Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 2140 за запитом Господарське

аналіз та контроль виробничо господарської діяльності b. податкове планування і прогнозування, податкове регулювання, податковий контроль c. інвентаризація, оцінка, калькуляція баланс, звітність Question 6 Метою податкового ... облік, аналіз і контроль фінансово господарської діяльності b. аналіз взаємозв’язку витрат, обсягів виробництва продукції та прибутку c. прогнозування обсягів податкових надходжень на перспективу Question 12 ...
аналіз та контроль виробничо господарської діяльності b. податкове планування і прогнозування, податкове регулювання, податковий контроль c. інвентаризація, оцінка, калькуляція баланс, звітність Question 6 Метою податкового ... облік, аналіз і контроль фінансово господарської діяльності b. аналіз взаємозв’язку витрат, обсягів виробництва продукції та прибутку c. прогнозування обсягів податкових надходжень на перспективу Question 12 ...
...використовується для контролю за процесами господарської діяльності підприємства і прийняття оптимальних рішень за техніко–економічними проблемами. Бухгалтерський облік включає: складання фінансового плану діяльності підприємства; організацію первинного ...витрат виробництва та інших сторін господарської діяльності підприємства. Основою для відображення інформації про здійснені господарські операції в реєстрах бухгалтерського обліку є первинні облікові документи, які ...
...послугах та отримання прибутку від господарської діяльності. За результатами аналізу основних показників фінансово господарської діяльності ТОВ «Корпорація Спецторг» за 2006 2008 роки спостерігаємо зростання доходу від ...
...року підприємством було здійснено наступні господарські операції (таблиця 2): Таблиця Дата Зміст господарської операції Варіант 01.04. Залишкова вартість основних засобів (термін використання – 6 років, всі ...
...послугах та отримання прибутку від господарської діяльності. За результатами аналізу основних показників фінансово господарської діяльності ТОВ «Корпорація Молторг» за 2006 2008 роки спостерігаємо зростання доходу від ...
...підприємство „Україна”», утворено відповідно до Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України «Про господарські товариства» та ін. законодавчих актів України та на підставі протоколу зборів засновників ...
Документування господарських операцій з обліку нематеріальних активів. 4. Облік капітальних інвестицій у придбання (створення ) нематеріальних активів. 5. Характеристика рахунку 12 „Нематеріальні активи”....проведень та оформити журнал реєстрації господарських операцій. Документ Зміст операції Дебет Кредит Сума 1. Підприємство придбало програму для потреб бухгалтерії від постачальника на суму 1200 грн.
...жовтня швейна фабрика звернулася до Господарського суду з позовом до заводу галантерейних виробів про стягнення 3.500 тис. грн. неустойки за недопоставку в період з 1 ... Яке рішення повинен прийняти господарський суд? Завдання 24 Господарство «Долинське», що займається вирощуванням овочевої продукції, виконуючи договір контрактації, згідно з узгодженим графіком, доставило до плодоовочевої ...
...достовірної та своєчасної інформації про господарську діяльність підприємства і здійснення контролю за раціональним використанням виробничих ресурсів і готової продукції. Її призначення – удосконалення та раціоналізація обробки інформації, ...працівниками бухгалтерії під час проведення господарських операцій в регістрах бухгалтерського обліку, під час складання звітності, а також безпосередньо під час обробки первинної документації.
...за вересень до уточнення результатів господарсько фінансової діяльності. 4. Керівнику підприємства необхідно вжити заходи, щодо виправлення помилок в податковому обліку на підприємстві згідно з чинним податковим ... Основні показники фінансово господарської діяльності за 2001 2002 рік, тис. грн. Таблиця 2.2. Елементи облікової політики ВАТ „Черкаський Будинок торгівлі”. Таблиця 2.3.
...Таблиця 2.1 Показники фінансово господарської діяльності Таблиця 2.2. Характеристика субрахунків до рахунку 64 “Розрахунки за податками та платежами” Таблиця 2.3 Господарські операції рай ШРБУ по податку ...
...і вкладників та суб'єктів господарської діяльності із вра хуванням загальнодержавних інтересів. Банк самостійно визначав порядок залучення та використання коштів, проведення кредитних операцій, встановлення рівня відсот ...надавав кредити всім суб'єктам господарської діяльності незалежно від їх галузевої приналежності, статусу, форм власності у разі наявності в них реальних можливостей та правових форм за ...
Основні засади ринкової економіки передбачають повну господарську самостійність підприємств і організацій, що функціонують у народному господарстві, вступаючи при цьому в різноманітні виробничі, господарські та інші зв’язки.
Практичне (ситуаційне) завдання контрольної роботи з аудиту полягає у перевірці господарських операцій, подачею рекомендацій аудитора щодо виправлення помилок в бухгалтерському обліку та підготовці аудиторського висновку за результатами аудиту господарських операцій базового підприємства (згідно варіанту ...
Провести розподіл господарських засобів та джерел їх утворення згідно табли¬цею 2. Скласти баланс підприємства (дод. 5), порівняти отримані дані. Таблиця № 1 пор. Господарські засоби та джерела їх утворення ...
...щодо порядку документального оформлення окремих господарських операцій 2. Ознайомитись з порядком відображення в обліку основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів, затрат праці та її оплати 3....до реєстраційного журналу короткий зміст господарських операцій і на їх основі скласти бухгалтерські проводки. По операціях, по яких необхідно визначити певні суми, необхідно виконати потрібні розрахунки ...
Поняття та ознаки господарських товариств 1.2. Види господарських товариств Розділ 2. Поняття та особливості діяльності казенного підприємства 2.1.
На підставі залишків та господарських операцій виконати слідуючі операції: а) скласти журнал господарських операцій по наведеній формі; б) відкрити бухгалтерські рахунки по спрощених схемах, використовуючі дані балансу та журналу реєстрації операцій; в) записати ...Статутний капітал 20000 Разом 35000 Господарські операції за січень поточного року Зміст операції Сума, грн. 1. По рахунку – фактурі №205 від постачальника одержано сировину і матеріали (...
Вступ 1 Теоретичні аспекти управління ефективність господарської діяльності 1.1 Поняття ефективності як категорії 1.2 Методика комплексної оцінки економічної ефективності господарської діяльності підприємства 1.3 Оцінка ...
Задача №18 Завдання: 1) перевірити правильність відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій; 2) провести перевірку нарахування податків і визначення фінансового результату; 3) скласти аудиторський висновок по результатам перевірки Таблиця 1 Реєстр господарських операцій підприємства № п/п Зміст ...
...щодо порядку документального оформлення окремих господарських операцій 2. Ознайомитись з порядком відображення в обліку основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів, затрат праці та її оплати 3....до реєстраційного журналу короткий зміст господарських операцій і на їх основі скласти бухгалтерські проводки. По операціях, по яких необхідно визначити певні суми, необхідно виконати потрібні розрахунки ...
ТЕМА 9 ЗАДАЧА Виконати кореспонденції бухгалтерських проведень та оформити журнал реєстрації господарських операцій. Документ Зміст операції Дебет Кредит Сума 1. Підприємство придбало програму для потреб бухгалтерії від постачальника на суму 1200 грн....бухгалтерських проведень, оформити журнал реєстрації господарських операцій: Документ Зміст операції Дебет Кредит Сума 1. Нараховано заробітну плату начальнику цеху 3000 грн. 2.
...аспекти досліджуваної теми суб’єктів господарської діяльності 1.1.Поняття суб’єкта підприємницької діяльності ………………….. 9 1.2.Види суб’єктів господарського права ……………………………... 12 1.3.
Практичне завдання На підставі залишків та господарських операцій виконати слідуючі операції: а) скласти журнал господарських операцій по наведеній формі; б) відкрити бухгалтерські рахунки по спрощених схемах, використовуючі дані балансу та журналу реєстрації операцій; в) записати ...15 000 Разом 27 000 Господарські операції за січень поточного року Зміст операції Сума, грн. 1. По рахунку – фактурі №205 від постачальника одержано сировину і матеріали (...
Практичне завдання На підставі залишків та господарських операцій виконати слідуючі операції: а) скласти журнал господарських операцій по наведеній формі; б) відкрити бухгалтерські рахунки по спрощених схемах, використовуючі дані балансу та журналу реєстрації операцій; в) записати ...Статутний капітал 8000 Разом 11200 Господарські операції за січень поточного року Зміст операції Сума, грн. 1. По рахунку – фактурі №205 від постачальника одержано сировину і ма...
...як пошук оптимальних варіантів здійснення господарських операцій 1.2.Способи мінімізації податків 1.3.Податкове планування з використанням податкових пільг Практична частина Тести 1....не пов’язані з провадженням господарської діяльності; Б) витрати на придбання, виготовлення, будівництво, реконструкцію, модернізацію та інше поліпшення основних засобів; В) обидві відповіді є правильні. 9.
...та їх впливу на ефективність господарської діяльності 1.1. Економічна сутність операційних витрат на підприємстві 1.2. Класифікація операційних витрат та методи калькулювання операційних витрат продукції ...та їх впливу на ефективність господарської діяльності Розділ 2. Прикладні аспекти формування і оцінки операційних витрат ват «пздг «золотоніське» 2.1.
...Витрати» Задача В журналі реєстрації господарських операцій записати всі операції з зазначенням їх номеру, назви документів, кореспонденції рахунків № п\п дата Зміст операції 1 05.07 ...касу з поточного рахунку на господарські потреби 20 14.08 Видано з каси підзвіт комірнику Сидеренку С.О. на господарські потреби 21 15.08 Придбано офісні ...
Задача В журналі реєстрації господарських операцій записати всі операції з зазначенням їх номеру, назви документів, кореспонденції рахунків № п\п дата Зміст операції 1 05.07 ...касу з поточного рахунку на господарські потреби 20 14.08 Видано з каси підзвіт комірнику Сидеренку С.О. на господарські потреби 21 15.08 Придбано офісні ...
Задача В журналі реєстрації господарських операцій записати всі операції з зазначенням їх номеру, назви документів, кореспонденції рахунків № п\п дата Зміст операції 1 05.07 ...касу з поточного рахунку на господарські потреби 20 14.08 Видано з каси підзвіт комірнику Сидеренку С.О. на господарські потреби 21 15.08 Придбано офісні ...
Характеристика фінансово господарської діяльності та постановка фінансового обліку на малому підприємству 3. Зміст, структура та порядок складання балансу 4....та пропозиції Література Проаналізувавши фінансово господарський стан ПП, необхідно зазначити, що підприємство має серйозні недоліки як в організації своєї діяльності так і в постановці облікової політики.
...бухгалтерського обліку скласти журнал реєстрації господарських операцій відобразити на них господарські операції способом подвійного запису підрахувати обороти та кінцеві залишки використовуючи записи на рахунках скласти оборотну ...
Задача журналі реєстрації господарських операцій записати всі операції з зазначенням їх номеру, назви документів, кореспонденції рахунків № п\п дата Зміст операції 1 05.07 ...касу з поточного рахунку на господарські потреби 20 14.08 Видано з каси підзвіт комірнику Сидеренку С.О. на господарські потреби 21 15.08 Придбано офісні ...
...більшість підприємств мають низьку ефективність господарської діяльності через високий рівень зносу основних засобів та обмеженість власних фінансових ресурсів для модернізації і технічного переозброєння виробництва....сприяє встановленню гнучкої системи виробничо господарських зв’язків, опосередкованих перехресним або ланцюговим володінням акціями; соціальні акціонування є важливою формою роздержавлення власності підприємств будь яких розмірів, перетворення ...
...бухгалтерського обліку скласти журнал реєстрації господарських операцій відобразити на них господарські операції способом подвійного запису підрахувати обороти та кінцеві залишки використовуючи записи на рахунках скласти оборотну ...
...значення показників для підвищення ефективності господарської діяльності підприємства;  назвати можливі причини змін, що відбулися, виявити їх вплив на результати господарської діяльності підприємства Вихідна інформація: дані ЗАТ “...
...року підприємством було здійснено наступні господарські операції (таблиця 2): Таблиця 2. Дата Зміст господарської операції Варіант 3 01.04. Залишкова вартість основних засобів (термін використання – 6 ...
Скласти бухгалтерські проведення по кожній господарській операції. 2. Розрахувати собівартість виготовленої та реалізованої готової продукції. 3. Скласти оборотно сальдову відомість. 4....рахунків за наведеними у завданні господарськими операціями Вивести залишки на кінець місяця по рахунках бухгалтерського обліку і занести їх в оборотно сальдову відомість.
Задача В журналі реєстрації господарських операцій записати всі операції з зазначенням їх номеру, назви документів, кореспонденції рахунків № п\п дата Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума ...касу з поточного рахунку на господарські потреби 20 14.08 Видано з каси підзвіт комірнику Сидеренку С.О. на господарські потреби 21 15.08 Придбано офісні ...
...норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України а також Закону України “Про сільськогосподарську кооперацію”, які визначають поняття виробничого кооперативу. При наведенні характеристики виробничого кооперативу слід ... Які інститути господарського права забезпечують надання права на здійснення окремих видів господарської діяльності? Дайте визначення та здійсніть порівняльну характеристику ліцензування та патентування господарської (...
Правове становище господарських судів ……………………………… 5 1.2. Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ…….... 8 1.3. Досудове врегулювання господарських спорів ……………………… 10 1.4.
...Україні» Задача В журналі реєстрації господарських операцій записати всі операції з зазначенням їх номеру, назви документів, кореспонденції рахунків № п\п дата Зміст операції 1 05.07 ...касу з поточного рахунку на господарські потреби 20 14.08 Видано з каси підзвіт комірнику Сидеренку С.О. на господарські потреби 21 15.08 Придбано офісні ...
Скласти фінансові проведення по господарським операціям 2. Відкрити рахунки бухгалтерського обліку 3. Визначити обороти по дебету та по кредиту рахунків, а також визначити сальдо на ...первинні документи, якими оформляються названі господарські операції Дані про підприємство: Мале підприємство «Світанок»займається реалізацією продовольчих товарів в роздріб Сальдо на рахунках на 01.01.200 ...
а) Класифікувати господарські засоби та їх джерела утворення за їх розміщенням у балансі та заповнити форму 1 «Баланс» станом на початок звітного періоду та відкрити рахунки на кожний об’єкт, якщо відомо: Господарські засоби та джерела утворення Сума, грн Будівельні матеріали 65 Мшп 22 Статутний капітал 192 Доходи майбутніх періодів Резерв сумнівних боргів ... а) Класифікувати господарські засоби та їх джерела утворення за їх розміщенням у балансі та заповнити ф...
Укажіть кореспонденцію рахунків за господарськими операціями хлібокомбінату; 2. Відкрийте схеми синтетичних рахунків і запишіть на них сальдо на початок місяця; 3....рахунків синтетичного обліку Таблиця 1 Господарські операції хлібокомбінату за березень 2008 року з/п Господарська операція Сума 1 Надійшли до каси організації гроші: 1.1 – з ...
...кожний об’єкт, якщо відомо: Господарські засоби та джерела утворення Сума, грн. Інші необоротні матеріальні активи 11 000 Незавершене виробництво 20 000 Інший додатковий капітал 30 ... Заповнити журнал реєстрації господарських операцій та відобразити операції в рахунках бухгалтерського обліку, виходячи із даних: № Зміст господарської операції Сума, грн.
Відобразити господарську операцію в бухгалтерському обліку та оформити необхідні первинні документи Задача 2. Підприємство за договором купівлі продажу оплатило вартість матеріалів у ... Відобразити господарську операцію в бухгалтерському обліку із заповненням первинних документів Задача 3. Підзвітній особі видано з каси аванс в сумі 400 грн.
Загальна характеристика господарської діяльності підприємства 2.2. Аналіз макро та мезооточення 2.3. Аналіз внутрішнього середовища підприємства Розділ 3....та слабкі сторони його виробничо господарської діяльності й на основі оцінки ситуації розробити систему стратегій, спрямованих на запобігання кризи. Він не є відокремленим процесом, а являє ...
Характеристика структури фінансово – господарської діяльності підприємства ТОВ „Оберіг”.......................................................22 Розділ II. Організація бухгалтерського обліку готової продукції підприємства...................................................................................................28 2.1....потребує систематичної інформації про здійснювані господарські процеси, їх характер і об’єм, про наявність матеріальних, трудових та фінансових ресур...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.