Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 2301 за запитом ВІДПОВІДНИХ

...учасником злочинної організації, вирішив зробити відповідне по відомлення до правоохоронних органів. Попередньо він розповів про все своїй дружині Ользі судді місцевого суду....його непохитності пообіцяла, що зробить відповідне повідомлення сама. Як у подальшому було встановлено слідством, Дроніна впродовж місяця вмовляла Олександра порвати зв’язки зі злочинцями та добровільно ...
...його відбуття, необхідно насамперед проаналізувати відповідні кримінально правові норми з цього питання. В результаті аналізу можна виявити певні особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбуття, ...також можливі пропозиції щодо поліпшення відповідних кримінально правових норм. Нормативні акти: [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Рекомендований перелік літератури до теми № [9, 39, 76, 106, ...
...економічного стану бази та зробивши відповідні розрахунки Z – коефіцієнтів за двома моделями, робимо висновок, що підприємство знаходиться у дуже критичному стані і ймовірність банкрутства є дуже ...засобів; отримання прибутку і забезпечення відповідного рівня рентабельності, достатнього для задоволення всіх своїх потреб при здійсненні основної, інвестиційної і фінансової діяльності.
...даного рівня продуктивності і отримати відповідну винагороду, то їх мотивація виконання завдання підвищиться. Існують також докази, що представлення людям інформації про результати їх роботи підвищує їх ... Відповідні спеціалісти розробили декілька специфічних методів створення і підвищення якості прогнозів. Результати прогнозування включаються в цілі організації, визначаємі керівництвом.
...з методикою що визначається щорічно відповідними інструкціями. Підготовчим етапом складання річної звітності установи є проведення інвентаризації, яке обумовлено вимогами зазначеними у Постанові Кабінету Міністрів України від ...29.02.2000 № 419 та відповідними нормативними документами Державного комітету статистики та Державної податкової служби України. Квартальна фінансова звітність подається ЦБ №2 не пізніше 25 числа ...
Методика розрахунку відповідних показників. 6. Як класифікуються поточні пасиви за терміновістю погашення? Оцінка їх якісного складу. 7. Система показників ліквідності: методика їх розрахунку ...та проставити ліворуч від номеру відповідну літеру. Групи активу балансу: Високоліквідні. Швидколіквідні. Повільноліквідні. Важколіквідні. Групи пасиву балансу: Найбільш термінові. Короткострокові. Довгострокові. Постійні.
відповідним органом, який має на це право b. самими сторонами c. за рішенням суду за вимогою однієї сторони d....не може бути зафіксований у відповідному документі Question 8 Застосування аналогії закону можливе за таких умов: a. відносини сторін знаходяться у сфері дії цивільного права b.
В 2002році по відповідних показниках ситуація покращилась, оскільки вони всі зросли в порівнянні з 2001роком. В той же час, коефіцієнт співвідношення кредиторської і дебіторської ...норма доходності (МВНД) перевищує вартість відповідного капіталу, тобто МВНД >d (ставку дисконту). Крім цього чисті надходження, від запропонованих заходів, в 2003 році складуть 181239,8 грн, ...
...8 Схема кореспонденції рахунків у відповідності з новим Планом рахунків Таблиця 2.9 Схема кореспонденції рахунків у відповідності з новим Планом рахунків Таблиця 2.10 Схема ...
...що не з’явився, направивши відповідну вимогу до адвокатського об’єднання. Після цього суд розглянув кримінальне провадження і ухвалив вирок. 17....після чого ознайомив його з відповідною постановою, вибачився від свого імені та імені керівництва РВВС. Проте у відповідь на запитання Шиншилова про те, хто відшкодує йому ...
...якості працівника й встановлюють міру відповідності рівня його кваліфікації вимогам займаної ним посади. Можна говорити про достатньо значну плинність кадрів підприємства, оскільки тільки в 2005 році ...тарифні ставки працівників, що займають відповідні посади з врахуванням атестаційних оцінок Таблиця 3.3 Система бальної оцінки результатів праці робітників Таблиця 3.4 Розрахунок суми премії ...
...може солідарно розподілити відповідальність із відповідним органом місцевого самоврядування Question 8 Згідно Бюджетного кодексу України чи мають право органи місцевого самоврядування створювати позабюджетні та валютні фонди?...В який термін за рішенням відповідної ради затверджуються обласні та районні бюджети? a. не пізніше ніж у 2 тижневий термін після прийняття проекту закону про Державний ...
...якості працівника й встановлюють міру відповідності рівня його кваліфікації вимогам займаної ним посади. Можна говорити про достатньо значну плинність кадрів підприємства, оскільки тільки в 2008 році ...тарифні ставки працівників, що займають відповідні посади з врахуванням атестаційних оцінок Таблиця 3.3 Система бальної оцінки результатів праці робітників Таблиця 3.4 Оцінка результатів праці ...
За отриманими результатами зробити відповідні висновки. 5.1.7. Відповісти на питання: 5.1.7.1. Поясніть економічний зміст бісектриси на графіку споживання....Проаналізувати розрахункові дані і зробити відповідні висновки про економічне зростання країни за аналізує мий період Таблиця 27 Вихідні дані Рік Номінальний ВНП, млрд.. дол..
...і будувати систему її нарахування відповідним чином. Система заробітної плати на ЗАТ “Канів Дніпробуд” для більшості робітників має погодинно преміальну форму, що зумовлено специфікою виробництва та ...тарифні ставки працівників, що займають відповідні посади з врахуванням атестаційних оцінок Таблиця 3.17 Оцінка результатів праці робітників господарства Таблиця 3.18 Розподіл премії між працівниками ...
...заклав традицію визначати істину як відповідність дійсності? a. Арістотель b. Ф. Бекон c. Платон d. К. Маркс Question 8 Якої концепції істини не існує в сучасній ... можливість бути використаною у відповідній економічній, соціальній та ін. сфері d. її практичну значущість Question 7 Стисле викладення змісту дисертації у процесі підготовки до захисту ...
...рина опиняється в такій ситуації, відповідний вроджений пусковий механізм забезпечує її розпізнавання, після чого настає розгальмовування, зняття "блокування". Мабуть, водночас відбувається також і активація відповідних нервових центрів.
Зробити відповідні висновки Завдання У табл. 5 додатка наведені дані, які характеризують залежність між розмірами післяподаткового доходу і споживчих видатків населення умовної ... За отриманими результатами зробити відповідні висновки 7. Відповісти на питання: 7.1. Поясніть економічний зміст бісектриси на графіку споживання 7.2.
...прецеденти, національне законодавство (за згодою відповідних держав) c. договори, правові акти міжнародних організацій, прецеденти, національне законодавство (за згодою відповідних держав) Question 32 Балів: 1 До міжнародного ...
...що спонукає її членів упроваджувати відповідні методи управління й стилі управлінського лідерства; члени команди одержують додаткові можливості для розвитку своїх професійних павичок, надаючи один одному допомогу ...час потрібно також для пошуку відповідної форми спільної роботи. Робота команди часто відрізняється повільністю. Це особливо помітно при великій чисельності команди і під час роботи в ...
...технології вирощування огірків корнішонів, за відповідністю продукції вимогам споживача, за процесом збирання врожаю та його перевезенням до споживача здійснюватиме керівник господарства. Лабораторія заводу також перевірятиме кожну партію огірків корнішонів на відповідність вимогам заводу.
...згідно рішення – згідно рішенню; у відповідності з рішенням – у відповідності до рішення – відповідно до рішення; вважаю необхідним – уважаю за потрібне – вважаю за необхідне; прийняти щодо Петрова ...
...основі якого коефіцієнта “ціна/прибуток” відповідній галузі може бути визначена прогнозна вартість компанії? a. поточного значення цього коефіцієнта компанії, що оцінюється; b....суд або з ймовірною втратою відповідних коштів? a. так b. ні c. не можна сказати точно Question 12 Наукоємність галузі як показник може вимірюватись: a.
...поставлене конкретне завдання з розвитку відповідних здібностей клієнта, який запросив його. Необхідний час: приблизно 75 хвилин. Необхідні матеріали: Форма А (роль 1); Форма В (роль 2); ...учасники зобов'язані діяти у відповідності з розподілом ролей. 6. Перш ніж приступити до опитування учасників, дайте наступні вказівки: – Нагадайте учасникам, ,що всі вони повинні грати ...
...економіки від 1967 року, у відповідності з яким була запроваджена практика регулярних спільних консультацій федерального уряду, профспілок і підприємців був прийнятий: в Німеччині в Іспанії у ...утворюються: Державною радою сторонами у відповідності з колективними договорами на паритетній основі міністерством праці Question 9 Державне бюро посередництва та арбітражу виконує функції посередника: в Сполучених ...
...якісний стан суспільних відносин на відповідному етапі розвитку суспільства та на вимозі дотримання суспільством діючих правових норм b. тотожне поняття з суспільним порядком c....влади та її поділ на відповідні гілки c. національно територіальна та адміністративно територіальна організація державної влади Question 77 Елементами механізму держави є: a.
...згідно рішення – згідно рішенню; у відповідності з рішенням – у відповідності до рішення – відповідно до рішення; вважаю необхідним – уважаю за потрібне – вважаю за необхідне; прийняти щодо Петрова ...
...Вид найму предмета лізингу, у відповідності з яким лізингоодержувач за договором лізингу передає третім особам у користування за плату на погоджений строк відповідно до умов договору ...платежу Question 9 Балансова вартість відповідної групи основних фондів зменшується на вартість основних фондів, які надаються платником податку лізонгодавцем: a. у фінансовий лізинг b.
виконати операцію вставки відповідну кількість разів c. ніяким Question 58 Якщо в буфері обміну знаходиться певний об'єкт (фрагмент тексту), то в результаті виконання ...його можна вирізати з використанням відповідної команди Ctrl+Х, або, наприклад, використати клавішу Delete. Чи є між даними методами принципові відмінності? a.
Організація взаємодії повноважень, відповідності і функції фірми, структури і персоналу 3. Управління організацією, направлене на успіх і його складові виживання (результативність, ефективність, практична реалізація) ...
Проведення аудиту кредитних операцій передбачає три основні напрями роботи:  перевірка відповідності дій банку правовому полю, що регламентує кредитну роботу;  вивчення якості кредитної роботи на всіх рівнях;  вивчення якості безпосередньо кредитного портфеля.
Сучасний стан залізниць України, їх відповідність міжнародним стандартам 2. Зміни в УЗ протягом останніх років 3. Перспективи розвитку вітчизняного залізничного транспорту Висновки Використана література
Організація взаємодії повноважень, відповідності і функції фірми, структури і персоналу 29. Управління організацією, направлене на успіх і його складові виживання (результативність, ефективність, практична реалізація) ...
...рецесії 2008 2009 років та відповідні антикризові заходи 3. Управління міжнародним маркетинговим середовищем на ринках АСЕАН Висновки Список літератури
...діяльність корпорації та про її відповідність національним стандартам корпоративного управління Завдання 2 2. Представити структуру власності обраної вами корпорації та проаналізувати, до якої з моделей за ...
Взаємооднозначна відповідність елементів множини. 4. Значення ознайомлення з множинами в молодшій групі. 5. Роль дидактичних ігор та ігрових вправ у розвитку в ...
Порядок атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці 3. Охарактеризувати особливості здійснення громадського контролю за додержанням ключових питань з охорони праці представниками профспілки ...
Ця операція відповідним чином була відображена в бухгалтерському обліку. Чи включається ця операція до складу валового доходу підприємства?
Описати технологію передачі відповідних платіжних документів в СЕП 4. Описати специфічні технічні засоби, які застосовуються у системах масових платежів, їх види та призначення Література
Описати технологію передачі відповідних платіжних документів в СЕП 4. Описати специфічні технічні засоби, які застосовуються у системах масових платежів, їх види та призначення Література
...умисне банкрутство: сутність, економічні ознаки відповідних дій, відповідальність Завдання № 19 В рамках санаційного аудиту проаналізувати структуру капіталу та фінансову незалежність підприємства, фінансова звітність якого представлена у ...
Види матеріальної відповідності 2.1. Обмежена матеріальна відповідальність (робітників, службовців чи працівників) 2.2. Повна матеріальна відповідальність 2.3. Підвищена матеріальна відповідальність 3.
...підприємства для здійснення діяльності у відповідності із цілями його розвитку 4. Шляхи оптимізації складу та структури майна підприємства Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки
...модель тесту на підтвердження та відповідність для проведення аудиторської перевірки операцій з оплати праці на промисловому підприємстві. Тест повинен містити 15 20 запитань. 5.
Перевірити відповідність даних бухгалтерського балансу, що відображають наявність основних засобів на підприємстві з даними первинних документів обліку основних засобів Завдання № 2.2 ...
Форматування листів в Excel Будь яка таблиця складається з рядків і стовпців, як правило рядки нумеруються цифрами 1, 2, 3 і так далі до 16384, а стовпцям привласнюється відповідність латинському алфавіту A, B, C і так далі Причому коли алфавіт закінчується, за Z слідує AA, AB, AC і так ...
...Розробити робочі документи для перевірки відповідності даних звітності власного капіталу з їх документальним оформленням і відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку.
Кожен з цих етапів регулюється відповідними державними стандартами, дотримання яких є обов’язковим для кожного видавництва. На сьогоднішній день нормативна база сучасного підучникотворення має багато недоліків.
Вступ Розділ 1 Міжнародні стандарти ISO та системи якості 1.1 Склад міжнародних стандартів 1.2 Ситуації, в яких застосовують системи якості та відповідні стандарти 1.3 Вибір і застосування міжнародних стандартів на системи якості Розділ 2 Аналіз міжнародних стандартів якості в умовах України ...
...огляду предмету експертизи і визначенню відповідних індексів, за допомогою яких можемо зробити висновок про належність того чи іншого об’єкту до тієї чи іншої категорії у ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.