Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 2533 за запитом Внутрішній

Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища ТОВ “Буддеталь” 2.3. Основні економічні показники виробничо господарської діяльності 2.4. Класифікація і структура основних фондів ТОВ “Буддеталь” ... вплив на підприємство зовнішнього і внутрішнього середовища; 3. структура управління організацією. Просте і розширене відтворення основних робочих фондів відбувається у безперервному процесі здійснення взаємозв’язаних різних ...
...управлінської структури визначити структуру відділу внутрішнього контролю (аудиту), визначити обєкти внутрішнього контролю (аудиту) 4. Скласти графік роботи відділу внутрішнього контролю (із зазначенням обєктів, частоти, можливих термінів ...
Форми, методи і порядок проведення внутрішньої контрольно ревізійної роботи в системі органів виконавчої влади 2.1. Види, форми і методи фінансового контролю 2.2. Порядок проведення внутрішньої контрольно ревізійної роботи в системі ...
Аналіз внутрішнього середовища підприємства Розділ 3. Вибір стратегій за результатами swot аналізу 3.1. Побудова матриці SWOT 3.2....зовнішні небезпеки й можливості підприємства, внутрішні сильні та слабкі сторони його виробничо господарської діяльності й на основі оцінки ситуації розробити систему стратегій, спрямованих на запобігання кризи.
Оцінка внутрішнього та зовнішнього державного боргу України ….. 19 3. Проблеми та перспективи розвитку бюджетної політики в України….….24 Висновки ……………………………………..…………………….….…….…. 29 Додатки ……..…………………………………………………………….…….....Проблема як зовнішнього, так і внутрішнього державного боргу стає постійним явищем економічного розвитку України із самого моменту здобуття нею державної незалежності.
Вибір і оцінка критеріальних показників внутрішнього середовища та інформаційного забезпечення ТОВ «Підприємства «АВІС»» 2.3. Моніторинг конкурентного середовища ТОВ «Підприємства «АВІС»» Розділ 3....зовнішні небезпеки й можливості підприємства, внутрішні сильні та слабкі сторони його виробничо господарської діяльності й на основі оцінки ситуації розробити систему стратегій, спрямованих на запобігання кризи.
Аналіз внутрішнього потенціалу Бориспільського заводу продтоварів 2.4. Практика організації тактичного маркетингу на підприємстві Розділ 3 Обгрунтування маркетингової стратегії Бориспільського заводу продтоварів ...дослідженням в поєднанні з аналізом внутрішнього потенціалу підприємства і прогнозів на зміни ринкового середовища стають базою прийняття маркетингової стратегії підприємства ряду заходів, що дозволять з максимальною ...
Аналіз динаміки та структури внутрішнього державного боргу 54 2.3. Аналіз стану зовнішнього боргу України 66 РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ ... Великі розміри внутрішнього і зовнішнього боргу, а також відповідно зростання витрат на його обслуговування обумовлюють необхідність вирішення проблеми державного боргу, а відтак і ...
...зменшеної осудності // Вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 1998. – Вип. 1. – С. 96 102. 2. Воробей П.А. Суб’єкт злочину: Логіко правове дослідження // Філософські проблеми ...єкта злочину // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 1996. – Вип. 1. – С. 17 23. 8. Лазюк В.В. Зменшена осудність: за і проти // Науковий вісник Юридичної ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні засади аудиту витрат на виробництво продукції 1.1 Економічна сутність витрат на виробництво та їх аудиту в ринкових умовах 1.2 Критичний огляд нормативно правової інформації аудиту витрат на виробництво 1.3 Критичний огляд спеціальної літератури Розділ 2 Організація і методика аудиту витрат на виробництво ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика» 2.1 Організаційно економічна характеристика ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика» 2.2 Ор...
...купівлі продажу нерухомості; 4) Міністерство внутрішніх справ України і Міністерство освіти і науки України щодо видання спільного акта; 5)орган внутрішніх справ і громадянин з приводу ...
внутрішню та зовнішню b. економічну та соціальну c. економичну та правову d. функціональну та матричну Question 4 Інформаційне поле бізнес плану — ... внутрішні та зовнішні Question 8 До переваг партнерства відноститься: a. обмеження відповідальності за виробничі та фінансовві результати діяльності b.
внутрішню та зовнішню b. економічну та соціальну c. економичну та правову d. функціональну та матричну Question 4 Інформаційне поле бізнес плану — ... внутрішні та зовнішні Question 8 До переваг партнерства відноститься: a. обмеження відповідальності за виробничі та фінансовві результати діяльності b.
...у вітчизняній промисловості виконують, насамперед, внутрішні джерела фінансових ресурсів, зокрема амортизаційні відрахування. Можливості використання амортизаційних відрахувань як внутрішнього джерела фінансування інвестицій в основні засоби залежить від ...
...інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів в процесі управління підприємством», являється вузько орієнтуючим і не відображує справжню його сутність. Тому виникає питання у більшості підприємців: ...обліку обумовлені конкретною ціллю – допомогти внутрішнім користувачам приймати більше обґрунтовані рішення. Управлінський облік забезпечує менеджерів інформацією, яка забезпечує можливості збільшувати капітал його власникам, а робітникам підприємства – ...
Організація внутрішнього контролю 1. Суть внутрішнього аудиту та його організація 2. Об’єкти внутрішнього аудиту 3. Функції внутрішнього аудиту Тема 7.
...у розвитку підприємства, який визначається внутрішніми і зовнішніми об`єктивними і суб`єктивними чинниками. Кризу також можна розглядати як об`єктивно обумовлену стадію життєвого циклу діяльності ...життєдіяльності, шукати своє місце на внутрішньому та зовнішньому ринках. Тому адаптаційні програми підприємств є актуальними для всіх форм, видів підприємств. Виникає настійлива потреба в уточненні етапів ...
До районного відділу внутрішніх справ звернувся громадянин К. про вчинення стосовно нього кримінального правопорушення. Проте, назвати місце вчинення правопорушення він не може, тому, що ...повинна діяти уповноважена особа органу внутрішніх справ, до якого звернувся громадянин К.? Хто визначає місце проведення досудового розслідування? Хто вирішує спори про підслідність?
...кримінологічний аспекти // Вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 1998. – Вип. 4. – С. 103 109. 9. Корчів М.М. Кримінально правове та кримінологічне поняття зґвалтування // Вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 1999. – Вип. 1.
...гуманізму // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 1997. – Вип. 2. – С. 164 166. 7. Гальперин И.М. Наказание: социальные функции, практика применения. – Москва, 1983. 8....правоохоронної діяльності –Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ. – 2001. – Вип. 2. – С. 307 318. 28. Фролова О.Г. Злочинність і система кримінальних покарань (соціальні, правові та кримінологічні ...
...кримінологічний аспекти // Вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 1998. – Вип. 4. – С. 103 109. 9. Корчів М.М. Кримінально правове та кримінологічне поняття зґвалтування // Вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 1999. – Вип. 1.
...зростає, то більшими темпами зростають внутрішні операційні витрати банку. Коефіцієнти доходності кредитних операцій показали, що доходність цих операцій практично залишається на одному рівні (по порівнянню з ... Проте, зростає і показник внутрішньої вартості кредитних послуг. Таким чином, можна зробити висновок, що кредитні вкладення повністю себе окупають по відношенню до всіх вкладених в ...
...до одержання інформації для потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів. Тому при формуванні та функціонуванні фінансового ринку найкращим способом оцінки потенційного партнера є одержання й аналіз усієї ... Аналіз фінансового стану поділяється на внутрішній та зовнішній. Вони суттєво різняться за своєю метою та змістом. Внутрішній аналіз фінансового стану – це процес дослідження механізму формування, розміщення ...
...залежать від діяльності підприємства), та внутрішні, або ендогенні (що залежать від підприємства). Розрізнюють три види кризи: стратегічна криза (коли на підприємстві зруйновано виробничий потенціал і відсутні ... Зумовлене зовнішніми та внутрішніми факторами зменшення обсягів реалізації продукції призводить, з одного боку, до зниження прибутковості та до збитковості, а з іншого — до зниження ...
Розкрийте внутрішній зміст понять “центр прибутку”, “центр витрат”, “центр інвестицій”. 9. Територіальна відокремленість центрів відповідальності: а) обов’язкова; б) бажана; в) не ...це а) виробничий облік; б) внутрішній облік; в) облік витрат; г) фінансовий облік ? Обґрунтуйте. 4. Порівняно з фінансовим обліком, управлінський облік: а) більш точний; б) менш ...
При цьому обсяг її внутрішнього споживання складає 100 млн. одиниць щороку, а вітчизняне виробництво – 40 млн. одиниць. Після введення Росією імпортного мита на французьку парфумерну продукцію внутрішня ціна товару зросла до 7,...
Внутрішній документ – це офіційний документ створений установою для внутрішнього користування, який не виходить за межі підготувавшій його установи.
зовнішні та внутрішні Question 3 Природній експеримент у етнопсихології вперше був запропонований: a. Р. Лап’єром b. В. Катцем та Д. Брейлі c.... вивчення його внутрішніх конфліктів b. характеристику найбільш визначних представників народу c. вивчення найбільш яскравих історичних епох d. дослідження традицій e.
...яка не користується попитом на внутрішньому ринку. 2) експортні операції не обкладаються ставкою на ПДВ. 3) існує ринок збуту продукції переробки деревини, на яку не існує споживачів на внутрішньому ринку.
...визначає чисельний склад і кількість внутрішніх підрозділів встановлюється за оптимальними критеріями керованості: a. Вимога економічності b. Жодної вірної відповіді c. Вимога оперативності d....етапів стратегічного планування відноситься аналіз внутрішнього та зовнішнього середовищ: a. До 1 етапу b. До 6 етапу c. До 4 етапу d.
...валютними коштами; організації ефективної системи внутрішнього контролю за валютними коштами; організації обліку та контролю валютних коштів в умовах застосування комп’ютерних технологій....відсутності, методику проведення системи ефективного внутрішнього контролю грошових коштів шляхом впровадження внутрішнього аудиту на підприємствах споживчої кооперації. Це дозволить посилити контрольні процедури повноти надходження грошових коштів ...
...можливості його формування за рахунок внутрішніх джерел. А основні внутрішні джерела – прибуток та амортизаційні відрахування. Так, для удосконалення діяльності треба здійснити наступне: Прискорити оборотність оборотних коштів ...
При цьому бразильський внутрішній ринок мотоциклів характеризується показниками, які наведено у таблиці Таблиця Головні показники внутрішнього ринку мотоциклів Бразилії Поточний стан ринку при 5% ...
...діяльність підприємства впливали зовнішні й внутрішні фактори. Зовнішні фактори: • неконкурентноспроможність продукції, що випускається підприємством, у зв'язку з появою й впровадження на ринку України більше якісних ... Внутрішні: • неефективна стратегія маркетингу, що слабоориентирована на пошук нових сегментів ринку, просування на ринок, установлення стимулів споживачам для придбання пропонованих товарів, • ...
...створення, розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту Question 13 Що з переліченого нижче не відноситься до принципів податкової політики: a. принцип ефективності b. принцип однократності c....метою впливу на реальний валовий внутрішній продукт (ВВП), зайнятість, інфляцію Question 15 Податковий механізм – це: a. система спрямованих дій, направлених на ефективне адміністрування обов’язкових платежів ...
При цьому обсяг її внутрішнього споживання складає 110 млн. одиниць щороку, а вітчизняне виробництво – 30 млн. одиниць. Після введення Росією імпортного мита на французьку парфумерну продукцію внутрішня ціна товару зросла до 7,...
...чистота права досягається складністю його внутрішньої будови та самодостатністю природного розвитку Question 12 До сучасних підходів праворозуміння відносяться: a. легізм, юснатуралізм, соціологічна та психологічна концепції права ... внутрішня організація права, об’єктивна зумовленість суспільними відносинами та диференційованість, галузі, підгалузі, інститути та норми права, єдність та узгодженість норм права ...
Охарактеризуйте внутрішнє середовище підприємства та його елементи, показати функціональний зв'язок між ними. Зробити висновки і пропозиції щодо удосконалення управління внутрішнім середовищем підприємства 84.
Тестування системи внутрішнього контролю. Оцінка системи внутрішнього контролю 4. Практичне завдання №11 Під час перевірки підприємства аудитор звернув увагу на відхилення, що спостерігаються ...
Характеристика статусу працівника органів внутрішніх справ………..6 1.1. Поняття та сутність посадової особи органу державної влади……………....6 1.2. Правовий статус працівника органів внутрішніх справ…………………….11 Розділ 2.
Становлення та нормативне регулювання внутрішнього фінансового контролю......................................................................................................................6 1.2. Сутність внутрішнього фінансового контролю.................................................9 1.3. Основні завдання внутрішнього фінансового контролю................................14 РОЗДІЛ 2.
...потоків в’їзного, виїзного та внутрішнього туризму станом на 1997 й 2004 рр. 2. Письмово проаналізувати тенденції динаміки даних туристичних потоків за період 1997 2004 рр....структуру в’їзного, виїзного та внутрішнього туристичних потоків. Отримані співвідношення зіставити та проаналізувати. ... Завд. 2 Тенденції динаміки туристичних потоків за період 1997 2004 рр.
...підприємницьке середовище» 1.2 Аналіз внутрішнього середовища 1.3 Аналіз зовнішнього середовища 1.4 Методи аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища організації Висновки за першим розділом Розділ ...
...Список використаної літератури Динаміка валового внутрішнього продукту — основного макроекономічного показника, що характеризує економічний розвиток країни, починаючи від 2000 року є позитивною....законодавства, і насамперед податкового, нерозвиненість внутрішнього ринку внаслідок низької платоспроможності фізичних та юридичних осіб, недосконалість механізмів регулювання цін і тарифів, застаріла технологічна база промисловості та її ...
...для нього на аукціоні облігації внутрішньої державної позики в кількості 100 штук по ціні 100 грн. кожна. Комісійні 0,1 % від суми угоди Необхідно: 1) вказати, які ...на проведення операцій з облігаціями внутрішньої державної позики на первинному ринку державних цінних паперів; 2) вказати, яким документом оформляється вищезазначена операція на кожному етапі проведення; 3) ...
Характеристика внутрішніх і зовнішніх функцій держави……...……19 2.1. Внутрішні функції держави………………………………………..….19 2.2. Зовнішні функції держави………………………………………….…23 Розділ 3.
Соціологія про причини безробіття, його внутрішні соціально економічні чинники та напрямки подолання 20 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 25 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗРОБІТТЯ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ...тему «Безробіття в Україні: його внутрішні соціально економічні чинники та напрямки подолання» 27 2.2.Організація та проведення соціологічного дослідження на тему «Внутрішні соціально економічні чинники ...
...безпеки Висновки уривок Отже, Органи внутрішніх справ – це правозахисні органи державної виконавчої влади, які приймають участь у здійсненні внутрішніх та зовнішніх функцій держави, спрямованих на забезпечення ...
...безпеки Висновки уривко Отже, Органи внутрішніх справ – це правозахисні органи державної виконавчої влади, які приймають участь у здійсненні внутрішніх та зовнішніх функцій держави, спрямованих на забезпечення ...
...досудового слідства в системі органів внутрішніх справ……………………..….6 Розділ 2. Особливості відшкодування шкоди, завданої незаконними діями службових осіб органів дізнання і досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України…………………………………………………..……..13 2.1.
« 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.