Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 494 за запитом Верховної

// Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141. 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року за № 436 IV // Відомості Верховної Ради (ВВР) – 2003.
...до теми 11 У жовтні Верховна Рада України схвалила Програму діяльності Кабінету Міністрів України. А в лютому наступного року, проаналізувавши ситуацію в економіці, Верховна Рада вирішила винисти на розгляд ...
На пленарному засіданні Верховної Ради України було прийнято рішення про утворення Погоджувальної ради депутатських фракцій, до складу якої були включені: керівники депутатських фракцій, народні ...представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України. При цьому Верховна Рада України доручила Погоджувальній раді депутатських фракцій підготувати проект Закону "Про внесення змін до Закону "...
КОМПЕТЕНЦІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ..........10 РОЗДІЛ 3. СКЛАД ТА СТРУКТУРА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ. КОАЛІЦІЯ ДЕПУТАТСЬКИХ ГРУП І ФРАКЦІЙ .......................................19 3.1.
У Верховній Раді України 10 червня року, що передує плановому, розпочалися парламентські слухання з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період....джетний період виступив голова комітету Верховної Ради України з питань бю¬джетної політики. Міністерство фінансів України подало до Верховної Ради України проект Основ¬них напрямів бюджетної ...
...прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України від 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
...України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29.06.1990 № ...
...Президент поєднує функції глави держави, верховного головнокомандувача збройних сил і керівника зовнішньополітичної діяльності. Варто також акцентувати увагу на змінах, що відбулися у статусі Президента України за ...Президента України як глави держави, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України та керівника зовнішньополітичної діяльності, звернути увагу на зміну його повноважень в рамках конституційної реформи 2004 2006 ...
...прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України від 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
...дати характеристику взаємовідносин уряду з Верховною Радою та Президентом України; розглянути місце Кабінету Міністрів у системі виконавчої влади України. Відповідь па друге питання передбачає аналіз основних ...язку з обранням нового складу Верховної Ради Украї¬ни; проаналізувати підстави дострокового припинення повно важень Кабінету Міністрів України. Наприкінці необхідно визначити поняття “компетенції Кабінету Міністрів України’'; ...
Верховної Ради України. – 2001. № 42. – Ст. 212 Про статус депутатів місцевих Рад: Закон України від 11.07.02 //Відом. Верховної Ради України. – 2002. № 40. – Ст.
...судову експертизу: Закон України // Відомості Верховної Ради України вiд 12.07.1994 1994 р., № 28, стаття 232 (зі змінами). Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1....
Верховної Ради України. – 1998. № 36 37. – Ст. 243 Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1....
...за скаргою потерпілого: Постанова Пленуму Верховного Суду від 25. 01.1974 № 2. Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12....
...законопроектів та розгляд законопроектів у Верховній Раді України Висновки до розділу ІІ Висновки Список використаної літератури ВИСНОВКИ Використовуючи положення даної роботи можна зробити наступні висновки за ...наділити правом законодавчої ініціативи комітети Верховної Ради та Верховний Суд України. 8. Участь Конституційного суду України у законодавчому процесі вбачається опосередкованою, оскільки Конституційний суд є учасником ...
...при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1.11.1996 р. // Право Укрїни. – 1996. № 12. – С. 91 93 Про практику постановлення судами вироків (...в апеляційному порядку: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 15 травня 2006 р. // Адвокат. – 2006. № 6. – С.40 41. Кримінальний процес України: Підруч. / Ю.М.
Взаємодія Президента України з Верховною Радою України 10. Поняття, ознаки та принципи місцевого самоврядування 11. Організація та проведення виборів до BP 12. Постійний представник Президента України у Верховній Раді України, у Конституційному суді ...
...при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1.11.1996 р. // Право Укрїни. – 1996. № 12. – С. 91 93 Про практику застосування судами примусових ...та примусового лікування: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005р. № 7// Вісник Верховного Суду України. – 2005. № 6. – С. 5 Кримінальний процес України: Підруч. / Ю.
...при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1.11.1996 р. // Право Укрїни. – 1996. № 12. – С. 91 93 Про практику застосування судами України ...досудової підготовки матеріалів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 червня 1986 р. № 6 (зі змінами, внесеними постановами Пленуму Верховного Суду України від 04 червня 1993р.
...г) при перегляді судових рішень Верховним Судом України; ґ) всі вищенаведені відповіді правильні. 4. До системи господарських судів України належать: а) Вищий господарський суд України; б) ...рішень господарських судів подається до Верховного суду України: а) через будь який місцевий господарський суд; б) через місцевий господарський суд, який розглянув справу; в) через будь ...
...при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1.11.1996 р. // Право України. – 1996. № 12 Про застосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 4 від 12....
...при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1.11.1996 р. // Право України. – 1996. № 12. – С. 91 93 Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового ...
№ 5464 10 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1983. – додаток до N 28. – Ст.573. Земельний кодекс України вiд 25.10.2001 р. № 2768 III // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 3 4. – Ст.
Конституційний склад і структура Верховної Ради України. 2. Основні функції і повноваження Верховної Ради України. 3. Основні форми діяльності Верховної Ради України. 4.
№ 1382 IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 15. – Ст. 232. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 р. № 2402 – III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст.
// Відомості Верховної Ради України. 1994. № 11. 6. 3акон України «Про оперативно розшукову діяльність» // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 22. 1.
Конституція України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141 2. Цивільний кодекс України // Голос України, № 45 – 46 від 12.03.2003 р.... Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про виключення майна з опису” від 27 серпня 1976 року (з наступними змінами) / ...
...органом, що діє від імені Верховної Ради України. В Законі ж “Про Рахункову палату” від 11 липня 1996 р. № 315/96 ВР зазначено, що Рахункова палата підпорядкована й підзвітна Верховній Раді, але попри все здійснює ...
24 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листо¬пада 1992 року № 9. Яка роль постанов Пленуму Верховного Суду у регулю¬ванні трудових відносин?
Прийнята Верховною Радою України 26 червня 1996 р. за № 254К 96 ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. 2.
24 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листо¬пада 1992 року № 9. Яка роль постанов Пленуму Верховного Суду у регулю¬ванні трудових відносин?
...4061 17 Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів від 10 липня 2010 р. № 2487 VI [Електронний ресурс].... : Ін т зак ства Верховної Ради України, 1996. – 378 с. Конституционное право Украины : учебное пособие (для иностранных студентов) / М. Н. Воронов, А. В. Зубенко, Т.
...7 лютого 1991 оку / Відомості Верховної Ради України. – 1991. №20. – Ст. 249 (з наступними змінами та доповненнями). 3. Постанова Верховної Ради України “Про право власності на ...
Конституція України // Відомості Верховної Ради України . 1996. № 30. Ст.141. 2. Кодекс законів про працю // Законодавство України про працю: збірник нормативно правових актів ....України «Про державну службу» // Відомості Верховної Ради України . 1993. № 52. Ст. 490. 5. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» // Відомості Верховної Ради ...
...із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України № 322 VIII. 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України № 435 IV 4.
...12.1990 № 565 XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20 (з наступ. змін. та доп.). 2. Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю: ...12.1984 № 8073 X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Стор. 1122 (з наступ. змін. та доп.). 4. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.05 ...
...призначення судами кримінального покарання // Вісник Верховного Суду України. – 2002. № 5. – С. 53 60. Нормативний матеріал 1. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 11.10.1985 ...
Верховною Радою України Question 14 Кошти цільових страхових фондів: a. входять до складу Державного бюджету України b....народженням та похованням” був прийнятий Верховною Радою у a. 1999 році b. 2001 році c. 2000 році d. 2002 році Question 4 Чи виникає право на ...
Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 16.04.2004 р. «Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх». 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 15....
Верховна Рада України в системі державних органів……………………………………………………………...……6 1.1. Роль Верховної Ради у політичній системі України……………...…..6 1.2.
На сесії Верховної Ради України 10 народних депутатів України звернулись із пропозицією внести до порядку денного сесії депутатський запит до Президента України і ... Головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради України відмовив, мотивуючи це тим, що депутатський запит до Президента повинен бути попередньо схвалений на засіданні Погоджувальної ради депутатських ...
...організації діяльності та повноваження уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 3. Порядок звернення до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 4.
Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні……..9 2.2. Законодавча функція Верховної Ради України………………………...……17 2.3.
Конституційно правовий статус Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів АРК……………………………………….…17 2.1. Поняття Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її конституційно ...
...прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України від 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
...прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України від 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
...України від 16.06.1992 // Верховна Рада України: офіційний веб сайт: http://zakon.rada.gov.ua/cgi bin/laws/main.cgi?nreg=2460 12 3....України від 05.04.2001 // Верховна Рада України: офіційний веб сайт: http://zakon.rada.gov.ua/cgi bin/laws/main.cgi?nreg=2365 14 4.
...при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1.11.1996 р. // Право Укрїни. – 1996. № 12. – С. 91 93 Кримінальний процес України: Підруч. / Ю....кримінальної справи (окремі аспекти) // вісник Верховного Суду України. 2003. 3 3. с. 56 62 Матюшенко Р. І. Виконання процесуального рішення про закриття кримінальної справи. К.
// Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 4. — Ст. 20. Про судову експертизу : Закон України від 25 лют. 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 28. — Ст.
...при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1.11.1996 р. // Право Укрїни. – 1996. № 12. – С. 91 93 Про деякі деякі питання, що ...порушення кримінальної справи: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 11.02.05 // Вісник Верховного Суду України. – 2005. № 2. – С. 15 Про порядок приймання, реєстрації та ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.