Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 3193 за запитом Вивчення

План ВСТУП ст. 3 1. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ ст. 5 2. ОСНОВНІ РИСИ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ ст. 9 3.
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика роману Ліни Костенко «Маруся Чурай» 1.1.... Дослідження особливостей вивчення роману «Маруся Чурай» Ліни Костенко на уроках української літератури 2.1. Розкриття світогляду української людини середини ХVII століття в інтерпретації ...
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика роману Ліни Костенко «Маруся Чурай» 1.1.... Дослідження особливостей вивчення роману «Маруся Чурай» Ліни Костенко на уроках української літератури 2.1. Розкриття світогляду української людини середини ХVII століття в інтерпретації ...
ВСТУП Розділ I. НАУКОВО МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЧИТАЦЬКОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 1.1....ЧИТАЦЬКОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТВОРІВ ЗАРУБІЖНИХ ПИСЬМЕННИКІВ 2.1. Формування культури читацької діяльності учнів методом читання розгляду 2.2.
ВСТУП ………………………………………………………………………. 3 Розділ I. ГОЛОВНІ АСПЕКТИ СЛОВНИКОВОЇ РОБОТИ ЯК ЗАСОБУ ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ………....УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГРАМАТИКИ І ОРФОГРАФІЇ…………………. 14 2.1. Методика збагачення словникового запасу молодших школярів 14 2.2. Методика формування навичок грамотного письма…………….
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика натуральних об’єктів наочності при вивченні розділу „Охорона довкілля” у 9 ...
Зміст Вступ………………………………………………………………………………3 Розділ 1. Правове регулювання доклінічного вивчення та клінічного випробування лікарських засобів………………………..
ЗМІСТ ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОДУЛЬНО РЕЙТИНГОВОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 1.1. Поняття модульно рейтингового навчання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ ПРОЕКТИВНОЇ ГЕОМЕТРІЇ 2.1. Характеристика змісту курсу проективної геометрії . . . . . . . . . . . 38 2.2. Структура та зміст практ...
Вступ 1. Основні положення правил пожежної безпеки в закладах освіти 2.
Вступ.................................................................................................................................3 Розділ І Особливості пам’яті та мислення старших ...
1. Загальна характеристика підприємства 1.1 Історія підприємства 1.2 Місія ...
1. Визначення понять природа і природознавство 2. Науково технічна революція, як сучасний етап пізнання і освоєння природи людиною Основні ...
1. Поняття про психологiю 2. Структура сучасної психологiчної науки Список використаної лiтератури
1. Витоки управлінської думки у стародавні та княжі часи Управлінська думка в Україні має довшу історію, ...
ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Комп'ютерне моделювання в шкільному курсі фізики 6 1.1.
Вступ. 1. Червоні книги в системі збереження біологічного розмаїття. 2. Заповідна справа в Україні. 3.
ВСТУП Розділ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І ТЕОРІЇ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ: ВІДЧУТТЯ, СПРИЙМАННЯ, УВАГИ, ПАМ’ЯТІ, ...
Вступ Розділ 1. Навчальна дільність школярів і методичні основи її активізації на уроках біології 1.1.
Актуальність. У моменти внутрішнього перелому в житті суспільства, а отже, і в літературному житті тривав і триває рух у ...
МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ «МОВА І МОВЛЕННЯ»...97 Тематика курсових робіт з «Методики вивчення розділу “Мова і мовлення”» ...
Мета та завдання вивчення теми. 6. Ключові поняття теми (перелік та визначення). 7. Якими знаннями, уміннями, компетентностями повинен оволодіти студент у процесі вивчення теми? 8. План лекційного заняття.
вивчення взаємовідносин працівників b. поєднання ефективного навчання персоналу, підвищення кваліфікації та мотивації для розвитку здібностей працівників c....природничих наук Question 3 Предметом вивчення управління персоналом є: a. професійні здібності людей b. взаємовідносини працівників у колективі c. люди d.
Добір і систематизація матеріалу (вивчення джерел і літератури, добір фактів, їх аналіз і узагальнення). 4. Проведення лекційного заняття: Починайте лекцію з чіткої і ясної формулювання ... Мета та завдання вивчення теми. 6. Ключові поняття теми (перелік та визначення). 7. Якими знаннями, уміннями, компетентностями повинен оволодіти студент у процесі вивчення теми?
...до подружньої сумісності орієнтований на вивчення: a. Персональної сумісності b. Духовної сумісності c. Фізіологічної сумісності d. Сімейно побутової сумісності Question 7 Структурний підхід до подружньої сумісності орієнтований на вивчення: a. Сімейно побутової сумісності b.
...промисловості і торгівлі в галузі вивчення попиту населення зводяться до того, щоб: a. уміти з майстерністю виконувати функціональні обов’язки b.... вивчення купівельного попиту в магазині щодо товарів першої необхідності b. сукупність економічних відносин між юридичними і фізичними особами щодо купівлі ними ...
ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 1. 1. Пізнавальні можливості учнів підліткового віку 1. 2. Поняття хронологічних вмінь та компетенцій РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 2. 1.
Вивчення фінансового стану банку, що обслуговує підприємство. 2. Вивчення світових цін на золото, платину та інші валютні метали. 3.
...становлення трудових спорів, що сприятиме вивченню закономірностей розвитку останнього, виявленню негативних та позитивних рис, а отже, і удосконаленню відповідних норм в майбутньому. Актуальним є вивчення їх правової природи, структури, класифікації, ...
Наукові дослідження, спрямовані на вивчення феноменів соціокультурного наслідування та інститутів спадкування в культурі, затвердили розуміння традиції як важливої умови, що стабілізує суспільний розвиток....способів збереження, а також важливість вивчення будь якого елементу етнічної культури. У цьому контексті стає актуальним осмислення форм побутування в сучасному суспільстві елементів української традиційної культури ...
вивчення характеру дії економічних законів b. оцінка результатів діяльності c. розрахунок податкових платежів d. планування податкових платежів Question 5 Який з ... вивчення діючої системи оподаткування b. діяльність підприємства в проведені податкової політики c. визначення структури бюджету країни та частки в ньому податкових ...
...плані неоціненну користь може принести вивчення літературних творів, у центрі яких постає багатоаспектна проблема трагедії людини у вирі війни. Не лише митці патріоти, а й історики ...письменника романтика, вона потребує ґрунтовного вивчення на художньому рівні. Крім того, дослідження цього аспекту творчості митця дозволяє виділити провідні мотиви, образи, стильові домінанти творів, у яких ...
...дослідження діяльності ПАТ КБ «Приватбанк», вивчення організаційної структури,ознайомлення із нормативно правовими актами, з особливостями ведення бухгалтерського обліку у банківських установах, фінансовим, управлінським та податковим обліком, ...банківської установи ПАТ КБ «ПриватБанк»; вивчення організаційної структури управління банку, взаємозв’язків підрозділів, вивчення організації роботи підрозділів банку ПАТ КБ «ПриватБанк»; ознайомлення з посадовими об...
...функцію здійснює педагогіка при теоретичному вивченні, описі, аналізі теоретичних явищ і процесів причинно наслідкових зв'язків: Виберіть одну правильну відповідь a. організаторську b. проективно конструктивну c.... вивченні документації організації d. вивченні результатів анкетування e. утворення на основі гіпотези нової моделі педагогічної діяльності Question 11 Балів: 1 На ...
вивчення його внутрішніх конфліктів b. характеристику найбільш визначних представників народу c. вивчення найбільш яскравих історичних епох d. дослідження традицій e.
...у загальній валюті балансу, тобто вивчення структури ста¬тей активу і пасиву на звітну дату b. процес визначення абсолютної і відносної зміни величин різних статей балансу ...у загальній валюті балансу, тобто вивчення структури статей активу і пасиву на звітну дату Question 6 Коефіцієнтний аналіз – це ... a. процес визначення абсолютної і відносної зміни ...
Вони покликані забезпечити практичну спрямованість вивчення мови, сприяти всебічному розвитку і функціонуванню її в усіх сферах суспільного життя. Вивчення рідної мови є необхідною передумовою пізнання світу, ...
Метою роботи є вивчення стану та росту природних та штучних насаджень сосни звичайної в умовах сугруду Богунського лісництва ДП «Житомирське лісове господарство»....та розвитку насаджень сосни звичайної, вивчення стану насаджень, обробка даних, а також детальний аналіз та оцінка даних показників. Об’єктом досліджень є процеси росту та розвитку ...
...питань, що відносяться до проблеми, вивчення законодавчого регулювання розрахунків з персоналом по оплаті праці та розробка рекомендацій по вдосконаленню ефективності ви користання заробітної плати на прикладі ...був зроблений облік конкретних операцій, вивчені існуючі і діючі форми і системи оплати праці на прикладі ЗАТ НВФ «ПРІНТ». Розгля нуто діючі положення по оплаті праці, ...
Стан вивчення проблеми Як свідчить аналіз психолого педагогічної літератури, загально теоретичні та методологічні підходи до організації діяльності загальноосвітніх навчально виховних закладів знайшли ... Разом з тим, вивчення стану наукової розробки обраних для дисертаційних досліджень кола питань свідчить, що, незважаючи на наявність ряду наукових статей, дисертаційних досліджень В.
Машинна імітація — визнаний науковий метод вивчення складних соціально економічних і виробничих систем. Діапазон застосування імітації на ЕОМ надзвичайно широкий — від конкретних форм діяльності підприємств, наприклад управління ...великий, тобто система вже добре вивчена, то питання про створення моделі втрачає зміст, тому що нових знань вона також не дасть.
Машинна імітація — визнаний науковий метод вивчення складних соціально економічних і виробничих систем. Діапазон застосування імітації на ЕОМ надзвичайно широкий — від конкретних форм діяльності підприємств, наприклад управління ...великий, тобто система вже добре вивчена, то питання про створення моделі втрачає зміст, тому що нових знань вона також не дасть.
вивчення характеру дії економічних законів b. оцінка результатів діяльності c. розрахунок податкових платежів d. планування податкових платежів Question 5 Який з ... вивчення діючої системи оподаткування b. діяльність підприємства в проведені податкової політики c. визначення структури бюджету країни та частки в ньому податкових ...
для само стійного вивчення / Єфіменко В. І., Лук’яненко Л. І. – К.: КНЕУ, 2005. – 210 с. 69. Бутинець Ф.Ф....дослідження є теоретичне та практичне вивчення правильності ведення обліку та аналізу реалізації послуг та розрахунків з покупцями в ауди торських фірмах відповідно до чинного законодавства.
Теоретичні основи вивчення графіки на уроках образотворчого мистецтва 1.1. Історія розвитку графічного мистецтва 1.2. Графічне мистецтво: поняття та види 1.3....які будуть використані для подальшого вивчення основ малювання вже в старших класах. В результаті вивчення основ графіки у школярів формуються так звані перцептивні дії, що забезпечують ...
Вивчення фінансових взаємовідносин з господарюючими суб’єктами...8 2.1. Взаємовідносини з покупцями……………………………………8 2.2. Засновницька діяльність підприємства…………………………..10 3. Вивчення формування та розподілу прибутку підприємства…………...
Підходи до вивчення креативності у психологічній науці. Висновки до Розділу І РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ. 2.1....з найперших зосереджувалися саме на вивченні самоактуалізації. Для сучасної вітчизняної психології проблема самоактуалізації не є новою, але мало привертає увагу психологів.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.