ ГАРАНТУЮТЬСЯ. br />br /> ЗМІСТ br />br /> ВСТУП……………………………………………………………………….. РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика психологічного поняття конформності..................................................................................................
...і дала наступні результати: Кількість балів 14 15 16 17 18 19 20 Кількість школярів 4 11 15 16 19 15 5 Знайдіть моду і медіану ...
Інтегральне бальне оцінювання умов праці 2.3. Засоби компенсації впливу на працівників несприятливих умов праці Розділ 3. Поліпшення умов праці 3.1.
...розподілу слухачів за кількістю набраних балів ,виділивши 3 групи з рівними інтервалами. Результати покажіть графічно. 37. За даними табл. визначте відносні величини, які б характеризували: а) ...
...академії, перевірені та мають високі бали До предметів готувався самостійно та ретельно, тому впевнений у якості своїх робіт
Показник Вага Оцінка показника, бал Одеський регіон 1.Рівень загальноекономічного розвитку 0,35 9 2.Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури 0,15 9 3.
Показник Вага Оцінка показника, бал Одеський регіон 1.Рівень загальноекономічного розвитку 0,35 8 2.Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури 0,15 10 3.
...дані Найменування чинників ризику Пріоритети, бал Оцінка можливостей Виявлення чинника Нестійкість попиту 70 100 Падіння попиту Неплатоспроможність споживачів 20 100 Падіння продажу Зростання податків 20 75 ...
...дані Найменування чинників ризику Пріоритети, бал Оцінка можливостей Виявлення чинника Нестійкість попиту 120 100 Падіння попиту Неплатоспроможність споживачів 120 75 Падіння продажу Зростання податків 80 50 ...
...4 5 і визначити: Середній бал групи за допомогою середньої арифметичної зваженої. Моду. Задача № 12. У місті 2000 сімей. Досліджено 80 сімей.
...й вираження в умовних одиницях (балах), а також в оціночних судженнях учителя знань, умінь та навичок учнів відповідно до вимог шкільних програм. В.О.
...курсова була захищена на 5 балів. Робота викладена на 44 сторінках друкованого тексту, список використаних джерел налічує 25 джерел.
...три оцінки) кожен розділ у балах (від 1 до 10). Це обов'язковий варіант роботи з курсом. 1 ставите, якщо зовсім нічого важливого,(або нічого цікавого, ...
...дитини було виявлено IQ = 60 балів. Які заходи є першочерговими – спрямування до лікаря чи корекційна програма? 4. Під час інтегральної оцінки психолог помітив, що дитина не ...
Результати тесту в балах були такi: 18, 27, 26, 38, 42, 19, 30, 30, 42, 36, 19, 42. Обчислiть ранги значень цiєї сукупностi.
...шкалою від (1 до 4 балів). ЗДЕСЬ ТАБЛИЦА. САЙТ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ТАБЛИЦ. МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ http://na 5 5.ru/metodika vikladannia spetsialnoyi psikhologiyi u vnz ...
...позичальника з використанням моделі Дюрана (бали)
...пожежі на одному з підприємств балка, що впала, придавила руку пожежнику Силіну. Спроби швидко визволити її виявилися марними. Оскільки стеля почала інтенсивно руйнуватися, що створило небезпеку ...
...про успішність студентів інституту середній бал успішності студентів за результатами зимової і літньої екзаменаційних сесій. Одержані показники порівняйте і зробіть висновки.
6 Балів: 0.8/1 Середній продукт змінного фактора – це: a. загальний обсяг випуску продукції, який відповідає певній кількості змінного фактора за умови ...
...30 35 Ділові якості менеджерів, балів 0,2 10 8 Всього 1,0 Маркетинг Фінансування рекламної діяльності, % до загальних витрат 0,2 3 4 Доля на ринку перевезень вантажів, % 0,...
...30 25 Ділові якості менеджерів, балів 0,2 10 8 Всього 1,0 Маркетинг Фінансування рекламної діяльності, % до загальних витрат 0,2 3 4,5 Доля на ринку перевезень ...
...будівельників був травмований внаслідок обвалу балки перекриття. Висновком МСЕК встановлено 80% втрати професійної працездатності. Середньомісячний заробіток потерпілого – 680 грн.; розмір пенсій по інвалідності – 336 грн.
...до підприємства з вимогою замінити балки горищного перекриття і привести кімнати в придатний для експлуатації стан. Од¬ночасно інститут повідомив про припинення перерахування орендної плати на ...
...окремо), а тоді виставляється кількість балів або число відносно якого працівник кредитного відділу повинен зробити висновки щодо кредитоспроможності позичальника. Необхідно визначити, що в нашій країні є ...
...з безрозмірними одиницями виміру, наприклад, балами, відсотками). Узагальнюється аналіз розрахунком основних показників, що характеризують конкурентоспроможність продукції: технічний рівень виробництва, інноваційне забезпечення, якість предметів праці, кваліфікація персоналу, ...
потерпіла особа; Question 8 Балів: 1 Потерпілою особою, згідно із законом, визнається та, якій злочином заподіяно: a. моральну та фізичну шкоду; b.
...окремо), а тоді виставляється кількість балів або число відносно якого працівник кредитного відділу повинен зробити висновки щодо кредитоспроможності позичальника. Необхідно визначити, що в нашій країні є ...
...окремо), а тоді виставляється кількість балів або число відносно якого працівник кредитного відділу повинен зробити висновки щодо кредитоспроможності позичальника. Необхідно визначити, що в нашій країні є ...
...шоу клоунади, гладіаторські бої, костюмовані бали, вечори зустрічі з казковими героями і т.п.) Анімаційними експозиціями (музейна шоу, костюмовані експозиції). Сюди можуть входити анімаційні шоу музеї, ...
ціна франко відправлення Question 5 Балів: 1 Назвіть товар по якому товару продавець і покупець швидше за все домовляться на умовах ціни франко відправлення?
...КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 2 Question 1 Балів: 1 В середине первого десятилетия XXI века мировой рынок консалтинговых услуг оценивается в: a. 100 млрд. долл. США b.
для проведення «випускного балу». Прийняти такі рішення батьківському комітету рекомендувала директор школи Левіна. Варіант. Такі рішення батьківський комітет приймав самостійно, але Левіна не заперечувала ...
соціально інтегративної Question 4 Балів: 1 Єдність поведінки членів колективу, що грунтується на спільності інтересів, цінностей та норм поведінки, характеризує його: a. завершення розвитку b.
Question 1 Балів: 1 Істинна релігія це a. поєднання з Богом b. різновид психічної хвороби c. віра в щось надприродне Question 2 Християнська ...
...розподілу слухачів за кількістю набраних балів ,виділивши 3 групи з рівними інтервалами. Результати покажіть графічно. 25. Протягом тижня службою зайнятості району працевлаштовані 30 осіб з числа ...
...завдання студент може отримати бонусні бали В навчально методичній моделі вказати: 1. Курс, спеціальність, форма навчання. 2. Розділ навчальної дисципліни. 3. Формулювання теми. 4.
...якісної оцінки відвідувачів стенду Кількість балів для оцінки обрана за пропозиціями західних дослідників, проте може бути змінена відповідно до побажань конкретного експонента Характеристика відвідувача/ мотив відвідування ...
« 1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.