Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Який курс найскладніший?


Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3194 за запитом Вивчення

Рівневе вивчення математики у старшій школі BR> §1. Характеристика рівнів навчання математики в старшій школіBR> §2. Характеристика теми «Функції, рівняння та нерівності» ... Методика вивчення теми «Функції, рівняння та нерівності» в курсі алгебри 10 класу різних рівнівBR> §1. Методика вивчення теми «Функції, рівняння та нерівності» ...
Про головні функції вивчення біографії письменника у школі ..... 11 1.2. Наочність при вивченні біографічних відомостей .......................... 16 Розділ ІІ.
Теоретичні засади вивчення контингентів читачів бібліотеки…………………………………………………………………….6. 1.1. Значення та принципи вивчення читачів у бібліотеці……………..6. 1.2.
...організації групової роботи учнів при вивченні шкільного курсу біології 1.1. Методологічні засади методики викладання та організації групової форми роботи учнів при вивченні біології 1.2.
...дисципліни «Комерційна діяльність» на тему: Вивчення та формування купівельного попиту на товари та послуги на торговельному підприємстві Виконав студент 3 курсу, групи (прізвище, ім’я, по ... Аналіз вивчення купівельного попиту на торговельному підприємстві. 4. Стимулювання попиту на товари в торгівельному підприємстві. 5. Висновки і пропозиції щодо покращення вивчення ...
Загальна характеристика вивчення другої іноземної мови у загальноосвітній школі 1.1. Доцільність вивчення другої іноземної мови в сучасній українській школі 1.2.
Теоретичний аналіз проблеми вивчення іншомовної лексики в початковій школі…………………………………….7 1.1. Склад української лексики з погляду її походження....умови розвитку пізнавальних інтересів до вивчення і засвоєння іншомовної лексики учнями початкових класів……………………………………………...27 Висновки до розділу I .........................................................40 Розділ II.
Особливості методики вивчення нумерації чотири , п’яти і шестицифрових чисел 2.1. Методика вивчення нумерації чотирицифрових чисел 2.2.
Теоретичні основи вивчення ліричних творів у 5 7 класів 1.1. Дослідження лірики у науковій літературі та на уроках української літератури 1.2. Аналіз шкільної програми з вивчення ліричних творів у 5 7 ...
Особливості вивчення усної та письмової нумерації в концентрі сотня 1.1. Утворення чисел від 11 до 20.... Методика вивчення арифметичних дій в концентрі «сотня» 2.1. Прийоми навчання усних та письмових обчислень 2.2.
Теоретичні основи методики вивчення морфемної будови слова та елементів словотворення у початкових класах 1.1 Поняття про морфемну будову слова, словотвір 1.2 Зміст ... Методика роботи над вивченням морфемної будови слова та елементів словотворення у початкових класах 2.1 Методи і прийоми при вивченні будови слова у початковій ...
...уроків засвоєння нових знань при вивченні біології людини 1.1. Урок як основна форма навчання учнів біології людини 1.2. Особливості уроків засвоєння нових знань при вивченні шкільного курсу анатомії 1.3.
...єктив – специфічний об’єкт наукового вивчення………………… 4 1.2. Специфіка прикметника в сучасній українській мові………………... 8 1.3. Класифікаційна характеристика ад’єктивів…………………………… 13 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ АД’ЄКТИВА В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ……………………………………………………………… ...
Інтенсифікація вивчення іноземної мови в класно урочній системі.ст 2.1. Мовна розминка.ст 2.2. Групова бесіда.ст 2.3.... Комунікативність мови і вивчення розмовної граматики.ст 2.5. Групова робота.ст 2.6. Телепередача як база для організації рольової гри на уроці іноземної ...
...радикальною зміною методологі¬чних парадигм вивчення природи, новими вимогами до вивчення природничих дисциплін в загальноосвітніх навчальних закладах, розглядом шкільного курсу біології насамперед як світоглядної дисципліни, яка ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ МИХАЙЛА БУЛГАКОВА У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ЛІТЕРАТУРИ 1.1. Аналіз існуючих навчальних програм із курсу та місце в них творчості ...ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТИ Й ЗАВДАНЬ ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ МИХАЙЛА БУЛГАКОВА 2.1. Реальний сучасний стан означеної методичної проблеми 2.2. Зразки уроків із вивчення зазначених тем ВИСНОВКИ ...
Необхідність вивчення біографічного матеріалу про Івана Франка та його особливості 1.2. Вивчення біографії Івана Франка в середніх класах Розділ 2.
При вивченні думки населення щодо ринку цінних паперів серед запитань анкети були самооцінка схильності до ризику та пріоритетність вкладання вільних коштів.... При вивченні думки населення щодо ринку цінних паперів серед запитань анкети були самооцінка схильності до ризику та пріоритетність вкладання вільних коштів.
...ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ НОВЕЛИ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ЛІТЕРАТУРИ 1.1. Поняття про новелу, методичні рекомендації з її вивчення 1.2.
...дієслів Розділ 2 методичний аспект вивчення граматики англійської мови на початковому етапі в середній школі 2.1 Роль іноземної мови в суспільстві. Необхідність вивчення граматики іноземної мови 2.2 ...
...дієслів Розділ 2 методичний аспект вивчення граматики англійської мови на початковому етапі в середній школі 2.1 Роль іноземної мови в суспільстві. Необхідність вивчення граматики іноземної мови 2.2 ...
...НАОЧНО ДИДАКТИЧНИМ МАТЕРІАЛОМ НА УРОКАХ ВИВЧЕННЯ НОВОЇ БУКВИ ІІ.1. Методика використання наочно дидактичним матеріалу, на прикладі розробленої програми вивчення нової букви ІІ.2.
Методика вивчення педагогічно занедбаного підлітка 2.2. Результати вивчення соціально педагогічної занедбаності підлітків Розділ ІІІ. Особливості корекції соціально педагогічної занедбаності підлітків 3....
Теоретичні основи вивчення індивідуальних особливостей мовлення 1.1. Проблема вивчення індивідуальних особливостей мовлення у вітчизняній та зарубіжній психології 1.2.
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………… РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ……………………………………………………………………… 1.1....ІНТЕРПРИТАЦІЇ ІСТОРИЧНИХ ФАКТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС 1917 1920 рр.»…………………………………………………. 2.1. Трактування понять «історичний факт», «інтерпретація історичних фактів» в методичній літературі…………………………………..
Вступ Розділ 1. Теоретичні засади формування евристичної діяльності студентів вищих туристичних навчальних закладів 1.1....евристичної діяльності студентів у ході вивчення історії туризму 2.1. Місце історії у системі знань про туризм 2.2. Методика викладання історичних аспектів туризму ВНЗ 2....
Теоретичні основи проблемного підходу до вивчення математики 1.1. Проблемний виклад як метод навчання математики 1.2. Проблемна ситуація як умова пізнавальної активності учнів на уроках ... Дослідження проблемного підходу до вивчення математики 2.1. Організація проблемного навчання математики в загальноосвітніх навчальних закладах 2.2. Методична система проблемного навчання математики в загальноосвітніх ...
Наукова новизна дослідження визначається створенням ефективної методики вивчення синонімів у шкільному курсі української мови. Теоретичне значення курсової роботи полягає в поглибленні теоретичних відомостей з лексикології, окресленні провідних напрямків, ...та розширенні лінгводидактичних засад їх вивчення. Практичне значення дослідження. Матеріали курсової роботи можуть бути використані під час викладання вишівського курсу «Методика навчання української мови».
Основні підходи до вивчення поняття “особистість”……………………………………………5 РОЗДІЛ 2. Основні методи вивчення особистості психології…………………………...……..12 ВИСНОВКИ……………………………………………………………18 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………....20
Вивчення особистості 2.2. Вивчення критеріїв розподілу класу на динамічні групи 2.3. Підготовка класного керівника до роботи за даною технологією ...
Методико теоретичні аспекти вивчення комп‘ютерних вірусів з учнями молодших класів 2.1. Методика викладання теми «комп’ютерний вірус» в початковій школі 2.2....учнями початкових класів під час вивчення вірусів Розділ 3. Експериментальна частина Висновки Список використаної літератури
...граматичної компетенції учнів в процесі вивчення англійської мови: вираження модальності 2.1. Доцільність розвитку граматичної компетенції 2.2. Складні модальні фрази 2.3.... Зразки вправ для вивчення модальних дієслів 3.1. Модальне дієслово to be to 3.2. Модальне дієслово should/should have 3.3.
...граматичної компетенції учнів в процесі вивчення англійської мови: вираження модальності 2.1. Доцільність розвитку граматичної компетенції 2.2. Складні модальні фрази 2.3.... Зразки вправ для вивчення модальних дієслів 3.1. Модальне дієслово to be to 3.2. Модальне дієслово should/should have 3.3.
СТВОРЕННЯ ЕНМК З ВИВЧЕННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ JAVA СИСТЕМОЮ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ MOODLE 2.1. Система управління навчальними ресурсами Moodle…………………47 2.1.1.... Створення ЕНМК для вивчення мови програмування Java ………….67 РОЗДІЛ 3. ЕСПЕРИМЕНТАЛЬНО ДОСЛІДНА РОБОТА…………….………..75 3.1. Методична основа дослідження…………………………...………...…75 3.2.
...пошук природних біологічно активних субстанцій, вивчення їх фізико хімічних та фармакологічних характеристик є головним напрямком вирішення цієї проблеми. Використання лікарських рослин у вигляді настоїв та відварів ...сировинної бази пояснює зацікавленість до вивчення дикоростучих рослин. Мета даної курсової роботи полягає в тому, щоб виявити і дослідити ефективність впливу знань про лікарські рослини на ...
Вступ Розділ 1. Теоретико методологічні основи вивчення флори Закарпаття 1.1. Методика дослідження та аналіз наукових джерел 1....
Вступ Розділ 1. Теоретико методологічні основи вивчення флори Закарпаття 1.1. Методика дослідження та аналіз наукових джерел 1....
ВСТУП Розділ I.... Методика вивчення творів українських митців для прилучення старших дошкільників до національного мистецтва України 2.3. Порівняльний аналіз результатів експериментальної роботи в експериментальній ...
ЗМІСТ 1. Вступ. 2. Теоретична частина 2.1 Трудова діяльність як найважливіший ...працею, що є головним у вивченні соціології, це суб'єктивна оцінка працівниками можливостей реалізації своїх вимог до змісту, характеру та умов праці.
1. Методи превентивної педагогіки 2. Методи ранньої превенції 3. Класифікація методів індивідуальної роботи, які використовуються для вивчення особистості Список літератури
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗНАЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА» НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ...
ПИТАННЯ для вивчення екзаменаційних білетів до державного комплексного екзамену Освітньо кваліфікаційний рівень– бакалавр ...
Вступ Розділ I. КОМПЕТЕНТІСНИЙ ЗМІСТ ОСВІТИ 1.1.... Ключові компетентності учнів в процесі вивчення української мови та літератури Розділ II. ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 2.1.
ВСТУП Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ... ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ … 2.1. Технологія рішення математичних проблемних задач 2.2. Технологія проблемного викладу 2.3.
ЗМІСТ Вступ 1. Місце трудового виховання у процесі вивчення біології 2. Теоретико методологічна основа трудового виховання учнів на уроках ...
Процес трансформації суспільно політичних відносин, що відбувається в українському суспільстві, не оминув освіти, давши ...цієї мети значною мірою сприяє вивчення шкільного курсу історії з міжнародних відносин. Сучасний стан навчання історії в школі безпосередньо залежить від дослідження перспективних напрямків методики викладання ...
ВСТУП Розділ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТИВНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ОСОБИСТОСТІ 1.1. Історичні відомості та особливості застосування проективних методик ...ПРОЕКТИВНОГО МЕТОДУ «НЕІСНУЮЧА ТВАРИНА» У ВИВЧЕННІ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКІВ 2.1. Мета, задачі та методи дослідження 2.2. Аналіз результатів дослідження ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ
Задача Визначити кількість моментальних спостережень для вивчення використання часу бригади арматурників, які працюють у середньо серійному ...
Вступ 1. Визначення та кримінологічна характеристика особи злочинця. 2. Межі кримінологічного вивчення особи злочинця. 3. Типологія та класифікація злочинця.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.