Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 2534 за запитом Внутрішній

Вступ 1. Історіографія та джерельна база проблеми 1.1. Історіографія 1.2. Джерельна база 2.... Аналіз внутрішньої торгівлі 3.2. Зовнішня торгівля Київської Русі Висновки Література
Зміст Вступ………………………………………………………………………..3 Розділ 1. Внутрішня політика «нових лейбористів» у Великобританії...6 Розділ 2.
Вступ 1. Аналіз внутрішнього економічного механізму на ВАТ «Черкасихліб» 1.1 Виробничо організаційна структуризація підприємства 1.2 ...
План: Вступ………………………………………………………………………... 3 I Потреби як основна ланка мотивації трудової діяльності……………... II Сутність категорій «мотиви», «інтереси», «стимули», «стимулювання»………………………………………………………………… 4 III Поняття «внутрішньої» i «зовнішньої» мотивації……………………. Висновок…………………………………………………………………….
Варіант № 6 1. Правовий режим внутрішніх (морських) вод. 2. Поняття права міжнародної безпеки. Регіональна безпека. 3.
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В ЕКОНОМІЧНОМУ ТА СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 5 1.1.... Сутність та особливості управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом 14 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 19 2.1.
ВАРІАНТ №2 (Г, Д, Е, Є) 1.... Задача: На території даного органу внутрішніх справ за період 2012 2013рр. було зареєстрована, вказана в таблиці кількість злочинів: 2012р. 2013р. Чисельність населення в районі 75148 74860 ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні засади вивчення національного інтересу в політиці 1.1....Національний інтерес як детермінанта внутрішньої політики держави. 2.2.Вплив національних інтересів на розвиток зовнішньої політики Висновки Список використаних джерел та літератури Додатки
ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ МОЖНО КУПИТЬ ОТДЕЛЬНО. Практичне завдання №1 Огляд місця події – магазина, з якого було викрадено спиртні ...лінії «102» Харківського міського управління внутрішніх справ надійшло повідомлення від директора приватного підприємства «Кобза», розташованого в Київському районі м. Харкова, про те, що із офісу фірми ...
Вступ 1. Первинний облік злочинів, як основа статистичної звітності 2. Документи первинного статистичного обліку в судах 3.... Статистична звітність в органах внутрішніх справ Висновки Література
ВАРІАНТ № 4. (П С) 1. Охарактеризуйте засоби забезпечення законності та дисципліни в діяльності органів внутрішніх справ.
Задача №1141 За узгодженням власника з виборним органом первинної профспілкової організації у Правила внутрішнього трудового розпорядку заводу транспортного обладнання ...
... Теоретичні питання 1. Поняття Веб сайту та Веб сторінки. 2. Технологія роботи з об’єктами: створення та редагування внутрішніх об’єктів: автофігур, малюнків, дати, ...
... Практичне заняття 11 Під час самостійної підготовки курсанти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та ...та негайно доставлений до райуправління внутрішніх справ. Слідчий невідкладно повідомив йому права передбачені ст. 42 КПК, а на прохання підозрюваного детально роз’яснити кожне із зазначених ...
Новокрещенова було визнано винним в тому, що знаходячись в транзитному залі станції Лиман він викрав у сплячого Перерви з внутрішньої кишені паспорт і багажну квитанцію.
ВСТУП Розділ.1. Економічна сутність грошових коштів на рахунках у банку як об’...
1. Складіть програму аудиту витрат підприємства br />br /> 2. Приведіть види процедур при аудиті праці і заробітної плати br />...
1. Кримінальна міліція 2. Міліція громадської безпеки Література
1. Державна автомобільна інспекція 2. Міліція охорони 3. Спеціальні підрозділи міліції Література
1. Дохристиянські вірування слов’ян 2. Запровадження християнства. Володимир Великий 3.
1. Поняття та джерела права міжнародних договорів 2. Поняття, форма та структура міжнародних договорів ...
1. Поняття та сторони трудового договору 2. Зміст трудового договору 3.
Вступ Теоретична частина 1.Економічна сутність та причини виникнення державного боргу Практична ...
ВСТУП РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬ КОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 1.1.
...політичний, релігійний, кримінальний; б) зовнішній, внутрішній; в) малий, великий, середій; г) соціальний, політичний. 5. Що таке епідемія? а) це захворювання людини, виникнення і розповсюдження яких пов’... а) зовнішні, капілярні; б) внутрішні, венозні; в) венозні, артеріальні, внутрішні; г) зовнішні, внутрішні. 4. Отруєння людей відносять до надзвичайних ситуацій ........
ЦНС реагує на всі зміни внутрішнього і зовнішнього середовища шляхом активізації нейронів і нервових центрів, має автономну регуляцію, яка дозволяє керувати життєвими функціями b....забезпечують пересування різних іонів між внутрішньою і зовнішньою поверхнями нервових клітин c. Нейрон складається з тіла і відростків: аксона, який проводить збудження до інших нейронів та ...
ЦНС реагує на всі зміни внутрішнього і зовнішнього середовища шляхом активізації нейронів і нервових центрів, має автономну регуляцію, яка дозволяє керувати життєвими функціями Question 2 Балів: ...забезпечують пересування різних іонів між внутрішньою і зовнішньою поверхнями нервових клітин Question 5 Балів: 1 Рефлекс, рефлекторна дуга, її компоненти і ланки.
...продукції підприємства Question 2 До внутрішніх користувачів інформаційної системи інвестиційного менеджменту відносяться: a. потенціальні інвестори підприємства b. акціонери підприємства c. податкові органи d.... внутрішнім та зовнішнім d. експрес аналізом та фундаментальним Question 6 З глибини аналітичного дослідження інвестиційний аналіз буває: a.
...судити про величину приросту компанії: внутрішня норма доходності; рентабельність; прибуток; чиста приведена величина доходу (NVP) 23. Який з показників характеризує середньорічний темп приросту капіталу компанії: внутрішня норма доходності; рентабельність; прибуток; чиста ...
...за 2006 рік: чистий національний (внутрішній) продукт ЧНП (ЧВП), (NNP); національний дохід (NІ); особистий дохід (PІ); післяподатковий дохід (DІ) 3. Індекс ВВП (дефлятор ВВП) у кожному ...було відсутнє, а потім введене Внутрішній попит і пропозиція телевізорів в країні характеризується кривими попиту і пропозиції, які задані лінійною функцією На підставі вихідних даних, які ...
...та несуттєві, головні та додаткові, внутрішні та зовнішні, ранжирують їх за ступенем значущості та отримують формулу для розрахунку очікуваних значень показників, що характеризують ситуацію c....Інструментом для аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища є: a. матриця можливостей b. усі відповіді вірні c. складання профілю середовища організації d.
...відображає відмінності між зовнішнім і внутрішнім аудитом: a. зовнішній аудитор повинен бути обов’язково атестованим (мати сертифікат аудитора), а внутрішній ні b.
...розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчиненні або готуються: Наказ МВС України № 400 від 14.04.2004 // Офіційний ...економічні злочини // Вісник Національного університету внутрішніх справ. Вип. 22. Х.: Нац. ун т внутр. справ,2003. C.3 7 Герасимова Е.К. Явка с повинной. М.
...має дві складові – це державний внутрішній борг та державний зовнішній борг. Кількісна оцінка державного внутрішнього боргу здійснюється в національній валюті, зовнішнього – в іноземній, як правило в ...
...має дві складові – це державний внутрішній борг та державний зовнішній борг. Кількісна оцінка державного внутрішнього боргу здійснюється в національній валюті, зовнішнього – в іноземній, як правило в ...
Методика проведення зовнішнього і внутрішнього аудиту на підприємстві 2.4. Шляхи удосконалення проведення аудиту на підприємстві Висновки Список використаної літератури Додатки Таким чином, в першому ...міжнародним нормативом "Використання результатів роботи внутрішнього аудитора" внутрішній аудит здійснюється за такими напрямками: аналіз системи обліку і внутрішнього контролю; вивчення бухгалтерської (фінансової) й операційної інформації (за ...
...деструктивні наслідки від зовнішніх та внутрішніх загроз, недосконалості зовнішньоекономічної, внутрішньогосподарської та бізнесової діяльності [9, с. 46]. РОЗДІЛ 1. ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ФКУ На основі даних балансу, ...такі показники, як розмір чистих внутрішніх активів НБУ (розмір грошової маси і розмір емісій) та розмір чи¬стих зовнішніх резервів НБУ (різниця між зовнішніми кредитами і ...
внутрішнє середовище c. проміжне середовище d. зовнішнє середовище 2 Загальний стан зовнішнього середовища може бути визначений за допомогою таких чинників: Виберіть ...яка воліє зберегти постійність свого внутрішнього середовища за рахунок забезпечення зв”язків між елементами системи та зовнішнім оточенням – це: Виберіть одну правильну відповідь a. установа b.
Органи внутрішніх справ як суб’єкт забезпечення громадянського порядку і громадянської безпеки в особливих умовах 2.2.... Органи внутрішніх справ – це сфера діяльності держави щодо впорядкування суспільних відносин, пов’язаних із захистом життя, здоров’я, охороною прав та свобод ...
...коштів; визначити методичні прийоми проведення внутрішнього аудиту операцій з руху грошових коштів; удосконалити методику аналізу достатності грошових коштів підприємств з метою підвищення ефективності системи управління грошовими ... Організація внутрішнього аудиту є досить актуальною, для підприємств. Запропоновано перейти до методики проведення внутрішнього аудиту, призначення якого полягає у наданні незалежного висновку ...
внутрішня ставка доходності c. індекс інфляції d. індекс доходності Question 6 Якщо показник ефективності інвестиційного проекту чистий приведений доход більше нуля, ...8 Показник ефективності інвестиційного проекту внутрішня ставка доходності це: a. різниця між сумарним приведеним доходом за період експлуатації інвестиційного проекту і приведеною сумою витрат на його ...
IRR = СС Question 5 Внутрішня норма прибутковості проекту, що передбачає початкові інвестиції 200 тис. грн. і отримання протягом трьох років прибутку по 100 тис. грн.... внутрішньої норми прибутковості c. аналізу чутливості реагування d. імітаційного моделювання e. чистої приведеної вартості Question 9 Ринковий ризик, що виникає через ...
Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення 1.3. Аналіз виробництва продукції та шляхи підвищення їх ефективності 1.4.... 2) Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення. В цьому пункті подана організаційно – економічна структура підприємства, проаналізовано функції кожного з підрозділів підприємства, ...
Міністр внутрішніх справ України підписав наступні накази: а) Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України; б) Про призначення Є.
...б представлені взаємозв’язані модальності внутрішнього світу кожного члена групи a. Вірно b. Не вірно Question 4 Клінічний психолог займається тим же, що й психіатр. a....орієнтований на перебудову клієнтом власного внутрішнього психологічного життя, складає сутність: a. психокорекційної роботи b. психотерапії c. психоконсультативної роботи d. просвітницької роботи практичного психолога Question 3 Складовими ...
...у розвитку підприємства, який визначається внутрішніми і зовнішніми об`єктивними і суб`єктивними чинниками. Кризу також можна розглядати як об`єктивно обумовлену стадію життєвого циклу діяльності ...життєдіяльності, шукати своє місце на внутрішньому та зовнішньому ринках. Тому адаптаційні програми підприємств є актуальними для всіх форм, видів підприємств. Виникає настійлива потреба в уточненні етапів ...
...органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, органів державної влади і управління Question 6 Підприємництво являє собою: a. самостійну, ініціативну, систематичну на власний ризик діяльність із ... внутрішнє розпорядження c. договір купівлі продажу d. статут підприємства Question 3 Характерними рисами господарського товариства є: a. Мінімальна кількість засновників b.
Постійний моніторинг зовнішніх і внутрішніх чинників. b. 1. Вивчення фінансового стану банку, що обслуговує підприємство. 2. Вивчення світових цін на золото, платину та інші валютні ... Постійний моніторинг зовнішньої і внутрішньої обстановки. 2. Розробку заходів щодо зниження зовнішньої вразливості підприємства. 3. Підвищення гнучкості організаційної структури підприємства. 4.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.