Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів






Результати 451-500 з 2534 за запитом Внутрішній

...майна (R) 15 валові приватні внутрішні інвестиції (Ig) 55 державні закупки товарів та послуг (G) 60 чисті приватні внутрішні інвестиції (In) 40 заробітна плата (W) 200 ...
Перехід внутрішніх психічних актів у зовнішні дії та вчинки в процесі активної взаємодії особистості з оточуючим соціальним середовищем – це процес : А) інтеріоризації; ...для досягнення певної мети, наділенні внутрішньою структурою, певними методами діяльності, мають установчі документи – це : А) група неформальна; Б) група напівформальна; В) група формальна; Г) група аномальна.
...інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів в процесі управління підприємством, калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), складанням кошторисів, поточних оперативних звітів; знайомство з організацією контрольно ревізійної ...зростання, розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту з метою досягнення адекватної структури суспільного виробництва. В цих умовах оптимізація оподаткування підприємств стає підґрунтям для розв’язання скл...
Досить широко використовуються методи підтримки внутрішнього виробника – субсидії та тарифні механізми й кількісні квоти, інтервенційні механізми. Як показало дослідження, держава зобов’язана брати участь в управлінні ...ЄС здійснювати більш активне регулювання внутрішнього ринку. Нині досить активну участь у формуванні світових обсягів пропозиції відіграють міжнародні рибогосподарські організації (IFO), встановлюючи загально допустимі обсяги виловів ...
...аналіз це аналіз зовнішнього та внутрішнього се¬редовища організації. Аналізу підлягають сильні сторони (Strength), слабкі сторони (Weakness) внутрішнього середови¬ща, а також можливості (Opportunities) і загрози (...
...управління і є деталізованим дослідженням внутрішнього та зов нішнього середовища підприємства, його сильних і слабких сторін. Серед осно вних інструментів маркетингового аналізу й аудиту варто назвати: ...методу Делфі виконаний повний аналіз внутрішнього і зовнішнього маркетингового середовища підпри ємства, результати якого представлені в таблицях 3.7 і 3.13.
відтворення внутрішнього світу митця; Question 5 Провідною ідеєю естетики класицизму є: a. сильні пристрасті; b. містицизм; c. гедонізм. d. боговтілення; e.... мистецтво є втіленням внутрішнього світу митця; e. мистецтво — це засіб пізнання світу; Question 10 Головна ідея твору Ж. Ж.
• Забезпечення внутрішньої сертифікації насіння еліти і фабричної генерації з видачею сертифіката встановленої форми. • Вирішення питання щодо реального надання пільгових кредитів, як це ...будуть працювати для забезпечення цукром внутрішнього ринку України.
Внутрішній ринок збуту металургійної промисловості розвинений слабо. Реалізація продукції металургійного підприємства в поточному році становить 71% порівняно з минулим докризовим періодом....продукцію, яка користується попитом на внутрішньому й зовнішньому ринках. 2. Виробничі фонди підприємства застарілі, коефіцієнт їх зносу становить більше 70%. 3.
...процесі адаптації: 1) утримання сталості внутрішнього середовища організму при змінах впливу зовнішнього середовища; 2) здатність пристосовних механізмів змінювати функції систем організму під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища; 3) певні ...
...эксплуатации транспорта // Вісник Луганської академії внутрішніх справ ім. 10 річчя незалежності України. – 2000. – Вип.. 4. – С. 221 229. 12. Тельпов О.В....її забезпечення // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1997. – Вип. 1. – С. 67 70. Нормативний матеріал 1. Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 р.
...за рахунок виконання загальнобудівельних робіт (внутрішні та зовнішні оздоблювальні роботи та монтаж трубопроводів.) Організація поступово відмовляється від стратегії концентрації, але в той же час не має ...застосування методів аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища дозволить відслідковувати зміни своєї конкурентоспроможності та приймати адекватні рішення про дії щодо підвищення її рівня, шляхом перегляду товарної стратегії ...
...проекту: чиста теперішня вартість проекту, внутрішня норма доходності проекту, індекс доходності проекту, термін окупності проекту. В роботі розглянуті ці показники. Нерідко для відбору варіантів проекту використовують ... Розраховано внутрішню норму доходності проекту виробництва згущеного молока, яка становить 53 % на рік. Реалізація заходів запропонованих в роботі дозволить ВАТ „СОММАС" збільшити ...
...Таблиця 2.10 Стратегічний аналіз внутрішнього та безпосереднього середовища Рис. 2.1. SWOT аналіз Таблиця 2.11 Аналіз внутрішнього середовища КП фабрики "Лучанка" Таблиця 3.1 ...
...перевіряє дотримання банком вимог його внутрішніх положень, методики оцінки привабливості цінних паперів та системи внутрішнього контролю. Він отримує від кожного підрозділу, який здійснює операції з цінними ...
...буде неконкурентоспроможною на світових і внутрішніх ринках. Варто зазначити, що очікувати обсяг дотування вітчизняних сільгоспвиробників на рівні європейських фермерів за нинішнього стану української економіки нереально (та ...щоб позбутися надлишків продукції на внутрішньому ринку, ЄС субсидіює також і експорт (63 євро на 1 т пшениці). При цьому ЄС уже більше 5 років намагається ...
...надходять (вхідні); що відправляються (вихідні); внутрішні. Найбільший документообіг спостерігається в 2004 році – це 920 документів, а найменший документообіг спостерігається 2002 році – це 720 документів....процес документаційного забезпечення керування; при внутрішньому переписуванні співробітників пропонується використовувати тільки доповідні записки і тільки з питань, що неможливо вирішити шляхом усних переговорів.
...язання фінансових проблем — від скорочення внутрішніх витрат до державного регулювання управління підприємством і його фінансової підтримки (санації). Неплатоспроможність підприємств негативно впливає як на окремі сектори економіки, ... Основні внутрішні фактори, що спричиняють кризовий розвиток підприємства. Рис. 2.1 Організаційна структура підприємства. Таблиця 2.1 Основні показники фінансово господарської діяльності ...
Воронов // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 1997. – № 2. – С.124 130. Ганжуров Ю. С. Парламент України в політичній комунікації / Ю. С. Ганжуров. – К. : Україна, 2007.... Журавський // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х., 2001. № 12(2). – С. 225 232. Журавський В. С. Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно правові ...
...справа була по¬рушена слідчим внутрішніх справ, розслідування й нагляд за ходом слідства здійснювала прокуратура, а винною її визнав суд. Який порядок відновлення прав Федорової та ... Горін звернувся до райвідділу внутрішніх справ з позовом про відшкодування завданої йому шкоди. Яким чином повинно бути вирішене питання про відшкодування Горіну шкоди?
...недоліків діяльності підприємства, вдосконалювати систему внутрішнього аудиту. 7. Наблизити ведення обліку і формування фінансової звітності до міжнародних вимог з метою залучення вітчизняних та іноземних інвесторів. 8....операцій в майбутньому; 13) проведення внутрішнього аудиту з метою встановлення причин спаду доходності діяльності, охарактеризованої, як інша реалізація та інші доходи та витрати; 14) аналіз статей ...
...of 20 Етнічна установка це внутрішній стан готовності особистості або груп людей до специфічного, характерного тільки для них (представників тієї чи іншої національної спільноти) прояву почуттів, ...і включення їх у свій внутрішній світ як власних називається: А) наслідування; Б) сублімація; В) ідентифікація; Г) деградація; Д) персоніфікація.
В чому специфіка внутрішньої та зовнішньої професійної ідентичності? 5. Які відомі вам рівні професіоналізації? Наведіть характеристику одного з них. Тема 8....реальної поведінки особистості та її внутрішньої позиції?
...яка не користується попитом на внутрішньому ринку. 2) експортні операції не обкладаються ставкою на ПДВ. 3) існує ринок збуту продукції переробки деревини, на яку не існує споживачів на внутрішньому ринку.
...конформної поведінки індивіда та їхньої внутрішньої взаємозалежності. Мета дослідження полягає у виявленні можливих комбінацій взаємозалежності конформності особистості та супроводжуючих її чинників....4) з’ясувати міру можливих внутрішніх взаємозв’язків між соціальними та психологічними факторами конформності особистості; 5) визначити основні вимоги охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях ...
...здійснити шляхом застосування зовнішніх або внутрішніх джерел); відновлення фінансової стійкості (шляхом врівноваження між собою внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування); забезпечення фінансової рівноваги на підприємстві в довгостроковому ...
...діючу комісію з перевірки і внутрішнього аудиту, яка складається з головного бухгалтера, економіста зі збуту, головного економіста. Пiд час аудиту були встановленi окремi невiдповiдностi при вiдображеннi ... За 2009 рік за результатами внутрішнього контролю на ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе» суттєвих помилок в обліку та нестач запасів виявлено не було: ...
від зовнішніх та внутрішніх c. тільки від внутрішніх суб'єктивних Question 10 Яким може бути процес розвитку трудового колективу? a.
...передбачити механізм створення і упровадження внутрішнього аудиту. Зокрема, господарські операції, що пов’язані з валовим і товарним виходом продукції рослинництва повинні бути об’єктом перевірки службою внутрішнього аудиту, так як валовий вихід ...
...терміном виконання вхідних, вихідних і внутрішніх документів, а також усних вказівок керівництва; узагальнення даних одержаних в результаті контрольної діяльності і доведення їх до відома керівництва; розробка ...нумерації сторінок, складання завірювального надпису, внутрішнього опису документів (у необхідних випадках), внесення необхідних уточнень до реквізитів обкладинки (уточнення найменування організації, діловодного індексу та заголовку, дати справ ...
...190 З позабюджетних платежів Із внутрішніх розрахунків 200 Зі страхування Інша поточна дебіторська заборгованість 210 585 З оплати праці Поточні фінансові інвестиції 220 З учасниками Грошові ...кошти та їх еквіваленти Із внутрішніх розрахунків У національній валюті 230 9512 Інші поточні зобов’язання В іноземній валюті Інші оборотні активи Усього за розділом 2 ...
...190 З позабюджетних платежів Із внутрішніх розрахунків 200 Зі страхування 570 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 585 З оплати праці 580 Поточні фінансові інвестиції 220 З ...кошти та їх еквіваленти Із внутрішніх розрахунків У національній валюті 230 9512 Інші поточні зобов’язання 610 В іноземній валюті 240 Інші оборотні активи Усього за ...
...є врахування поряд з цінами внутрішнього ринку продукції цін світового ринку. У режимі відкритої економіки вплив на внутрішні ціни з боку світових цін тим відчутніший, чим ...
громадська оцінка спрямована на внутрішній аналіз c. самооцінка ВНЗ d. оцінка органів державного управління Question 12 Шестибальна система оцінювання знань студентів використовується: a. Німеччині b.... доступі до внутрішніх і зовнішніх інформаційних ресурсів b. діяльності бібліотечно інформаційного центру ВНЗ c. діяльність керівних структурних підрозділів d.
громадська оцінка спрямована на внутрішній аналіз c. самооцінка ВНЗ d. оцінка органів державного управління Question 12 Шестибальна система оцінювання знань студентів використовується: a. Німеччині b.... доступі до внутрішніх і зовнішніх інформаційних ресурсів b. діяльності бібліотечно інформаційного центру ВНЗ c. діяльність керівних структурних підрозділів d.
...вимог нормативно правових актів та внутрішніх розпорядчих документів. 8. Проведений аналіз процесу реалізації готової продукції підприємства показав, що в 2008 році чистий дохід від продажу продукції ... Внутрішня норма прибутковості проекту (IRR) становить близько 42%, що свідчить про існування значного запасу міцності проекту.
...створення і запровадження в практику внутрішнього аудиту в цілому по підприємству, і щодо планування і використання грошових коштів, зокрема. Господарські операції, що пов’язані з формуванням ...стати об’єктами перевірки Служби внутрішнього аудита. Це сприятиме запобіганню нераціонального використання грошових коштів і пошуку резервів їх ефективного використання. На мою думку, реалізація запропонованої системи ...
...яка не користується попитом на внутрішньому ринку. 2) експортні операції не обкладаються ставкою на ПДВ. 3) існує ринок збуту продукції переробки деревини, на яку не існує споживачів на внутрішньому ринку.
Засідання прес клубу Дніпропетровського університету внутрішніх справ. — жовтень 2006. 23.Мотиль І.І. Демократизація культурної та виховної роботи соціальної, правової держави. // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. — 2006.— №6. — С.
...на підпиємстві необхідно запровадити проведення внутрішнього аудиту. Створення відділу внутрішнього аудиту дасть змогу контролювати всі зміни в законодавстві, вносити корективи в облік та проводити перевірки перед ...
Рубан був доставлений до органу внутрішніх справ. Чи є підстави для затримання Рубана як підозрюваного в кримінальному провадженні про вбивство? Які вимоги процесуального законодавства має виконати ...крадіжки та доставлений до органу внутрішніх справ о 11 год. 20 хв. Через зайнятість іншими справами протокол затримання було складено о 14 год. 00 хв.
...соціальних норм і цінностей до внутрішнього світу людини – це: Виберіть одну правильну відповідь a. екстеріоризація b. адаптація c. інтеріоризація Question 26 Балів: 1 Хто з соціологів ...компонентів Ви віднесли б до внутрішніх складових соціологічної політики? Виберіть одну або кілька відповідей a. соціологія держави b. соціологія політичної освіти c. соціологія політичного маркетингу d.
...здійснити шляхом застосування зовнішніх або внутрішніх джерел); відновлення фінансової стійкості (шляхом врівноваження між собою внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування); забезпечення фінансової рівноваги на підприємстві в довгостроковому ...
...прогнозування грошових потоків: складання відповідних внутрішніх документів (бюджет грошових потоків, плановий звіт про рух грошових коштів, платіжний календар тощо); 2) затвердження та впровадження бюджету грошових потоків (...відповідно до зміни зовнішніх і внутрішніх умов реалізації бюджету грошових потоків. На ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика» можна запропонувати такі напрямки та шляхи підвищення ефективного використання ...
...соціальних норм і цінностей до внутрішнього світу людини – це: Виберіть одну правильну відповідь a. екстеріоризація b. адаптація c. інтеріоризація Question 4 Балів: 1 Хто з соціологів ...компонентів Ви віднесли б до внутрішніх складових соціології політики? Виберіть одну або кілька відповідей a. соціологія політичної освіти b. соціологія міжнародних відносин c. електоральна соціологія d.
...6 %), і дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків на 718 тис.грн. (20,3 %), це означає, що ЗАТ виступає у ролі кредитора, і через певний час організація ... Внутрішня норма доходності проекту ЗАТ визначає максимально допустиму ставку дисконту, за якої можна інвестувати кошти без будь яких втрат для власника, ...
...6 %), і дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків на 718 тис.грн. (20,3 %), це означає, що БУ 1 виступає у ролі кредитора, і через певний час ... Внутрішня норма доходності проекту БУ 1 визначає максимально допустиму ставку дисконту, за якої можна інвестувати кошти без будь яких втрат для ...
...проекту Таблиця 2.12 Розрахунок внутрішньої ставки доходу проекту Риc 2.2 Графічне знаходження ВСД проекту Таблиця 3.1 Технічні характеристики напольних механічних годинників Таблиця 3....проекту Таблиця 3.16 Розрахунок внутрішньої ставки доходу проекту Рис. 3.1 Графічне знаходження ВСД проекту Таблиця 3.17 Показники ефективності інноваційних проектів Таблиця 3.18 ...
...Канівський маслозавод» аудит проводиться як внутрішній (контроль) так і зовнішній. ВАТ „Канівський маслозавод” зовнішній аудит проводиться вже багато років ТОВ „Аудиторська фірма „МАШ.АУДИТ” за результатами річних показників. Внутрішній аудит на ВАТ «Канівський маслозавод» ...
...які надаються (конкурентноздат ність на внутрішньому та зовнішньому ринках, попит на про дукцію, послуги, обсяги експорту); • економічна кон'юнктура ( перспективи розвитку позичальника, наявність джерел коштів для ...слід звернути увагу на гарну внутрішню політику банку, професіоналізм його апарату, який підтримував оптимальну структуру активів та пасивів з точки зо ру доходів та витрат.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
Статистика



Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0



Всі партнери




Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.