Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 2301 за запитом ВІДПОВІДНИХ

Страхування у страховика, що має відповідну ліцензію, за власні кошти клієнта d. Страхування у відповідного страховика за рахунок державного бюджету Question 16 Принцип сприяння стверджує, що: ...
...кризовий період розвитку демонструє недостатню відповідність стратегічним національним інтересам та постіндустріальним критеріям конкурентоспроможності. 3. З метою забезпечення усталеної конкурентоспроможності в сучасній практиці державного регулювання Україна має, ...та соціально економічної гармонізації досягатиметься відповідність критеріям асоційованого і повного членства України в ЄС, що не суперечить співробітництву у межах СНД та ЄЕП на основі еквівалентного ...
...можлива лише за умови розробки відповідного механізму її формування та реалізації. Суб'єктами механізму формування та реалізації бюджетної політики виступають всі установи, організації та відповідні органи, на які покладено обов'...
...якості моделі поведінки для учасників відповідних управлінських відносин; 3) санкціонує належну поведінку учасників відповідних управлінських відносин. Вкажіть не правильну відповідь. Суб’єкти адміністративного процесу в залежності ...
Аудиторські процедури: узгодженості (відповідності), підтвердження (незалежні) 19. Аудиторський висновок та його види 31. Допустимий ризик, властивий ризик Завдання № 14 Розробити модель тесту на підтвердження та відповідність для проведення аудиторської перевірки операцій ...
Аудиторські процедури: узгодженості (відповідності), підтвердження (незалежні) 2. Аудиторський висновок та його види 3. Допустимий ризик, властивий ризик Завдання № 14 Розробити модель тесту на підтвердження та відповідність для проведення аудиторської перевірки операцій ...
Задача 1 Інженер Силантьєв звернувся до юрисконсульта підприємства з питанням про те, чи поширюються на членів КТС, які обираються у відповідності зі ст. 15 Закону України «Про підприємства в Україні», пільги при звільненні у відповідності зі ст. 252 КЗпП України.
...дати оцінку, розкрити зміст, охарактеризувати відповідне питання 7. Економічна система: її сутність та структурні елементи ……………… 3 32. Підприємство – первина ланка ринкової економіки....Обґрунтуйте відповідь на кожне з відповідних питань 7. Що є альтернативною вартістю придбання будь якого товару? А. Час, який втрачаєте. щоб вирішити, що саме купити. В.
(курсова відповідає всім вимогам оформлення, +наявні зноски, уся інформація не взята з неба, а ссилається на відповідні джерела) ЗМІСТ ВСТУП.............................................................................................................................3. 1. Загальні положення про правочин......................................................................7. 2. Види і форми правочину...................................................................................1...
Перевірити відповідність даних бухгалтерського балансу, що відображають наявність основних засобів на підприємстві з даними первинних документів обліку основних засобів 2....за їхніми класифікаційними групами у відповідності з П(С) БО 7 «Основні засоби» 3. Ознайомитись, чи проводилась на підприємстві річна інвентаризація основних засобів, вивчити результати проведення ...
...моделі тестів на підтвердження та відповідність для проведення аудиторської перевірки операцій з довгостроковими та поточними зобов’язаннями на промисловому підприємстві. Кожний тест повинен містити 15 20 ...моделі тестів на підтвердження та відповідність для проведення аудиторської перевірки операцій з цінними паперами Завдання № 28 Розробити моделі тестів на підтвердження та відповідність для проведення і ...
...моделі тестів на підтвердження та відповідність для проведення аудиторської перевірки операцій з довгостроковими та поточними зобов’язаннями на промисловому підприємстві. Кожний тест повинен містити 15 20 ...моделі тестів на підтвердження та відповідність для проведення аудиторської перевірки операцій з цінними паперами Завдання № 28 1) Скласти програму аудиторської перевірки касових і банківських операцій.
...характеризують експортні та імпортні операції відповідні дані згідно варіанту; 3) встановити кореспонденцію рахунків операцій зовнішньоекономічної діяльності; 4) відкрити рахунки синтетичного обліку (всі початкові сальдо – нульові, крім ...імпорту засобів захисту рослин у відповідності з контрактом. Курс НБУ – 6,41 грн. за 1 євро. 30.01 імпортований товар був отриманий у повному обсязі, оформлена ...
...у звітному періоді і зробити відповідні висновки. 2. На основі даних підприємства вивчити обсяг і склад джерел власних і залучених коштів, формування і розподіл чистого прибутку та зробити відповідні висновки. 3.
...Список використаної літератури Висновок У відповідності до проведеного аналізу нормативно правових актів та наукової літератури можна зробити наступні висновки узагальнення. Загальні засади призначення покарання спрямовані на ...і для побудови санкцій у відповідних статтях Особливої частини Кримінального кодексу, де передбачені види і межі покарань за окремі злочини. Система покарань покликана визначати однаковість (однозначність) ...
...питань банківського нагляду НБУ стосовно відповідних банків у межах відповідних повноважень, закріплених за Національним банком України законодавчо. 2. Проаналізувати діяльність банку. 3.
...заборони відповідачу відчуджувати іншим особам відповідну квартиру, а також про накладення арешту на рахунок відповідача № 2900565874 в ПАТ «ПриватБанк» на суму 200000,00 грн....що обмеження відповідача в користуванні відповідними грошовими коштами унеможливить практичне вчинення правочину щодо відчудження квартири (сплату послуг нотаріуса на посвідчення відповідного договору, податків, зборів, інших платежів).
За наслідками перевірки були застосовані відповідні санкції. Необхідно: A) вказати процедури внутрішнього контролю, що можуть попередити подібні відхилення; B) скласти тести узгодженості....моделі тестів на підтвердження та відповідність для проведення і аудиту фінансових витрат і втрат від участі в капіталі, інших витрат. Література
...у задоволенні клопотання через відсутність відповідних засобів. Після завершення досудового розслідування, в судовому розгляді, залучений за призначенням захисник заявив клопотання про визнання отриманих внаслідок допиту відомостей ...злочину та наявності у справі відповідних доказів в судовому засіданні не досліджувалися. Оцініть прийняте слідчим суддею рішення на предмет дотримання відповідних вимог.
Чи допускаються українським законодавством відповідні положення у внутрішніх договорах? Варіант: сторони внутрішнього договору постачання зафіксували, що зобов'язання сторін за контрактом регулюються Віденською конвенцією 1980 ...момент укладення контракту, і всі відповідні можливі зміни у вибраному праві не застосовуються. Чи є спроба сторін "заморозити" застосовне право в певному моменті часу дійсною згідно ...
Менеджмент Вариант № Завдання № Дати коротку загальну характеристику організації: повна назва організації; галузева належність; форма власності; основні види продукції, що виробляється, виконувані послуги; загальна чисельність персоналу (включаючи чисельність працівників територіально відокремлених частин: філій, відділень, цехів, інститутів тощо); показники обсягів діяльності за минулий звітний рік: товарна продукція, обсяги продажу, вартість наданих замовникам по...
...За наслідками перевірки були застосовані відповідні санкції Необхідно: А) вказати процедури внутрішнього контролю, що можуть попередити подібні відхилення; Б) скласти тести узгодженості, які застосовуються аудитором під ...моделі тестів на підтвердження та відповідність для проведення аудиторської перевірки операцій з цінними паперами Завдання №30 1) Порівняйте дані розділу Власний капітал в розрізі статей звітності ...
...За наслідками перевірки були застосовані відповідні санкції. Необхідно: А) вказати процедури внутрішнього контролю, що можуть попередити подібні відхилення; Б) скласти тести узгодженості, які застосовуються аудитором під ...моделі тестів на підтвердження та відповідність для проведення аудиторської перевірки операцій з цінними паперами. Завдання № 30 1) Порівняйте дані розділу Власний капітал в розрізі статей звітності ...
...запропонованих методик та дати оцінку відповідності теоретичних міркувань власному досвідові Тип темпераменту можна визначити за допомогою тесту Айзенка, який проводиться з використанням комп’ютерної програми та ...переваги і запишіть їх під відповідними номерами. Остання фігура, буде явно не вашою формою, яка підходить вам менш за все Коло Трикутник Спіраль Прямокутник Квадрат Завдання ...
...засади ліцензування, вказати групи та відповідні види діяльності, що підлягають ліцензуванню. Після цього слід охарактеризувати порядок отримання ліцензії та користування нею....території ліцензіат має право займатися відповідною діяльністю, які дії він не може здійснювати, а також на те, в якому порядку реєструються відповідні зміни щодо самого ліцензіата ...
Встановіть відповідність: Огороджувальні захисні пристрої Блокувальні захисні пристрої Пристрої автоматичного контролю і сигналізації Попереджуючі захисні пристрої ¾ забезпечують роботу робочих органів, пристроїв, ... Встановити відповідність: Шум Радіоактивність Вібрація Іонізуюче випромінювання Іонізація ¾ самовільне перетворення ядер атомів одних елементів у інші ¾ хаотична сукупність різних за ...
...ознак, що характеризують підстави виникнення відповідного стану, а також ознак, що характеризують правомірність заподіяння шкоди у такому станові (або, якщо автор вважає за доцільне, окремий розгляд ...провести інше групування ознак, з відповідною зміною плану). у другому пункті плану автор має визначити, що підставою виникнення стану “необхідної оборони” є необхідність негайного попередження чи ...
...це комерційні організації, що розташовують відповідними приміщеннями, обладнанням і кваліфікованим персоналом. Найбільш поширені аукціони, організовані у формі акціонерних товариств. Нерідко це великі компанії, яка монополізує торгівлю ... Аукціон проводиться відповідним органом приватизації або уповноваженою ним юридичною особою за наявності не менше як трьох покупців, які повинні зареєструвати себе як учасники ...
...рахунках бухгалтерського обліку та визначити відповідні суми. 3. Задача № 2 Втрати конструкторського бюро підприємства на дослідження й розробки у звітному періоді становили: Види витрат Сума витрат ...рахунках бухгалтерського обліку та визначити відповідні суми. 4. Задача № 5 В першому кварталі 2002 року ТзОВ «Глорія» отримало дохід у сумі 1000 тис. грн.
...рахунках бухгалтерського обліку та визначити відповідні суми. 3. Задача № 3 Підприємство безплатно передає іншому підприємству: а) естакаду для ремонту автомобілів, первісна вартість якої 5 000 грн....рахунках бухгалтерського обліку та визначити відповідні суми. 4. Задача № 5 В першому кварталі 2002 року ТзОВ «Глорія» отримало дохід у сумі 1000 тис. грн.
...кількома спорідненими спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та матеріально технічного забезпечення; Технікум (училище) вищий навчальний заклад першого рівня акредитації або структурний підрозділ вищого навчального закладу ...кількома спорідненими спеціальностями, і має відповідний рівень кадрового та матеріально технічного забезпечення. Рівень акредитації рівень спроможності вищого навчального закладу певного типу провадити освітню діяльність, пов'язану ...
...оформленого страхового полісу звернувся з відповідною претензію до ЗАТ “Міська страхова компанія” про виплату відповідної страхової суми потерпілій пасажирці Самойленко. Але ЗАТ “Міська страхова компанія” відмовилося ...
...рахунках бухгалтерського обліку та визначити відповідні суми. 3. Задача № 2 Втрати конструкторського бюро підприємства на дослідження й розробки у звітному періоді становили: Таблиця 3 Вихідні дані ...рахунках бухгалтерського обліку та визначити відповідні суми. 4. Задача № 9 BAT «Каравелла» 15.02 ц.р. реалізувало продукцію на суму 20 000 грн.
...зазначених умов і дати їм відповідну оцінку 4. Задача № Філія фірми "Данко" виготовляє шафи для одягу. Норми прямих змінних витрат на одну шафу такі: – матеріали – 6 ...плату 9672 грн Потрібно: визначити відповідність прямих витрат на матеріали встановленим нормам і цінам; визначити відповідність прямих витрат на заробітну плату встановленим трудомісткості та середній тарифній ...
...оформленого страхового полісу звернувся з відповідною претензію до ЗАТ “Міська страхова компанія” про виплату відповідної страхової суми потерпілій пасажирці Самойленко. Але ЗАТ “Міська страхова компанія” відмовилося ...
...виховна робота, оскільки тут створюється відповідний моральний стан футболіста, що забезпечує його готовність витримувати великі тренувальні навантаження та психологічні напруження, пов’язані участю в змаганнях....у спортивній практиці часто спостерігаються відповідні відхилення від нормального стану, тобто передстартової “лихоманки” або апатії. Передстартовій лихоманці властиве переважання стану збудження над процесами гальмування.
У відповідності із Господарським кодексом України підприємство є самостійним господарюючим уставним суб’єктом, яке володіє правами юридичної особи і здійснює виробничу, (науково ...комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку. Для здійснення своєї діяльності підприємство має розпорядження певними матеріальними трудовими і фінансовими ресурсами та засобами.
...міжнародних стандартах, слугують одержані сертифікати відповідності. У 2005 році Кондитерська Корпорація «Roshen» виконуючи побажання своїх Замовників прийняла стратегічно важливе рішення підтвердити свою здатність досягати високого рівня ...рік вже разом із сертифікатами відповідності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2000 для чотирьох українських кондитерських фабрик, що входять до складу корпорації «Roshen».
...потрібно давати з посиланням на відповідні частини та статті ЦК. 1. До сфери якої галузі права належить врегулювання даних відносин? 2.... Коломієць звернулася до суду з відповідною вимогою. Рішенням суду задоволено позов Коломієць. Питання: Відповіді потрібно давати з посиланням на відповідні частини та статті ЦК. 1.
...громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності обчислення та сплати збору; призначає ..., що в порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 335,6 млн. грн., або на 37,8%. Власні надходження склали 849,4 млн. грн.
...начальник органу внутрішніх справ у відповідності з функціональними обов’язками? Чи можливо розцінити дії начальника органу внутрішніх справ як втручання у процесуальну діяльність слідчих? 2....начальник органу внутрішніх справ у відповідності із функціональними обов’язками? Чи обгрунтовані й переконливі аргументи начальника слідчого відділу? Який порядок залучення працівників органу досудового слідства до ...
...виразити у своєму висновку ступінь відповідності цієї інформації установленим стандартам. Згідно з міжнародним нормативом "Використання результатів роботи внутрішнього аудитора" внутрішній аудит здійснюється за такими напрямками: аналіз ...контроль, аудитор досліджує і дає відповідну оцінку процедурам внутрішнього контролю на підприємстві. Оцінка бухгалтерського обліку й аудиторського ризику завдання другого етапу.
...свою чергу, приведення законодавства у відповідність до потреб ринкової економіки. Враховуючи економічні закони ринку, варто відзначити, що саме на банківську, кредитну та грошову системи покладено роль ...забезпечує дотримання прийнятих стандартів, виконання відповідних процедур обліку та контролю. Віднесення обліку кредитних операцій до функцій бек офісу відповідає принципам розподілу обов'язків.
Ситуація 2 В відповідності до змін в законодавстві ставки заробітної плати кваліфікованих робітників фірма повинна підвищити на 50%, по відношенню до тих, що зараз ...на заробітну плату формулюються в відповідності до погодинних ставок Тквал. персоналу = 4 грн.; Т неквал. = 2 грн. Змінні накладні витрати розподіляються з розрахунку 1 грн.
Ситуація 2 В відповідності до змін в законодавстві ставки заробітної плати кваліфікованих робітників фірма повинна підвищити на 50%, по відношенню до тих, що зараз ...на заробітну плату формулюються в відповідності до погодинних ставок Тквал. персоналу = 4 грн.; Т неквал. = 2 грн. Змінні накладні витрати розподіляються з розрахунку 1 грн.
...форми з єдиною методикою розрахунків відповідних показників; б) у наявності фінансових планів, що їх складено з перспективою на три роки з виокремленням щомісячних показників за перший ...фінансових показників від середньогалузевих у відповідній сфері бізнесу. 3. Як правило, фінансовий план будь якого бізнес плану містить три підрозділи: перший — план доходів і видатків (план ...
...потенціалу, рівня використання цього потенціалу, відповідності працівника займаній посаді або його готовності зайняти конкретну посаду, у тім, щоб охарактеризувати ефективність його трудової діяльності, а отже, і ...менеджер може порекомендувати йому пройти відповідний курс навчання. Атестація в Канівському судноплавному шлюзі носить демократичний характер, а не каральний, як це іноді буває в деяких українських ...
...форми з єдиною методикою розрахунків відповідних показників; б) у наявності фінансових планів, що їх складено з перспективою на три роки з виокремленням щомісячних показників за перший ...фінансових показників від середньогалузевих у відповідній сфері бізнесу. 3. Як правило, фінансовий план будь якого бізнес плану містить три підрозділи: перший — план доходів і видатків (план ...
...форми з єдиною методикою розрахунків відповідних показників; б) у наявності фінансових планів, що їх складено з перспективою на три роки з виокремленням щомісячних показників за перший ...фінансових показників від середньогалузевих у відповідній сфері бізнесу. 3. Як правило, фінансовий план будь якого бізнес плану містить три підрозділи: перший — план доходів і видатків (план ...
...форми з єдиною методикою розрахунків відповідних показників; б) у наявності фінансових планів, що їх складено з перспективою на три роки з виокремленням щомісячних показників за перший ...фінансових показників від середньогалузевих у відповідній сфері бізнесу. 3. Як правило, фінансовий план будь якого бізнес плану містить три підрозділи: перший — план доходів і видатків (план ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.