Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 351-400 з 2867 за запитом Виконання

Для виконання завдання самостійно оберіть окрему країну. Завдання для виконання: 1. Завдання 1. Дати характеристику організаційної культури окремо обраної Вами країни, виходячи ...
...Фак тично Відхи лення (+/ ) Процент виконання плану 1 Товарна продукція, тис. грн. 1320 1323 3 100, 2 Кількість працівників, чол. 178 171 7 96, 3 З ...даними вплив трудових факторів на виконання трудової програми (табл.); Зробити висновки Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс” Показник За планом За звітом (+/ ) % 1.
...ефективності їх праці на рівень виконання завдань з надання послуг організації, якщо впродовж місяця запланована середньооблікова чисельність працюючих складала 37 осіб, а фактично працювало 35....1760 1570 Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, % 10 9 12 11 15 Розмір премії за кожний процент переви конання до прямого ...
Порядок складання та виконання кошторисів розпорядниками бюджетних коштів. 12. Економічна суть доходів бюджету, їх склад та джерела формування. Поняття доходів бюджету.... Організація виконання місцевих бюджетів. Порядок виконання місцевих бюджетів за доходами. Стадії виконання бюджету за видатками, їх характеристика. 24.
Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: Затверджені наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25.12.2003 р. 2.
обов’язкові для виконання b. комплексні c. постійно діючі Question 4 Диспозитивність нормативно правових актів полягає в тому, що вони: a.... винагорода за виконану роботу b. заробітна плата c. сукупність грошових коштів і натуральних надходжень Question 2 Залежно від форми отримання розрізняють доходи: a.
...Question 1 Дисертація має бути виконана: a. особисто, у вигляді спеціально підготованого рукопису чи монографії b. особисто чи колективно, у вигляді рукопису чи монографії c....навикам, які необхідні для ефективного виконання роботи Question 4 Поняття, що увійшло до наукового обігу, це: a. термін b. феномен c. абстракція d.
...фактичних витрат робочого часу на виконання трудових процесів використовується залежно від об’єкта спостереження такий метод фотографії робочого часу: а) фотографія використання часу працівників; б) фотографія ... нормо годин, коефіцієнт виконання норм виробітку 1,1, а фонд робочого часу одного робітника — 1911 годин. Визначити чисельність основних робітників у плановому періоді.
...такі кількісні показники як: обсяг виконаних робіт та продуктивність праці. Рідше враховується якість виконання, термін виконання роботи, наявність скарг і тому подібне.
...такі кількісні показники як: обсяг виконаних робіт та продуктивність праці. Рідше враховується якість виконання, термін виконання роботи, наявність скарг і тому подібне.
...тобто план по сортності не виконано на 16,65 %. Бачимо, що збільшення фактичного випуску продукції за рахунок продукції низької якості приніс втрати доходу у розмірі 14402,...тобто план по сортності не виконано на 16,65 %. Бачимо, що збільшення фактичного випуску продукції за рахунок продукції низької якості приніс втрати доходу у розмірі 14402,...
з призначенням платежу «за виконані робо¬ти» для зарахування її на поточний рахунок підприємства, яке обслуговується в цьому ж банку 300 2 Здійснено переказ готівки ... Чому при виконанні операцій між банками з передавання або отримання готівки виникає дебіторська або кредиторська заборгованість? На яких рахунках обліковують таку заборгованість?
виконання, використання, застосування b. виконання, використання, дотримання, застосування c. володіння, користування та розпорядження Question 35 Яке з визначень відповідає такій формі ...
виконання d. завершення 14 На якій фазі життєвого циклу проекту відбувається поставка обладнання: Виберіть одну правильну відповідь a. концепція b. виконання c. завершення d.
Аналіз виконання завдань з обсягу випуску і реалізації продукції, робіт, послуг 3. Аналіз забезпечення основними фондами 4.... За даними звітності зробила аналіз виконання плану і динаміки виробництва та реалізації продукції. План реалізації продукції перевиконаний за рахунок збільшення її випуску і поверхпланових залишків товарів, ...
Технологія виконання (графічна частина)… 4. Правила техніки безпеки……………………………………….. Висновки В ДИПЛОМНІЙ РОБОТІ ПРИСУТНЯ ВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ ТАБЛИЦЬ ТА ВІДСКАНОВАНИХ РИСУНКІВ.... Технологія виконання (графічна частина) Мал. 5. Стрижка «канадка». Таблиця 1 Типові помилки при виконанні стрижки на пальцях Характер помилок Основні причини Способи ...
Технологія виконання (графічна частина) 4. Правила техніки безпеки Висновки Список використаної літератури В ДИПЛОМНІЙ РОБОТІ ПРИСУТНЯ ВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ ТАБЛИЦЬ ТА ВІДСКАНОВАНИХ РИСУНКІВ.... Технологія виконання (графічна частина) Мал. 6. Коротка жіноча| стрижка Волосся: будь якої густини і текстури. Інструменти: прямі ножиці, філірувальні| ножиці (не обов'...
div>Освіта: 2 вищі освіти технічна і економічна Досвід роботи в сфері виконання виконання студентських робіт 10 років. Дипломну виконуємо за тиждень, два, курсова день два. Акція !!! Заказуєте в мене 1 роботу на ...
Розрахунок виконаний вручну і в програмі SCAD. Записка 30 сторінок А4 Креслення 1 лист А1 Зміст записки: 1.Вступ 2.... Організація і технологія виконання робіт 9. Розрахунок техніко економічних показників 10. Техніка безпеки 11. Список літератури Список креслень: План фундаменту/ригелів/перекриття, розріз до ...
Порядок прийняття та виконання бюджету..............................................6 1.1. Сутність бюджету, його нормативно правове закріплення.............................6 1.2. Органи, що здійснюють контроль за виконанням бюджету..........................13 Розділ 2.
Виконання розрахунку осередку ураження під час землетрусів 3. Виконання розрахунку затоплення місцевості під час повеней Література
...документи, які регламентують систему касового виконання місцевих бюджетів 2. Розглянути та проаналізувати методи фінансового планування, охарактеризувати їх 3. Розглянути шляхи підвищення фінансового контролю 4. Світовий досвід касового виконання місцевих бюджетів Список використаної літератури
Дані для виконання: Термін Визначення Достовірні (доброякісні) документи А. Документи, в яких залишився незаповненим один із реквізитів, відсутня віза уповноваженої особи, що дозволяє ... Дані для виконання: Вимоги до експерта бухгалтера Характеристика Відповідність кваліфікації А. Неупереджена думка експерта з приводу встановлення і оцінки обставин у точній відповідності ...
...ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ВИКОНАННЯ 1.1. Основні компоненти та економічні показники виробничої програми 1.2. Визначення потреби в трудових, матеріальних і фінансових ресурсах для виконання виробничої програми 1.3.
Злочини, які перешкоджають виконанню вироку (рішення) і призначеного ним покарання 1.1. Поняття і види злочинів проти правосуддя 1.2. Злочини, які перешкоджають виконанню вироку (рішення) і призначеного ним ...
...банку “Отаман” за місяць були виконані такі внутрішньогосподарські операції: 1. Виконаний поточний ремонт офісного приміщення, що використовується в операційній діяльності банку, на суму 1500 грн 2.
Злочини, які перешкоджають виконанню вироку (рішення) і призначеного ним покарання 1.1. Поняття і види злочинів проти правосуддя 1.2. Злочини, які перешкоджають виконанню вироку (рішення) і призначеного ним ...
...1.2 Періодична звітність про виконання бюджету.BR> 1.3 Річна звітність про виконання бюджету і порядок її затвердження.BR> 2. Використана література.BR>
Виконання судом функції судового контролю. 3. Затвердження судом угод, укладених між учасниками кримінального судочинства. 4. Інститут відводу суддів як гарантія об’...та визначити яке значення для виконання завдань кримінального судочинства має дотримання судом передбачених кримінально процесуальним законом умов, підстав, строків, послідовності та порядку провадження процесуальних дій та ...
за виконані послуги. 50% інвалюти продано на МВР за курсом 1$=8,2 грн. Сплачено комісійні банку 0,2 % від суми коштів, що ... Завдання 2 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Відповідно до навчального плану студенти з дисципліни «організація обліку на підприємствах малого бізнесу» виконують одну контрольну роботу.
ВАРІАНТ № 9 Контрольне питання: Виконання судових рішень у кримінальних справах. План 1. Значення стадії виконання судових рішень у кримінальних справах та засади організації й дії ...
План Фактично Виконання плану, % Відхилення від плану в сумі, тис. грн. Динаміка, % Сума, тис. грн. Питома вага, % Сума, тис. грн....продажу Минулий рік Звітний рік Виконання плану, % До минулого року, % Сума, тис. грн. Питома ва¬га, % План Фактично Сума, тис. грн. Питома вага, % Сума, тис. грн.
Алгоритм виконання: 1. Обираєте тему і проблемну ситуацію. 2. Вивчаєте літературу по кейсам, їх написанню, потім по темі Вашого майбутнього кейсу (судова ...право» На тему: «Укладення та виконання договору оренди державного та комунального майна» ЗМІСТ Вступ 1. Поняття договору оренди. Особливості оренди державного та комунального майна 2.
Поняття та суть касового виконання бюджету. Системи касового виконання бюджету: банківська, казначейська, змішана. Органи, що беруть участь у касовому виконанні бюджету, розподіл функцій між ними ...
...та їх розподіл по установах виконання покарань П л а н 1. Поняття класифікації засуджених до позбавлення волі, її значення та критерії. 2....до позбавлення волі, виду установи виконання покарань. З а в д а н н я 1. Під час приймання засуджених до колонії середнього рівня безпеки начальник ...
...залежності від методички та терміну виконання замовлення: Вид роботи Вартість, грн. Контрольна за домовленістю Курсова від 200 Дипломна від 1500 Магістерська від 2000 Вартість роботи змінюється ...складності розрахунків чи рисунків, терміну виконання Термін виконання Від 7 днів, за додаткову оплату виконуємо термінові замовлення Умови співпраці: Працюємо по передоплаті 30 50% вартості замовлення.
Шляхи виконання Національної програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії 1.3. Пріоритетні напрямки подальшої реалізації Національної програми профілактики і лікування АГ в ...лабораторних досліджень за рахунок точного виконання кожного елемента лабораторної технології ( так як на противагу людині машина значно краще робить одну і ту ж послідовність маніпуляцій з ...
...залежності від методички та терміну виконання замовлення: br />br /> Вид роботи Вартість, грн. Реферат за домовленістю Курсова від 200 Дипломна від 1500 Магістерська від 2000 br />...складності розрахунків чи рисунків, терміну виконання Термін виконання Від 7 днів, за додаткову оплату виконую термінові замовлення br />br /> Умови співпраці: Працюємо по передоплаті 30 50% ...
Істотні умови та забезпечення виконання договору Розділ ІІ. Договір кредиту 2.1. Поняття та види 2.2. Зміст та елементи договору 2.3. Істотні умови і забезпечення виконання Розділ ІІІ.
Виконання господарських зобов’язань. Припинення зобов’язань 2.1. Загальні умови виконання та припинення господарських зобов’язань 2.2.
Шляхи виконання Національної програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії 1.3. Пріоритетні напрямки подальшої реалізації Національної програми профілактики і лікування АГ в ...лабораторних досліджень за рахунок точного виконання кожного елемента лабораторної технології ( так як на противагу людині машина значно краще робить одну і ту ж послідовність маніпуляцій з ...
...зобов'язань, загальні умови їх виконання та підстави припинення. 3. TOB «Світанок» звернулося до Господарського суду м. Києва з позовною заявою про стягнення з ПП "Ранок" штрафних санкцій за неналежне виконання останнім господарсько договірних зобов'язань ...
...піклування про звільнення її від виконання обов’язків опікуна. У судовому засіданні було встановлено, що Старцева була призначена опікуном свого онука Сергія після смерті його батьків.... Від виконання обов’язків опікуна її звільнили, як пояснив представник органу опіки та піклування, за використання статусу опікуна в корисних цілях.
Умови виконання банком платіжного доручення 2.3. Виконання платіжного доручення 2.4 Відповідальність за невиконання або неналежне виконання платіжного доручення 3.
Акцент з управління виконання людиною механічних завдань перемістився на управління відносин між людьми, що стало основною відмітною характеристикою школи людських відносин....можливостей для спілкування в контексті виконання певних функцій. Е. Мейо виділяє такі особливості концепції: 1. Людей потрібно любити, поважати і розглядати їх як частку колективу. 2.
Задача 1 Товариство "СІВ" звернулося в господарський суд Київської області з позовом до Підприємства "Колос", обґрунтувавши заявлену позовну вимогу неналежним виконанням останнім своїх зобов'язань за договором відповідального зберігання зерна, зокрема позивач зазначив, що відповідно до договору зберігання, Підприємство як зберігач ... Внаслідок прострочення Підприємством виконання зобов'язання за договором зберігання у Товариства виникли збитки у вигляді упущеної вигоди, що скла...
Підготовка волосся до виконання зачіски (інструменти, пристосування, матеріали). Розподіл волосся за зонами 2.1.3. Технологія виконання начісування окремих елементів (інструменти, матеріали) 2.1....
...та збутом продукції (наданням послуг, виконанням робіт)) і повинна забезпечувати отримання доходів, достатніх для відшкодування витрат виробництва й обігу, а також отримання певного прибутку....фактично відвантажену продукцію (надані послуги, виконані роботи). При методі нарахувань доходом, або виручкою, підприємства за певний період є вартість відвантаженої в цей період покупцям продукції(наданих ...
Підготовка волосся до виконання зачіски (інструменти, пристосування, матеріали). Розподіл волосся за зонами 2.1.3. Технологія виконання начісування окремих елементів (інструменти, матеріали) 2.1....
При цьому договір підлягав виконанню в Україні, а ці українські фірми постійно здійснювали бізнес в Україні. Чи повинен український суд прийняти дане положення контракту як ...право, що діє на момент виконання (невиконання) сторонами своїх зобов'язань; (3)право, що діє на момент виникнення суперечки; (4) право, що діє на момент розгляду ...
« 1 2 ... 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.