Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Роман

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 490 за запитом Бюджетні

Рівні, на яких здійснюється бюджетне планування. Види та особливості процесу бюджетного планування залежно від рівня бюджетної системи 52. Завдання бухгалтерського обліку бюджету.
Сутність та особливості діяльності бюджетної установи 1.1 Поняття бюджетних установ і правові засади їх діяльності 1.2 Порядок складання кошторису бюджетних установ 2.
Сутність та особливості діяльності бюджетної установи 1.1 Поняття бюджетних установ і правові засади їх діяльності 1.2 Порядок складання кошторису бюджетних установ 2.
Склад звітності бюджетних установ: порядок складання та подання Задача №1 Скласти баланс бюджетної установи на підставі наведених нижче даних.
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 6 1.1. Місцеві бюджети як фінансова основа місцевого самоврядування 6 1.2.... Сутність бюджетного планування на регіональному рівні 16 1.4 Зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів 18 РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ 21 2....
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти організації обліку в бюджетних установах 1.1 Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами, його функції та завдання 1.2 Організація обліку в бюджетних ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти формування облікової політики бюджетної установи Розділ 2 Особливості організації первинного обліку видатків бюджетних установ Розділ 3 Аналітичний та синтетичний облік видатків бюджетних установ Розділ ...
Теоретичні аспекти формування і функціонування бюджетної системи 5 1.1 Сутність, функції та етапи становлення бюджетної системи 5 1.2 Принципи формування і структурна будова бюджетної ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА…………………………………………..…7 1.1. Правопорушення як підстава виникнення відповідальності у сфері бюджету…………………………………………………………………………...….7 1.2. Класифікація бюджетних правопорушень………………………………...…15 РОЗДІЛ 2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ...................................................................................................................6 1.1. Сутність бюджетного процесу..............................................................6 1.2. Характеристика стадій бюджетного процесу....................................14 РОЗДІЛ 2.
...та значення місцевих бюджетів у бюджетній системі України...........................................................................................................6 1.1. Поняття та значення бюджетної системи України............................................6 1.2. Сутність та роль місцевих бюджетів у ...
Засади бюджетної політики на місцевому рівні 1.2. Складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів РОЗДІЛ 2. Особливості складання місцевих бюджетів в Україні ...
Організаційні засади функціонування бюджетної організації.........8 Розділ 3. Індивідуальне завдання: 3.1. Структура установи, права та обовязки працівників 13 3.2.... Розрахунок витрат бюджетної установи на плановий рік 25 3.5. Позитивні та негативні моменти складання та виконання кошторису бюджетної установи..............................................................................................27 3.6.
Сутність та значення бюджетних повноважень................................11 РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ.................................................14 2.1.
Бюджетний дефіцит та борг в умовах перехідної економіки.............. 2.1 Сутність та види бюджетного дефіциту.......................................... 2.2 Причини виникнення бюджетного дефіциту..................................
Форми бюджетного фінансування. Особливості використання різних форм бюджетного фінансування при здійсненні видатків бюджету 36. Планування видатків на економічну діяльність держави.
Напрями удосконалення процесу бюджетного планування. Розширення самостійності адміністративно територіальних одиниць в Україні у сфері бюджетного планування 51. Взаємозалік коштів з фінансування в рахунок погашення ...
Головною ланкою фінансової системи є бюджетна система, яка організаційно залежить від форми державного устрою і, як правило, складається з державного та місцевих бюджетів....бюджетами будуються на основі єдності бюджетної системи та фінансової політики держави взагалі. Зміни в економіці, керівництві господарством держави і зміни у структурі і функціях державної влади ...
Теоретичні засади бюджетної класифікації...........................................6 1.1. Сутність бюджетної класифікації...................................................................6 1.2. Значення бюджетної класифікації................................................................10 Розділ ІІ.
Форми використання бюджетних надходжень ….. 3 1.1. Сутність, призначення та структура державного бюджету, його функції ……… 3 1.2. Склад видатків та форми і використання бюджетних надходжень………. 6 2.
Теоретичні основи здійснення бюджетного процесу в Україні..........6 1.1. Поняття та учасники бюджетного процесу....................................................6 1.2. Стадії бюджетного процесу...........................................................................14 Розділ ІІ.
Сутність державного бюджету та бюджетного дефіциту. Організація управління бюджетним дефіцитом. 5 3. Аналіз управління бюджетним дефіцитом у розвинених країнах (на прикладі США). 24 4.
...відповідальності за порушення законодавства про бюджетну систему…………………………………………………………….……..6 Розділ 2. Юридичний аналіз складу злочину…………………………………..…14 2.1. Об’єктивні ознаки порушення законодавства про бюджетну систему України……………………………………………………………………………...14 2.2.
сутність бюджетної політики 2.1бюджетна політика як основа фінансової політики........................7 8. 2.2бюджет головний фінансовий документ країни.............................9.... зарубіжний досвід формування бюджетної системи та можливості викорстання в Україні 11 18 4. бюджетна політика в Україні 4.1механізм ормування бюжету і бюджетний процес......................................
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи складання, аналізу та контролю бухгалтерського балансу у бюджетних установах 1.1 Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами, його функції та завдання 1.2 Загальна характеристика статей балансу ...
...фінансів Україні у процесі управління бюджетним процесом................................................................................................13 2.1. Характеристика основних функцій Міністерства фінансів України.............13 2.2. Оцінка здійснення Міністерством фінансів України контролю за бюджетним процесом................................................................................................18 Розділ 3.
Фінансово бюджетне регулювання економіки держави План 1. Фінанси та бюджетна система України 2. Доходи та видатки Державного бюджету 3.
Бюджетна система: принципи її побудови; види бюджетів та форми взаємовідносин між ними 2. Виконання Державного бюджету.... Види кошторисів бюджетної установи 4. Джерела формування та напрямки використання Фонду сприяння зайнятості населення Література
Організація і завдання бюджетного планування 2. Методи бюджетного планування 3. Програмно цільовий метод у бюджетному процесі та особливості його запровадження в Україні 4.
Вступ Джерела власних надходжень бюджетних організацій Оподаткування власних надходжень бюджетних установ Операції, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від обкладання ПДВ бюджетних установ ...
Розвиток бюджетної системи України у 1917 1922 рр.. 4 2. Українська бюджетна система за часів Радянського Союзу 7 3.
Державне казначейство як суб'єкт бюджетного менеджменту. Призначення та функції Державного казначейства. Вертикальна будова Державного казначейства 47. Поняття та суть касового виконання бюджету.... Характеристика бюджетного устрою розвинених країн. Вплив чинників на елементи бюджетного устрою Література
Бюджет – центральна категорія бюджетного права 1. Бюджет: поняття і значення для функціонування держави. 2. Структура бюджету. 3. Доходи бюджетів та їх види.... Бюджетний кодекс України. Науково практичний коментар: станом на 1 берез. 2011 р. / за ред. Л.К.Воронової, М.П. Кучерявенка. – Х.
Особливості бухгалтерського обліку в бюджетних установах 1.1 Характеристика доходів і видатків установи соціального захисту 1.2 Організація бухгалтерського обліку виконання кошторисів у сфері соціального ...Аналіз формування доходної частини кошторису бюджетної установи 2.2 Структура і динаміка видатків кошторису 2.3 Особливості використання спеціального фонду Розділ 3.
Поняття та місце бюджетного права в системі фінансового права 2. Бюджетне законодавство 3. Бюджетна система України Висновки Література
Стадії бюджетного процесу 3. Сучасні проблеми бюджетного процесу Висновки Література
...та нормативних актів, що регулюють бюджетні відносини. Особливості бюджетного законодавства та порядок внесення змін до нього в Україні 35. Суть кошторисного планування. Структура кошторису. Види кошторисів.
...та нормативних актів, що регулюють бюджетні відносини. Особливості бюджетного законодавства та порядок внесення змін до нього в Україні 35. Суть кошторисного планування. Структура кошторису. Види кошторисів.
Бюджетне фінансування економіки: бюджетні інвестиції, бюджетні кредити 3. Роль і місце бюджету в фінансово кредитному механізмі Література
Бюджетна установа, підприємство «Комунальник» отримало значні позабюджетні кошти за надання послуг по замовленням мешканців району. За вказівкою вищестоящої установи вказані кошти ...були визначені, як нецільове використання бюджетних коштів. Правомірні лі дії контролюючого органу? Надайте правову оцінку ситуації. Визначити види юридичної відповідальності за нецільове використання бюджетних коштів, що ...
Вступ Розділ І Теоретичні та методологічні засади організації обліку, аналізу та контролю заробітної плати в бюджетних установах 1.1 Поняття, суть та види заробітної плати 1.2 Форми оплати праці в бюджетних установах 1.3 Порядок нарахування ...
Вступ Розділ І Теоретичні та методологічні засади організації обліку, аналізу та контролю заробітної плати в бюджетних установах 1.1 Поняття, суть та види заробітної плати 1.2 Форми оплати праці в бюджетних установах 1.3 Порядок нарахування ...
Бюджетна програма, порядок складання бюджетної програми Література
Бюджетний дефіцит: зміст, види та форми прояву…………………….……10 1.3. Особливості бюджетного дефіциту в Україні……………………………….14 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ДЕФІЦИТУ БЮДЖЕТУ ...
Характеристика бюджетного права....................................................18 2.1. Поняття, предмет та особливості бюджетного права.................................18 2.2. Структура бюджетного права........................................................................23 Розділ ІІІ.
...грошового обороту Розділ 2 Фіскально – бюджетна і грошово – кредитна політика, їх роль в державному регулюванні грошового обороту 2.1 Фіскально – бюджетна і грошово – кредитна політика, їх ...
Бюджетна політика України та її значення 15 2.2. Вплив бюджетної політики на соціально економічний розвиток країни 17 РОЗДІЛ 3.
ВСТУП 1. Особливості бюджетних правопорушень та їх класифікація 2. Характеристика видів відповідальності за бюджетні правопорушення ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Аналіз становлення сучасних бюджетних відносин. 2. Вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на дохідну частину державного бюджету. 3. Експертиза основних операцій бюджетного процесу з обліку витрат.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.