Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2301 за запитом ВІДПОВІДНИХ

...до змін зовнішнього середовища і відповідну адаптацію. 5. Суть стратегічного управління полягає у формуванні уяви про середовище підприємства та вироблення загального уявлення про його перспективи у ...нового переосмислення та вдосконалення в відповідності до принципів сучасного менеджменту, принципів об’єктно цільового підходу та врахування синергійного ефекту. Використання об’єктно цільового підходжу потребує переосмислення ...
...аналізу фінансового стану підприємства, визначити відповідні показники і скласти аналітичну записку 3. Завдання Вихідна інформація: 01.01 2003 року троє друзів заснували підприємство «У»....аналізу фінансового стану підприємства, визначити відповідні показники і скласти аналітичну записку Література
...облікові документи, які складені у відповідності із встановленими дорученнями. Отже, бухгалтерський облік на підприємстві ЗАТ “Красуня” здійснюється бухгалтерією, яка являється його самостійним структурним підрозділом, який очолює ...в окремих відомостях звіряються з відповідними даними первинних документів, на основі яких і були зроблені записи. Узагальнення місячних ітогів фінансово господарської діяльності ЗАТ “Красуня”, відображених у ...
отримання відповідного документу про освіту. b. визначену освітньо професійну програму; c. державну атестацію та термін навчання; Question 10 Професор це: a.... засвоєння відповідної кількості інформації; c. один із найважливіших видів діяльності людини; Question 2 Навчальні дисципліни бувають: a. альтернативними; b. змішаними. c.
...навичок, які здобуваються особистістю у відповідному закладі освіти Question13 Балів: 1 Які із названих факторів впливають, у першу чергу, на зміст освіти Виберіть одну правильну відповідь ...особистості: “Воно” – несвідомі інстинкти; “Я” – відповідна єдність несвідомого і вимог дійсності; “Над – Я” – сукупні моральні норми суспільства, “цензори” Виберіть одну правильну відповідь a. З. Фрейд b.
...теплової енергії, ніж нарахована у відповідності з затвердженими Кабінетом Міністрів України нормами споживання; несвоєчасний початок та дострокове закінчення опалювального періоду по причині заборгованості по використанню газу ...загальних обсягів використання газу у відповідності з Указом Президента України в порівнянні з минулим роком на 17,2 %. У результаті комплексного аналізу фінансово економічної діяльності і ...
...аналізу фінансового стану підприємства, визначити відповідні показники і скласти аналітичну записку. Завдання № 2 Вихідна інформація 01. 01. А року троє друзів заснували підприємство "У"....аналізу фінансового стану підприємства, визначити відповідні показники і скласти аналітичну записку.
...причину конфлікту, а потім застосувати відповідну техніку вирішення конфліктних проблем. Question 11 of 20 Одним з перших кроків у вирішенні конфлікту є визначення прихованих причин та ...20 Таблицю схему питань та відповідних стратегій, які можна застосовувати при вирішенні конфліктних ситуацій було запропоновано американським психологом Джині Грехемом Скоттом.
...та незміщену дисперсію залишків і відповідне середньо квадратичне відхилення залишків Обчислити коефіцієнт детермінації ,. 2. Перевірити статистичні гіпотези: про значущість коефіцієнта детермінації (тобто перевірити адекватність моделі); про ...кожного з цих проектів та відповідні значення ймовірностей. Цифрові дані наведено в таблиці. Потрібно оцінити міру ризику кожного з цих проектів та обрати один із них ...
Зробіть відповідні висновки Задача В таблиці наведено дані щодо загальних витрат на виробництво у вартісному виразі та зміну кількості виготовлених сервізів в ... Зробіть відповідні висновки
...навичок, які здобуваються особистістю у відповідному закладі освіти Question 13 Балів: 1 Які із названих факторів впливають, у першу чергу, на зміст освіти Виберіть одну правильну ...особистості: “Воно” несвідомі інстинкти; “Я” відповідна єдність несвідомого і вимог дійсності; “Над Я” сукупні моральні норми суспільства, “цензори” Виберіть одну правильну відповідь a. І. Кант b.
Зміна кожного з них зумовлює відповідну зміну результативного показника. Відхилення фактичних витрат на 1 грн. продукції від планових за 2002 рік склали: в І му кварталі ...виходу конкретного виду продукції з відповідної одиниці молочної сировини та норм витрат часу на її виготовлення; * Економія енергоносіїв шляхом почасового постачання їх, виходячи з режимного часу ...
...то вона була проведена у відповідності з вимогами Закону України “Про аудиторську діяльність” та “Національних нормативів аудиту в Україні”. Під час аудиту були зроблені дослідження шляхом ...звіті, а також дана оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Тому проведена аудиторська перевірка забезпечила розумну основу ...
...то вона була проведена у відповідності з вимогами Закону України “Про аудиторську діяльність” та “Національних нормативів аудиту в Україні”. Під час аудиту були зроблені дослідження шляхом ...звіті, а також дана оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Тому проведена аудиторська перевірка забезпечила розумну основу ...
...то вона була проведена у відповідності з вимогами Закону України “Про аудиторську діяльність” та “Національних нормативів аудиту в Україні”. Під час аудиту були зроблені дослідження шляхом ...звіті, а також дана оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Тому проведена аудиторська перевірка забезпечила розумну основу ...
...роботи, можна зробити висновок про відповідність його національним обліковим стандартам. Згідно з вимогами чинного законодавства УЕГГ здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну, ...відповідає за нарахування та сплату відповідних податків) передбачити проведення нарахувань та перерахувань податків, зборів та платежів в бюджети різних рівнів та відповідальність, яку він несе в ...
Часто це відбувалось без відповідної логічної послідовності. Особливо це стосується проблем оподаткування, приватизації, підприємництва. Такі закони вимагали частих змін. В результаті знижується регулюючий вплив законодавства ...де автор узагальнюючи роботу зробив відповідні узагальнення та пропозиції. Закінчується дослідження «Списком використаних джерел», що безпосередньо використовувались автором при написанні роботи.
...та його субрахунків відображають надходження відповідних запасів на підприємство та збільшення їх вартості в результаті дооцінки, по кредиту — витрати на виробництво, відпуск в переробку, на сторону, ... У відповідності з новими вимогами облік виробничих запасів необхідно розвивати у таких напрямках: • забезпечення правильного і своєчасного документування операцій з придбання, руху ...
У відповідних графах накладної робиться також відмітка про кількість і суму нереалізованих товарів. Розрахунки за товари, продані в кредит ведуться заготівку через ... У відповідності з вимогами Закону України «Про податок на додану вартість» відомості про будь які товари, роботи, послуги, що придбаваються особою, зареєстрованою ...
...облік в держлісгоспі ведеться у відповідності з чинним законодавством. Аудит на підприємстві не проводився. Але значних порушень у ведені обліку на підприємстві немає....обмежень надана інформація свідчить про відповідність здійснюваної господарсько фінансової діяльності чинному законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам.
, про що направив йому відповідну претензію. У відповідь на претензію ТОВ «Транзит» зазначило, що у зв’язку з прийняттям рішення про стягнення заборгованості за договором ... про стягнення відповідної заборгованості в сумі 10000,00 грн. Заперечуючи проти позову ФО П Ярославін Я.М. посилався на те, що договором поставки ...
...реквізити податку чи збору у відповідності з цими вимогами ведеться облік по податках та платежах. Всі первинні документи в Таращанському районному ШРБУ ведуться без використання комп’...виконуються з точністю та у відповідності з чинним законодавством. У найближчому майбутньому підприємство чекає реструктуризація – це і є головним недоліком, через цей фактор відповідальність працівників занадто ...
...згідно з принципами нарахування та відповідності доходів і витрат. Звіт про рух грошових коштів складається з метою надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої, неупередженої інформації про ...про її обґрунтованість, раціональність та відповідність діючому законодавству. За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок про те, що в 2007р. порівняно з 2005, 2006 роками, сума ...
...кошти 32174 24031 8143 Зробити відповідні висновки щодо фінансового стану підприємства. Задача № 8 Розрахувати показники фінансової стійкості підприємства, яке займається ЗЕД, та зробити відповідні висновки.
, про що направив йому відповідну претензію. У відповідь на претензію ТОВ «Транзит» зазначило, що у зв’язку з прийняттям рішення про стягнення заборгованості за договором ... про стягнення відповідної заборгованості в сумі 10000,00 грн. Заперечуючи проти позову ФО П Ярославін Я.М. посилався на те, що договором поставки ...
...7209,3 2442,9 Зробити відповідні висновки щодо фінансового стану підприємства. Задача № 8 Розрахувати показники фінансової стійкості підприємства, яке займається ЗЕД, та зробити відповідні висновки.
...облік в держлісгоспі ведеться у відповідності з чинним законодавством. Аудит на підприємстві не проводився. Але значних порушень у ведені обліку на підприємстві немає....обмежень надана інформація свідчить про відповідність здійснюваної господарсько фінансової діяльності чинному законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам.
...облік в держлісгоспі ведеться у відповідності з чинним законодавством. Аудит на підприємстві не проводився. Але значних порушень у ведені обліку на підприємстві немає....обмежень надана інформація свідчить про відповідність здійснюваної господарсько фінансової діяльності чинному законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам.
...7209,3 2442,9 Зробити відповідні висновки щодо фінансового стану підприємства. Задача № 8 Розрахувати показники фінансової стійкості підприємства, яке займається ЗЕД, та зробити відповідні висновки.
...послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством України. Основні види діяльності: Виробництво парфумерної продукцiї та косметичних засобiв Оптова торгiвля парфумерними та косметичними товарами Роздрiбна ...та прогнозування грошових потоків: складання відповідних внутрішніх документів (бюджет грошових потоків, плановий звіт про рух грошових коштів, платіжний календар тощо); 2) затвердження та впровадження бюджету грошових...
...2403,1 814,3 Зробити відповідні висновки щодо фінансового стану підприємства. Задача № 8 Розрахувати показники фінансової стійкості підприємства, яке займається ЗЕД, та зробити відповідні висновки.
...на зворотній стороні оригіналу сертифіката відповідності при митному контролі това¬рів, котрі підлягають обов'язковій сертифікації? 47. Що є підставою митного оформлення товару (продук¬ції) для ...номер і дата видачі сертифіката відповідності товару? 49. Що є об'єктом класифікації в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)? 50. З яких блоків складається УКТЗЕД?
...до юрисконсульта з проханням підготувати відповідний проект договору. Дайте правову кваліфікацію відносин між художником дизайнером Сірченко та ТОВ дизайн студією “Палітра” Завдання 5....річних у зв’язку з відповідною зміною облікової ставки НБУ. У листі також повідомлялося, що в разі, якщо Кононенко протягом 10 днів з моменту отримання листа ...
...витрати виробництва проводяться на підставі відповідних первинних документів, які можна виділити такі групи: з обліку витрат праці; з обліку витрат предметів праці; з обліку витрат засобів ...27 “Продукція сільськогосподарського виробництва” виключити відповідні субрахунки, а продукцію від урожаю вносити на рахунок 26 “Готова продукція”. Запропоновано в аналітичних рахунках витрати відображати згідно з кореспондуючими ...
...язок між розвитком огороджувань у відповідних районах і виникненням в них селянських повстань. Навіть в Йоркширі і інших північних графствах де причини руху були досить складними, ...відбилось в програмі повстанців, і відповідних розпорядженнях лондонського уряду. В норфолькському повстанні проблема експропріації, питання про долю общинних угідь проходить червоною ниткою через усі 29 статей ...
...які передбачали деякі пільги для відповідних категорій населення.) Мета. В результаті проведеної мною роботи були детально вивчені теоретичні та практичні аспекти, які стосуються як споживчого кредитування ...має розробка методологічної бази по відповідному банківському продукту. Так нами були вироблені та запропоновані рекомендації по роботі банку із заставою нерухомого майна.
...3 4 4 5 5 Відповідна вартість капіталу для обох проектів становить 15%. Якщо обидба проекти потребують початкових витрат у розмірі 10 млн.грн....споживчих цін, який забезпечив би відповідне хеджування ризику Задача Американський експортер уклав угоду на продаж з британським клієнтом на суму в 100000 GBP у червні року ...
Більше того, необхідно вживати відповідних заходів щодо сприяння інформованості і навчання для більш широкого розуміння принципу рівності можливостей і ставлення до працюючих чоловіків і жінок ...цивільного та цивільно процесуального законодавства, відповідність його норм стандартам міжнародного права безпосередньо залежить від рівня досконалості цього законодавства у цілому. На даний час чинне цивільне законодавство ...
...а також для забезпечення прийняття відповідних рішень керівництвом підприємства та власниками. Структура Звіту базується на класифікації грошових потоків, яка передбачає поділ діяльності на три види: операційну, ...касового господарства це порядок дотримання відповідного обслуговування каси, підбір кадрів, організація доставки грошей з банку і виручки в банк, а також охорона каси [42].
...наявності необхідної нормативно технологічної документації, відповідної матеріально технічної бази і кваліфікації обслуговуючого персоналу. Постачання продуктами харчування і сировиною проводити безпосередньо від виробників за наявності відповідних документів, які засвідчують їх якість ...
...перелом у 2006 році характеризується відповідними темпами зростання цих показників : капіталу в цілому 12,0 та власного капіталу на 11,50 %. Як позитивне явище слід визначити значне ...обробки, аналізу інформації та видачі відповідної документації. Бухгалтерія РАЙСТ забезпечена персональними комп’ютерами та в своїй роботі використовує комп’ютерну програму1С:Бухгалтерія (конфігурація “Торгівля та склад”).
...перевірки він прийме рішення у відповідності з вимогами закону. Оцініть ситуацію, що склалася. Чи правий начальник слідчого підрозділу? Які повноваження має начальник слідчого підрозділу стосовно контролю ... Чи діяв слідчий у відповідності із вимогами закону? 4. При підведенні підсумків роботи відділення за півріччя, начальник слідчого відділення за сумлінне ставлення до виконання службових ...
...по кредиту – їх списання на відповідні рахунки класу 8 “Витрати”. Аналітичний облік в школі ведеться сальдовим методом, що сприяє значному поліпшенню якості як складського, так і ...в строки і порядку, передбаченому відповідною інструкцією. Основним завданням інвентаризації запасів є не тільки виявлення їх фактичної наявності, а й дотримання умов зберігання запасів, правил їх ...
...підвищений ліміт по кошторису на відповідну суму. Показником кінцевого виконання кошторису установи, є фактичні видатки – це дійсні, кінцеві видатки установи, оформлені відповідними документами, включаючи видатки за неоплаченими ...
...виробів, які можна придбати без відповідних документів та за меншу ціну, приховуючи при цьому доходи. Та такий шлях отримання прибутку є дуже ризиковим.... Отже, важливо закуповувати товар з відповідними сертифікатами якості та іншими супроводжувальними документами, що гарантують якість споживачеві. Адже більшість населення віддають перевагу якісним, хоч і дорожчм товарам.
...засобів ЧЦРА №35 здійснює у відповідності із законодавством, на що має відповідну ліцензію. При оцінці стану обліку запасів було досліджено облік надходження, виготовлення власними силами і ...
Теоретичні положення бажано проілюстру¬вати відповідними прикладами із судової практики. Висвітлюючи шосте питання, слід зауважити, що у ме¬жах прямого і непрямого умислів у теорії та ...для кваліфікації і навести приклади відповідних судових справ. С пис о к лі те р а тур и Вереша, Р.В.
...має здійснюватись лише на підстав відповідного наукового обгрунтування, з обов’язковим урахуванням інтересів усіх користувачів облікової інформації. Реформа бухгалтерського обліку характеризувалась браком загальної стратегії, непослідовністю, надмірною ...компоненти реформи знайшли відображення у відповідних законодавчих та нормативних актах. Водночас, триває дискусія стосовно доцільності виділення в бухгалтерському обліку підсистеми податкового обліку; • від створення ефектив...
У відповідності з законом статутний фонд в обов'язковому порядку формує: а) підприємство, засноване на власності фізичної особи; б) підприємство, засноване на ... Максимально відповідним специфіці підприємницької діяльності є психологічний тип: а) меланхолічний; б) сангвінічний; в) флегматичний; г) холеричний; д) правильної відповіді немає. 25.
...синтетичні рахунки бухгалтерського обліку з відповідними початковими залишками Протягом листопада на підприємстві відбулися такі господарські операції: Зміст господарських операцій Дт Кт сума 1....синтетичні рахунки бухгалтерського обліку з відповідними початковими залишками Протягом листопада на підприємстві відбулися такі господарські операції: Зміст господарських операцій сума 1.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.