Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2534 за запитом Внутрішній

...злочинність діяння // Вісник Луганської академії внутрішніх справ ім. 10 річчя незалежності України. – Спецвипуск у 2 х частинах. – Ч. 1. – 2002. – С. 57 60. 4....міліції вогнепальної зброї // Вісник Університету внутрішніх справ. – Х., 2000. – Вип. 10. – С. 39 44. 30. Ющик О.І. Діяння, пов’язане з ризиком // Науковий вісник Чернівецького ...
...досудового слідства // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2001. – Вип. 4. – С. 134 138. 3. Воронцов А.В. Суб’єктивні ознаки злочинів проти правосуддя, вчинюваних посадовими особами ...досудового слідства // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. – Вип. 1. – С. 166 169. 4. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2002. 5.
Організація внутрішнього аудиту витрат на підприємстві ВАТ “Черкасигаз” 4.2. Аналіз впливу методів вибуття запасів на прибуток підприємства Висновок Список літератури Аналізуючи ...2 Анкета тестів перевірки стану внутрішнього контролю та системи обліку матеріальних запасів (МЗ). Таблиця 1.3.Програма аудиторської перевірки операцій з матеріальними запасами Рис 2.1.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ 79 3.1. Основні етапи і напрями проведення внутрішнього аудиту операцій з грошовими коштами 79 3.2.
...Качарава був оштрафований начальником РВ внутрішніх справ за скоєння дрібного хуліганства. Через 12 днів Качарава оскаржив постанову по справі, але начальник РВ внутрішніх справ відхилив скаргу.
...вирішальна умова її конкурентноздатності на внутрішньому і зовнішньому ринках. На жаль, керівництво багатьох підприємств ще погано розуміє всі переваги ефективної асортиментної політики і системи керування структури ...роботі використана документація ВАТ "Хмельпиво" внутрішні звіти й інші джерела інформації про роботу підприємства.
Внутрішня, суб’єктивно особистісна спонука до дії, зацікавленість ц її реалізації й орієнтація на моральні вчинки – це: 1) Воля 2) Моральний ...фіксованої історії організації припускає: 1) внутрішній підхід до формування організаційної культури 2) когнітивний підхід до формування організаційної культури 3) символічний підхід до формування організаційної культури 4) ...
...аналізу, оцінка ступіню надійності системи внутрішнього контролю, складання плану і програми аудиторської перевірки, а в кінці роботи був розроблений звіт, в якому вказані знайдені в ході ...елементами; підвищити ступінь надійності системи внутрішнього контролю; привести в порядок первинні документи; виправити помилки в облікових регістрах. розробити схеми кореспонденції рахунків по обліку фінансових інвестицій.
...справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканість) //Оффцфйний вісник України. – 1999....начальника слідчого відділу (відділення) органів внутрішніх справ і проблеми керівництва досудовим слідством. – К., 2004 Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. – К.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку і аудиту грошових коштів 1.1 Сутність грошових коштів як економічної категорії 1.2 Нормативна база з обліку і аудиту грошових коштів 1.3 Методологічні основи організації обліку грошових коштів 1.4 Методика аудиту грошових коштів Розділ 2 практичні аспекти організації обліку грошових коштів та аналіз грошових потоків в облспоживспілки 2.1 Організаційно економічна характеристика Облспоживспілки 2.2 Облік грошових коштів на підпр...
...певними зрушеннями: стирається грань між внутрішнім і зовнішнім середовищем діяльності, між внутрішньою і зовнішньою політикою; при цьому стрімко набирає силу економізація політики, а геофінансовий простір стає ...
...її межами, – підтримка рівноваги між внутрішніми та зовнішніми потребами гру¬пи, – визначення перспективи розвитку групи. 4. Вірно чи невірно? Ефективність групової діяльності в основному визначається характером ...організації із врахуванням зовнішніх та внутрішніх факторів роботи, постановка стратегічних цілей, відповідальність за всі рішення, які приймаються в організації, повна поінформованість, реалізація влади у відповідності із ...
...порушеної психічної діяльності в клініці внутрішніх та психічних хвороб d. Закономірності розпаду психічної діяльності та властивостей особистості в співставленні із закономірностями формування та перебігу психічних процесів ...знань людини про зовнішній і внутрішній світ c. Сукупність знань, що характеризуються відношенням до знань та їх спрямованість Question 30 Розлад впізнавання частин власного тіла називається : ...
Методика тестування системи обліку і внутрішнього контролю банку на надійність 21.Об’єкти бухгалтерського обліку, 22.Облік акцій власної емісії та інших емітентів. 23....Організація служби внутрішнього аудиту і побудова її апарату. 61.Особливості обліку довгострокових кредитів. 62.Оформлення, облік і перевірка операцій купівлі та продажу іноземної ...
Робота з внутрішніми документами 4.1.3 організація прийому передачі документів 4.1.4 облік об’єму документообігу 4.2 реєстрація документів 4....Проходження вхідних та внутрішніх документів здійснюється через загальний відділ секретаріату адміністрації. Службові документи виконуються у визначені головою та заступниками голови терміни, в разі відсутності ...
Отримання покупцем товару підприємства на внутрішньому ринку в своїй країні та на зовнішньому ринку в інших країнах на даний час та в майбутньому 4....акцій для залучення покупців на внутрішньому ринку та за кордоном 5.Залучення помічників збуту та посередників збуту для дистрибуційної політики підприємства Комунікативна політика 1.
Фірма розгядає проекти, внутрішня норма прибутковості яких не нижче 16% Необхідо визначити показники ефективності проекту: період окупності облікову норму прибутковості чисту теперішню вартість проекту ...період окупності вказати, чи перевищує внутрішня норма прибутковості 16% Література
До внутрішніх відносяться ті фактори, які залежать від компанії (компанія, стратегічний потенціал, маркетингова служба). Аналіз факторів маркетингового мікросередовища....в усіх стосунках з дилерами, внутрішніми клієнтами, постачальниками та споживачами. 2. Постійне вдосконалення та інновації як основа для дії. 3. Довіра до наших людей та створення ...
...єкта злочину // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 1996. – Вип. 1. – С. 17 23. 6. Лень В.В. Деякі питання кримінально правової характеристики осудності // Вісник Запорізького ...виключають осудності // Вісник Луганської академії внутрішніх справ ім. 10 річчя незалежності України. – 1998. – Вип. 2. – С. 100 106. 11. Орлов В.С. Субъект преступления. – М., 1958.
...язані з динамічними змінами взаємодії внутрішнього середовища підприємства із зовнішнім. До складу підприємницького потенціалу входять: інноваційний потенціал, виробничий потенціал, фінансовий потенціал та потенціал відтворення.... За результатами співставлення зовнішніх та внутрішніх факторів можна розробити рекомендації щодо побудови стратегії підприємства. Головними елементами такої стратегії для ЗАТ „Графія Україна” мають стати: – позиціонування підприємства ...
внутрішнє опромінення; d. проникаюча радіація; e. радіоактивне зараження атмосфери; 4 Балів: 1 Однократна доза опромінення – це доза, отримана за: Виберіть одну ... внутрішні війська України; d. збройні сили України; e. аварійно рятувальні загони МНС; Question 3 Балів: 1 Надзвичайна ситуація це: Виберіть одну ...
...порушеної психічної діяльності в клініці внутрішніх та психічних хвороб d. Принципи та закономірності створення експериментальних моделей психічних функцій та їх розладів Question 5 Балів: 1 Патопсихологічне ...знань людини про зовнішній і внутрішній світ c. Невідємна специфічна властивість психічних процесів у вигляді суб’єктивного переживання, завдяки чому виділяється “Я”, усвідомлюються навколишнє і відповідні ...
...ресурсів як зовнішнього, так і внутрішнього характеру, складність розробки і використання моделей оптимального розподілу фінансових ресурсів тощо. Підприємство може формувати інвестиційний капітал з різних джерел....за видимістю явищ розкриває їх внутрішню сутність, показує причини їх виникнення, тенденції їх розвитку та вплив на ефективність його функціонування в майбутньому.
усе разом Question 10 До внутрішніх чинників, що впливають на МП, є: a. фінансові ресурси b. розвинуте законодавство c. кадровий потенціал d. цілі організації e.... внутрішніми c. капітальні інвестиції d. усе разом Question 23 Ціль організації є чинником, що впливає на МП, тому що: a.
Рух валового внутрішнього продукту на всіх стадіях – від створення до споживання здійснюється за допомогою грошових фондів. Тому залежно від того, як відбувається процес ...виконавчої влади здійснюють реалізацію державної внутрішньої і зовнішньої політики, державне регулювання і стимулювання економіки, фінансування соціальної політики з врахуванням довгострокових інтересів країни.
...вантажів, страхування імпортних вантажів, страхування внутрішніх перевезень, страхування транзитних перевезень; б) наземне страхування вантажів, страхування вантажів при перевезенні повітряним транспортом, страхування вантажів з перевезення внутрішніми водними шляхами, комбіноване страхування, страхування ...
Працює на внутрішнього споживача і світова торгівля. Так, імпортні постачання мінеральних вод в Україну, що знизилися з 1997 року (0,65 млн....такої ж партії цукру на внутрішньому ринку. Також необхідно зазначити, що при реалізації даної угоди експортні витрати перевищують експортний дохід. Отже використання запропонованої угоди є доцільним ...
...і інших комерційних структурах, як внутрішньої так і зовнішньоекономічної сфери діяльності. Об’єктом комерційної діяльності в торгівлі є комерційні процеси. Це процеси пов’язані зі зміною ...вітчизняних учень, нормативні законодавчі акти, внутрішня інформація приватного акціонерного товариства « Фуршет » за 2009 – 2010 роки. Рекомендації по вдосконаленню роботи можуть мати практичне застосування в комерційній діяльності ...
Римське сільське господарство, ремес¬ло, внутрішня і зовнішня торгівля. 6. Колонат, його сутність і значення. Економічні причини занепаду античного рабовласницького суспільства? 7. Основні риси господарства скіфів.... Характер, форми внутрішньої та зовнішньої торгівлі Київської Русі. Роль українських земель в зовнішньоекономічнихзв'язках Речі Посполитої. Завдання №4 1. Великі географічні відкриття.
...можна розглядати як критерій оцінки внутрішнього потенціалу фінансування підприємства. Достатній розмір операційного Cash flow створює сприятливі передумови для залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел Розрахуємо Cash ...яка утворилася в результаті дефіциту внутрішніх джерел фінансування.
...діяльності; розглянути можливі суперечності у внутрішній політиці Павла І; визначити історіографічну оцінку російського імператора в російській мемуаристиці. Об’єктом дипломного дослідження є Російська імперія кін.... Його внесок в зовнішню та внутрішню політику для подальшого становлення держави.
...складного явища і враховувати як внутрішнє, так і зовнішнє середовище, як рівень фінансової стійкості підприємства, так і реальне становище підприємств конкурентів....результатів оцінки зовнішнього середовища та внутрішніх можливостей підприємства, в третьому розділі даної роботи сформулювані наступні цілі: визначення спектра перспективних видів продукції та робіт; визначення сегментів споживачів; ...
...доцільності прийняття проекту та визначити внутрішню норму рентабельності проекту Задача ВАТ «Сапфір» дало заявку на отримання кредиту в сумі 170 тис....сума доходу 3 періоду, щоб внутрішня норма рентабельності була рівна ставці дисконту 3. Розрахувати потоки грошових коштів при використанні кредиту за ставкою 30%, якщо доход 3 ...
Навести склад підсистем внутрішнього середовища страхової компанії з відповідним ресурсним потенціалом кожної з них. 6. Практичне завдання: використовуючи пошукові інтернет системи найти сайти вітчизняних ...відшкодування Question 39 Способи управління внутрішніми ризиками компанії це: a. Організація захисту комерційної таємниці b. Бізнес планування своєї діяльності c. Страхування ризиків d.
...2 Охарактеризувати основні відмінності між внутрішнім і зовнішнім аудитом за наведеними ознаками. Результати оформити у вигляді наведеної нижче таблиці. Таблиця 2 Основні відмінності між внутрішнім і зовнішнім аудитом Завдання № 3 ...
...Національній юридичній академії, Національному університеті внутрішніх справ або в Національній академії внутрішніх справ. Відомо, що в списках курсантів НУВС і НАВСУ його прізвища не було. Н.
...яких працює слідчим в райвідділі внутрішніх справ, а другий – живе в м.Курську і є громадянином Росії? 3. Чи вправі товариство займатись такими видами діяльності, як: ...об’єктів; г) страхування; д) внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом? 4. Хто приймає рішення про створення товариства та затверджує його статут? 5.
...виробництва яловичини за рахунок використання внутрішніх резервів господарств, насамперед підвищення продуктивності худоби. Тому продуктивність худоби була і залишається одним з найважливіших факторів формування економічної ситуації в ... У такому випадку необхідно зберігати внутрішню конкуренцію; – уніфікації національного законодавства, що регламентує митно тарифне оподаткування, з міжнародними стандартами. Цей принцип означає не тільки приведення законодавчих актів ...
...настала від численних тілесних ушкоджень внутрішніх органів, забиття головного мозку та внутрішнього крововиливу. Під час допиту Зубов заявив, що він вбивати Фокіну не збирався, хотів тільки ...
...правило, підвищує ціну товару на внутрішньому ринку, тоді як при встановленні квоти ця ціна зазвичай не змінюється. 28. Усі зовнішньоекономічні операції за певний проміжок часу відображені у: а) Валовому внутрішньому продукті; b) Торговельному балансі; с) ...
...та прекурсорів // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 2002. – Вип. 18. – С. 488 491. 4. Женунтій В., Дадерко Л. До питання повторності однорідних злочинів при незаконному ...здоров'я // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999. – Вип. 2. – С. 113 116. 11. Козаченко А.В. Определение совокупного размера наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров // ...
...авансами З нарахованих доходів Із внутрішніх розрахунків Інша поточна дебіторська заборгованість 210 55 Поточні фінансові інвестиції Грошові кошти та їх еквіваленти В національній валюті 230 206 ...580 22 З учасниками З внутрішніх розрахунків Інші поточні зобовязання 610 Всього за розділом 4 620 1186 Доходи майбутніх періодів баланс 640 27610 Звіт про фінансові ...
Внутрішня і зовнішня політика І.Мазепи 35. П. Орлик, його Конституція. 36. Ліквідація Гетьманщини 37. Гайдамацький рух. Коліївщина. Опришківський рух. 38.... Внутрішня політика незалежної України (1991 2010 pp.) 70. Зовнішня політика незалежної України (1991 2010 pp.). 71. Національна політика незалежної України. 72.
Попереднє дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища організації 97 4.2.1. Аналіз макрооточення 97 4.2.2. Аналіз безпосереднього оточення 98 4.2.3. Аналіз внутрішнього середовища 103 4.3.
...юридичної особи містять останні та внутрішнє законодавство України? Задача № 3 Між німецькою фірмою і українським приватним акціонерним товариством було укладено кредитний договір, який не передбачав застосування ...юридичної особи містять останні та внутрішнє законодавство України?
Внутрішній і зовнішній аудит витрат на збут 5.1. Теоретичні основи внутрішнього і зовнішнього аудиту витрат на збут 5.2.
...залежать від діяльності підприємства), та внутрішні, або ендогенні (що залежать від підприємства). Розрізнюють три види кризи: 1. стратегічна криза (коли на підприємстві зруйновано виробничий потенціал і ... Зумовлене зовнішніми та внутрішніми факторами зменшення обсягів реалізації продукції призводить, з одного боку, до зниження прибутковості та до збитковості, а з іншого — до зниження ...
...держлісгоспом користується попитом як на внутрішньому ринку, так і – зовнішньому. Але враховуючи досить складний економічний стан в державі, ринок споживачів лісопродукції на внутрішньому ринку досить обмежений.
...додаткових фінансових ресурсів із альтернативних внутрішніх джерел. 6. Стадія життєвого циклу підприємства. 7. Рівень ліквідності активів підприємства. Доходи — найважливіший економічний показник роботи підприємств (фірм), що відбиває ...основі інформації про зовнішні та внутрішні умови економічної діяльності підприємства, які можуть бути точно визначені кількісно. Тільки із врахуванням цих умов підприємство може провадити ефективну дивідендну ...
– Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ. – 1999. – Вип. 1. – С. 144 150. 7. Вітвицька В.В. Удосконалення кримінально правової відповідальності за порушення матеріальних інтересів // Проблеми ... – Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ. – 2000. – Вип. 3. – С. 55 60. 8. Волгарева И.В., Шилов Н.К. Уголовная ответственность несовершеннолетних. СПб.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.