Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 917 за запитом Влади

...міністерств та інших органів виконавчої влади: Указ Президента України від 3.10.1992 р. // Бюлетень нормативних актів України. 1995. № 1. Ст. 3; Офіційний вісник України. 1998....актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер: Затверджене постановою Кабінету ...
...автономія як форма децентралізації державної влади: конституційно правові аспекти / В. Борденюк // Юридична Україна. – 2004. № 11. – С. 8 20. Годованець В. Ф.... Територіальна організація влади в Україні : навч. посібник / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, А. О. Чемрис. – К.: Дакор, 2007. – 576 с. Майданник О.
...України є одноосібним органом державної влади, а обсяг його функцій та повноважень вельми значний. Особливу увагу слід приділити з’ясуванню статусу Секретаріату Президента України та Ради ...Української держави не є органами влади, не є самостійними, а лише сприяють належному виконанню Президентом його широких функцій та повноважень.
...Будсервіс", кооператив не володів ринковою владою; 2) наявність в тій самій місцевості комунального будівельного підприємства, яке виконувало широкий спектр будівельних робіт; 3) обтяжливість виконання державного контракту, ...у суб'єкта господарювання ринкової влади? 3) Чи є це монополія? Якщо так, то чи має вона характер природної, чому? 4) Чи праві ВК "Будсервіс" відмовитися ...
...побудови структури організації визначенням ліній влади. При дослідженні ієрархії влади, було встановлено, що в даній організації існує три рівні управлін ня, які детально розглядаються в третій ...
Мотиваційна ефективність організаційних джерел влади менеджера. Проблеми менеджменту організацій в Україні. Інноваційна політика підприємництва. Показники ефективності діяльності організації. Економічна природа технопарків. Сутність і властивості організації.... Мотиваційна ефективність особистісних джерел влади менеджера. Особливості інвестиційного планування. Види стратегій підприємств. Характеристика факторів зовнішнього середовища організації. Організацій...
...досвід, юридична/правова освіта, місцева влада, практика в сфері комерційної діяльності, судовий процесс, представник позивача, окружний судя, суддя Верховного Суду, постанова, підзаконний акт, суспільство, хартія, норма, ...казуальне право, приймати (документ), законодавча влада, відхиляти, правова система, статут. 7. Запишіть до слів групи (а) синоніми, а до слів групи (б) – антоніми a) Legal, barrister, ...
Влада Республіки Білорусь пред’явила вимогу притягнути Кунцина до кримінальної відповідальності за кримінальним законом цієї країни, так як він є її ... Влада Російською Федерації, з свого боку, також пред’явила вимогу щодо притягнення Кунцина до кримінальної відповідальності за кримінальним законом Російської Федерації, ...
Бюджетні повноваження органів законодавчої влади 71. Кому надається права головних розпорядників бюджетних коштів? 72. Порядок накладання стягнень за бюджетні правопорушення 73....фондів) органів державної та місцевої влади?
державні органи влади b. суспільні групи, інтересів яких торкаються в ході реалізації проекту c. населення, інтересів якого торкаються у ході реалізації проекту d.... органи державної і місцевої влади Question 6 Подвійна організаційна структура: a. керується спеціалізованою фірмою b. дозволяє брати участь в органах управління обом рівноцінним учасникам проекту ...
...самоврядування та органів державної виконавчої влади // Право України. – 2001. – № 10 – С. 20 24. Крусян А.Р. Взаємодія місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування: Навч.
...самоврядування та органів державної виконавчої влади // Право України. – 2001. – № 10 – С. 20 24. Крусян А.Р. Взаємодія місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування: Навч.
...недобросовісної реклами, а також запропонувало владі штату скасувати ліцензію, котра дозволяла компанії експлуатувати сервісні центри в штаті. Sears відразу ж спростувала звинувачення штату і заявила, що ...стала предметом розслідувань, що проводилися владою штатів Нью Джерсі і Флорида. Компанія прийняла рішення направити прокурорам кожного штату екземпляр документу, що викладав нову політику компанії в ...
...контролю з боку органів адміністративної влади: в Сполучених Штатах Америки у Франції в Італії Question 8 Колективний договір підлягає ратифікації членами профспілки: у Великобританії в США ...забезпеченою з боку органів державної влади в: Італії Іспанії Сполучених Штатах Америки Question 9 Сучасні об’єднання підприємців почали створювались: раніше створення профспілок одночасно зі створенням ...
такий керівник буде реалізовувати владні повноваження у творчому колективі найбільш ефективно Question 4 Знайдіть найбільш правильну характеристику для нижченаведеного фрагменту ситуаційної моделі лідерства: a....як правило, представників вищого ешелону влади" b. метод, заснований на багаторазовому використанні зафіксованого в каталозі виробничої організації досвіду розв'язання тих ситуацій, що виникали в ній ...
...проходить загрозливий процес зрощення державної влади й великого бізнесу. 3. Традиційні економічні теорії традиційно (найчастіше і звичайно) враховували тільки нижчі потреби. 4....винятково) важливе значення, (виконавча – виконавська) влада, (витрати – затрати) засобів праці, (військовий – воєнний) стан, (гарантійний – гарантований) прибуток, (громадська – громадянська) земля, (консультативний – консультаційний) комітет, скористатися з (нагоди – пригоди), (...
...це центральні органи державної виконавчої влади (замовника), Міністерство економіки та Міністерство фінансів для прийняття рішення про дострокове повернення наданої бюджетної позички b....інформуються центральні органи державної виконавчої влади (замовника), Міністерство економіки та Міністерство фінансів для прийняття рішення про дострокове повернення наданої бюджетної позички b.
...первинний соціальний контроль і реалізацію влади та авторитету: a. Регулятивна b. Виховна c. Комунікативна d. Економічна Question 9 Рекреативна функція сім’ї –це: a....що характеризується гнучкою ієрархічною структурою влади, ясно сформульованими сімейними правилами, сильною батьківською коаліцією, неушкодженими міжпоколінними кордонами, називається a. Дисфункціональною b. Функціональною (здоровою) c. Розширеною d.
...Question 10 Балів: 1 Монопольна влада це: Виберіть одну правильну відповідь a. здатність впливати на ринкову ціну b. давати дозволи на ринкові місця c....Question 10 Балів: 1 Монопольна влада це: Виберіть одну правильну відповідь a. здатність впливати на ринкову ціну b. давати дозволи на ринкові місця c.
Влада як основа мотиваційного потенціалу менеджера…..................................3 2. Мотиваційні характеристики особистості………………………………………7 3. Проаналізуйте особливості мотивації персоналу на підприєм ствах різних ...
Суддя — носій судової влади. Гарантії незалежності суддів 2. Обрання суддів та припинення їх повноважень Література
Розподіл влад розподіл функцій 3. Порівняльний аналіз вищих органів держави: • Парламент Будова парламентів • Глава держави Комісії (комітети) як елемент структури парламентів Компетенція ...
Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим 18. Адміністративна дієздатність громадян 33. Властивості правових актів державного управління Література
Концепція державної влади 2. Проблема співвідношення державного управління і місцевого самоврядування 3. Принципові проблеми місцевого самоврядування 4. Пошук ефективної моделі місцевого самоврядування ВИСНОВКИ ...
Система органів влади та соціальна структура населення у Франкській державі. 2. Веймарська республіка: особливості державно правового розвитку. Список літератури
Державна влада та критерії, що визначають суспільні відносини...... 1.1 Поняття про державне управління................................................... 1.2 Етапи регулювання суспільних процесів.........................................
Українські землі під владою Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст. 2. Приєднання українських земель до складу Російської та Австрійської імперій 3.
Завдання №23 Визначення ступеня монопольної влади. Завдання №30 Магазин "Паляниця" має показники господарської діяльності, які відображені в таблиці. Таблиця 4. Кількість проданої продукції в І і ...
ВСТУП РОЗДІЛ І Теоретичні проблеми ґендерних аспектів влади та керівництва 1.1 Поняття керівництва. Стилі керівництва 1.2 Гендерні аспекти керівництва 1.2.1 Гендерна нерівність: поняття та ...
Суддя – основний носій судової влади 2. Гарантії незалежності суддів 3. Дисциплінарна відповідальність суддів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Прихід до влади Діоклетіана та встановлення системи домінату Розділ 2. Реформи Діоклетіана Розділ 3. Реформаторські зміни часів правління Костянтина Висновки Список використаних джерел ...
...інші законодавчі акти про судову владу і органи, які її здійснюють. 2. Визначте повноваження, підстави призначення та звільнення Генерального прокурора. України. 3. Задача.
Система органів державної влади в Афінській державі. 2. Утворення США та становлення системи державних органів. Конституція США. Список літератури
1) Вступ…3 2) Загальна характеристика судової влади Французької республіки…4 3) Судоустрій і судові інстанції у Франції…7 4) Висновки…13 5) Список використаної літератури…14
Вступ Верховна Рада – єдиний орган законодавчої влади в Україні Повноваження Верховної Ради Склад і структура Верховної Ради Строк повноважень Верховної Ради та дострокове припинення повноважень Верховної Ради ...
...прокуратури в системі органів державної влади 2. Функції прокуратури Література
Українці під владою Габсбургів 2. Реформи Габсбургів та їх вплив на українську культуру 3. Культурна діяльність на Західній Україні 4.
Задача 1 Визначте систему місцевих органів виконавчої влади, порядок утворення і структуру місцевої державної адміністрації. Задача 2 Міська адміністративна комісія наклала штраф у розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів доходів ...
Верховна Рада – єдиний орган законодавчої влади в Україні............................4 2. Компетенція Верховної Ради................................................................................12 3. Склад і структура Верховної Ради.......................................................................18 4. Строк повноважень Верховної Ради....................................................................
1 державна податкова інспекція як орган виконавчої влади 1.1 загальні положення податкової інстпекції 1.2 організаційна структурна схема смілянської одпі 1.2.1 служби та відділи підпорядковані ...
...Рада України – єдиний орган законодавчої влади України 2. Повноваження Верховної Ради 3. Функції Верховної Ради Висновок Список використаних джерел
Політичний режим як метод здійснення влади. Види політичних режимів та їх особливості …. 3 1.1. Сутність політичного режиму ……………………………………… 3 1.2.
ВЕРХОВНА РАДА – ЄДИНИЙ ОРГАН ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ............................................................................................4 РОЗДІЛ 2. КОМПЕТЕНЦІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ..........10 РОЗДІЛ 3. СКЛАД ТА СТРУКТУРА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ.
Проблема легітимності політичної влади. 3. Чи можна назвати «соціальною» державу із нечисленним середнім класом? Поясність свою відповідь.
Прихід до влади гетьмана П. Скоропадського 2. Гетьманська держава, її внутрішня і зовнішня політика 3. Протигетьманське повстання. Крах гетьманщини Висновки Список використаної літератури
Поняття політичної та державної влад. їх співвідношення 2. Поняття та елементи політичної системи суспільства 3. Місце і роль держави у політичній системі суспільства 4.
Ресурси політичної влади, її функції і тенденції розвитку. 3. Як Ніцше характеризував проблему війни та миру?
...орган у системі органів виконавчої влади 1.1. Правове становище Кабінету Міністрів України 1.2. Принципи діяльності Уряду України 1.3.
Монополія та ринкова влада 1.1. Сутність та види монополій 1.2 Ознаки монополії Розділ 2. Особливості становлення цін та визначення доходів підприємств в ...
Особливі привілеї королівської влади Англії 3. Національні патенти 4. Інтернаціоналізація промислової власності 5. Патентне право СРСР 6. Становлення патентного права в Україні Література
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.