Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 731 за запитом ВІТЧИЗНЯНОЇ

Проаналізуйте діючі і затверджені вітчизняні стандарти в галузі інформації і документації (чи бібліотечної справи і бібліографії). 7. Охарактеризуйте один із видів періодичного або продовжуваного видання.
...фінансова установа, один із лідерів вітчизняного банківського ринку. Згідно рейтингу Асоціації українських банків (АУБ), станом на 01.01.2008 року, ВАТ КБ «Надра» входить до 10 ...
...в період в роки Великої Вітчизняної війни Р О З Д І Л 3. Особливості розвитку права в УРСР у післявоєнні роки 1.
...використаної літератури Як відмічає ряд вітчизняних і зарубіжних економістів персонал і організаційна структура управління являються головними внутрішніми чинниками, що впливають на ефективність функціонування підприємства та багато ...
...НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОЇ СФЕРИ ПОСЛУГ …………………………………………………………….. 3.1. Обґрунтування оновлених стратегічних завдань розвитку інноваційного підприємництва сфери послуг ……………………………… 3.2.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ 11 Суть, роль та призначення соціальних видатків бюджету у забезпеченні розвитку суспільства 12 Зміст державних соціальних гарантій та їх вплив на видатки соціальної сфери Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ 21 Порядок планування, фінансування та оптимізації соціальних видатків бюджету 22 Оцінка динаміки та структури видатків соціального спрямування Зведеного...
...роботи були вивчені методи просування вітчизняного товару на зовнішній ринок, практичні й теоретичні аспекти складання стратегічної програми підприємства, методика проведення досліджень.
Правові проблеми державного страхування: вітчизняний та зарубіжний досвід……………………................................................................................................41 Висновки………………………………………………………………………….……..47 Список використаних джерел………………………………………………………….49 Додаток.............................................................................................................................52 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
Порівняльний аналіз організації вітчизняного обліку запасів з іншими країнами світу 3.2. Комп’ютерна обробка за допомогою програми 1С: Бухгалтерія 8.1.
...комерційним банком та уроки для вітчизняного банківського менеджменту 86 Висновки до розділу 3 94 РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ В БАНКІВСЬКІЙ УСТАНОВІ ПАТ «ОТП БАНК» 95 ВИСНОВКИ ...
...виховання у працях зарубіжних і вітчизняних учених 2.2. Дошкільні заклади та міжнародні організації дошкільної освіти 2.3. Особливості системи дошкільної освіти в різних країнах Список ...
...використаної літератутри Управління матеріальними ресурсами вітчизняних підприємств є важливою проблемою економіки. Запаси матеріальних ресурсів необхідні в народному господарстві для забезпечення його стабільності та ритмічного функціонування усіх ...
Вітчизняній системі фінансового регулювання економіки і соціальної сфери належить пройти багато етапів становлення, але безперечне одне підходи до вирішення завдань, що ...
...політиці як явищу новому для вітчизняного обліку притаманна відсутність теоретичних напрацювань, єдності термінологічного апарату, проблеми в практичній реалізації. Кожна складова облікової політики підприємства, яка відповідає рівню ...
...та поглиблення кризових явищ на вітчизняних підприємствах. У зв’язку з цим гостро постала проблема банкрутства суб’єктів господарювання, виникла необхідність його регулювання на державному рівні, ...
Нині вітчизняним підприємствам вкрай необхідні додаткові фінансові потоки, які б стали каталізатором економічного розвитку. Необхідні підприємствам фінансові ресурси можна залучати різними шляхами.
...впливають на якість навчання студентів вітчизняних ВНЗ. Інтерактивна технологія навчання, то — це така організація навчального процесу, за якої неможлива неучасть студента у колективному взаємодоповнюючому, заснованому на ...
...впливають на якість навчання студентів вітчизняних ВНЗ. Інтерактивна технологія навчання, то — це така організація навчального процесу, за якої неможлива неучасть студента у колективному взаємодоповнюючому, заснованому на ...
...ринку, як міжнародному, так і вітчизняному. Задля забезпечення відповідного функціонування таких ринків насамперед слід розробити або удосконалити закони, правила, процедури, створити систему нагляду, які гарантують інвесторам ...
Враховуючи цей досвід і особливості вітчизняної економіки, наша держава нарощує обсяги експорту, виходить на нові ринки, удосконалює правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
...досвіду з медичного страхування у вітчизняну практику………………………………………………………………………………….27 3.3. Доцільність та необхідність впровадження обов’язкового медичного страхування……………………………………………………………………………...29 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………..32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………….............................34 ДОДАТКИ………………………………………………………………………………..
...та доцільність його використання у вітчизняній практиці………………………………………… 63 3.2. Перспективи розвитку пенсійного забезпечення в процесі проведення пенсійної реформи в Україні ………………………………….. 72 Висновки до розділу 3 ………………………………………….
...фінансова установа, один із лідерів вітчизняного банківського ринку. Згідно рейтингу Асоціації українських банків (АУБ), станом на 01.01.2005 року, ВАТ КБ «Надра» входить до 10 ...
...виборчого права: порівняльно правовий аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду // Вісн. Нац. ун ту внутр. справ. – Вип. 35. – Х.: Нац. ун т внутр. справ,2006. – C.
...товар виробляється і продається на вітчизняному ринку, зовнішня – коли товар реалізується або купується за кордоном, тобто на іноземних, регіональних чи світових ринках.
...витрати» широко використовується як у вітчизняній, так і зарубіжній економічній літературі. Більшість українських учених визначають категорію «витрати», в основному, як поточні витрати підприємства, представлені показником собівартості ...
...іноземне право не співпадає із вітчизняним, чи повинне застосовуватися застереження про публічний порядок в даному випадку? Чи можливо було укладення шлюбу із громадянкою України в консульстві ...
...повного засвоєння знань: зарубіжний та вітчизняний досвід. 6.Вітагенні технології навчання молодших школярів. 7.Технологія „Діалогу культурˮ В. С. Біблера. 8.
...іноземне право не співпадає із вітчизняним, чи повинне застосовуватися застереження про публічний порядок в даному випадку? Чи можливо було укладення шлюбу із громадянкою України в консульстві ...
...час і дозвілля у дослідженнях вітчизняних учених 54 Висновки до розділу 1 56 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЛЬНОГО ЧАСУ ТА ДОЗВІЛЛЯ В ...
...й використання важливої складової частини вітчизняної і світової культурної спадщини та інформаційних ресурсів, сприяють формуванню національної самосвідомості Українського народу; вносять свій вклад у розбудову демократичної, соціальної, ...
...і надійно ввійшло до сучасного вітчизняного економічного лексикону. Воно означає самостійний вид діяльності підприємства, пов’язаний з управлінням процесами відновлення всіх об’єктів господарювання в ринковій ...
Одним із перших прообразів вітчизняного казначейства можна вважати княжу казну, яка з плином часу набувала більш розвинених форм і державну значимість.
Одним із перших прообразів вітчизняного казначейства можна вважати княжу казну, яка з плином часу набувала більш розвинених форм і державну значимість.
...галузь знань, тому і в вітчизняній і в зарубіжній літературі ще не склалося єдиної думки відносно термінології та змісту навчання за допомогою гри.
Однак, вітчизняний виробник все ж робить ставку на моделі, що мали успіх в минулому. Хоча він добре розуміє, що слід дещо змінити ...
...Список літератури Спираючи на дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених необхідно відзначити, що для сучасного туристичного ринку характерна тенденція підвищення ролі нецінових форм конкуренції, особливо конкуренції якості.
...реекспорт ) електроенергії та транзитні функції вітчизняних трубопроводів, до деякої міри знецінених впровадженням “Голубого потоку”, торгових відносин між Україною та Європейським Союзом не має.
Вітчизняні платні та безплатні патентні бази даних 2.2. Зарубіжні платні та безплатні патентні бази даних 2.3.
Враховуючи відсутність повноцінного вітчизняного фондового ринку, висновком виступає теза про доцільність на основі цього показника формування істотно нових методик оцінювання ефективності підприємства, на основі ...
Однак, вітчизняний виробник все ж робить ставку на моделі, що мали успіх в минулому. Хоча він добре розуміє, що слід дещо змінити ...
Вступ 1 Теоретичні основи та аспекти формування стратегії фінансово економічного стану 1.1 Сутність, задачі та цілі аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Проблеми стабілізації фінансово–економічного стану підприємства 1.3 Теоретичні основи стратегії підприємства 1.4 Основні цілі та задачі формування стратегії фінансово економічного стану підприємства 1.5 Принципи та складові економічної стратегії 2 Аналіз фінансового стану ЗАТ „Черкаси Лада” 2.1 Оцінка показників фінансо...
У практиці зарубіжних та вітчизняних підприємств застосовують такі методи оцінки ефективності управління оборотним капіталом: метод коефіцієнтів; нормування; метод АВС; оптимізація.
...досвід багатьох країн для вдосконалення вітчизняного законодавства. 4. Порівняльне трудове право залежно від сфери є: А) порівняльним приватним правом; Б) порівняльним публічним правом; В) порівняльним процесуальним ...
Зміст Вступ 1 теоретичні основи управління маркетинговою діяльностю на підприємстві 1.1 Поняття, цілі, функції та принципи маркетингу 1.2 Особливості організації маркетингової діяльності 1.3 Формування ефективної маркетингової стратегії підприємства 1.4 Управління маркетинговою діяльністю торгівельного підприємства 2 аналіз управління маркетинговою діяльністю тов «епіцентр к» 2.1 Загальна характеристика діяльності ТОВ "Епіцентр К" 2.2 Аналіз основних економічних показників дія...
...широко представлена у дослідженнях різних вітчизняних науковців юристів, проте це не зменшує до неї інтересу. Мета даної роботи: через призму розгляду поняття та класифікації, правочинів, розкриття ...
...ефективності використання фінансових ресурсів на вітчизняних підприємствах показує, що вони використовуються не ефективно. Це є наслідком неоптимального розподілу активів підприємства і джерел їх фінансування.
...також способи їх зниження, у вітчизняній літературі викладені недостатньо. Наявні численні джерела практично присвячені розгляду окремо взятих проблем ризику, що ускладнює комплексне вивчення ризиків.
...сутності товару новинки з позицій вітчизняного товаровиробника. 4. Взаємозв’язок стратегії товарно інноваційної політики з життєвим циклом товару. 5. Основні задачі планування товарно інноваційної політики підприємства.
...надходження, грн Рік Проект Нове вітчизняне устаткування Зношене імпортне устаткування Нове імпортне устаткування 1 33750 42750 2 40500 42750 3 67500 72750 Устаткування не має ліквідаційної ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.