Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 351-400 з 494 за запитом Верховної

Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963 1997 роки) із змінами та доповненнями за станом на 8 лютого 1998 року. Сімферополь.: Таврія. 1998.
...Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України адвоката Феденка Івана Степановича — захисника Григоренка Василя Івановича на вирок місцевого суду Шевченківського району м.
№ 1// Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 3. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. – М.: Госюриздат, 1962. – 196 с. Грибанов В.
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру» від 31 травня 2002 року.
...КК України та Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи» від 30 травня 2008 ...
...в стилі неокласицизму, є споруда Верховної Ради у Києві.
...у суді першої інстанції // Вісник Верховного Суду України. – 2002. №3. 9. Шишкін В. Змагальність – принцип судочинства в демократичному суспільстві// Право України. 1999. №12.
...системи або пошукового сервера сайту Верховної Ради України www.rada.gov.ua знайдіть довідкову інформацію для платників податків (строки подання декларації про доходи, зміни в податковому ...
Конституція України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141 2. Цивільний кодекс України // Голос України, № 45 – 46 від 12.03.2003 р.
Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Рес¬публіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 06.04.2004 р.
У документах Верховної Ради України, "Державній національній програмі "Освіта" (Україна XXI ст.)", "Концепції національного виховання", "Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті" ...
...договір оренди з управлінням справами Верховної Ради України (далі – управління) на оренду приміщень санаторію «Факел», згідно з умовами якого АТ здійснює капітальний ремонт приміщень із подальшим ...
Пленум Верховного Суду України у своїй постанові від 26 квітня 2002 року № 1 "Про судову практику у справах про необхідну оборону" звертає ...
Верховної Ради УРСР. – 1971. – №50. – Ст. 375. 2. Закон України «Про відпустки» від 24 березня 1995 року //Законодавство України про працю: ...
, постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах, праці Бауліна Ю.В., Борисова В.І., Кривоченка Л.М., Сташиса В.В., Тація В.
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями» від 23. 12.
...та функціонуванні грошової системи відіграють Верховна Рада України та Національний банк України. Незважаючи на структурну відокремленість грошової системи від фінансової, об’єктивно існуючий взаємозв’язок між ...
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про деякі питання застосування судами України адміністративного та кримінального законодавства у зв’язку з набранням чинності Законом України ...
Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами цивільних справ про відшкодування шкоди” від 27 березня 1992 р. 3. Болдинов В.М.
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 р. № 7 зі змінами від 10 грудня 2004 № ...
...проголо¬шення незалежності України, схвалений Верховною Радою України 24 серпня 1991 р. Правовий статус Президента України визначено у розділі V чинної Конституції, який встановлює місце і ...
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями» від 23. 12.
...до Конвенції є її ратифікація Верховною Радою України 27 лютого 1991 р. Україна взяла на себе зобов'язання по втіленню принципів, на яких повинні базуватися права ...
Верховної Ради УРСР. – 1971. – №50. – Ст. 375. 2. Закон України «Про оплату праці» від 24.05.93. –ВВРУ. – 1995. №17. – Ст.
Президент держави звернувся до Верховного Суду з вимогою визнати процедуру внесення змін до Основного закону «Про Уряд» неконституційною. Дайте юридичний аналіз ситуації.
Навіть Пленум Верховного Суду України, намагаючись визначити єдиний підхід до моменту укладення трудового договору, у своїй постанові від 6 листопада 1992 р.
...2002 року № 3018 III // Відомості Верховної Ради. – 2002. № 27 28. Ст. 180. Тертишник В. М. Науково практичний коментар до Кримінально процесу¬ального кодексу України. К.: А.
Постанова Пленуму Верховного Суду України № 10 від 22.12.2006 р. «Про судову практику у справах про хуліганство».
Президент Держави звер¬нувся до Верховного Суду з вимогою визнати процедуру вне¬сення змін до Основного Закону “Про Уряд” неконституційною. Дайте юридичний аналіз ситуації.
У відповідності до Постанови Пленуму Верховного Суду України вiд 24.10.2003 року за № 7 "Про практику призначення судами кримінального покарання" судам слід звернути на те, ...
...банківську діяльність”, який був прийнятий Верховною Радою України в грудні 2000 року. Цей Закон повніше, ніж попередній визначає принцип створення і діяльності банків, процедури їх реорганізації ...
: Ін т зак ства Верховної Ради України, 1996. – 378 с. Конституционное право Украины : учебное пособие (для иностранных студентов) / М. Н. Воронов, А. В. Зубенко, Т.
...кої асоціації Китаю звернувся до Верховного народного суду зі скаргою на ухвалу місцевого народного суду Пекіна. Верхов¬ний народний суд скасував ухвалу місцевого народного суду Пекіна ...
...закону (повноваження Конституційного Суду України, Верховного Суду України, а також роль прецеденту в судовій практиці). Наприкінці роботи обов’язково слід зробити загальний висновок з досліджених в ...
...Суд, прокуратура і, звичайно, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Відповідь має ґрунтуватися на чинному законодавстві, що визначає статус цих органів, а також на рекомендованій ...
...Цегельна звернулася з заявою до Верховного Суду України про перегляд судового рішення суду касаційної інстанції. Судове рішення суду якої інстанції є законним? Вирішіть справу.
Ознайомтесь з постановою Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими ...
...дела об импичменте; получение вывода Верховного Суда Украины о том, что деяния, в которых обвиняется Президент Украины, содержат признаки государственной измены или другого преступления; 6.
Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 03.06.2005 р. «Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування».
376 400 Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про погашення та зняття судимості» від 26. 12. 2003 року № 13.
: Ін т зак ства Верховної Ради України, 1996. – 378 с. Конституционное право Украины : учебное пособие (для иностранных студентов) / М. Н. Воронов, А. В. Зубенко, Т.
...2002 року № 3018 III // Відомості Верховної Ради. – 2002. № 27 28. Ст. 180. Тертишник В. М. Науково практичний коментар до Кримінально процесу¬ального кодексу України. К.: А.
: Ін т зак ства Верховної Ради України, 1996. – 378 с. Конституционное право Украины : учебное пособие (для иностранных студентов) / М. Н. Воронов, А. В. Зубенко, Т.
...роботи є закони та постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів, нормативні акти Національного банку України, економічна література з питань банківської справи, аналітичні, економіко математичні, статистичні збірники, ...
: Ін т зак ства Верховної Ради України, 1996. – 378 с. Конституционное право Украины : учебное пособие (для иностранных студентов) / М. Н. Воронов, А. В. Зубенко, Т.
...7 лютого 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. №20. – Ст. 249 (з наступними змінами та доповненнями). 4. Коновалов А.В.
...2002 року № 3018 III // Відомості Верховної Ради. – 2002. № 27 28. Ст. 180. Тертишник В. М. Науково практичний коментар до Кримінально процесу¬ального кодексу України. К.: А.
Постанова Пленуму Верховного Суду України № 15 від 26.12.2003 р. «Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень».
Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 03.06.2005 р. «Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування».
« 1 2 ... 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.