Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 2301 за запитом ВІДПОВІДНИХ

На підставі комплексного аналізу відповідних показників було визначено, що в цілому підприємство не має суттєвих проблем в цій сфері, про свідчать показники забезпеченості матеріально виробничих ...найближчим часом підприємство не вжиє відповідних заходів, то воно не зможе на рівних конкурувати з високотехнологічними виробництвами інших підприємств, а з огляду на переважно експортну спрямованість ...
На підставі комплексного аналізу відповідних показників було визначено, що в цілому підприємство не має суттєвих проблем в цій сфері, про свідчать показники забезпеченості матеріально виробничих ...найближчим часом підприємство не вжиє відповідних заходів, то воно не зможе на рівних конкурувати з високотехнологічними виробництвами інших підприємств, а з огляду на переважно експортну спрямованість ...
Ці витрати обліковуються за відповідними статтями витрат. Згідно з П(С)БО 16 витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого ...застосованому у національних стандартах принципу відповідності витрат доходам. Якщо витрати неможливо прямо зв’язати з доходами певного періоду, то вони відображаються в складі витрат того звітного ...
...цінової політики згідно визначених на відповідну перспективу маркетингових завдань. Більш того, це дає можливість підприємству певним чином визначитися стосовно впливу ціни на формування прибутку підприємства в ...за якою реалізовувалася продукція у відповідному періоді, й собівартість одиниці продукції, розраховано параметри функції попиту на продукцію підприємства. За допомогою обробки даних засобами кореляційного аналізу, отримано ...
...експертиза діяльності підприємства на предмет відповідності законодавству; контроль якості 12. Децентралізація повноважень управління фінансами в розрізі окремих об'єктів, секторів, регіонів передбачається таким типом організаційної структури ... У відповідності до концепції про нейтральність дивідендної політики: найбільш раціональною є фінансова політика, в рамках якої відбувається відмова від виплати дивідендів; факт ...
...вантажу від перевізника з усіма відповідними повноваженнями, обов’язками та платежами. 2.4. Товар приймається на зберігання за кількістю та якістю уповноваженими представниками Сторін, згідно з ...що підтверджують якість товару: сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання та паспорт якості; 4.2.2. – здійснювати поставку товару на зберігання маршрутами, окремими партіями (не більше ...
...відбувається шляхом перерахування коштів на відповідний банківський рахунок. Отже, введення єдиного соціального внеску значно полегшує життя роботодавцям та підприємцям у частині адміністрування нарахування та сплати внесків ... Такі перевірки проводитимуть відповідні фонди (ФССТВП та ФНВ). За ухилення від сплати ЄСВ передбачено також кримінальну відповідальність. На ПАТ «Христинівський молокозавод» для обліку розрахунків ...
...обґрунтованість методів добору є основою відповідність претендента на посаду пропонованим до нього вимогам. Недооцінка вибору форм і методів підбора персоналу найбільш розповсюджена помилка керівництва багатьох вітчизняних ...як вміло і доречно використовувати відповідні технології і методи управління персоналом. І якщо вмілість має на увазі практичне оволодіння відповідними навичками, то під доречністю розуміють адекватність ...
...суд, повноваження якого поширюються на відповідну територію; ґ) Вищий господарський суд України. 2. Апеляційний господарський суд у процесі перегляду справи: а) зв'язаний доводами апеляційної скарги; ...суд, повноваження якого поширюються на відповідну територію; д) через апеляційний господарський суд, який прийняв оскаржуване рішення чи постанову; е) до Вищого господарського суду України. 6.
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Пов’язати найменування принципів сучасної податкової діяльності в Україні з їхніми визначенням (поставити поруч з найменуванням принципу відповідну букву). Найменування принципу Суть принципу 1. Соціальна справедливість А Визначення суми податків здійснюється у певній частці від отриманого прибутку й ...зобов’язань платника податків у відповідності з діючим законодавством b. забезпечення виконання плану доходної частини бюджету з дотриманням оптимальних фіна...
...проміжна операція виготовлення продукції, а відповідний завершений комплекс операцій, який, як правило, виконує група робітників. Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль ...оформлений, згідно законодавства про працю, відповідним актом і передбачає оплату робітникам у розмірі 2/3 від тарифної оплати 2. Щоб своєчасно здати готовий виріб замовнику керівництво ...
...проміжна операція виготовлення продукції, а відповідний завершений комплекс операцій, який, як правило, виконує група робітників. Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль ...оформлений, згідно законодавства про працю, відповідним актом і передбачає оплату робітникам у розмірі 2/3 від тарифної оплати 2. Щоб своєчасно здати готовий виріб замовнику керівництво ...
...проміжна операція виготовлення продукції, а відповідний завершений комплекс операцій, який, як правило, виконує група робітників. Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль ...оформлений, згідно законодавства про працю, відповідним актом і передбачає оплату робітникам у розмірі 2/3 від тарифної оплати 2. Щоб своєчасно здати готовий виріб замовнику керівництво ...
...проміжна операція виготовлення продукції, а відповідний завершений комплекс операцій, який, як правило, виконує група робітників. Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль ...оформлений, згідно законодавства про працю, відповідним актом і передбачає оплату робітникам у розмірі 2/3 від тарифної оплати 2. Щоб своєчасно здати готовий виріб замовнику керівництво ...
...проміжна операція виготовлення продукції, а відповідний завершений комплекс операцій, який, як правило, виконує група робітників. Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль ...оформлений, згідно законодавства про працю, відповідним актом і передбачає оплату робітникам у розмірі 2/3 від тарифної оплати 2. Щоб своєчасно здати готовий виріб замовнику керівництво ...
...проміжна операція виготовлення продукції, а відповідний завершений комплекс операцій, який, як правило, виконує група робітників. Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль ...оформлений, згідно законодавства про працю, відповідним актом і передбачає оплату робітникам у розмірі 2/3 від тарифної оплати 2. Щоб своєчасно здати готовий виріб замовнику керівництво ...
...проміжна операція виготовлення продукції, а відповідний завершений комплекс операцій, який, як правило, виконує група робітників. Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль ...оформлений, згідно законодавства про працю, відповідним актом і передбачає оплату робітникам у розмірі 2/3 від тарифної оплати 2. Щоб своєчасно здати готовий виріб замовнику керівництво ...
...проміжна операція виготовлення продукції, а відповідний завершений комплекс операцій, який, як правило, виконує група робітників. Така оплата праці за кінцевим колекгшшим результатом має високу стимулюючу роль ...оформлений, згідно законодавства про працю, відповідним актом і передбачає оплату робітникам у розмірі 2/3 від тарифної оплати 2. Щоб своєчасно здати готовий виріб замовнику керівництво ...
...проміжна операція виготовлення продукції, а відповідний завершений комплекс операцій, який, як правило, виконує група робітників. Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль ...оформлений, згідно законодавства про працю, відповідним актом і передбачає оплату робітникам у розмірі 2/3 від тарифної оплати 2. Щоб своєчасно здати готовий виріб замовнику керівництво ...
...проміжна операція виготовлення продукції, а відповідний завершений комплекс операцій, який, як правило, виконує група робітників. Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль ...оформлений, згідно законодавства про працю, відповідним актом і передбачає оплату робітникам у розмірі 2/3 від тарифної оплати 2. Щоб своєчасно здати готовий виріб замовнику керівництво ...
...проміжна операція виготовлення продукції, а відповідний завершений комплекс операцій, який, як правило, виконує група робітників. Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль ...оформлений, згідно законодавства про працю, відповідним актом і передбачає оплату робітникам у розмірі 2/3 від тарифної оплати 2. Щоб своєчасно здати готовий виріб замовнику керівництво ...
...проміжна операція виготовлення продукції, а відповідний завершений комплекс операцій, який, як правило, виконує група робітників. Така оплата праці за кінцевим колекгшшим результатом має високу стимулюючу роль ...оформлений, згідно законодавства про працю, відповідним актом і передбачає оплату робітникам у розмірі 2/3 від тарифної оплати 2. Щоб своєчасно здати готовий виріб замовнику керівництво ...
...проміжна операція виготовлення продукції, а відповідний завершений комплекс операцій, який, як правило, виконує група робітників. Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль ...оформлений, згідно законодавства про працю, відповідним актом і передбачає оплату робітникам у розмірі 2/3 від тарифної оплати 2. Щоб своєчасно здати готовий виріб замовнику керівництво ...
...проміжна операція виготовлення продукції, а відповідний завершений комплекс операцій, який, як правило, виконує група робітників. Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль ...оформлений, згідно законодавства про працю, відповідним актом і передбачає оплату робітникам у розмірі 2/3 від тарифної оплати 2. Щоб своєчасно здати готовий виріб замовнику керівництво ...
...проміжна операція виготовлення продукції, а відповідний завершений комплекс операцій, який, як правило, виконує група робітників. Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль ...оформлений, згідно законодавства про працю, відповідним актом і передбачає оплату робітникам у розмірі 2/3 від тарифної оплати 2. Щоб своєчасно здати готовий виріб замовнику керівництво ...
...проміжна операція виготовлення продукції, а відповідний завершений комплекс операцій, який, як правило, виконує група робітників. Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль ...оформлений, згідно законодавства про працю, відповідним актом і передбачає оплату робітникам у розмірі 2/3 від тарифної оплати 2. Щоб своєчасно здати готовий виріб замовнику керівництво ...
...проміжна операція виготовлення продукції, а відповідний завершений комплекс операцій, який, як правило, виконує група робітників. Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль ...оформлений, згідно законодавства про працю, відповідним актом і передбачає оплату робітникам у розмірі 2/3 від тарифної оплати 2. Щоб своєчасно здати готовий виріб замовнику керівництво ...
...проміжна операція виготовлення продукції, а відповідний завершений комплекс операцій, який, як правило, виконує група робітників. Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль ...оформлений, згідно законодавства про працю, відповідним актом і передбачає оплату робітникам у розмірі 2/3 від тарифної оплати 2. Щоб своєчасно здати готовий виріб замовнику керівництво ...
...проміжна операція виготовлення продукції, а відповідний завершений комплекс операцій, який, як правило, виконує група робітників. Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль ...оформлений, згідно законодавства про працю, відповідним актом і передбачає оплату робітникам у розмірі 2/3 від тарифної оплати 2. Щоб своєчасно здати готовий виріб замовнику керівництво ...
...проміжна операція виготовлення продукції, а відповідний завершений комплекс операцій, який, як правило, виконує група робітників. Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль ...оформлений, згідно законодавства про працю, відповідним актом і передбачає оплату робітникам у розмірі 2/3 від тарифної оплати 2. Щоб своєчасно здати готовий виріб замовнику керівництво ...
...проміжна операція виготовлення продукції, а відповідний завершений комплекс операцій, який, як правило, виконує група робітників. Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль ...оформлений, згідно законодавства про працю, відповідним актом і передбачає оплату робітникам у розмірі 2/3 від тарифної оплати 2. Щоб своєчасно здати готовий виріб замовнику керівництво ...
Зробити відповідні висновки Таблиця Вид продукції Варіант План Факт відхилення % вик. плану Зарах. у вик.плану 1 6585 2 2355 3 365 ... Зробити відповідні висновки Таблиця Сорт продукції Ціна, грн. Випуск продукції, од План Факт Вищий 470 1200 Перший 380 1540 Другий 320 2130 ...
Зробити відповідні висновки Таблиця Вид продукції Варіант План Факт відхилення % вик. плану Зарах. у вик.плану 1 2895 2 2585 3 510 ... Зробити відповідні висновки Таблиця Сорт продукції Ціна, грн. Випуск продукції, од План Факт Вищий 54 94 Перший 49 78 Другий 22 56 ...
...ознак, що характеризують підстави виникнення відповідного стану, а також ознак, що характеризують правомірність заподіяння шкоди у такому станові (або, якщо автор вважає за доцільне, окремий розгляд ...провести інше групування ознак, з відповідною зміною плану). У другому питанні автор має визначити, що підставою виникнення стану “Крайньої необхідності” є необхідність усунення небезпеки, визначити її ...
...у вигляді статистичних таблиць і відповідних графіків (секторної діаграми й лінійного графіку); 5) проаналізувати отримані результати. Завдання 29 Ціна одиниці однотипної продукції на підприємстві № 1 склала ...виконання цих завдань необхідно використати відповідні дані табл. 3.11. У кожному з них потрібно визначити: 1) розмах варіації за величиною виробітку; 2) середнє лінійне відхилення; ...
У відповідності із Господарським кодексом України підприємство є самостійним господарюючим уставним суб’єктом, яке володіє правами юридичної особи і здійснює виробничу, (науково ...комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку. Для здійснення своєї діяльності підприємство має розпорядження певними матеріальними трудовими і фінансовими ресурсами та засобами.
У відповідності із Господарським кодексом України підприємство є самостійним господарюючим уставним суб’єктом, яке володіє правами юридичної особи і здійснює виробничу, (науково ...комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку. Для здійснення своєї діяльності підприємство має розпорядження певними матеріальними трудовими і фінансовими ресурсами та засобами.
У відповідності із Господарським кодексом України підприємство є самостійним господарюючим уставним суб’єктом, яке володіє правами юридичної особи і здійснює виробничу, (науково ...комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку. Для здійснення своєї діяльності підприємство має розпорядження певними матеріальними трудовими і фінансовими ресурсами та засобами.
...що має право на отримання відповідної компенсації за шкоду у разі настання соціального страхового випадку Question 4 Соціальне страхування це: a....систему соціального страхування, при настанні відповідних умов d. певною мірою чисельність та структуру трудових ресурсів Question 7 Економічні функції соціального страхування включають a.
У відповідності із Господарським кодексом України підприємство є самостійним господарюючим уставним суб’єктом, яке володіє правами юридичної особи і здійснює виробничу, (науково ...комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку. Для здійснення своєї діяльності підприємство має розпорядження певними матеріальними трудовими і фінансовими ресурсами та засобами.
відповідність думки законам і формам мислення c. інтуїтивна очевидність d. відсутність будь яких сумнівів e. адекватне відображення в свідомості людини певної ... встановлення структури думки з відповідним позначенням структурних компонентів b. визначення закономірностей процесу мислення c. визначення правильності мислення d. виявлення змісту логічних форм мислення e.
...у якій потрібно чітко визначити відповідною правовою нормою. Також доцільно було б доповнити діючу правову регламентацію положенням про суб'єктів, які не мають право інформувати донора....вигляді факультативної одноразової допомоги або відповідних неодноразових пільг. Правила надання допомоги або пільг потрібно визначити аналогічно порядку відшкодування втрати працездатності в зв'язку з нещасним випадком; ...
...для внутрішнього аналізу та прийняття відповідних рішень. Розглядаючи загальний стан щодо витрат на підприємстві у звітному періоді ми досягли для удосконалення роботи підприємства таке, що ми ... Ці характеристики мають сприяти оцінці відповідності витрат попередньо визначеним нормам. Дослідивши порядок ведення обліку, аналізу та контролю витрат на приватному підприємствіми ми визначили, що суттєвою складовою ...
Задача 4 У відповідності з арбітражним застереженням контракту російська організація звернулася з позовом до німецької компанії в МКАС при ТПП РФ....службу ^Н^ (в справі є відповідні розписки), однак участі в процесі не брав. При виконанні винесеного проти нього рішення відповідач посилався на те, що не був ...
неможливість обрати відповідний підхід до здійснення управління, який би в найбільшій мірі відповідав вимогам, що висуваються з боку ситуації до організації b....заборгованості Question 3 Знайдіть найбільш відповідне висловлювання: „кризові ситуації... a. завжди можуть бути попереджені b. мають своїм джерелом лише внутрішні процеси в організації c.
...2 Внутрішнє середовище організації у відповідність із зовнішнім на тривалий період можна встановити за допомогою: a. стратегічного планування b. економічного аналізу c. статистичних d....виявити та виконати належний контроль відповідності діяльності підприємств вимогам природоохоронного законодавства Question 6 Основу методів екологічного менеджменту складають: a. управління якістю навколишнього природного середовища b.
...а кожного разу при виконанні відповідної ситуації на відміну від індивідуальних приписів та вказівок. І право, і мораль зорієнтовані на свободу волю людини і її відповідальність....загроз, їх виявлення та розроблення відповідних типових планів дій на випадок реалізації тих чи інших загроз. Залежно від ситуації, що складається, розрізняють такі види планів: • план ...
...для надання інформації про це відповідним державним органам. На ВАТ “Азот” податковий облік здійснюють на основі відображення валових доходів чи валових витрат, для нарахування податку на ...доходів та валових витрат з відповідним розрахунком податку на прибуток за лютий – квітень 2005 рік на ВАТ “Азот”, тис.грн “Рис. 2.6.
...видів і різновидів товарів у відповідності з попитом населення з метою більш повного його задоволення b. Замовлення, доставка, зберігання і продаж різних груп товарів c.... придбавати імпортний товар без сертифіката відповідності c. використовувати репутацію франчайзора і зареєстрований товарний знак Question 5 Франчайзинг – це: a. різновид лізингу b. тип мерчандайзингу c.
Страхування у страховика, що має відповідну ліцензію, за власні кошти клієнта d. Страхування у відповідного страховика за рахунок державного бюджету Question 16 Принцип сприяння стверджує, що: ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.