Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 351-400 з 3194 за запитом Вивчення

...що доповнювали один одного: теоретичні – вивчення та аналіз психолого педагогічної, філософської, соціологічної та методичної літератури з проблеми дослідження; теоретичне вивчення й узагальнення кращого педагогічного досвіду; емпіричні – ...
...зменшення впливу цих факторів і вивчення впливу діючих політичних сил. Численні характеристики включають і ринкові фактори, що безпосередньо впливають на ефективність роботи підприємства й аналіз яких ... Це система спостереження та вивчення поведінки внутрішнього економічного механізму конкретного підприємства і розробки шляхів для досягнення поставленої мети. Вона базується на основі багатьох навчальних економічних ...
виробленні сучасних методик комплексного вивчення молодіжних проблем Question 46 Балів: 1 Які молодіжні проблеми в Україні за результатами соціологічних досліджень є найголовнішими: Виберіть одну або ...нових знань про об’єкт вивчення Question 48 Балів: 1 Процедурна частина програми соціологічного дослідження включає: Виберіть одну або кілька відповідей a. структурну операціоналізацію понять b.
...9 Чи вірне твердження: Глибоке вивчення юридичними працівниками психологічних особливостей особистості звинуваченого дає можливість: більш правильно кваліфікувати здійснений злочин; здійснювати вибір найбільш підходящих прийомів впливу на ...підтвердження нижчезазначеним умовиводам Основними методами вивчення психічних явищ є метод бесіди, опитування, тести, анкети, аналіз продуктів діяльності, біографічний метод. a. твердження не вірне; b.
Вивчення релігій населення островів Тихого океану демонструє серйозні труднощі, що виникають у дослідників, орієнтованих на зовнішні прояви релігійності.
Вступ Вивчення процесу походження держави має не тільки чисто пізнавальний, науковий, але і політико практичний характер. Воно дозволяє глибше зрозуміти соціальну природу ...
1. Вивчення мотивації вступу до СБУ 2. Кар’єра як один з мотивів вступу до СБУ 3. Престиж професії слідчого СБУ 4.
1. Соціологічне дослідження у вивченні поведінки споживачів та їх попиту на товари 2. Маркетингові дослідження.види інформації Задача Список використаної літератури
1. Соціологічне дослідження у вивченні поведінки споживачів та їх попиту на товари 2. Маркетингові дослідження.види інформації Задача Список використаної літератури
1. Практичне значення вивчення адміністративної деліктології. 2. Адміністративно деліктна ситуація та її ознаки. Список літератури
Вивчення сутностi грошей Роздi ii функцiя грошей як засiб платежу 2.1 Функцiя нагромадження грошей Висновок Список використаних джерел
Вивчення питання агресивності у соціально педагогічній та психологічній літературі 1.1. Питання агресії у соціально педагогічній та психологічній літерататурі 1.2.
Вивчення роботи завідуючого магазином з організації контролю 2. Укладання договорів на постачання товарів. Приймання товарів по кількості і якості 3.
Вивчення організації фінансової роботи на ТОВ «Інтернейшнл Медкл еквімпмент» 2. Управління грошовими потоками підприємства від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності 3.
Нейропсихологічний підхід у вивченні емоційних порушень 2. Порушення емоцій при поразці лобових часток мозку 3. Порушення емоцій при поразці скроневих відділів мозку 4.
Теоретичні аспекти вивчення сором’язливості 1.1. Суть поняття «сором’язливість» 1.2. Погляди вітчизняних та зарубіжних дослідників на феномен та природу сором’...
Етика й об'єкт її вивчення мораль. Правова етика 2. Співвідношення норм моралі й норм права 3. Поняття етичної культури юриста і її структура
Етика й об'єкт її вивчення мораль. Правова етика 2. Співвідношення норм моралі й норм права 3. Поняття етичної культури юриста і її структура
Методи вивчення поведінки витрат 2. Визначення витрат за об’єктами калькулювання та виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) Завдання 1 Основи калькулювання Закрите ...
Методи вивчення витрат робочого часу 2. Структура МОП та її завдання 3. Задача № 4 За даними, наведеними в таблиці, розрахувати середній тарифний ...
Методи вивчення витрат робочого часу 2. Структура МОП та її завдання 3. Задача № 5 Місячний оклад економіста 350 грн.
Необхідність вивчення зарубіжного цивільного права 2. Предмет, методи та система цивільного та торгового права зарубіжних країн 3.
Вивчення технологічних особливостей підприємства та організації обліку 3. Фінансовий облік виробництва сільськогосподарської продукції 4. Аналіз витрат виробництва та готової продукції 5.
Теоретичні аспекти вивчення сором’язливості 1.1. Суть поняття «сором’язливість» 1.2. Погляди вітчизняних та зарубіжних дослідників на феномен та природу сором’...
Теоретичні аспекти вивчення інформаційної бази фінансового менеджменту 1.1. Суть та характеристика інформаційної бази фінансового менеджменту 1.2.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ ЛЕГЕНДИ ЯК ВИДУ НАРОДНОГО ЕПОСУ 1.1. Поняття та жанрова специфіка легенди 1.2. Класифікація легенд у вітчизняному літературознавстві РОЗДІЛ ...
Теоретичні основи вивчення проблеми визначення ефективності дій баскетболістів 1.1. Аналітичний огляд літератури 1.2. Вплив компонентів фізичної підготовленості на ефективність діяльності баскетболістів ...
Теоретико методологічні підходи до вивчення проблеми комунікативних бар’єрів 2. Основні види бар’єрів у спілкуванні педагога 3. Психолого педагогічні умови попередження та подолання комунікативних ...
Реєстрація та вивчення землетрусів 3. Сейсмічні хвилі 4. Магнітуда й інтенсивність землетрусів 5. Катастрофічні наслідки 6. Географія поширення й прогнозування землетрусів 7.
Портера у вивчення конкуренції 2. Сутність конкурентних сил за М.Портером Висновки Список літератури
Теоретичні аспекти вивчення акцентуацій характеру та конфліктної поведінки у підлітків 1.1. Вікові особливості особистості у підлітковому віці 1.2.
Теоретичні та правові аспекти вивчення страхування вантажів в Україні 1.1 Нормативно правові аспекти з страхування вантажів 1.2 Огляд літератури з теми дослідження 1....
Системний підхід до вивчення злочинності Література
Застосування графічного методу для вивчення виробничих процесів 41. Аналіз використання матеріальних ресурсів та їх вплив на обсяг продукції Завдання № 31 Необхідно: – визначити всі можливі види ...
Застосування графічного методу для вивчення виробничих процесів 25. Завдання та джерела аналізу виробництва і реалізації продукції Завдання № 99 Необхідно: – розкрити зміст понять: виробнича площа, виробнича ...
Проблеми вивчення походження права 1.1. Необхідність дослідження проблем походження держави і права 1.2. Причини розмаїтості теорій походження права 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ АНТРОПОНІМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 5 1.1. Поняття «антропонім» 5 1.2. Види антропонімів 6 1.3.
Метою написання даної роботи є вивчення й аналіз особливостей бухгалтерського обліку, фінансового й управлінського обліку розрахунків із покупцями і замовниками. Тема є досить актуальною, тому що ...
Теоретичні основи вивчення проблем спортивного відбору школярів для занять плаванню 1.1. Етапи розвитку проблеми спортивного відбору 1.2.
Теоретичні основи вивчення подіумної пластики як засобу дефіле 1.1. Історія зародження та розвитку дефіле 1.2. Стан, проблеми та перспективи розвитку дефіле ...
Вивчення проблеми ігрових форм діяльності дошкільників у психолого педагогічній літературі 1.1. Суть, особливості та структура гри дошкільників 1.2.
РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ ЯК ОБ'ЄКТ ВИВЧЕННЯ 1.1. Визначення релігійного туризму, його місце в системі туристської діяльності 1.2. Різновиди релігійного туризму 1.3.
Теоретичне вивчення проблеми логопедичного впливу при подоланні письма 1.1. Історія вчення про порушення письма 1.2. Види дисграфії Розділ 2.
Економіко математичне моделювання як засіб вивчення господарської діяльності 39.Аналіз узагальнених показників ефективності використання виробничих фондів Завдання № 75 Необхідно: – визначити результативний показник; – виявити вплив факторів на ...
Вивчення норм та вимог антикорупційного законодавства 2. Навчання працівників превентивним заходам щодо запобігання і протидії корупції 3.
Історія вивчення проблеми 3. Міжпівкульна взаємодія 4. Проблема міжпівкульної асиметрії мозку й міжпівкульної взаємодії ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Мета магістерської роботи – на основі вивчення наукових праць, аналізу чинного законодавства України, проектів Кримінально процесуального кодексу України, а також правозастосовчої практики провести науково теоретичний аналіз повноважень ...
Економіко математичне моделювання як засіб вивчення господарської діяльності 39.Аналіз узагальнених показників ефективності використання виробничих фондів Завдання № 75 Необхідно: – визначити результативний показник; – виявити вплив факторів на ...
...кредиту та завдання його статистичного вивчення 2.Показники результатів економічної діяльності. Методи обчислення ВВП 3. Задача № 5 Витрати грошових коштів населенням України за квартал склали 6860 ...
Джерела вивчення походження слов'ян 2. Суспільно економічний розвиток східних слов'ян 3. Союзи східних слов'ян VI IX століттях Список використаної ...
« 1 2 ... 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.