Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 3193 за запитом Вивчення

Лексико орфографічна робота під час вивчення морфології 2. 2. Вивчення орфограм на уроках морфології 2. 3. Методика проведення уроку, на якому прослідковується зв’язок морфології з ...
Лексико орфографічна робота під час вивчення морфології 2. 2. Вивчення орфограм на уроках морфології 2. 3. Методика проведення уроку, на якому прослідковується зв’язок морфології з ...
З історії вивчення взаємовідносин у дитячих колективах 1.2.1.2. Особливості взаємовідносин у колективі молодших школярів 1.2.2.... Сагач; вивченням “вільного спілкування“ однолітків різних вікових груп займалися Т.В. Драгунова, І.В. Полонський, Я.О. Уманський та інші.
ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ СПОЖИВАЧІВ ПРИ ФОРМУВАННІ АСОРТИМЕНТУ ТЕЛЕВІЗОРІВ, ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ В МЕРЕЖІ «ФОКСТРОТ» 63 3.1. Значення вивчення попиту при формуванні товарного асортименту ...
...професійного самовизначення педагога Висновки Психологічне вивчення мотивації і її формування це дві сторони того самого процесу виховання мотиваційної сфери особистості студента. Вивчення мотивації необхідно для виявлення реального ...
...професійного самовизначення педагога Висновки Психологічне вивчення мотивації і її формування це дві сторони того самого процесу виховання мотиваційної сфери особистості студента. Вивчення мотивації необхідно для виявлення реального ...
Аналітична робота — це безперервний процес вивчення управлінської та іншої інформації. Призначення аналітичної роботи полягає, по перше, у вивченні закономірностей практично всіх процесів і явищ суспільного життя, ...
Метою ж даної роботи є вивчення особливостей цивільно правових систем сучасності, закономірностей їх становлення і розвитку. Так як цивільно правові системи відображають соціально економічний розвиток суспільства ...та його культуру, то їх вивчення дозволяє дати характеристику тим відносинам, що відбуваються в суспільстві, а зокрема правам та обов’язкам.
Етнографічні аспекти вивчення етнічних особливостей особистості. 24. Становлення психології народів як науки в ХІХ столітті. 25. Психологічна антропологія як напрям етнічної психології в ...першій половині ХІХ століття та вивчення проблеми національного характеру і перших етнопсихологічних експериментальних досліджень у другій половині ХІХ століття. 40. Становлення етнопсихології в Росії та Україні.
...саме вона є предметом теоретичного вивчення й експериментальних досліджень. Відповідно до цього головна мета сучасної освіти – формування основи для самореалізації особистості, яка стає можливою за умови ...природу і суспільство, одержаних при вивченні різних навчальних предметів, у єдину наукову картину світу” [11, 9]. Інтеграція – важлива умова сучасної науки і розвитку цивілізації в цілому.
Чижевський пропонує три шляхи вивчення національного характеру: 1. Дослідження народної творчості. 2. Вивчення найбільш яскравих історичних епох. 3. Характеристика найбільш визначних представників народу.
...і основні задачі та напрямки вивчення проблеми обліку готової продукції згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку, а саме: вивчення постановки та організації облікової політики підприємства; вивчення ...
Тим більше актуально вивчення бюджетної політики в наш час, коли здійснюється поворот країни в бік прискореного інтенсивного розвитку і досягнення конкурентних позицій у світовій ...законів і закономірностей розвитку суспільства; вивчення і врахування попереднього досвіду господарського, фінансового і бюджетного розвитку; вивчення і врахування досвіду інших країн; врахування конкретного етапу розвитку суспільства, ...
...індивіда нерозривно пов’язаний з вивченням феномена конформізму. Конформізм – це підвищена схильність до наслідування чужої думки або стилю поведінки. У працях таких вчених, як Е....закладено теоретичні та експериментальні основи вивчення феномену конформності, спектр котрих включає в себе різноманітні галузі знання – від соціальної психології до політології.
...Христини Данилівної Алчевської була практика вивчення й узагальнення досвіду вчителів недільних шкіл, удосконалення її педагогічної майстерності. Все це сприяло взаємному збагаченню педагогічним досвідом, поліпшенню всієї роботи ... Заслуговують дбайливого вивчення складені колективом учителів Харківської недільної школи під керівництвом Х.Д.Алчевської «Программы преподавания в воскресных школах», «Каталог книг», «Каталог музея ...
Метою ж даної роботи є вивчення особливостей зовнішньоекономічної діяльності, закономірностей її розвитку в Україні та аналіз нормативно правових актів, якими вона регулюється. Предметом дослідження є наявна і науково вивчена інформація про роз¬виток та ...
...фірми, виходячи з всебічного, глибокого вивчення і ретельного врахування ринкового попиту, потреб і вимог конкретних споживачів до продукту, щоб одержати максимальний і стійкий прибуток....відділу маркетингу, тому маркетингові функції вивчення попиту, ринків збуту, реклами, просування товарів, а також матеріально технічного забезпечення виробництва покладені на заступника директора з комерційних питань і ...
...А) дослідження народної творчості; Б) вивчення найбільш яскравих історичних епох; В) характеристику найбільш визначних представників народу; Г) вивчення його внутрішніх конфліктів; Д) дослідження традицій.
...про відсутність комплексного підходу до вивчення обліку основних засобів. Так, проведені дослідження стосуються окремих галузей промисловості (вугільна, харчова), або мають особливу направленість відповідної сфери діяльності (лізинг)....з метою оподаткування, залишаються недостатньо вивченими. Таким чином, актуальність і значущість питань удосконалення обліку та аудиту основних засобів, а також недостатнє їхнє вивчення визначили вибір теми, ...
...про відсутність комплексного підходу до вивчення обліку основних засобів. Так, проведені дослідження стосуються окремих галузей промисловості (вугільна, харчова), або мають особливу направленість відповідної сфери діяльності (лізинг)....з метою оподаткування, залишаються недостатньо вивченими. Таким чином, актуальність і значущість питань удосконалення обліку та аудиту основних засобів, а також недостатнє їхнє вивчення визначили вибір теми, ...
вивчення теоретичних основ певних процесів і явищ c. впровадження новації у практичну діяльність та її дифузію d.... вивчення теоретичних основ певних процесів і явищ Question 12 В інноваційному процесі фундаментальні дослідження спрямовані на: a.
вивчення теоретичних основ певних процесів і явищ d. проектування, виготовлення, та випробування продуктів, технологій, матеріалів тощо Question 11 В інноваційному процесі ... вивчення теоретичних основ певних процесів і явищ b. впровадження новації у практичну діяльність та її дифузію c.
...проведеної мною роботи були детально вивчені теоретичні та практичні аспекти, які стосуються як споживчого кредитування так і тих сфер з якими цей продукт стикається.... Виходячи з вивчених мною теоретичних аспектів була досліджена робота такого суб’єкту банківської системи, як Державного комерційного спеціалізованого Ощадного банку України на ринку ...
вивчення теоретичних основ певних процесів і явищ d. проектування, виготовлення, та випробування продуктів, технологій, матеріалів тощо Question 11 В інноваційному процесі ... вивчення теоретичних основ певних процесів і явищ b. впровадження новації у практичну діяльність та її дифузію c.
вивченні динаміки інвестиційної діяльності підприємства у часі Question 9 Порівняльний інвестиційний аналіз базується на: a. структурному розкладі показників інвестиційної діяльності підприємства ... вивченні динаміки інвестиційної діяльності підприємства у часі d. співвідношенні показників інвестиційної діяльності Question 10 Коефіцієнт поточної ліквідності це відношення: a.
вивчення частоти демографічних подій у житті когорти в різні періоди Question 6 Тривалість покоління – це: Виберіть одну або кілька відповідей a.... вивчення частоти демографічних подій у житті когорти в різні періоди b. усе правильно c. метод реального покоління (генерації) d.
Структурний підхід до вивчення масової свідомості. 9. Масова поведінка як діяльнісний прояв масової свідомості. 10. Основні властивості масової свідомості. 11....Сігеле у вивчення механізмів масової психології. 29. Зараження як механізм психології масової поведінки. 30. Навіювання як механізм масової психології. Модуль 2 31.
Проблеми вивчення уваги в дошкільному віці 1.1. Загальна характеристика уваги 1.2. Особливості розвитку уваги дошкільнят РОЗДІЛ 2....уяви та основні аспекти її вивчення 2.2. Психологічні умови розвитку дитячої уяви 2.3. Особливості розвитку уяви в дошкільному віці Висновки Темою нашого дослідження було ...
Теоретичні засади вивчення політичної системи і політичного режиму Грузії 1.1. Стан наукового вивчення політичної системи Республіки Грузія 1.2.
Теоретичні основи вивчення байок в початковій школі 1.1. Байка один з видів літературного жанру, який вивчається за програмою 1.2.... Методологічні підходи до вивчення байок в початковій школі 2.1. Педагогічні умови, методи роботи над українською байкою в початковій школі 2.2.
Вивчення аудиторії за кордоном 3. Визначення аудиторії. 4. Специфіка аудиторії конкретних мас медіа. 5. Напрямки вивчення аудиторії. Висновки Список використаної літератури
Теоретико методологічні підходи до вивчення творчих здібностей учнів 1.1 Теоретичні передумови дослідження креативності учнів 1.2 Структура творчого мислення 1.3 Проблемне мислення на ...здібностей дев’ятикласників під час вивчення елементів кінематики 2.2 Загальна процедура експериментального дослідження 2.2.1 Обґрунтування вибору комплексу діагностичних методик для вивчення творчих здібностей ...
Вивчення виробництва і виробничих систем 4. Ознайомлення з системою управління підприємством 5. Аналіз фінансово господарського стану 6. Вивчення маркетингової діяльності підприємства Перелік табличного ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ОЗНАК МОДЕРНІСТСЬКОЇ ПОЕЗІЇ 1.1 Модерністські напрями і течії в літературі XX століття 1.2.... ВИВЧЕННЯ ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК МОДЕРНІСТСЬКОЇ ПОЕЗІЇ І ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (на матеріалі поезії Р.М. Рільке) 2.1.
Вивчення виробництва і виробничих систем 4. Ознайомлення з системою управління підприємством 5. Аналіз фінансово господарського стану підприємства 6. Вивчення маркетингової діяльності підприємства Перелік табличного ...
...ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ОЗНАК МОДЕРНІСТСЬКОЇ ПОЕЗІЇ 1.1 Модерністські напрями і течії в літературі кінця XIX — початку XX століття 1.2.... ВИВЧЕННЯ ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК МОДЕРНІСТСЬКОЇ ПОЕЗІЇ І ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (на матеріалі поезії Р.М. Рільке 2.1.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ РОЛЬОВИХ ОЧІКУВАНЬ ПОДРУЖЖЯ ЯК ЧИННИК ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ В СІМ’Ї 1.1. Рольові очікування як явище в психології. Стан вивченості в літературі 1.2.
Вивчення психологічних особливостей обдарованих дітей 1.3. Особливості обдарованих дітей дошкільного віку 1.4. Основні принципи роботи з обдарованими дітьми 1.... Практичне вивчення обдарованості дітей дошкільного віку 2.1. Проблеми діагностики обдарованості 2.2. Діагностичне вивчення обдарованості дітей старшого дошкільного віку на базі ...
...соціологію можна визначити як наукове вивчення суспільства». Поясніть, що мається на увазі, коли йдеться про наукове визначення суспільства? 2. Намалюйте схему структури соціологічного знання. 3....тему: «Що мені може дати вивчення соціології». ЗАДАНИЕ 2 1. Проаналізуйте основні соціологічні поняття Ф. Тьоніса. 2. В чому полягає суть «розуміючої соціології»? 3.
Вивчення конкурентних товарів Розділ ІІ. Вивчення споживачів товару 2.1. Вивчення споживачів товару 2.2. Сегментація ринку Розділ ІІІ.
Ситуація 1 Вивчення попиту на конкретний вид продукції через мережу фірмових магазинів показало його збільшення. Фірма складаючи плани на наступний рік знайшла «вузькі» ... Ситуація 2 Ситуація 2 Вивчення попиту на конкретний вид продукції через мережу фірмових магазинів показало його зменшення. Підприємство вирішило перейти на новий вид продукції, що ...
вивчення закономірностей просторової організації продуктивних сил c. визначення раціонального розміщення продуктивних сил, ефективного використання всіх видів ресурсів та зменшення витрат на ...цілому Question 15 Розробка методів вивчення міжгалузевих зв’язків і міжгалузевого балансу за схемою „витрати – випуск” на прикладі структури американської економіки належить: a. У. Ізарду b.
...викладання пейзажного живопису як предмет вивчення 1.2. Пейзажний живопис як жанр образотворчого мистецтва 1.3. Основні дидактичні положення методики викладання пейзажного живопису Розділ 2....класах спеціалізованих шкіл, як предмет вивчення розглядає особливості роботи педагога з учнями. Тут важливе значення мають способи навчання, розташування навчального матеріалу, навчальний план, програма, принципи навчання ...
Наявність компоненту мотивації в процесі вивчення теми „Культура Стародавньої Греції” 1.3. Структурний зміст курсу „Культура Стародавньої Греції” а) Культура Еллади в XXX XII ст.... Форми, методи і засоби вивчення теми „Культура Стародавньої Греції” 2.2. Застосування лекційного методу при вивченні теми „Культура Стародавньої Греції” Висновок Список використаної літератури
Вступ Розділ 1 теоретичні та наукові розробки щодо основних напрямків підвищення прибутковості підприємства 1.1 Інформаційно нормативна база підвищення прибутковості підприємств 1.2 Огляд літературних джерел щодо вивчення основних напрямків підвищення прибутковості підприємств 1.3 Показники фінансового стану підприємства 1.4 Методологія дослідження основних напрямків підвищення прибутковості підприємств Розділ 2 практичні аспекти вивчення напрямків підвищення прибутков...
Вивчення особливостей впливу спортивної діяльності на психіку спортсменів. 2. Визначення морально вольових, емоційних і інших якостей і властивостей особистості, необхідних спортсменам ... Вивчення негативного впливу на психіку спортсменів соціального оточення: меценатів, спонсорів, суперників, уболівальників і т. п. 12.
...благодатних предметів чи об’єктів вивчення, які характеризуються широким (навіть невичерпним) колом проблематики. Багатство парадигми наукових досліджень, присвячених публіцистиці, пояснюється її складністю як явища й поняття.... Мета полягає у вивченні мовної якості медійних текстів, у дослідженні граматичних помилок, у формулюванні нормативних рекомендацій, що вмотивовані динамічним характером мовної норми та мають ...
Методика вивчення особливостей розвитку довільної поведінки 2.2. Аналіз результатів вивчення особливостей розвитку довільної поведінки старших дошкільників 2.3.
...виробниками чіпсів постає нагальна потреба вивчення особливостей споживчого ринку. При цьому важливими є не тільки отримання кількісних показників споживчого попиту,а й дослідження якісної сторони цього питання — вивчення вимог і уподобання споживачів щодо ...
...та систематизація як загальнофункціональне спрямовання вивчення організмів. ІV. Методика формування цілісних знань школярів про організми у класній та позакласній роботі з предмету біології. 4.1....що характерно для сучасного процесу вивчення живої природи, а в межах “суб’єкт суб’єктних” відношень. Це дає учням змогу усвідомити відчуття чуттєвої спорідненості з природою, ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.