Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 3193 за запитом Вивчення

Теоритичне обгрунтування вивчення поняття рекламної комунікації 1.1. Реклама як вид комунікації 1.2. Вимоги до тексту реклами Висновки до першого розділу РОЗДІЛ ...
Теоретичні основи вивчення проблеми тактичної підготовки юних футболістів 14 16 років 1.1. Аналітичний огляд літератури 1.2.
Теоретичні основи вивчення особливостей наркотичної залежності підлітків 1.1. Характеристика опорного понятійного апарату з теми дослідження 1.2.
Об'єкт, предмет вивчення і завдання психології праці 2. Категорії «діяльність» і «праця» в психології 3. Взаємозв'язки психології праці з іншими дисциплінами 4.
...УКРАЇНСЬКИХ ІМЕН 1.1 Наукове вивчення східнослов’янської антропонімії 1.2 Особливості у сфері найменування 1.3 Діалектні відмінності в творенні варіантів імен РОЗДІЛ 2.
Вивчення місткості ринку та частин ринку. Визначення сегменту. 3. Реєстрація підприємства: необхідні документи для реєстрації, умови реєстрації, витрати на реєстрацію. 4.
Фенологічне спостереження як метод вивчення сезонних змін у живій природі 2. Методичні рекомендації щодо організації та проведення фенологічних спостережень на уроках біології 3.
Вивчення системи охорони праці та проходження інструктажу 2. Управлінсько організаційна характеристика підприємства 3. Економічна характеристика підприємства br />br /> 3.1.
Теоретичні основи вивчення проблеми впливу екстремальних, субекстремальних та особливих умов діяльності на працездатність 1.1. Види екстремальних умов 1.2.
Теоретичні передумови вивчення середньополіських говорів 1.1. Говір та говірка як одиниці територіальної диференціації діалогічної мови 1.2.
Вивчення і прогнозування купівельного попиту на меблі 3. Формування оптимального асортименту меблів і управління ним в магазині 4.
Соціологічне дослідження у вивченні поведінки споживачів та їх попиту на товари Ситуаційні завдання: Задача №1 Фірми, що виробляють та реалізують товари споживання, визначають місткість ...
Теоретичні основи вивчення проблеми впливу екстремальних, субекстремальних та особливих умов діяльності на працездатність 1.1. Види екстремальних умов 1.2.
Теоретичні аспекти вивчення проблеми використання логопедичної ритміки при заїканні 1.1. Клініко фізіологічна характеристика заїкання 1.2. Особливості психомоторного розвитку дітей із заїканням ...
...природно ресурсного потенціалу в контексті вивчення РПС України 1.1. Загальна характеристика диференціації промислових районів України 1.2. Ефективність розміщення промисловості та розвитку індустріальних комплексів РОЗДІЛ ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОГО КАЛАМБУРУ 5 1.1. Визначення каламбуру та його класифікації 5 1.2. Характеристика каламбуру в англійській мові 8 РОЗДІЛ ...
ТЕОРЕТИКО МЕОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 6 1.1. Фразеологізм як лінгвістична одиниця 6 1.2. Класифікації фразеологізмів 11 1.3.
Поняття спілкування, його вивчення в психологічній літературі 1.2. Соціально комінікативна активність дитини та взаємодія з оточуючими 1.3.
Вивчення неврозів психологами і медиками. 5. Погляди на класифікацію неврозів. Список використаної літератури
...українських імен 1.1 Наукове вивчення східнослов’янської антропонімії 1.2 Особливості у сфері найменування 1.3 Діалектні відмінності в творенні варіантів імен Розділ 2.
...злочини, як об’єкти кримінологічного вивчення. 2. Основні ознаки кримінологічної характеристики особи злочинця. 3. Соціальне і біологічне в особі злочинця. 4. Кримінологічна класифікація і типологія злочинців.
Вивчення наукових засад класифікації в загальному документознавстві 1.2. Спеціальне документознавство про класифікацію документів РОЗДІЛ II. ІСТОРІЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ 2.1.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…………………………...…..11 1.1. Фінансова звітність як інструмент облікового процесу……………….....11 1.2.
...здоров’я: система показників статистичного вивчення трудових ресурсів галузі 2. Практичне завдання Список використаної літератури
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРІ ЖІНОК ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ 1.1. Аналіз проблематики питання вагітності і материнства 1.2.
Теоретико методологічні основи вивчення проблеми девіантної поведінки особистості.......................................................................7 1.1 Девіантна поведінка як соціальне явище............................................7 1.2 Психологічні та соціальні фактори формування ...
ОГЛЯД ДАНИХ ПО ОДЕРЖАННЮ ТА ВИВЧЕННЮ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГАМА–АКТИВНИХ ІЗОТОПІВ………………..……9 1.1. Загальна характеристика циклічних резонансних прискорювачів важких заряджених частинок та їх використання.............................................................................
Особливості вивчення рідної мови 2. Проблеми розвитку рідної мови 3.Ознайомлення з навколишнім світом дітей раннього віку ВИСНОВОК СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
...ПРОВАДЖЕНІ ЗАВДАННЯ № 1 На підставі вивчення криміналістичної літератури викласти письмово основні положення теми 1. Поняття експертизи в кримінальному проваджені її види та значення. 2.
Теоретичні основи вивчення проблеми технічної підготовки юних футболістів 8 12 років 1.1. Технічна підготовка як основа майстерності футболістів 1.2.
У даній роботі охарактеризовано різні підходи до вивчення проблеми впровадження інтерактивних технологій навчання в педагогічній теорії та практиці, з’ясовано види, структуру і зміст кейс технологій та виокремлено ...
Основи вивчення теоретичних проблем грошей 1.2. Монетаристська теорія 1.3. Загальні методологічні основи кількісної теорії Розділ 2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ВІДЧУТТЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ 8 1.1. Аналіз літератури за темою дослідження 8 1.2. Загальна характеристика пізнавальних процесів.
...ВІДСУТНІСТЮ ТРУПА ЗАВДАННЯI На підставі вивчення криміналістичної літератури викласти письмово основні положення теми: 1. Криміналістична характеристика вбивств за відсутністю трупа. 2. Особливості огляду місця події. 3.
Особливості вивчення палеолітичного мистецтва 1.2. Техніка, стиль і тематика палеолітичних художніх виробів 2. Розвиток первісного мистецтва у період неоліту 2.1.
Методи вивчення особистості засудженого і психологічного впливу на нього в процесі перевиховання Література
Вивчення історії Месопотамії в дореволюційній російській і радянській науці Висновок Список використаної літератури
Вивчення античних пам'яток півдня України 1.2. Антична колонізація Північного Причорномор'я 1.3. Періоди існування міст держав 1.4.
Мета курсової роботи закріплення знань, отриманих в процесі вивчення дисципліни, набуття навиків митного контролю та митного оформлення товарів. З метою забезпечення здійснення митними органами митного контролю за товарами та ...
Мовна ситуація в Україні значною мірою залежить від вивчення української мови як базової дисципліни в загальноосвітній школі. Мовна освіта повинна забезпечувати інтелект державі. Мова як матеріалізована думка і процес ...
Статистичне вивчення варіації 61. На кінець року поточні коефіцієнти ліквідності підприємств позичальників становили: Коефіцієнт ліквідності До 1,5 1,5−1,8 ...
Найважливіші етапи у вивченні „Слова о полку Ігоревім” 2. Особливості проблеми авторства „Слова” Висновок Список використаної літератури
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ФЕНОМЕНУ БЕЗРОБІТТЯ 9 1.1. Феномен безробіття у вимірах соціально гуманітарного знання 9 1.2.
Стан вивчення проблеми формування рухових функцій дошкільників у науковій, педагогічній та методичній літературі 1.2. Психофізіологічні основи формування рухових навичок у дітей ...
Які завдання вирішуються в процесі вивчення дисципліни «Управління трудовим потенціалом?» 3. Назвати навчальні курси, з якими зв’язана дисципліна «Управління трудовим потенціалом» Завдання 2 1.
Історія вивчення кореневого живлення рослин в Україні на межі ХІХ ХХ століть 1.2. Кореневе живлення рослин 1.3.
Сутність агресії, її вивчення в психологічній літературі 1.2. Походження і передумови агресивності Розділ 2. Формування агресії і її особливості в початковій школі 2....
Історія вивчення кореневого живлення рослин в Україні на межі ХІХ ХХ століть 1.2. Кореневе живлення рослин 1.3.
Назвіть об'єкт і предмет вивчення політичної економії. 2. Розкрийте головні особливості окремих напрямів і шкіл у політичній економії. 3. Визначіть, що є спільного між політичною ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ТРОПЕЇЧНИХ ЗАСОБІВ У ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 1.1. Особливості тропів у словесно образній системі художніх текстів 1.2.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.