Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 2868 за запитом Виконання

Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти обліку і доходів і видатків бюджетних установ 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку доходів і видатків бюджетних установ 1.2 Сутність доходів і видатків, їх класифікація 1.3 Характеристика рахунків, призначених для обліку доходів і видатків Розділ 2 Діюча практика обліку доходів і видатків в районній лікарні державної ветеринарної медицини 2.1 Організаційна характеристика районної лікарні державної ветеринарної медицини 2.2 С...
Вступ РОЗДІЛ 1 ЗАТ „Кондитерська фабрика „Лагода” 1.1 Завдання, мета, предмет діяльності та стратегія розвитку 1.2 Структура управління 1.2 Організація служби документаційного забезпечення управління 1.3 Документи, що визначають організацію діловодства РОЗДІЛ 2 Характеристика та аналіз системи документаційного забезпечення ЗАТ „Кондитерська фабрика „Лагода” 2.1 Організаційно розпорядча документація 2.2 Документування довідково інформаційної діяльності 2.3 Організаційно правова...
Виконаними у справі всіма слідчими (розшуковими) та іншими процесуальними діями місцезнаходження особи невстановлено. У зв’язку із цим слідчий виніс постанову ...у зв’язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. Слідчий суддя, скасовуючи цю постанову вказав на те, що такі процесуальні дії мають бути ...
Виконаними у справі всіма слідчими (розшуковими) та іншими процесуальними діями місцезнаходження особи невстановлено. У зв’язку із цим слідчий виніс постанову ...у зв’язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. Слідчий суддя, скасовуючи цю постанову вказав на те, що такі процесуальні дії мають бути ...
Основні тенденції виконання зведеного, Державного і місцевих бюджетів України 23BR> BR>3.2. Основні напрями підвищення ефективності бюджетної системи України 27BR> BR>3....забезпечення суспільних потреб та повного виконання державою своїх функції.BR> BR>На сучасному етапі розвитку економіки України, а саме – у кризовому періоді, особливо гостро постає проблема ...
ЗАВДАННЯ 2 Проаналізуйте виконання плану за асортиментом. Розрахуйте коефіцієнти асортиментності, оновлення асортименту та зробити відповідні аналітичні висновки. Таблиця 1 (тис. грн....400 ЗАВДАННЯ 4 Визначте, чи виконано підприємством план за сортністю продукції за звітний період. Таблиця 1 ( одиниць) Варіант Перший сорт Другий сорт Третій сорт за планом ...
...себе виручка від реалізації продукції, виконаних робіт та наданих послуг, за якими методами визначається момент реалізації продукції ? 4. Перерахуйте напрями розподілу виручки від реалізації продукції, виконаних робіт та наданих послуг підприємства.
Виконання договору субпідряду у капітальному будівництві та відповідальність за порушення його умов 3.1. Виконання сторонами умов договору субпідряду у капітальному ...
Стимулювання потрібне для ефективного виконання робіт і реалізації управлінських рішень. Поза мотивацією ніяка цілеспрямована діяльність неможлива. В першій частині дипломної роботи було проаналізовано сутність симулювання ...Розмір преміювання в залежності від виконання норм виробітку Рис. 2.2 Залежність заробітної плати від перевиконання норм виробітку Таблиця 2.12 Оцінка виконання норм виробітки виробниками ...
Стимулювання потрібне для ефективного виконання робіт і реалізації управлінських рішень. Поза мотивацією ніяка цілеспрямована діяльність неможлива. В першій частині дипломної роботи було проаналізовано сутність симулювання ...Розмір преміювання в залежності від виконання норм виробітку Рис. 2.2 Залежність заробітної плати від перевиконання норм виробітку Таблиця 2.12 Оцінка виконання норм виробітки виробниками ...
...сільськогосподарських культур 3.4 Аналіз виконання плану собівартості 3.5 Факторний аналіз на 1 гривню продукції 3.6 Рекомендації щодо вдосконалення обліку і аналізу виробництва продукції ...видів сільськогосподарських культур; 4) оцінка виконання плану собівартості продукції рослинництва; 5) факторний аналіз витрат на 1 грн. виробленої продукції. Проведеним дослідженням виявлено деякі невідповідності організації обліку ...
...захворювань, що негативно позначається на виконанні працівниками службових обов'язків і знижує якість життя. Пропонована система психопрофілактики і реабілітації будується виходячи з особливостей професійної діяльності, і ...в діяльності, рівень особистісної значимості виконання поставленого завдання, систематичне виникнення стресових станів, наявність монотонії при виконанні робочих операцій та ін.
Визначення об’ємів виконаних робіт. Журнал обліку виконаних робіт БМР. Об’єкти обліку фактичної собівартості 13. Інвентаризація незавершеного виробництва. Визначення фактичної собівартості виконаних БМР.
...захворювань, що негативно позначається на виконанні працівниками службових обов'язків і знижує якість життя. Пропонована система психопрофілактики і реабілітації будується виходячи з особливостей професійної діяльності, і ...в діяльності, рівень особистісної значимості виконання поставленого завдання, систематичне виникнення стресових станів, наявність монотонії при виконанні робочих операцій та ін. Таким чином, спільним для особливих, екстремальних ...
...Список використаної літератури У роботі виконано теоретичне та практичне дослідження значення фінансового аналізу діяльності підприємства, як важливого інструмента ринкової економіки. Входження в ринкову економіку потребує інтенсивних ... Виконаний аналіз по підприємству Болградський райавтодор показав, що покращення фінансового стану та перспектива діяльності підприємства тісно пов'язані із впровадженням нових ...
...з виготовленням та реалізацією продукції, виконанням робіт, наданням послуг та з торгівлею. Здійснюють її суб'єкти господарювання — власники або володільці основних фондів та оборотних коштів....об'єднань щодо виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, заняття торгівлею з метою їх реалізації за плату (як товару), що грунтується на поєднанні приватних і публічних ...
За результатами виконаних досліджень здійснено наступні висновки та пропозиції: 1. Прибуток економічна категорія. Визначення його суті у багатьох літературних джерелах зводиться до того, ...послуг), що продаються, надання послуг (виконання робіт) з метою реклами. Збільшення асортименту м’ясних виробів. Відкриття торговельних кіосків по м.Житомиру і Волинську.
Стимулювання потрібне для ефективного виконання робіт і реалізації управлінських рішень. Поза мотивацією ніяка цілеспрямована діяльність неможлива. В першій частині дипломної роботи було проаналізовано сутність симулювання ...Розмір преміювання в залежності від виконання норм виробітку. Рис. 2.5 Залежність заробітної плати від перевиконання норм виробітку Таблиця 2.17 Оцінка виконання норм виробітки виробниками ...
Вступ 1 Теоретичні основи та аспекти формування стратегії фінансово економічного стану 1.1 Сутність, задачі та цілі аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Проблеми стабілізації фінансово–економічного стану підприємства 1.3 Теоретичні основи стратегії підприємства 1.4 Основні цілі та задачі формування стратегії фінансово економічного стану підприємства 1.5 Принципи та складові економічної стратегії 2 Аналіз фінансового стану ЗАТ „Черкаси Лада” 2.1 Оцінка показників фінансо...
Виконання консультаційних послуг підтверджується актом приймання передачі виконаних робіт за кожний місяць. 01.01.2008 р.
...Висновки Список викоритсаної літератури При виконанні дипломного проекту було розглянуто і проаналізовано принципи ведення ділових переговорів з іноземними партнерами, документи дипломатичного характеру.... Контроль за виконанням планів забезпечення режиму секретності здійснює спеціаліст по кадрах міської Ради. Приймає іноземних партнерів та проводить з ними роботу міський голова.
...Висновки Список викоритсаної літератури При виконанні дипломного проекту було розглянуто і проаналізовано принципи ведення ділових переговорів з іноземними партнерами, документи дипломатичного характеру.... Контроль за виконанням планів забезпечення режиму секретності здійснює спеціаліст по кадрах міської Ради. Приймає іноземних партнерів та проводить з ними роботу міський голова.
...ТОВ “Фантом” з вимогою оплати виконаних робіт, повернення вартості матеріалів і сум страхових внесків, які від перерахував страховій фірмі "Оранта", застрахувавши об'єкт будівництва.... Останній проти дострокового виконання зобов'язання заперечував, і, навпаки, просив магазин доставити меблевий гарнітур пізніше, ніж було визначено умовами договору – 15 червня 2004 року, ...
У ринковій економіці підприємство для виконання всіх функцій і збереження індивідуального відтворення повинно мати відповідні кошти в грошовій формі, тобто зберігати авансові кошти для підтримки безперервності ...забезпечення розширення індивідуального відтворення й виконання зобов’язань перед суспільством і державою. У разі неможливості збереження індивідуального відтворення підприємство зазнає банкрутства і оголошується неплатоспроможним, нездатним виконувати ...
...впровадження товарної стратегії розвитку потребує виконання як мінімум наступних умов: чітке визначення цілей підприємства, збуту на перспективу; наявність стратегії виробничо збутової діяльності підприємства; проінформованість про ринок ...обсяги продовжують зростати за рахунок виконання загальнобудівельних робіт (внутрішні та зовнішні оздоблювальні роботи та монтаж трубопроводів.) Організація поступово відмовляється від стратегії концентрації, але в той же ...
...звітності за показниками, що характеризують виконання договорів страхування; не частіше одного разу на рік призначати проведення за рахунок страховика додаткової обов’язкової аудиторської перевірки з визначенням ...б) встановлення обов’язкового для виконання графіку здійснення розрахунків із страхувальниками; в) залучення до числа учасників страховика інших страховиків (у тому числі іноземних страховиків) за умови ...
...що завдання дипломної роботи мною виконано повністю. В цій дипломній роботі я докладно вивчила структуру даного управління і його завдання; проаналізувала документацію, яка функціонує у пенсійному ...роботи з документами у процесі виконання управлінських дій. Діловодство являє собою повний цикл опрацювання та руху документу з моменту їх створення чи одержання до завершення виконання ...
...визначити оптимальний парк обладнання для виконання програми підприємства; скласти список невживаного обладнання. Завдання 3 У пунктах виробництва ( ) можливо організувати виробництво однорідного продукту.... Тривалість виконання операції di детермінована величина, не залежить від переходу, а тільки від того, яка операція виконується.
...року із моменту настання строку виконання. У передбачений строк покупець сплатив лише частину боргу, а через шість місяців після закінчення передбаченого договором строку його дії між ... В подальшому боржником не було виконано зобов’язання і по цій додатковій угоді, у зв’язку з чим кредитор у судовому порядку звернувся до поручителя з ...
...суду, органів досудового розслідування по виконанню задач кримінального судочинства, закріпленню законності та правопорядку є неможливою, в першу чергу, без участі захисника.... Методи використані під час виконання роботи: метод аналізу, діахронічний метод, описовий, дескриптивний метод та інші. В цій роботі я вважаю за потрібне розкрити поняття та ...
...show/2135 12/ed20010118 Про виконання судами України законодавства і постанов Пленумів Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку : постан.... Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верхов¬ного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку : постан.
...ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Заробітна плата поділяється на основну, додаткову, інші зоохочувальні і компенсаційні виплати. Основна заробітна плата це винагорода за виконану роботу згідно з встановленими нормами (...
...організація виготовлення та реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг) є основною для отримання прибутку, досягнення цілей підприємства та задоволення економічних інтересів його власників....поставлені при написанні дипломної роботи, виконані, а саме: теоретичні аспекти формування та використання прибутку підприємства; аналіз фінансових результатів та фінансового стану ВАТ «Смілянський цукровий комбінат»; обґрунтування ...
Працівнику відділу виконання покарань, що не пов’язані з позбавленням волі, управління Державного департаменту України з питань виконання покарань, надійшов вирок суду, за ...
Завдання поставлені в роботі виконані, а саме: досліджена економічна сутність та теоретичні основи ефективності підприємницької діяльності; проаналізована господарська діяльність і визначений напрямок прибуткової діяльності; обґрунтовано ...показники діяльності підприємства, оцінюючі їх виконання, розробляючи систему матеріального стимулювання розвитку та ефективності, визначивши раціональні варіанти формування та розподілу потоків коштів підприємства визначено, що...
...ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Заробітна плата поділяється на основну, додаткову, інші зоохочувальні і компенсаційні виплати. Основна заробітна плата це винагорода за виконану роботу згідно з встановленими нормами (...
...два опціони пут за ціною виконання 70 дол. і один опціон колл із ціною виконання 75 дол. Опціонні премії складають 5 дол. і 3 дол. відповідно.
...постачальникам за сировину, матеріали, напівфабрикати, виконані роботи, надані послуги, сплачуються податки до місцевого бюджету, державного бюджету, податки нараховані на фонд заробітної плати, отримуються кошти в касу ...за продану продукцію, надані послуги, виконані роботи, орендна плата за примішення, що здаються в оренду, короткострокові позики банку та ін. Каса являється самостійним структурним підрозділом підприємства ...
Ліквідаційний баланс складається: а) після виконання ліквідаційних процедур; б) під час виконання ліквідаційних процедур; в) перед виконанням ліквідаційних процедур; г) після формування реєстру вимог кредиторів; д) ...
Ліквідаційний баланс складається: а) після виконання ліквідаційних процедур; б) під час виконання ліквідаційних процедур; в) перед виконанням ліквідаційних процедур; г) після формування реєстру вимог кредиторів; д) ...
...сторін має сумнівні перспективи для виконання, оскільки в ній не вказаний конкретний міжнародний комерційний арбітраж. Чи являється правомірною позиція господарського суду?... При виконанні винесеного проти нього рішення відповідач посилався на те, що не був повідомлений про процес у відповідності з порядком, передбаченим міжнародними ...
клопотання АТВТ про визнання і виконання на території України зазначеного рішення було задоволене. У апеляційній скарзі голова ліквідаційної комісії АТЗТ просив скасувати цю ухвалу, посилаючись на ... Який порядок визнання і виконання рішень іноземних судів? Які є підстави для відмови у визнанні і виконанні рішень арбітражних судів держав – учасниць СНД?
...обставин, що склалися під час виконання договору. ВАТ "Полум'я" заявило про необхідність розірвання договору і звернулося з відповідним позовом до Луганського обласного господарського суду....ними у зв'язку з виконанням цього договору? Чи мають право сторони вимагати повернення того, що було виконано ними за зобов'язаннями до моменту зміни або ...
...невиправдано затримують дихання на початку виконання вправ, що негативно позначається на якості їх виконання та стані здоров’я. Внаслідок відсутності навичок регулювання дихання школярі не спроможні ...
...що умови оспорюваного договору сторонами виконано, а наявність специфікації, у якій вартість товару визначена у доларах США, не вплинула на їх виконання.
...суду із заявою про розстрочку виконання рішення. Відповідач зазначав, що наявність на його утриманні двох неповнолітніх дітей та дружини – студентки утруднює виконання рішення.
, а ринкова ціна в день виконання: а) 225 грн., б) 215 грн. в), 218 грн. г) 230 грн Варіант Задача Облігація з фіксованим купоном 12%, що ..., а ринкова ціна в день виконання: а) 192 грн., б) 196 грн. в), 198 грн. г) 200 грн Варіант Задача Розрахувати тривалість купонної облігації номінальною вартістю ...
...продажу житла мають засоби забезпечення виконання зобов’язань, тому студент повинен розробити та запропонувати найбільш ефективний засіб забезпечення виконання зобов’язань та обґрунтувати свій вибір.
...два опціони пут за ціною виконання 70 дол. і один опціон колл із ціною виконання 75 дол. Опціонні премії складають 5 дол. і 3 дол. відповідно.
...два опціони пут за ціною виконання 70 дол. і один опціон колл із ціною виконання 75 дол. Опціонні премії складають 5 дол. і 3 дол. відповідно.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.