Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 2534 за запитом Внутрішній

...органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, органів державної влади і управління d. Особи, які не мають вищої освіти Question 6 Балів: 1 Підприємництво являє собою: ... внутрішнє розпорядження b. статут підприємства c. закон України про підприємницьку діяльність d. договір купівлі продажу Question 3 Характерними рисами господарського товариства ...
...автотранспортных средств // Вісник Луганської академії внутрішніх справ ім. 10 річчя незалежності України. – 1998. – Вип.. 4. – С. 128 136. 5. Звіряка В.А....транспортних засобів // Вісник Луганської академії внутрішніх справ ім. 10 річчя незалежності України. – 1999. – Вип.. 3. – С. 195 200. 6. Звіряка В.А.
...в Україні // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 2001. Вип. 16. – С. 92 98. 5. Горбунова О.Г. Законодавчі механізми вирішення проблеми торгівлі людьми в Україні // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 2001. Вип. 14.
Необхідність, значення внутрішнього аудиту та його регулювання. 35.Класифікація помилок і шахрайства в процесі проведення аудиту. 36.Процедури виявлення шахрайства і помилок при ...Особливості внутрішнього та зовнішнього ауди 45.Об’єкти і методи проведення внутрішнього аудиту на підприємстві 46.Основні завдання та функції внутрішнього аудиту ...
...доповнені оцінкою та інтерпретацією положень внутрішніх регламентів щодо організації системи оплати і стимулювання праці, перевіркою й оцінкою системи внутрішнього контролю за дотриманням норм законодавства та внутрішніх ...
...двох людей визначається головним чином внутрішніми якостями кожного з них. a. Так b. Ні Question 3 Шлюбні пари, які «жили разом» до укладання шлюбу, зазвичай більшою ...прийоми, що передбачають насамперед вирішення внутрішніх конфліктів членів сім’ї c. Певним чином структурований діалог між консультантом і членами сім’ї d.
...функція механізму зводиться до гарантування внутрішньої та зовнішньої фінансової безпеки); Вона є основною з функцій у кризовому стані економіки, в якому соціально економічна ситуація веде до ...безпеки (державна служба охорони, органи внутрішніх справ) та сили підтримки (структури міністерства надзвичайних ситуацій тощо). Слід зазначити, що застосування кожного із згаданих вище засобів окремо не ...
складну внутрішню ієрархічну будову Question 5 Організація як система: a. частково зберігає властивості складових елементів b. має відмінні властивості від властивостей складових ... функціонального розподілу праці Question 14 Внутрішніми змінними в організації, згідно думки економістів Мескона, Альберта та Хедоурі, є: a. керуюча та керована підсистеми b.
Внутрішній контроль розрахунків підприємства з постачальниками та підрядниками доцільно розпочинати з інвентаризації. Метою проведення інвентаризації довгострокових і поточних зобов'язань є ... Система внутрішнього контролю на ТОВ „Торговий Дім „ФОРТЕКС” має деякі недоліки. Є причини, завдяки яким внутрішній контроль не може забезпечити повну гарантію ...
внутрішня норма бюджетної ефективності Question 9 Чи потрібно враховувати прогноз (динаміку) зміни ціни продукції підприємства з урахуванням макроекономічних і галузевих досліджень ... внутрішніх ризиків проекту b. зовнішніх непередбачуваних ризиків c. зовнішніх передбачуваних ризиків Question 10 Ризики, зумовлені технічними або економічними причинами, які означають ...
...торгівлі полягає у а) захисті внутрішнього ринку від іноземної конкуренції; б) відкритості економіки з одночасним застосуванням заходів щодо захисту внутрішнього ринку; в) демонополізації зовнішньої торгівлі; г) ...
контролери ревізори, внутрішні аудитори Question 5 Спостережна рада проводить контроль за: a. роботою працівників бухгалтерії b. діяльністю виконавчого органу c....мети і завдань, покладених на внутрішніх аудиторів підприємства c. створюється в акціонерних товариствах, обирається з його членів і забезпечує контроль за діяльністю виконавчого органу Question 8 ...
тісна внутрішня взаємодія між елементами c. єдність і цілісність d. усе вищезазначене Question 2 Балів: 1 Політична система це: Виберіть одну правильну ... "внутрішнього стану системи" c. "виходу" d. "універсальних" Question 5 Балів: 1 За Г. Алмондом, такі функції політичної системи, як: прийняття рішень, ...
...систем організму під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища c. пристосовні перебудови організму, які супроводжуються зміною регуляції функцій в умовах нового існування d. утримання сталості внутрішнього середовища організму при змінах впливу ...
Теоретичні основи внутрішнього відомчого фінансового контролю....6 1.1. Сутність внутрішнього фінансового контролю.................................................6 1.2. Мета та основні завдання внутрішнього фінансового контролю..................
Теоретичні аспекти обліку, внутрішнього контролю і аналізу наявності та руху лікарських засобів в аптечній установі 1.1. Економічна сутність та огляд законодавчої бази з ... Методика проведення внутрішнього контролю наявності та руху лікарських засобів Розділ 2. Діюча практика обліку, внутрішнього контролю і аналізу наявності та руху лікарських засобів ...
Робота захищена на "відмінно" Вступ 1 Розрахунок мережі холодного водопроводу 1.1 Вибір системи і схеми внутрішньої водопровідної мережі 1.2 Місце вводу і розташування водомірного вузла 1.3 Визначення витрати холодної води 1.4 Гідравлічний розрахунок ... Робота захищена на "відмінно" Вступ 1 Розрахунок мережі холодного водопроводу 1.1 Вибір системи і схеми внутрішньої водопровідної мережі 1.2 Місце вводу і розташування водомірного вузла 1.3 Визначення витрати х...
...управлінської структури визначити структуру відділу внутрішнього контролю (аудиту), визначити обєкти внутрішнього контролю (аудиту) 4. Скласти графік роботи відділу внутрішнього контролю (із зазначенням обєктів, частоти, можливих термінів ...
...управлінської структури визначити структуру відділу внутрішнього контролю (аудиту), визначити обєкти внутрішнього контролю (аудиту) 4. Скласти графік роботи відділу внутрішнього контролю (із зазначенням обєктів, частоти, можливих термінів ...
Аналіз внутрішнього середовища підприємства Розділ 3. Вибір стратегій за результатами swot аналізу 3.1. Побудова матриці SWOT 3.2....кон’юнктури ринку чи впливом внутрішніх факторів підприємства. Для ефективного розвитку в конкурентному середовищі підприємство повинне мати певний рівень прибутку, постійно збільшувати свою ринкову вартість, зберігати ...
Вступ Розділ 1 особливості сучасної концепції стратегічного розвитку підприємства 1.1 Дослідження методологічних основ і принципів стратегічного управління підприємством 1.2 Підходи до стратегічного розвитку підприємства 1.3 Розробка концептуальних основ стратегічного розвитку підприємства 1.4 Оцінка стратегії розвитку підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки стратегії розвитку тов «підприємство «авіс» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ТОВ «Підприємство «Авіс» 2...
...має дві складові – це державний внутрішній борг та державний зовнішній борг. Кількісна оцінка державного внутрішнього боргу здійснюється в національній валюті, зовнішнього – в іноземній, як правило в ...
...зменшеної осудності // Вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 1998. – Вип. 1. – С. 96 102. 4. Воробей П.А. Суб’єкт злочину: Логіко правове дослідження // Філософські проблеми ...єкта злочину // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 1996. – Вип. 1. – С. 17 23. 11. Лазюк В.В. Зменшена осудність: за і проти // Науковий вісник Юридичної ...
...з випробуванням // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 2002. – Вип. 19. – С. 19 24. 2. Ломако В.А. Основание отсрочки исполнения наказания // Проблеми законності / Національна юридична ...проблемні питання // Вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2002. – Вип. 2. – С. 3 7. 4. Сахнюк С.В. Інститут заміни покарання за кримінальним правом України та ...
Вдосконалення внутрішнього контролю грошових активів та дебіторської заборгованості на підприємстві Мета написання дипломної магістерської роботи – дослідження методологічних засад відображення грошових активів і ...Бухгалтерія 8.0», запропоновано напрями вдосконалення внутрішнього контролю грошових активів та дебіторської заборгованості на підприємстві. За результатами проведеного дослідження зроблені наступні висновки та запропоновано: 1.
...правової категорії // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ: Збірник. – Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України. – Випуск 2. 2003. – С. 215 221. 7. Гаєва Н.П.
Ефективність, конструктивність діяльності (зовнішньої та внутрішньої) на основі високого рівня психологічних знань, умінь, навичок. 2. Сукупність особистісно значущих бажань, ідеалів, переконань, поглядів, позицій ціннісних суджень і ...а також усвідомлення тих власних внутрішніх змін, які відбуваються. 4. Система цінностей, що виступає, як певна система координат, необхідна для того, щоб оцінити себе і інших, ...
Ефективність, конструктивність діяльності (зовнішньої та внутрішньої) на основі високого рівня психологічних знань, умінь, навичок. 2. Сукупність особистісно значущих бажань, ідеалів, переконань, поглядів, позицій ціннісних суджень і ...а також усвідомлення тих власних внутрішніх змін, які відбуваються. 4. Система цінностей, що виступає, як певна система координат, необхідна для того, щоб оцінити себе і інших, ...
...8 Конкурентні переваги підприємства є внутрішніми, якщо вони базуються на: a. особливих якостях товару, що створюють цінність для покупців b. розробці двовимірних матриць із залученням зовнішніх ... аналіз внутрішніх ресурсів, вивчення сильних і слабких сторін підприємства, вибір стратегії, реалізація і контроль d. аналіз середовища, розробка місії та системи цілей, ...
...кон’юнктури ринку чи впливом внутрішніх факторів підприємства. Для ефективного розвитку в конкурентному середовищі підприємство повинне мати певний рівень прибутку, постійно збільшувати свою ринкову вартість, зберігати ... Негативне співвідношення кількісних оцінок внутрішніх факторів засвідчує незадовільний стан контрольованих підприємством чинників та обмежені можливості підприємства формувати конкурентні переваги, що вимагає активної та цілеспрямованої роботи ...
...правової норми — це її …” а) внутрішня будова, яка складається з трьох елементів; б) сукупність фактичних обставин; в) фактичне правило поведінки; г) вказівка до дії....судді за поданням начальника органу внутрішніх справ: 1) у разі погашення або зняття судимості з особи, яка перебуває під наглядом; 2) достроково, якщо піднаглядний перестав бути ...
Кошти від державних (місцевих) внутрішніх та зовнішніх запозичень, їх характеристика. Кошти від приватизації державного майна, їх характеристика. Повернення бюджетних коштів з депозитів та надходження внаслідок ... Показники внутрішньої норми дохідності та індексу прибутковості проекту: економічна сутність тапорядрк розрахунку Метод періоду окупності та коефіцієнта вигід/витрат проекту: економічна сутність ...
...1 Який орган затверджує правила внутрішнього трудового розкладу? a. трудовий колектив b. власник або уповноважений ним орган c. профспілковий орган або інший уповноважений на представництво трудовим ...що містяться в Типових правилах внутрішнього трудового розпорядку c. будь які заохочення, що містяться в затверджених трудовим колективом правилах внутрішнього трудового розпорядку Question 5 Які види ...
внутрішнім користувачам c. всім працівникам підприємства Question 3 Управлінський облік був створений: a. інженерами і технологами b. управлінцями і менеджерами c.... технологій Question 3 Внутрішній контроль є: a. подальшим b. стратегічним c. оперативним Question 4 Для організації контрольного процесу визначають: a. плани виробництва b.
внутрішнім користувачам b. зовнішнім користувачам c. всім працівникам підприємства Question 3 Управлінський облік був створений: a. управлінцями і менеджерами b.... облікових реєстрів Question 3 Внутрішній контроль є: a. оперативним b. стратегічним c. подальшим Question 4 Для організації контрольного процесу визначають: a. технологічні процеси виробництва b.
...язковим суб'єктом є орган внутрішніх справ, його підрозділ, установа або окремий службовець Question 46 Функції органів внутрішніх справ визначено у: a.
Побудувати криві внутрішнього попиту і пропонування телевізорів в країні. 2. Графічно визначити обсяг виробництва і рівноважну ціну телевізорів у «закритій» економіці. 3. Визначити обсяг внутрішнього виробництва телевізорів, обсяг споживання і ...
...15.1.1 Побудувати криві внутрішнього попиту і пропонування телевізорів в країні. 15.1.2 Графічно визначити обсяг виробництва і рівноважну ціну телевізорів у «закритій» економіці.... 15.1.3 Визначити обсяг внутрішнього виробництва телевізорів, обсяг споживання і обсяг імпорту телевізорів у «відкритій» економіці до введення тамошнього мита.
...15.1.1 Побудувати криві внутрішнього попиту і пропонування телевізорів в країні. 15.1.2 Графічно визначити обсяг виробництва і рівноважну ціну телевізорів у «закритій» економіці.... 15.1.3 Визначити обсяг внутрішнього виробництва телевізорів, обсяг споживання і обсяг імпорту телевізорів у «відкритій» економіці до введення тамошнього мита.
Побудувати криві внутрішнього попиту і пропонування телевізорів в країні. 2. Графічно визначити обсяг виробництва і рівноважну ціну телевізорів у «закритій» економіці. 3. Визначити обсяг внутрішнього виробництва телевізорів, обсяг споживання і ...
...11.1.1 Побудувати криві внутрішнього попиту і пропонування телевізорів в країні. 11.1.2 Графічно визначити обсяг виробництва і рівноважну ціну телевізорів у «закритій» економіці.... 11.1.3 Визначити обсяг внутрішнього виробництва телевізорів, обсяг споживання і обсяг імпорту телевізорів у «відкритій» економіці до введення тамошнього мита.
...15.1.1 Побудувати криві внутрішнього попиту і пропонування телевізорів в країні. 15.1.2 Графічно визначити обсяг виробництва і рівноважну ціну телевізорів у «закритій» економіці.... 15.1.3 Визначити обсяг внутрішнього виробництва телевізорів, обсяг споживання і обсяг імпорту телевізорів у «відкритій» економіці до введення тамошнього мита.
Функція та система внутрішніх цін 2. Оцінювання ефективності роботи за показником витрат 3. Стимулювання через участь у прибутку Задача №1 Місцевий молокозавод здійснює заготівлю ...підрозділу, що підлягає включенню у внутрішню ціну для подальшої реалізації молока виробничим підрозділам підприємства; 3. Прибуток на 1 тонну молока, що підлягає включенню у внутрішню ціну ...
Система та зміст внутрішніх планів 2. Роль, форми та джерела стимулювання діяльності підрозділів 3. Механізм адаптації устаткування виробничих систем Задача №1 Місцевий молокозавод здійснює ...підрозділу, що підлягає включенню у внутрішню ціну для подальшої реалізації молока виробничим підрозділам підприємства; 3. Прибуток на 1 тонну молока, що підлягає включенню у внутрішню ціну ...
1 Сутність та завдання внутрішнього контролю 2 Суб'єкти та об'єкти внутрішньогосподарського контролю 3 Вивчення та оцінка стану внутрішньогосподарського контролю в ході аудиту 4 Методика вивчення стану внутрішнього аудиту 5 Шляхи вдосконалення аудиту ...
Взаємовідносини між внутрішніми і зовнішніми аудиторами 3. Основні функції та завдання служби внутрішнього аудиту комерційного банку 4. Повноваження та обов'язки служби внутрішнього ...
Форми, методи і порядок проведення внутрішньої контрольно ревізійної роботи в системі органів виконавчої влади 2.1. Види, форми і методи фінансового контролю 2.2. Порядок проведення внутрішньої контрольно ревізійної роботи в системі ...
Міністр внутрішніх справ України підписав наступні накази: а) про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України; б) про призначення гр. Є.
Проблема внутрішніх і зовнішніх загроз в інформаційному просторі держави. 26 Висновки до першого розділу 36 РОЗДІЛ 2.... Основні внутрішні та зовнішні загрози інформаційного простору України……………………………………………………………………… 94 Висновки до другого розділу 103 РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ...
...і правове положення органів управління внутрішніми справами. Задача № 1. Відповідаючи на практичному занятті студент Іванов зарахував до заходів адміністративного впливу: вилучення речей та документів, які є ...про це в районний відділ внутрішніх справ. Начальник РВ об'явив Тарасенку догану. Чи правомірні накладені стягнення на Тарасенка та його дружину? Задача № 3.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.